Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

minervamom

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2022 12:15 ΜΜ EDT
Eupatorium perfoliatum - Photo (c) Stacey Patrick, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Stacey Patrick
Η ταυτότητα του χρήστη her_sinking_sun: Eupatorium perfoliatum, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 16, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tammybright

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2022 05:00 ΜΜ EDT

Τόπος

Johnson City (Google, OSM)
Dioscorea polystachya - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Daniel Atha
Η ταυτότητα του χρήστη her_sinking_sun: Dioscorea polystachya, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 16, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

larrymcdaniel

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2022 09:42 ΠΜ EDT
Ambrosia trifida - Photo (c) Eadie Schillinger, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Eadie Schillinger
Η ταυτότητα του χρήστη her_sinking_sun: Ambrosia trifida, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

larrymcdaniel

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2022 10:15 ΠΜ EDT
Eutrochium fistulosum - Photo (c) James Gaither, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη her_sinking_sun: Eutrochium fistulosum, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

larrymcdaniel

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2022 09:56 ΠΜ EDT
Commelina communis - Photo (c) Zeynel Cebeci, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη her_sinking_sun: Commelina communis, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

larrymcdaniel

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2022 09:49 ΠΜ EDT
Phyciodes tharos - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη her_sinking_sun: Phyciodes tharos, Ένα μέλος του Νυμφαλίνες (Υποοικογένεια Nymphalinae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

larrymcdaniel

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2022 10:02 ΠΜ EDT
Oncopeltus fasciatus - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη her_sinking_sun: Oncopeltus fasciatus, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

larrymcdaniel

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2022 10:13 ΠΜ EDT
Eremnophila aureonotata - Photo (c) Cheryl Harleston López Espino, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Cheryl Harleston López Espino
Η ταυτότητα του χρήστη her_sinking_sun: Eremnophila aureonotata, Ένα μέλος του Μελισσοειδή (Υπεροικογένεια Apoidea)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

larrymcdaniel

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2022 09:27 ΠΜ EDT
Mangora - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη her_sinking_sun: Γένος Mangora, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chrissy98

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2022 01:10 ΜΜ EDT
Phymata fasciata - Photo (c) Judy Gallagher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Judy Gallagher
Η ταυτότητα του χρήστη her_sinking_sun: Phymata fasciata, Ένα μέλος του Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chrissy98

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2022 12:54 ΜΜ EDT
Geastrum saccatum - Photo (c) JJ Harrison, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη her_sinking_sun: Geastrum saccatum, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shortia

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2022 01:26 ΜΜ EDT
Xenox tigrinus - Photo (c) Judy Gallagher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Judy Gallagher
Η ταυτότητα του χρήστη her_sinking_sun: Xenox tigrinus, Ένα μέλος του Βομβυλιίδες (Οικογένεια Bombyliidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mellok

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2022 09:10 ΜΜ EDT
Colonus sylvanus - Photo (c) Cheryl Harleston López Espino, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Cheryl Harleston López Espino
Η ταυτότητα του χρήστη her_sinking_sun: Colonus sylvanus, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 21, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mellok

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2022 09:16 ΠΜ EDT
Pisaurina mira - Photo (c) crgillette, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by crgillette
Η ταυτότητα του χρήστη her_sinking_sun: Pisaurina mira, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 20, 2022
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 14