Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

miekevors

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2023 03:46 ΜΜ SAST
Delosperma crassum - Photo (c) Hamish Robertson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Hamish Robertson
Η ταυτότητα του χρήστη hanlievorster: Delosperma crassum, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Μάιος 10, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

francesvp

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2023 02:16 ΜΜ SAST
Portulacaria afra - Photo (c) Shaun Swanepoel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Shaun Swanepoel
Η ταυτότητα του χρήστη hanlievorster: Portulacaria afra, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Μάιος 10, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Οξαλίδα (Γένος Oxalis)

Παρατηρητής

jeanstephenson

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2023 11:23 ΠΜ SAST
Οξαλίδα - Photo (c) Marion Maclean, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Marion Maclean
Η ταυτότητα του χρήστη hanlievorster: Οξαλίδα (Γένος Oxalis)
Προστέθηκε στις Μάιος 9, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ydnewp2

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2023 02:35 ΜΜ SAST
Conicosia pugioniformis - Photo (c) James Bailey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by James Bailey
Η ταυτότητα του χρήστη hanlievorster: Conicosia pugioniformis, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Μάιος 9, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ydnewp2

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2023 03:01 ΜΜ SAST
Zantedeschia aethiopica - Photo (c) flipsockgrrl, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη hanlievorster: Zantedeschia aethiopica, Ένα μέλος του Αροειδή (Οικογένεια Araceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 9, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wendy_june

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2023 03:41 ΜΜ SAST
Pseudonympha magus - Photo (c) Nick Helme, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Nick Helme
Η ταυτότητα του χρήστη hanlievorster: Pseudonympha magus, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 9, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gwynneth1

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2023
Μύκητας, Λειχήνα - Photo (c) chofungi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη hanlievorster: Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)
Προστέθηκε στις Μάιος 9, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gwynneth1

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2023
Coelonia fulvinotata - Photo (c) gemmamoontaylor, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη hanlievorster: Coelonia fulvinotata, Ένα μέλος του Σφιγγίδες (Οικογένεια Sphingidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 9, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gwynneth1

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2023
Opistophthalmus - Photo (c) Joubert Heymans, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Joubert Heymans
Η ταυτότητα του χρήστη hanlievorster: Γένος Opistophthalmus, Ένα μέλος του Σκορπιοί (Τάξη Scorpiones)
Προστέθηκε στις Μάιος 9, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πεντάδα (Pentas lanceolata)

Παρατηρητής

gwynneth1

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2023
Πεντάδα - Photo (c) Francois Wolfaardt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Francois Wolfaardt
Η ταυτότητα του χρήστη hanlievorster: Πεντάδα (Pentas lanceolata)
Προστέθηκε στις Μάιος 9, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gwynneth1

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2023
Παπιλιονοειδή - Photo (c) Paolo Mazzei, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paolo Mazzei
Η ταυτότητα του χρήστη hanlievorster: Παπιλιονοειδή (Υπεροικογένεια Papilionoidea)
Προστέθηκε στις Μάιος 9, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gwynneth1

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2023
Leucadendron - Photo (c) Campbell Fleming, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Campbell Fleming
Η ταυτότητα του χρήστη hanlievorster: Γένος Leucadendron, Ένα μέλος του Πρωτεοειδή (Οικογένεια Proteaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 9, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

miekevors

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2023 12:20 ΜΜ SAST
Holothrix villosa - Photo (c) Felix Riegel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Felix Riegel
Η ταυτότητα του χρήστη hanlievorster: Holothrix villosa, Ένα μέλος του Ορχιδέες (Φυλή Orchideae)
Προστέθηκε στις Μάιος 9, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κονβόλβουλος (Γένος Convolvulus)

Παρατηρητής

miekevors

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2023 12:59 ΜΜ SAST
Κονβόλβουλος - Photo (c) Sergey Mayorov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sergey Mayorov
Η ταυτότητα του χρήστη hanlievorster: Κονβόλβουλος (Γένος Convolvulus)
Προστέθηκε στις Μάιος 8, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elizetheron

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2023 04:36 ΜΜ SAST
Septulina glauca - Photo (c) pietermier, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη hanlievorster: Septulina glauca, Ένα μέλος του Σανδαλιώδη (Τάξη Santalales)
Προστέθηκε στις Μάιος 8, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elizetheron

