Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

haciendalacabana

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2023 10:42 ΠΜ -05
Coendou longicaudatus longicaudatus - Photo (c) Ruben D. Layme, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ruben D. Layme
Η ταυτότητα του χρήστη hebersonm: Coendou longicaudatus ssp. longicaudatus, Ένα μέλος του Ερεθιζοντίδες (Οικογένεια Erethizontidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 06, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

haciendalacabana

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2023 10:42 ΠΜ -05
Coendou longicaudatus longicaudatus - Photo (c) Ruben D. Layme, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ruben D. Layme
Η ταυτότητα του χρήστη hebersonm: Coendou longicaudatus ssp. longicaudatus, Ένα μέλος του Ερεθιζοντίδες (Οικογένεια Erethizontidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 06, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stevestevens

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2024 09:22 ΠΜ -03
Coendou insidiosus - Photo (c) Leonardo Merçon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Leonardo Merçon
Η ταυτότητα του χρήστη hebersonm: Coendou insidiosus, Ένα μέλος του Ερεθιζοντίδες (Οικογένεια Erethizontidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 06, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

analuiza2

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2024 12:37 ΜΜ -03

Περιγραφή

Na sede da reserva

Δενδροακανθόχοιρος Της Παραγουάης - Photo (c) Bruno Rennó, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Bruno Rennó
Η ταυτότητα του χρήστη hebersonm: Δενδροακανθόχοιρος Της Παραγουάης (Coendou spinosus)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 22, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gabriel1670

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 21, 2024 03:25 ΜΜ -03
Coendou prehensilis - Photo (c) Rob Schnautz, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Rob Schnautz
Η ταυτότητα του χρήστη hebersonm: Coendou prehensilis, Ένα μέλος του Ερεθιζοντίδες (Οικογένεια Erethizontidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 22, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexandrecurcino

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 24, 2007 02:27 ΜΜ -03

Τόπος

Lucas do Rio Verde (Google, OSM)
Coendou longicaudatus boliviensis - Photo (c) fabiologopro, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη hebersonm: Coendou longicaudatus ssp. boliviensis, Ένα μέλος του Ερεθιζοντίδες (Οικογένεια Erethizontidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 22, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

twan3253

Ημερομηνία

Νοέμβριος 7, 2023 07:15 ΜΜ -04
Coendou longicaudatus longicaudatus - Photo (c) Ruben D. Layme, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ruben D. Layme
Η ταυτότητα του χρήστη hebersonm: Coendou longicaudatus ssp. longicaudatus, Ένα μέλος του Ερεθιζοντίδες (Οικογένεια Erethizontidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 22, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mareliscueva

Ημερομηνία

Ιανουάριος 20, 2021 02:20 ΜΜ -05
Coendou bicolor - Photo (c) pfaucher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by pfaucher
Η ταυτότητα του χρήστη hebersonm: Coendou bicolor, Ένα μέλος του Ερεθιζοντίδες (Οικογένεια Erethizontidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 22, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rwolfcarvalho

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 21, 2024 09:14 ΜΜ -03
Coendou baturitensis - Photo (c) Leonardo Victor, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Leonardo Victor
Η ταυτότητα του χρήστη hebersonm: Coendou baturitensis, Ένα μέλος του Ερεθιζοντίδες (Οικογένεια Erethizontidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lucas_tonoli

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2024
Coendou insidiosus - Photo (c) Leonardo Merçon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Leonardo Merçon
Η ταυτότητα του χρήστη hebersonm: Coendou insidiosus, Ένα μέλος του Ερεθιζοντίδες (Οικογένεια Erethizontidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 17, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mariapcontreras

