Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gabrielecordeiro

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2020 01:33 PM -03
Cyrtonota adspersa - Photo (c) Gabriele Cordeiro, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Gabriele Cordeiro
Η ταυτότητα του χρήστη henriqueandrades: Cyrtonota adspersa, Ένα μέλος του Χρυσομηλίδες (Οικογένεια Chrysomelidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

geffc

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2020

Τόπος

Minas Gerais, BR (Google, OSM)

Περιγραφή

Stolas? Chelymorpha?

Cyrtonota adspersa - Photo (c) Gabriele Cordeiro, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Gabriele Cordeiro
Η ταυτότητα του χρήστη henriqueandrades: Cyrtonota adspersa, Ένα μέλος του Χρυσομηλίδες (Οικογένεια Chrysomelidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jovaniportela

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2023 05:42 PM -03
Paraselenis normalis - Photo (c) Arnold Wijker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Arnold Wijker
Η ταυτότητα του χρήστη henriqueandrades: Paraselenis normalis, Ένα μέλος του Χρυσομηλίδες (Οικογένεια Chrysomelidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

biomarcos

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 11, 2022 05:23 PM -03
Balsana - Photo (c) Diogo Luiz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Diogo Luiz
Η ταυτότητα του χρήστη henriqueandrades: Γένος Balsana, Ένα μέλος του Αφροφορίνες (Υποοικογένεια Aphrophorinae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eneas_jr

Ημερομηνία

Ιανουάριος 30, 2023 07:41 PM -03
Chelymorpha cribraria - Photo (c) Bob Peterson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη henriqueandrades: Chelymorpha cribraria, Ένα μέλος του Χρυσομηλίδες (Οικογένεια Chrysomelidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

o_extasiado

Ημερομηνία

Ιανουάριος 31, 2023 06:01 PM -03
Danaus erippus - Photo (c) Santiago, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Santiago
Η ταυτότητα του χρήστη henriqueandrades: Danaus erippus, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adriargoti

Ημερομηνία

Ιανουάριος 31, 2023 07:51 AM -05
Plagiometriona boschmai - Photo (c) Roger Rittmaster, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Roger Rittmaster
Η ταυτότητα του χρήστη henriqueandrades: Plagiometriona boschmai, Ένα μέλος του Χρυσομηλίδες (Οικογένεια Chrysomelidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

igormartins

Ημερομηνία

Οκτώβριος 29, 2022 11:29 AM -03

Τόπος

Brumadinho, MG, BR (Google, OSM)
Coraliomela brunnea - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Kahio T. Mazon
Η ταυτότητα του χρήστη henriqueandrades: Coraliomela brunnea, Ένα μέλος του Χρυσομηλίδες (Οικογένεια Chrysomelidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elbeltrocco

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 18, 2022 12:59 PM -03
Coraliomela quadrimaculata - Photo (c) carlos marzano, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη henriqueandrades: Coraliomela quadrimaculata, Ένα μέλος του Χρυσομηλίδες (Οικογένεια Chrysomelidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cristian890

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 1, 2023 07:00 AM -03
Zatrephina lineata - Photo (c) Ingeborg van Leeuwen, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Ingeborg van Leeuwen
Η ταυτότητα του χρήστη henriqueandrades: Zatrephina lineata, Ένα μέλος του Χρυσομηλίδες (Οικογένεια Chrysomelidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vnascimento

Ημερομηνία

Ιανουάριος 28, 2023
Chelymorpha areata - Photo (c) Daniel Galindo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Daniel Galindo
Η ταυτότητα του χρήστη henriqueandrades: Chelymorpha areata, Ένα μέλος του Χρυσομηλίδες (Οικογένεια Chrysomelidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 31, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

siddantas

Ημερομηνία

Ιανουάριος 28, 2023 11:29 AM -04
Microctenochira soleifera - Photo (c) Sidnei Dantas, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sidnei Dantas
Η ταυτότητα του χρήστη henriqueandrades: Microctenochira soleifera, Ένα μέλος του Χρυσομηλίδες (Οικογένεια Chrysomelidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 31, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martin_arregui

Ημερομηνία

Ιανουάριος 25, 2023 01:34 PM -03
Chelymorpha indigesta - Photo (c) Lucas Rubio, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Lucas Rubio
Η ταυτότητα του χρήστη henriqueandrades: Chelymorpha indigesta, Ένα μέλος του Χρυσομηλίδες (Οικογένεια Chrysomelidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 31, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

osiasfotografo

Ημερομηνία

Ιανουάριος 28, 2023 12:44 PM -03
Botanochara - Photo (c) Gerónimo Martín Alonso, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Gerónimo Martín Alonso
Η ταυτότητα του χρήστη henriqueandrades: Γένος Botanochara, Ένα μέλος του Χρυσομηλίδες (Οικογένεια Chrysomelidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 31, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ipin