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2023 05:19 ΜΜ SAST
Physalia physalis - Photo (c) Bernd Kirschner, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη hanlievorster: Physalia physalis, Ένα μέλος του Υδρόζωα (Ομοταξία Hydrozoa)
Προστέθηκε στις Μάιος 8, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

miekevors

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2023 12:52 ΜΜ SAST
Diosma aspalathoides - Photo (c) Richard Adcock, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Richard Adcock
Η ταυτότητα του χρήστη hanlievorster: Diosma aspalathoides, Ένα μέλος του Σαπινδώδη (Τάξη Sapindales)
Προστέθηκε στις Μάιος 8, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

miekevors

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2023 03:17 ΜΜ SAST
Aloe perfoliata - Photo (c) Felix Riegel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Felix Riegel
Η ταυτότητα του χρήστη hanlievorster: Aloe perfoliata, Ένα μέλος του Αλόη (Γένος Aloe)
Προστέθηκε στις Μάιος 8, 2023
Κορυφαίος
Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Παρατηρητής

miekevors

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2023 12:02 ΜΜ SAST

Τόπος

Shell Bay, WC, ZA (Google, OSM)
Μύκητας, Λειχήνα - Photo (c) chofungi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη hanlievorster: Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)
Προστέθηκε στις Μάιος 8, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

miekevors

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2022 10:20 ΠΜ SAST
Athanasia crithmifolia - Photo (c) Tony Rebelo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Tony Rebelo
Η ταυτότητα του χρήστη hanlievorster: Athanasia crithmifolia, Ένα μέλος του Ανθέμιδες (Φυλή Anthemideae)
Προστέθηκε στις Μάιος 8, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

miekevors

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2022 09:51 ΠΜ SAST
Cotoneaster - Photo (c) Peter Zika, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Peter Zika
Η ταυτότητα του χρήστη hanlievorster: Γένος Cotoneaster, Ένα μέλος του Αμυγδαλοειδή (Υποοικογένεια Amygdaloideae)
Προστέθηκε στις Μάιος 8, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

miekevors

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2022 09:51 ΠΜ SAST
Dicerothamnus rhinocerotis - Photo (c) Joti Daya, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Joti Daya
Η ταυτότητα του χρήστη hanlievorster: Dicerothamnus rhinocerotis, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Μάιος 8, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

miekevors

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2022 10:11 ΠΜ SAST
Nidorella foetida - Photo (c) Tony Rebelo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Tony Rebelo
Η ταυτότητα του χρήστη hanlievorster: Nidorella foetida, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Μάιος 8, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

miekevors

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2022 10:14 ΠΜ SAST
Erodium malacoides - Photo (c) Tig, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Tig
Η ταυτότητα του χρήστη hanlievorster: Erodium malacoides, Ένα μέλος του Ερωδιός (Γένος Erodium)
Προστέθηκε στις Μάιος 8, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

miekevors

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2022 10:26 ΠΜ SAST
Nidorella ivifolia - Photo (c) Tony Rebelo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Tony Rebelo
Η ταυτότητα του χρήστη hanlievorster: Nidorella ivifolia, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Μάιος 8, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

miekevors

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2022 11:26 ΠΜ SAST
Lycium ferocissimum - Photo (c) James Bailey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by James Bailey
Η ταυτότητα του χρήστη hanlievorster: Lycium ferocissimum, Ένα μέλος του Στρυχνοειδή (Οικογένεια Solanaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 8, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

miekevors

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2023 03:18 ΜΜ SAST
Chersina angulata - Photo (c) Bionerds, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Bionerds
Η ταυτότητα του χρήστη hanlievorster: Chersina angulata, Ένα μέλος του Χελώνα (Οικογένεια Testudinidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 8, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

miekevors

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2023 03:35 ΜΜ SAST
Veltheimia capensis - Photo (c) Patrick Lane, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Patrick Lane
Η ταυτότητα του χρήστη hanlievorster: Veltheimia capensis, Ένα μέλος του Σκιλλοειδή (Υποοικογένεια Scilloideae)
Προστέθηκε στις Μάιος 8, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

miekevors

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2023 11:39 ΠΜ SAST
Lachenalia punctata - Photo (c) Chris Vynbos, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Chris Vynbos
Η ταυτότητα του χρήστη hanlievorster: Lachenalia punctata, Ένα μέλος του Σκιλλοειδή (Υποοικογένεια Scilloideae)
Προστέθηκε στις Μάιος 8, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

miekevors

Ημερομηνία

Απρίλιος 2023
Pelargonium carnosum carnosum - Photo (c) Felix Riegel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Felix Riegel
Η ταυτότητα του χρήστη hanlievorster: Pelargonium carnosum ssp. carnosum, Ένα μέλος του Πελαργόνιο (Γένος Pelargonium)
Προστέθηκε στις Μάιος 8, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 139