Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

retronek

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2023 03:18 ΜΜ EDT
Podophyllum peltatum - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by mefisher
Η ταυτότητα του χρήστη herebespiders11: Podophyllum peltatum, Ένα μέλος του Βατραχιώδη (Τάξη Ranunculales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

retronek

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2023 03:20 ΜΜ EDT
Mertensia virginica - Photo (c) Catherine Rankovic, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη herebespiders11: Mertensia virginica, Ένα μέλος του Βοραγινοειδή (Οικογένεια Boraginaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

retronek

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2023 03:34 ΜΜ EDT
Dicentra cucullaria - Photo (c) Ana Ka'ahanui, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ana Ka'ahanui
Η ταυτότητα του χρήστη herebespiders11: Dicentra cucullaria, Ένα μέλος του Φουμαριίδες (Υποοικογένεια Fumarioideae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

retronek

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2023 03:36 ΜΜ EDT
Erigenia bulbosa - Photo (c) Fritz Flohr Reynolds, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη herebespiders11: Erigenia bulbosa, Ένα μέλος του Σελινοειδή (Οικογένεια Apiaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 29, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

retronek

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2023 03:43 ΜΜ EDT
Lindera benzoin - Photo (c) Ian Meske, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Ian Meske
Η ταυτότητα του χρήστη herebespiders11: Lindera benzoin, Ένα μέλος του Λαουρίδες (Οικογένεια Lauraceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 29, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βερονίκη Η Περσική (Veronica persica)

Παρατηρητής

retronek

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2023 03:46 ΜΜ EDT
Βερονίκη Η Περσική - Photo (c) Douglas Goldman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Douglas Goldman
Η ταυτότητα του χρήστη herebespiders11: Βερονίκη Η Περσική (Veronica persica)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 29, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

retronek

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2023 03:57 ΜΜ EDT
Glechoma hederacea - Photo (c) eugenezakharov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by eugenezakharov
Η ταυτότητα του χρήστη herebespiders11: Glechoma hederacea, Ένα μέλος του Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 29, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

retronek

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2023 04:04 ΜΜ EDT
Erythronium americanum - Photo (c) fm5050, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by fm5050
Η ταυτότητα του χρήστη herebespiders11: Erythronium americanum, Ένα μέλος του Λειριοειδέες (Υποοικογένεια Lilioideae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 29, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

retronek

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2023 04:05 ΜΜ EDT
Ficaria verna - Photo (c) Konstantinos Kalaentzis, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Konstantinos Kalaentzis
Η ταυτότητα του χρήστη herebespiders11: Ficaria verna, Ένα μέλος του Βατραχιοειδή (Οικογένεια Ranunculaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 29, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

retronek

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2023 04:30 ΜΜ EDT
Phlox divaricata - Photo (c) Noel Pennington, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Noel Pennington
Η ταυτότητα του χρήστη herebespiders11: Phlox divaricata, Ένα μέλος του Ερεικώδη (Τάξη Ericales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 29, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hasanbarbhuiya

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2023 02:47 ΜΜ EDT

Τόπος

Core Arboretum (Google, OSM)
Claytonia caroliniana - Photo (c) Joshua Lincoln, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Joshua Lincoln
Η ταυτότητα του χρήστη herebespiders11: Claytonia caroliniana, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hasanbarbhuiya

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2023 02:49 ΜΜ EDT

Τόπος

Core Arboretum (Google, OSM)
Trillium sessile - Photo (c) Fluff Berger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Fluff Berger
Η ταυτότητα του χρήστη herebespiders11: Trillium sessile, Ένα μέλος του Λειριώδη (Τάξη Liliales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hasanbarbhuiya

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2023 02:51 ΜΜ EDT

Τόπος

Core Arboretum (Google, OSM)
Claytonia caroliniana - Photo (c) Joshua Lincoln, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Joshua Lincoln
Η ταυτότητα του χρήστη herebespiders11: Claytonia caroliniana, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

retronek

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2023 04:31 ΜΜ EDT
Delphinium tricorne - Photo (c) Greg Funka, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Funka
Η ταυτότητα του χρήστη herebespiders11: Delphinium tricorne, Ένα μέλος του Δελφίνιο (Γένος Delphinium)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πλάτανος (Γένος Platanus)

Παρατηρητής

paytondeleva

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2023 09:35 ΠΜ EDT
Πλάτανος - Photo (c) Helen Lynn, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη herebespiders11: Πλάτανος (Γένος Platanus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 28, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scorpiondra

