Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fungee

Ημερομηνία

Ιούνιος 2018

Τόπος

New York, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Mixed woods. Leaf litter.

Ετικέτες

H3
Mycena odorifera - Photo (c) rlebeuf, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη heelsplitter: Mycena odorifera, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

richtehan

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2021 04:09 AM PDT
Phloeomana - Photo (c) laurenolivia, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη heelsplitter: Γένος Phloeomana, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 18, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

richtehan

Ημερομηνία

Ιανουάριος 9, 2021 05:08 PM PST
Caulorhiza umbonata - Photo (c) Christian Schwarz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη heelsplitter: Caulorhiza umbonata, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

just_add_water

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021

Τόπος

Pennsylvania, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Hemlock forested area, damp hillside.

Congo red was used in microscopy.

Hydropus - Photo (c) Davide Puddu, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη heelsplitter: Γένος Hydropus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fungee

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2020 01:17 PM EDT

Περιγραφή

On lake bottom near oak

Psathyrella ephemera - Photo (c) Stephen Russell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη heelsplitter: Psathyrella ephemera, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 08, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eovran

Ημερομηνία

Οκτώβριος 19, 2021 04:44 PM EDT
Lentinellus - Photo (c) Amadej Trnkoczy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη heelsplitter: Γένος Lentinellus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 29, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robhallock

Ημερομηνία

Αύγουστος 17, 2021 03:25 PM HST
Inocybe lilacina - Photo (c) Cade, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη heelsplitter: Inocybe lilacina, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 28, 2021
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fungee

Ημερομηνία

Ιούλιος 2019

Τόπος

New York, US (Google, OSM)

Περιγραφή

On log in mixed woods, decorticated, caps 1 cm across tops.

Ετικέτες

j6
Phloeomana - Photo (c) laurenolivia, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη heelsplitter: Γένος Phloeomana, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 10, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stevilkinevil

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2021 05:26 PM CDT
Phloeomana - Photo (c) laurenolivia, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη heelsplitter: Γένος Phloeomana, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 10, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cindypankopf

Ημερομηνία

Νοέμβριος 10, 2018 11:56 AM PST

Περιγραφή

Pure white. Growing out of Douglas fir needles. Alkaline aroma.

Hemimycena - Photo (c) Christian Schwarz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη heelsplitter: Γένος Hemimycena, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 10, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stevilkinevil

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2021 05:26 PM CDT
Porotheleaceae - Photo (c) Anna Henning, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη heelsplitter: Οικογένεια Porotheleaceae, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bill_sheehan

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2021 09:38 AM EDT

Περιγραφή

ID Django G.
Seeing setae, determined it is hymenochaetaceous,
Unusual on a living plant

Hydnoporia corrugata - Photo (c) whale_nerd, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη heelsplitter: Hydnoporia corrugata, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fungee

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2018

Τόπος

New York, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Tiny maybe 1 mm across the cap, 1 cm tall, on hemlock needle and debris

Ετικέτες

-, B1'
Mycena vulgaris - Photo (c) casmcwest, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη heelsplitter: Mycena vulgaris, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fungee

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2018

Τόπος

New York, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Hemlock, birch, beech. DNA ITS match.

Ετικέτες

C18
Leucocybe candicans - Photo (c) msv56, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη heelsplitter: Leucocybe candicans, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fungee

Ημερομηνία

Ιούλιος 2019

Τόπος

New York, US (Google, OSM)

Περιγραφή

On log in mixed woods, decorticated, caps 1 cm across tops.

Ετικέτες

j6
Porotheleaceae - Photo (c) Anna Henning, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη heelsplitter: Οικογένεια Porotheleaceae, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 31, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fungee

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2018 10:34 PM EDT

Περιγραφή

on leaf litter, wood

Resinomycena - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα
Η ταυτότητα του χρήστη heelsplitter: Γένος Resinomycena, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 31, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stevilkinevil

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2021 09:42 AM EDT

Περιγραφή

strong smell of cucumber

Agaricales - Photo (c) Davide Puddu, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη heelsplitter: Τάξη Agaricales, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 31, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stevilkinevil

Ημερομηνία

Αύγουστος 19, 2021 08:14 PM CDT
Entolomataceae - Photo (c) Trent Pearce, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη heelsplitter: Οικογένεια Entolomataceae, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 31, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnplischke

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2021 09:27 AM CDT
Lyomyces - Photo (c) Django Grootmyers, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη heelsplitter: Γένος Lyomyces, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 31, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stevilkinevil

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2021 09:20 AM CDT
Gloiodon - Photo (c) Stephen Russell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη heelsplitter: Γένος Gloiodon, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 31, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bonlynx

Ημερομηνία

Αύγουστος 19, 2021

Τόπος

Hendricks County (Google, OSM)
Neoboletus - Photo (c) Amir Ludena, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη heelsplitter: Γένος Neoboletus, Ένα μέλος του Βωλιτοειδή (Οικογένεια Boletaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 31, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wendy663

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2021 09:35 PM EDT
Steccherinum subrawakense - Photo (c) masadler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη heelsplitter: Steccherinum subrawakense, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 31, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bonlynx

Ημερομηνία

Αύγουστος 19, 2021

Τόπος

Hendricks County (Google, OSM)
Mycena - Photo (c) Trent Pearce, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη heelsplitter: Γένος Mycena, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 31, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bonlynx

Ημερομηνία

Αύγουστος 19, 2021

Τόπος

Hendricks County (Google, OSM)
Pluteus - Photo (c) dgreenberger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη heelsplitter: Γένος Pluteus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 31, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bonlynx

Ημερομηνία

Αύγουστος 19, 2021

Τόπος

Hendricks County (Google, OSM)
Simocybe - Photo (c) Christian Schwarz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη heelsplitter: Γένος Simocybe, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 31, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

briparrent

Ημερομηνία

Αύγουστος 2021

Τόπος

Ιδιωτικό
Pleuroflammula - Photo (c) Jerry, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Jerry Cooper
Η ταυτότητα του χρήστη heelsplitter: Γένος Pleuroflammula, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 31, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kev317

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2021 02:42 PM EDT
Hymenochaetaceae - Photo (c) Jerry, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Jerry Cooper
Η ταυτότητα του χρήστη heelsplitter: Οικογένεια Hymenochaetaceae, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 31, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βωλιτοειδή (Οικογένεια Boletaceae)

Παρατηρητής

samiam29

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2021 10:09 AM UTC
Βωλιτοειδή - Photo (c) Damon Tighe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη heelsplitter: Βωλιτοειδή (Οικογένεια Boletaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 31, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λέτσινο (Γένος Leccinum)

Παρατηρητής

kev317

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2021 01:59 PM EDT

Περιγραφή

Growing in soil near hardwoods

Λέτσινο - Photo (c) LJ Moore-McClelland, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη heelsplitter: Λέτσινο (Γένος Leccinum)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 31, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kev317

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2021 01:48 PM EDT

Περιγραφή

Growing on a dead log

Gloeoporus dichrous - Photo (c) fotoculus, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη heelsplitter: Gloeoporus dichrous, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 31, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 704