Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mrbirding

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2021 01:56 PM CST
Piculus simplex - Photo (c) Hans Zwitzer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη hersson: Piculus simplex, Ένα μέλος του Δρυοκολαπτίδες (Οικογένεια Picidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mrbirding

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2021 01:48 PM CST
Electron platyrhynchum - Photo (c) David Cook Wildlife Photography, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη hersson: Electron platyrhynchum, Ένα μέλος του Κορακιόμορφα (Τάξη Coraciiformes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mich_croc

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2021 01:50 PM CST
Bothriechis schlegelii - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη hersson: Bothriechis schlegelii, Ένα μέλος του Εχιδνίδες (Οικογένεια Viperidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 04, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mich_croc

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2021 03:43 PM CST
Penelope purpurascens - Photo (c) R. DN., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη hersson: Penelope purpurascens, Ένα μέλος του Ορνιθόμορφα (Τάξη Galliformes)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

perles

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2021 08:42 PM CST

Περιγραφή

Nesting on an empty Oropendola nest.

Anidando en un nido abandonado de Oropendola

Euphonia gouldi - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη hersson: Euphonia gouldi, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gwen506cr

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2021 04:59 PM CST

Τόπος

Sarapiquí (Google, OSM)
Thraupis palmarum - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη hersson: Thraupis palmarum, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 14, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gwen506cr

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2021 04:59 PM CST

Τόπος

Sarapiquí (Google, OSM)
Coereba flaveola - Photo (c) Paul Joyce, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη hersson: Coereba flaveola, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 14, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kathie_calvo

Ημερομηνία

Ιούνιος 2021

Τόπος

Alajuela, CR (Google, OSM)
Thraupis episcopus - Photo (c) rgamboa, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη hersson: Thraupis episcopus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 14, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mike_hooper

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2019 04:32 PM +08
Zenaida asiatica - Photo (c) Andrej Chudý, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη hersson: Zenaida asiatica, Ένα μέλος του Περιστερόμορφα (Τάξη Columbiformes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 14, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hecticorsh

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2021 07:13 AM UTC

Τόπος

Pital (Google, OSM)
Hyalinobatrachium fleischmanni - Photo (c) Josiah Townsend, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη hersson: Hyalinobatrachium fleischmanni, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Μάιος 31, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jimmybarrantes

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2021 10:33 AM CST
Troglodytes aedon - Photo (c) Jerry Oldenettel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη hersson: Troglodytes aedon, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 06, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jimmybarrantes

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 08:35 AM CST
Turdus grayi - Photo (c) Christopher Lindsey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη hersson: Turdus grayi, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 06, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jimmybarrantes

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 10:33 AM CST
Atlapetes albinucha - Photo (c) jorgedangel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη hersson: Atlapetes albinucha, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 06, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πρασινοτσικνιάς (Butorides virescens)

Παρατηρητής

jimmybarrantes

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2021 10:47 AM CST
Πρασινοτσικνιάς - Photo (c) Kelly Colgan Azar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη hersson: Πρασινοτσικνιάς (Butorides virescens)
Προστέθηκε στις Μάιος 06, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jimmybarrantes

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 09:49 AM CST
Psilorhinus morio - Photo (c) Andy Jones, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη hersson: Psilorhinus morio, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 06, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jimmybarrantes

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 09:38 AM CST
Momotus lessonii - Photo (c) Steven Easley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη hersson: Momotus lessonii, Ένα μέλος του Κορακιόμορφα (Τάξη Coraciiformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 06, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jimmybarrantes

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 10:32 AM CST
Melozone leucotis - Photo (c) Steven Easley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη hersson: Melozone leucotis, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 06, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jimmybarrantes

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2021 11:17 AM CST
Amazilia hoffmanni - Photo (c) Christian Schwarz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη hersson: Amazilia hoffmanni, Ένα μέλος του Κολίμπρι (Οικογένεια Trochilidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 06, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mich_croc

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 07:08 AM CST
Todirostrum cinereum - Photo (c) Francesco Veronesi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη hersson: Todirostrum cinereum, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 06, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mich_croc

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2021 09:48 AM CST
Amazilia tzacatl - Photo (c) David Cook Wildlife Photography, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη hersson: Amazilia tzacatl, Ένα μέλος του Κολίμπρι (Οικογένεια Trochilidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 06, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mich_croc

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 06:39 AM CST
Momotus lessonii - Photo (c) Steven Easley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη hersson: Momotus lessonii, Ένα μέλος του Κορακιόμορφα (Τάξη Coraciiformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 06, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mich_croc

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 07:00 AM CST
Psilorhinus morio - Photo (c) Andy Jones, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη hersson: Psilorhinus morio, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 06, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mich_croc

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 06:06 AM CST
Columbina inca - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη hersson: Columbina inca, Ένα μέλος του Περιστερόμορφα (Τάξη Columbiformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 06, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mich_croc

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 06:47 AM CST
Tyrannus melancholicus - Photo (c) fm5050, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by fm5050
Η ταυτότητα του χρήστη hersson: Tyrannus melancholicus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 06, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ποικιλόμορφος Σκίουρος (Sciurus variegatoides)

Παρατηρητής

hecticorsh

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 02:13 AM UTC
Ποικιλόμορφος Σκίουρος - Photo (c) Chris Rohrer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη hersson: Ποικιλόμορφος Σκίουρος (Sciurus variegatoides)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hecticorsh

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2021 07:00 AM UTC
Melanerpes pucherani - Photo (c) Richard Yank, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη hersson: Melanerpes pucherani, Ένα μέλος του Δρυοκολαπτίδες (Οικογένεια Picidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πράσινο Ιγκουάνα (Iguana iguana)

Παρατηρητής

hecticorsh

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2021 03:00 AM UTC
Πράσινο Ιγκουάνα - Photo (c) Steven Easley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη hersson: Πράσινο Ιγκουάνα (Iguana iguana)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 20, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

la_carolina_lodge

Ημερομηνία

Μάρτιος 9, 2021 07:20 AM UTC
Trogon massena - Photo (c) Johannes, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη hersson: Trogon massena, Ένα μέλος του Τρωγωνίδες (Οικογένεια Trogonidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danieldemarchena

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2021 09:11 PM -04
Anhinga anhinga - Photo (c) Justina Martelli, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη hersson: Anhinga anhinga, Ένα μέλος του Σουλόμορφα (Τάξη Suliformes)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danieldemarchena

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2021 08:05 PM -04
Αμερικανικός Λευκοτσικνιάς - Photo (c) Nick Chill, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη hersson: Αμερικανικός Λευκοτσικνιάς (Egretta thula)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 340