Ημερομηνία

Μάρτιος 23, 2023 08:03 ΠΜ -05
Coendou longicaudatus longicaudatus - Photo (c) Ruben D. Layme, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ruben D. Layme
Η ταυτότητα του χρήστη hebersonm: Coendou longicaudatus ssp. longicaudatus, Ένα μέλος του Ερεθιζοντίδες (Οικογένεια Erethizontidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 05, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

antonio_amaral

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2023 08:37 ΜΜ -03
Δενδροακανθόχοιρος Της Παραγουάης - Photo (c) Bruno Rennó, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Bruno Rennó
Η ταυτότητα του χρήστη hebersonm: Δενδροακανθόχοιρος Της Παραγουάης (Coendou spinosus)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luciano_bernardes

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2023
Δενδροακανθόχοιρος Της Παραγουάης - Photo (c) Bruno Rennó, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Bruno Rennó
Η ταυτότητα του χρήστη hebersonm: Δενδροακανθόχοιρος Της Παραγουάης (Coendou spinosus)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dinagerman

Ημερομηνία

Μάρτιος 7, 2023 09:08 ΠΜ -05
Coendou longicaudatus longicaudatus - Photo (c) Ruben D. Layme, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ruben D. Layme
Η ταυτότητα του χρήστη hebersonm: Coendou longicaudatus ssp. longicaudatus, Ένα μέλος του Ερεθιζοντίδες (Οικογένεια Erethizontidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 05, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pedro_evan_ferreira

Ημερομηνία

Μάρτιος 2023

Τόπος

Minas Gerais, BR (Google, OSM)

Περιγραφή

Cães de rua tem aparecido com espinhos em seus focinhos ultimamente.
Stray dogs have appeared latellty with spines on their faces.

Δενδροακανθόχοιρος Της Παραγουάης - Photo (c) Bruno Rennó, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Bruno Rennó
Η ταυτότητα του χρήστη hebersonm: Δενδροακανθόχοιρος Της Παραγουάης (Coendou spinosus)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 05, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ingmarvanderbrugge

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 14, 2023 09:14 ΜΜ -03

Τόπος

Meerzorg, Suriname (Google, OSM)

Ετικέτες

Coendou longicaudatus longicaudatus - Photo (c) Ruben D. Layme, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ruben D. Layme
Η ταυτότητα του χρήστη hebersonm: Coendou longicaudatus ssp. longicaudatus, Ένα μέλος του Ερεθιζοντίδες (Οικογένεια Erethizontidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 05, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jlpena87

Ημερομηνία

Μάρτιος 24, 2023 01:03 ΜΜ -05

Περιγραφή

Individuo registrado caminando en zona urbana de Pitalito, sobre la via que conduce al municipio de Palestina.

Coendou longicaudatus longicaudatus - Photo (c) Ruben D. Layme, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ruben D. Layme
Η ταυτότητα του χρήστη hebersonm: Coendou longicaudatus ssp. longicaudatus, Ένα μέλος του Ερεθιζοντίδες (Οικογένεια Erethizontidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 05, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ingmarvanderbrugge

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 3, 2023 09:17 ΜΜ -03

Τόπος

Meerzorg, Suriname (Google, OSM)

Ετικέτες

Coendou longicaudatus longicaudatus - Photo (c) Ruben D. Layme, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ruben D. Layme
Η ταυτότητα του χρήστη hebersonm: Coendou longicaudatus ssp. longicaudatus, Ένα μέλος του Ερεθιζοντίδες (Οικογένεια Erethizontidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 05, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nely_ficher

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 17, 2023 10:30 ΠΜ -03
Coendou prehensilis - Photo (c) Rob Schnautz, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Rob Schnautz
Η ταυτότητα του χρήστη hebersonm: Coendou prehensilis, Ένα μέλος του Ερεθιζοντίδες (Οικογένεια Erethizontidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andersonwarkentin

Ημερομηνία

Απρίλιος 5, 2023 09:10 ΠΜ -03

Περιγραφή

ATENÇÃO:
CONFIGURAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS DE FOTOGRAFIAS E OBSERVAÇÕES NO INATURALIST: No license (all rights reserved).

Os dados são de acesso aberto, e é recomendável que qualquer uso deles seja previamente autorizado pelo autor.