Ημερομηνία

Μάρτιος 27, 2023 06:38 ΜΜ CDT
Brachycybe lecontii - Photo (c) rdandekar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by rdandekar
Η ταυτότητα του χρήστη herebespiders11: Brachycybe lecontii, Ένα μέλος του Χειλόγναθα (Υφομοταξία Chilognatha)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scorpiondra

Ημερομηνία

Μάρτιος 27, 2023 06:38 ΜΜ CDT
Brachycybe lecontii - Photo (c) rdandekar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by rdandekar
Η ταυτότητα του χρήστη herebespiders11: Brachycybe lecontii, Ένα μέλος του Χειλόγναθα (Υφομοταξία Chilognatha)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

birdizlife

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 24, 2017 12:50 ΜΜ EST
Rhododendron - Photo (c) Ian Gledhill, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ian Gledhill
Η ταυτότητα του χρήστη herebespiders11: Γένος Rhododendron, Ένα μέλος του Ερεικίδες (Οικογένεια Ericaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

skyejpacelt

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2022 02:30 ΜΜ EDT
Allium vineale - Photo (c) J. Kevin England, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by J. Kevin England
Η ταυτότητα του χρήστη herebespiders11: Allium vineale, Ένα μέλος του Άλλιον (Υπογένος Allium)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 28, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjg0049

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2021 11:37 ΠΜ EDT
Amelanchier arborea - Photo (c) Bonnie Kinder, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Bonnie Kinder
Η ταυτότητα του χρήστη herebespiders11: Amelanchier arborea, Ένα μέλος του Αμυγδαλοειδή (Υποοικογένεια Amygdaloideae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 28, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eraofthesea

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2023 05:22 ΜΜ PDT
Brachycybe producta - Photo (c) Alan Rockefeller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη herebespiders11: Brachycybe producta, Ένα μέλος του Χειλόγναθα (Υφομοταξία Chilognatha)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lucanus95

Ημερομηνία

Μάρτιος 2023

Τόπος

Alabama, US (Google, OSM)
Brachycybe lecontii - Photo (c) rdandekar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by rdandekar
Η ταυτότητα του χρήστη herebespiders11: Brachycybe lecontii, Ένα μέλος του Χειλόγναθα (Υφομοταξία Chilognatha)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lucanus95

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2023 04:40 ΜΜ CDT
Octoglena gracilipes - Photo (c) Graham Montgomery, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Graham Montgomery
Η ταυτότητα του χρήστη herebespiders11: Octoglena gracilipes, Ένα μέλος του Χειλόγναθα (Υφομοταξία Chilognatha)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βερονίκη Η Περσική (Veronica persica)

Παρατηρητής

mjhensel

Ημερομηνία

Μάρτιος 27, 2023 11:47 ΠΜ EDT

Περιγραφή

West Virginia Schools for the Deaf and the Blind.

Βερονίκη Η Περσική - Photo (c) Douglas Goldman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Douglas Goldman
Η ταυτότητα του χρήστη herebespiders11: Βερονίκη Η Περσική (Veronica persica)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 27, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ethan_garrett46807

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 18, 2023 02:45 ΜΜ EST
Melanerpes carolinus - Photo (c) Bill B, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη herebespiders11: Melanerpes carolinus, Ένα μέλος του Δρυοκολάπτες (Οικογένεια Picidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τύφα (Γένος Typha)

Παρατηρητής

nhr00003

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2023 11:53 ΠΜ EDT
Τύφα - Photo (c) Jay Keller, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jay Keller
Η ταυτότητα του χρήστη herebespiders11: Τύφα (Γένος Typha)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 27, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γάλιο (Γένος Galium)

Παρατηρητής

nhr00003

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2023 11:30 ΠΜ EDT
Γάλιο - Photo (c) Václav Dvořák, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Václav Dvořák
Η ταυτότητα του χρήστη herebespiders11: Γάλιο (Γένος Galium)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 27, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nhr00003

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2023 11:33 ΠΜ EDT
Medicago lupulina - Photo (c) Gordo Laidlaw, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Gordo Laidlaw
Η ταυτότητα του χρήστη herebespiders11: Medicago lupulina, Ένα μέλος του Μηδική (Γένος Medicago)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 27, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δίπσακος (Dipsacus fullonum)

Παρατηρητής

nhr00003

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2023 12:07 ΜΜ EDT
Δίψακος - Photo (c) Andreas Rockstein, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη herebespiders11: Δίψακος (Γένος Dipsacus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 27, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βήχιο (Tussilago farfara)

Παρατηρητής

nhr00003

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2023 11:36 ΠΜ EDT
Βήχιο - Photo (c) Craig K. Hunt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Craig K. Hunt
Η ταυτότητα του χρήστη herebespiders11: Βήχιο (Tussilago farfara)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 27, 2023
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 1044