Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cactus3

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2019 11:39 AM JST
Gonolabis marginalis - Photo (c) onidiras-iNaturalist, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by onidiras-iNaturalist
Η ταυτότητα του χρήστη harumkoh: Gonolabis marginalis, Ένα μέλος του Δερμάπτερα (Τάξη Dermaptera)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 21, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

keitawatanabe

Ημερομηνία

Απρίλιος 2018

Τόπος

Japan (Google, OSM)
Paeonia obovata japonica - Photo (c) Alpsdake, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη harumkoh: Paeonia obovata ssp. japonica, Ένα μέλος του Σαξιφραγκώδη (Τάξη Saxifragales)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 12, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

budowski

Ημερομηνία

Μάιος 2017

Τόπος

Okinawa, JP (Google, OSM)
Larvivora namiyei - Photo (c) Yaron Budowski, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Yaron Budowski
Η ταυτότητα του χρήστη harumkoh: Larvivora namiyei, Ένα μέλος του Μυϊοθηριίδες (Οικογένεια Muscicapidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 31, 2022
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tokuze

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2021 09:40 AM JST
Gymnosoma rotundatum - Photo (c) Stefan Spring, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Stefan Spring
Η ταυτότητα του χρήστη harumkoh: Gymnosoma rotundatum, Ένα μέλος του Οιστροειδή (Υπεροικογένεια Oestroidea)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 25, 2022
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tenagaebi

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2022 01:07 PM JST
Ampelopsis glandulosa heterophylla - Photo (c) harum.koh, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by harum.koh
Η ταυτότητα του χρήστη harumkoh: Ampelopsis glandulosa var. heterophylla, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 02, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lisa_petersson

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2022 10:09 AM JST
Laphria - Photo (c) Steve Collins, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη harumkoh: Γένος Laphria, Ένα μέλος του Ασιλίδες (Οικογένεια Asilidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 02, 2022
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

woooo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2022 10:06 AM JST
Parthenocissus tricuspidata - Photo (c) Sandy Wolkenberg, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Sandy Wolkenberg
Η ταυτότητα του χρήστη harumkoh: Parthenocissus tricuspidata, Ένα μέλος του Παρθενοκισσός (Γένος Parthenocissus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 02, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blackfungus27x

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2022 06:45 PM JST
Euhadra - Photo (c) Claude & Amandine  EVANNO, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη harumkoh: Γένος Euhadra, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 02, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ipuigarashi

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2022 02:14 PM JST

Τόπος

珠洲市 (Google, OSM)
Sympetrum infuscatum - Photo (c) Paul B., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Paul B.
Η ταυτότητα του χρήστη harumkoh: Sympetrum infuscatum, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 02, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tenagaebi

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2022 12:18 PM JST
Byasa alcinous - Photo (c) t-mizo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη harumkoh: Byasa alcinous, Ένα μέλος του Παπιλιονοειδή (Υπεροικογένεια Papilionoidea)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 02, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michal359

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2022 03:08 PM JST

Τόπος

619-0237, Japan (Google, OSM)
Argynnis hyperbius - Photo (c) Se Lena, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Se Lena
Η ταυτότητα του χρήστη harumkoh: Argynnis hyperbius, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 02, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

helnoroy

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2019 01:33 PM SAST
Pselliophora bifascipennis - Photo (c) andriy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by andriy
Η ταυτότητα του χρήστη harumkoh: Pselliophora bifascipennis, Ένα μέλος του Τιπουλίδες (Οικογένεια Tipulidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2022
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stuartwainstock

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2019

Τόπος

Chiba (Google, OSM)
Pselliophora bifascipennis - Photo (c) andriy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by andriy
Η ταυτότητα του χρήστη harumkoh: Pselliophora bifascipennis, Ένα μέλος του Τιπουλίδες (Οικογένεια Tipulidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2022
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nbgdnzl