Δενδροακανθόχοιρος Της Παραγουάης - Photo (c) Bruno Rennó, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Bruno Rennó
Η ταυτότητα του χρήστη hebersonm: Δενδροακανθόχοιρος Της Παραγουάης (Coendou spinosus)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marllus_rafael

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2019 09:18 ΜΜ -03
Coendou roosmalenorum - Photo (c) Marllus Rafael Almeida, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Marllus Rafael Almeida
Η ταυτότητα του χρήστη hebersonm: Coendou roosmalenorum, Ένα μέλος του Ερεθιζοντίδες (Οικογένεια Erethizontidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 05, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marllus_rafael

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2019 09:18 ΜΜ -03
Coendou - Photo (c) pfaucher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by pfaucher
Η ταυτότητα του χρήστη hebersonm: Γένος Coendou, Ένα μέλος του Ερεθιζοντίδες (Οικογένεια Erethizontidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 05, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

otaviofranco

Ημερομηνία

Ιανουάριος 24, 2018 09:01 ΠΜ -02
Coendou longicaudatus longicaudatus - Photo (c) Ruben D. Layme, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ruben D. Layme
Η ταυτότητα του χρήστη hebersonm: Coendou longicaudatus ssp. longicaudatus, Ένα μέλος του Ερεθιζοντίδες (Οικογένεια Erethizontidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joao_gava_just

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2022 03:36 ΜΜ -03
Coendou longicaudatus - Photo (c) Lawrence Rabelo de Almeida, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Lawrence Rabelo de Almeida
Η ταυτότητα του χρήστη hebersonm: Coendou longicaudatus, Ένα μέλος του Ερεθιζοντίδες (Οικογένεια Erethizontidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mikegrutherford

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2004 02:59 ΜΜ BST
Coendou longicaudatus longicaudatus - Photo (c) Ruben D. Layme, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ruben D. Layme
Η ταυτότητα του χρήστη hebersonm: Coendou longicaudatus ssp. longicaudatus, Ένα μέλος του Ερεθιζοντίδες (Οικογένεια Erethizontidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nereston-nelinho-camargo

Ημερομηνία

Μάρτιος 10, 2023 10:44 ΠΜ -03
Coendou longicaudatus longicaudatus - Photo (c) Ruben D. Layme, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ruben D. Layme
Η ταυτότητα του χρήστη hebersonm: Coendou longicaudatus ssp. longicaudatus, Ένα μέλος του Ερεθιζοντίδες (Οικογένεια Erethizontidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 25, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

justinianojp

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2020 03:24 ΜΜ -03

Περιγραφή

Coendou prehensilis

Coendou longicaudatus longicaudatus - Photo (c) Ruben D. Layme, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ruben D. Layme
Η ταυτότητα του χρήστη hebersonm: Coendou longicaudatus ssp. longicaudatus, Ένα μέλος του Ερεθιζοντίδες (Οικογένεια Erethizontidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 25, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeh_biologa

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2020 09:43 ΠΜ -04

Περιγραφή

found dead

Coendou longicaudatus - Photo (c) Lawrence Rabelo de Almeida, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Lawrence Rabelo de Almeida
Η ταυτότητα του χρήστη hebersonm: Coendou longicaudatus, Ένα μέλος του Ερεθιζοντίδες (Οικογένεια Erethizontidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 10, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

noverholtz

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 4, 2022 06:21 ΠΜ PST
Coendou ichillus - Photo (c) Paul Carter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Carter
Η ταυτότητα του χρήστη hebersonm: Coendou ichillus, Ένα μέλος του Ερεθιζοντίδες (Οικογένεια Erethizontidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 10, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leonardovictor

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2020 08:49 ΠΜ -03

Τόπος

Godofredo Viana (Google, OSM)
Coendou baturitensis - Photo (c) Leonardo Victor, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Leonardo Victor
Η ταυτότητα του χρήστη hebersonm: Coendou baturitensis, Ένα μέλος του Ερεθιζοντίδες (Οικογένεια Erethizontidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 10, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 45