Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wesselpretorius

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2023 10:28 ΠΜ SAST
Chironia linoides - Photo (c) magriet b, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by magriet b
Η ταυτότητα του χρήστη hanlievorster: Chironia linoides, Ένα μέλος του Γενθιανώδη (Τάξη Gentianales)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hedwig3

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2023 08:20 ΠΜ SAST
Passerina ericoides - Photo (c) Dave Richardson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Dave Richardson
Η ταυτότητα του χρήστη hanlievorster: Passerina ericoides, Ένα μέλος του Θυμελαιοειδή (Οικογένεια Thymelaeaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hedwig3

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2023 09:43 ΠΜ SAST
Limonium capense - Photo (c) Paul Emms, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Paul Emms
Η ταυτότητα του χρήστη hanlievorster: Limonium capense, Ένα μέλος του Λειμώνιο (Γένος Limonium)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hedwig3

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2023 09:48 ΠΜ SAST
Aloe distans - Photo (c) Nick Helme, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Nick Helme
Η ταυτότητα του χρήστη hanlievorster: Aloe distans, Ένα μέλος του Αλόη (Γένος Aloe)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hedwig3

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2023 09:48 ΠΜ SAST
Aloe perfoliata - Photo (c) karlagrobler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by karlagrobler
Η ταυτότητα του χρήστη hanlievorster: Σύνθετο Aloe perfoliata, Ένα μέλος του Αλόη (Γένος Aloe)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hedwig3

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2023 09:55 ΠΜ SAST
Cyanella hyacinthoides - Photo (c) magriet b, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by magriet b
Η ταυτότητα του χρήστη hanlievorster: Cyanella hyacinthoides, Ένα μέλος του Ασπαραγώδη (Τάξη Asparagales)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hedwig3

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2023 10:02 ΠΜ SAST
Eriocephalus africanus - Photo (c) Gigi Laidler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Gigi Laidler
Η ταυτότητα του χρήστη hanlievorster: Eriocephalus africanus, Ένα μέλος του Ανθέμιδες (Φυλή Anthemideae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σπιτοσπουργίτης (Passer domesticus)

Παρατηρητής

fionahellmann

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2023 01:24 ΜΜ SAST
Σπιτοσπουργίτης - Photo (c) Ximo Galarza, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη hanlievorster: Σπιτοσπουργίτης (Passer domesticus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fionahellmann

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2023 12:52 ΜΜ SAST
Pycnonotus capensis - Photo (c) Derek Keats, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη hanlievorster: Pycnonotus capensis, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

miekevors

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2023 03:46 ΜΜ SAST
Delosperma crassum - Photo (c) Hamish Robertson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Hamish Robertson
Η ταυτότητα του χρήστη hanlievorster: Delosperma crassum, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Μάιος 10, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

francesvp

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2023 02:16 ΜΜ SAST
Portulacaria afra - Photo (c) Shaun Swanepoel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Shaun Swanepoel
Η ταυτότητα του χρήστη hanlievorster: Portulacaria afra, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Μάιος 10, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Οξαλίδα (Γένος Oxalis)

Παρατηρητής

jeanstephenson

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2023 11:23 ΠΜ SAST
Οξαλίδα - Photo (c) Marion Maclean, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Marion Maclean
Η ταυτότητα του χρήστη hanlievorster: Οξαλίδα (Γένος Oxalis)
Προστέθηκε στις Μάιος 09, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ydnewp2

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2023 02:35 ΜΜ SAST
Conicosia pugioniformis - Photo (c) James Bailey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by James Bailey
Η ταυτότητα του χρήστη hanlievorster: Conicosia pugioniformis, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Μάιος 09, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ydnewp2

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2023 03:01 ΜΜ SAST
Zantedeschia aethiopica - Photo (c) flipsockgrrl, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη hanlievorster: Zantedeschia aethiopica, Ένα μέλος του Αροειδή (Οικογένεια Araceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 09, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wendy_june

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2023 03:41 ΜΜ SAST
Pseudonympha magus - Photo (c) Nick Helme, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Nick Helme
Η ταυτότητα του χρήστη hanlievorster: Pseudonympha magus, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 09, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gwynneth1

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2023
Μύκητας, Λειχήνα - Photo (c) chofungi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη hanlievorster: Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)
Προστέθηκε στις Μάιος 09, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gwynneth1