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2023 04:08 PM -05
Plagiometriona - Photo (c) Anderson Rabello Pereira, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Anderson Rabello Pereira
Η ταυτότητα του χρήστη henriqueandrades: Γένος Plagiometriona, Ένα μέλος του Χρυσομηλίδες (Οικογένεια Chrysomelidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 31, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

osiasfotografo

Ημερομηνία

Ιανουάριος 28, 2023 12:43 PM -03
Botanochara - Photo (c) Gerónimo Martín Alonso, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Gerónimo Martín Alonso
Η ταυτότητα του χρήστη henriqueandrades: Γένος Botanochara, Ένα μέλος του Χρυσομηλίδες (Οικογένεια Chrysomelidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 31, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeanpaulortiz

Ημερομηνία

Ιανουάριος 28, 2023 08:25 PM -03
Mecistomela marginata - Photo (c) Rogerio Dias, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Rogerio Dias
Η ταυτότητα του χρήστη henriqueandrades: Mecistomela marginata, Ένα μέλος του Χρυσομηλίδες (Οικογένεια Chrysomelidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 31, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daniel_galindo

Ημερομηνία

Ιανουάριος 29, 2023 10:09 AM -04
Agroiconota tristriata - Photo (c) vanilendil, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by vanilendil
Η ταυτότητα του χρήστη henriqueandrades: Agroiconota tristriata, Ένα μέλος του Χρυσομηλίδες (Οικογένεια Chrysomelidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 31, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

projetobioif

Ημερομηνία

Ιανουάριος 29, 2023 01:40 PM -03

Περιγραφή

Registro por Lisiane Zanella

Euchromiina - Photo (c) Vishal Bhave, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Vishal Bhave
Η ταυτότητα του χρήστη henriqueandrades: Υποφυλή Euchromiina, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 31, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danielmesa1

Ημερομηνία

Ιανουάριος 28, 2023 12:37 PM -05
Plagiometriona boschmai - Photo (c) Roger Rittmaster, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Roger Rittmaster
Η ταυτότητα του χρήστη henriqueandrades: Plagiometriona boschmai, Ένα μέλος του Χρυσομηλίδες (Οικογένεια Chrysomelidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 31, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lauro_moura

Ημερομηνία

Ιανουάριος 29, 2023 11:56 AM -03
Coraliomela brunnea - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Kahio T. Mazon
Η ταυτότητα του χρήστη henriqueandrades: Coraliomela brunnea, Ένα μέλος του Χρυσομηλίδες (Οικογένεια Chrysomelidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 31, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

edgar_crispino

Ημερομηνία

Ιανουάριος 29, 2023 02:10 AM -03
Mesomphalia - Photo (c) Bruno Rennó, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Bruno Rennó
Η ταυτότητα του χρήστη henriqueandrades: Γένος Mesomphalia, Ένα μέλος του Χρυσομηλίδες (Οικογένεια Chrysomelidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 31, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

allfeh

Ημερομηνία

Ιανουάριος 24, 2023 11:21 AM -03
Danaus erippus - Photo (c) Santiago, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Santiago
Η ταυτότητα του χρήστη henriqueandrades: Danaus erippus, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 31, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

agnaldo_correa

Ημερομηνία

Ιανουάριος 29, 2023 12:35 PM -03
Danaus erippus - Photo (c) Santiago, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Santiago
Η ταυτότητα του χρήστη henriqueandrades: Danaus erippus, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 31, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lealvargas

Ημερομηνία

Ιανουάριος 23, 2023 04:18 PM -03

Τόπος

Atlântida Sul (Google, OSM)
Olivancillaria auricularia - Photo (c) fabiomanfredini, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by fabiomanfredini
Η ταυτότητα του χρήστη henriqueandrades: Olivancillaria auricularia, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 31, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

biolaari

Ημερομηνία

Ιανουάριος 24, 2021

Τόπος

Bituruna (Google, OSM)
Cassidinae - Photo (c) alapi973, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη henriqueandrades: Υποοικογένεια Cassidinae, Ένα μέλος του Χρυσομηλίδες (Οικογένεια Chrysomelidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 31, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yemaytoro

Ημερομηνία

Ιανουάριος 30, 2023 11:18 AM -05
Mahanarva - Photo (c) Edson Gasperin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Edson Gasperin
Η ταυτότητα του χρήστη henriqueandrades: Γένος Mahanarva, Ένα μέλος του Κερκοποειδή (Υπεροικογένεια Cercopoidea)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 31, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

projetobioif

Ημερομηνία

Ιανουάριος 30, 2023 06:48 PM -03

Περιγραφή

Registro por Lisiane Zanella

Dione vanillae - Photo (c) Mary Keim, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη henriqueandrades: Dione vanillae, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 31, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jbugoni

Ημερομηνία

Ιανουάριος 23, 2023 04:27 PM -03
Charidotella - Photo (c) Ryan Hodnett, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη henriqueandrades: Γένος Charidotella, Ένα μέλος του Χρυσομηλίδες (Οικογένεια Chrysomelidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 31, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lealvargas

Ημερομηνία

Ιανουάριος 25, 2023 08:16 AM -03

Τόπος

Atlântida Sul (Google, OSM)
Theristicus caudatus - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη henriqueandrades: Theristicus caudatus, Ένα μέλος του Πελεκανόμορφα (Τάξη Pelecaniformes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 31, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 12509