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2019 05:43 AM JST
Pselliophora bifascipennis - Photo (c) andriy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by andriy
Η ταυτότητα του χρήστη harumkoh: Pselliophora bifascipennis, Ένα μέλος του Τιπουλίδες (Οικογένεια Tipulidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2022
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

keichamp

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2018 12:16 PM JST
Pselliophora bifascipennis - Photo (c) andriy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by andriy
Η ταυτότητα του χρήστη harumkoh: Pselliophora bifascipennis, Ένα μέλος του Τιπουλίδες (Οικογένεια Tipulidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2022
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

isabelhetrick

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2018 07:25 PM JST
Pselliophora bifascipennis - Photo (c) andriy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by andriy
Η ταυτότητα του χρήστη harumkoh: Pselliophora bifascipennis, Ένα μέλος του Τιπουλίδες (Οικογένεια Tipulidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2022
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ngiladmuth

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2019 09:13 AM JST
Euhadra amaliae - Photo (c) Saryu Mae, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Saryu Mae
Η ταυτότητα του χρήστη harumkoh: Euhadra amaliae, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

konami

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2022 05:56 AM JST
Krananda latimarginaria - Photo (c) dhfischer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by dhfischer
Η ταυτότητα του χρήστη harumkoh: Krananda latimarginaria, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

konami

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2022 05:51 AM JST
Chiasmia hebesata - Photo (c) onidiras-iNaturalist, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by onidiras-iNaturalist
Η ταυτότητα του χρήστη harumkoh: Chiasmia hebesata, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

konami

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2022 10:57 AM JST
Phalera flavescens - Photo (c) Shipher (士緯) Wu (吳), μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη harumkoh: Phalera flavescens, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bunny-with-camera

Ημερομηνία

Αύγουστος 25, 2022 12:12 PM JST
Parnara guttata - Photo (c) Kumon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη harumkoh: Parnara guttata, Ένα μέλος του Εσπερίδες (Οικογένεια Hesperiidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kacho

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2022 01:14 PM JST
Erthesina fullo - Photo (c) Shipher (士緯) Wu (吳), μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη harumkoh: Erthesina fullo, Ένα μέλος του Πεντατομίνες (Υποοικογένεια Pentatominae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturalist7929

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2021 03:56 PM JST
Lepidium virginicum - Photo (c) ddunlap59, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by ddunlap59
Η ταυτότητα του χρήστη harumkoh: Lepidium virginicum, Ένα μέλος του Κραμβοειδή (Οικογένεια Brassicaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturalist7929

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2021 08:58 AM JST
Lepidium virginicum - Photo (c) ddunlap59, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by ddunlap59
Η ταυτότητα του χρήστη harumkoh: Lepidium virginicum, Ένα μέλος του Κραμβοειδή (Οικογένεια Brassicaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturalist7929

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2021 09:07 AM JST
Spiranthes australis - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Reiner Richter
Η ταυτότητα του χρήστη harumkoh: Spiranthes australis, Ένα μέλος του Ορχιδοειδή (Υποοικογένεια Orchidoideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturalist7929

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2021 09:11 AM JST
Papilio demetrius - Photo (c) harum.koh, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by harum.koh
Η ταυτότητα του χρήστη harumkoh: Papilio demetrius, Ένα μέλος του Παπιλιονοειδή (Υπεροικογένεια Papilionoidea)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturalist7929

Ημερομηνία

Νοέμβριος 4, 2021 08:30 AM JST
Theretra oldenlandiae - Photo (c) Leonard Worthington, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Leonard Worthington
Η ταυτότητα του χρήστη harumkoh: Theretra oldenlandiae, Ένα μέλος του Μακρογλωσσίνοι (Φυλή Macroglossini)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturalist7929

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2021 09:54 AM JST
Desmodium paniculatum - Photo (c) summer_cada, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by summer_cada
Η ταυτότητα του χρήστη harumkoh: Desmodium paniculatum, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βελανιδιά (Γένος Quercus)

Παρατηρητής

woooo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2022 01:03 PM JST
Βελανιδιά - Photo (c) Sherpas 428, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη harumkoh: Βελανιδιά (Γένος Quercus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Εσπερίδες (Οικογένεια Hesperiidae)

Παρατηρητής

koichi7

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2022 12:46 PM JST
Εσπερίδες - Photo (c) ljk1410, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη harumkoh: Εσπερίδες (Οικογένεια Hesperiidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2022
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 14259