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2023
Coelonia fulvinotata - Photo (c) gemmamoontaylor, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη hanlievorster: Coelonia fulvinotata, Ένα μέλος του Σφιγγίδες (Οικογένεια Sphingidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 09, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gwynneth1

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2023
Opistophthalmus - Photo (c) Joubert Heymans, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Joubert Heymans
Η ταυτότητα του χρήστη hanlievorster: Γένος Opistophthalmus, Ένα μέλος του Σκορπιοί (Τάξη Scorpiones)
Προστέθηκε στις Μάιος 09, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πεντάδα (Pentas lanceolata)

Παρατηρητής

gwynneth1

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2023
Πεντάδα - Photo (c) Francois Wolfaardt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Francois Wolfaardt
Η ταυτότητα του χρήστη hanlievorster: Πεντάδα (Pentas lanceolata)
Προστέθηκε στις Μάιος 09, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gwynneth1

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2023
Παπιλιονοειδή - Photo (c) Paolo Mazzei, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paolo Mazzei
Η ταυτότητα του χρήστη hanlievorster: Παπιλιονοειδή (Υπεροικογένεια Papilionoidea)
Προστέθηκε στις Μάιος 09, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gwynneth1

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2023
Leucadendron - Photo (c) Campbell Fleming, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Campbell Fleming
Η ταυτότητα του χρήστη hanlievorster: Γένος Leucadendron, Ένα μέλος του Πρωτεοειδή (Οικογένεια Proteaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 09, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

miekevors

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2023 12:20 ΜΜ SAST
Holothrix villosa - Photo (c) Felix Riegel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Felix Riegel
Η ταυτότητα του χρήστη hanlievorster: Holothrix villosa, Ένα μέλος του Ορχιδέες (Φυλή Orchideae)
Προστέθηκε στις Μάιος 09, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κονβόλβουλος (Γένος Convolvulus)

Παρατηρητής

miekevors

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2023 12:59 ΜΜ SAST
Κονβόλβουλος - Photo (c) Sergey Mayorov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sergey Mayorov
Η ταυτότητα του χρήστη hanlievorster: Κονβόλβουλος (Γένος Convolvulus)
Προστέθηκε στις Μάιος 08, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elizetheron

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2023 04:36 ΜΜ SAST
Septulina glauca - Photo (c) pietermier, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη hanlievorster: Septulina glauca, Ένα μέλος του Σανδαλιώδη (Τάξη Santalales)
Προστέθηκε στις Μάιος 08, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elizetheron

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2023 05:19 ΜΜ SAST
Physalia physalis - Photo (c) Bernd Kirschner, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη hanlievorster: Physalia physalis, Ένα μέλος του Υδρόζωα (Ομοταξία Hydrozoa)
Προστέθηκε στις Μάιος 08, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

miekevors

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2023 12:52 ΜΜ SAST
Diosma aspalathoides - Photo (c) Richard Adcock, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Richard Adcock
Η ταυτότητα του χρήστη hanlievorster: Diosma aspalathoides, Ένα μέλος του Σαπινδώδη (Τάξη Sapindales)
Προστέθηκε στις Μάιος 08, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

miekevors

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2023 03:17 ΜΜ SAST
Aloe perfoliata - Photo (c) Felix Riegel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Felix Riegel
Η ταυτότητα του χρήστη hanlievorster: Aloe perfoliata, Ένα μέλος του Αλόη (Γένος Aloe)
Προστέθηκε στις Μάιος 08, 2023
Κορυφαίος
Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Παρατηρητής

miekevors

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2023 12:02 ΜΜ SAST

Τόπος

Shell Bay, WC, ZA (Google, OSM)
Μύκητας, Λειχήνα - Photo (c) chofungi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη hanlievorster: Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)
Προστέθηκε στις Μάιος 08, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

miekevors

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2022 10:20 ΠΜ SAST
Athanasia crithmifolia - Photo (c) Tony Rebelo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Tony Rebelo
Η ταυτότητα του χρήστη hanlievorster: Athanasia crithmifolia, Ένα μέλος του Ανθέμιδες (Φυλή Anthemideae)
Προστέθηκε στις Μάιος 08, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

miekevors

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2022 09:51 ΠΜ SAST
Cotoneaster - Photo (c) Peter Zika, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Peter Zika
Η ταυτότητα του χρήστη hanlievorster: Γένος Cotoneaster, Ένα μέλος του Αμυγδαλοειδή (Υποοικογένεια Amygdaloideae)
Προστέθηκε στις Μάιος 08, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 148