Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κιχώριον Το Ίντυβον (Cichorium intybus)

Παρατηρητής

colindjones

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 20, 2024 07:54 ΠΜ EST
Κιχώριον Το Ίντυβον - Photo (c) khockey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη gwynethgovers: Κιχώριον Το Ίντυβον (Cichorium intybus)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 29, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

colindjones

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2024 08:51 ΠΜ EST
Onoclea sensibilis - Photo (c) Stewart Blackwell, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Stewart Blackwell
Η ταυτότητα του χρήστη gwynethgovers: Onoclea sensibilis, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 29, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sembro101

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 29, 2024 01:04 ΜΜ EST
Quercus rubra - Photo (c) Susan Elliott, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Susan Elliott
Η ταυτότητα του χρήστη gwynethgovers: Quercus rubra, Ένα μέλος του Δρυς (Υπογένος Quercus)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 29, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μορέα (Γένος Morus)

Παρατηρητής

salajoi

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 28, 2024 11:54 ΠΜ EST
Μορέα - Photo (c) Melissa McMasters, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη gwynethgovers: Μορέα (Γένος Morus)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 29, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ασημόψαρο (Τάξη Zygentoma)

Παρατηρητής

tringervais

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 29, 2024 02:14 ΜΜ EST
Ασημόψαρο - Photo (c) Luis Lopes Silva, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Luis Lopes Silva
Η ταυτότητα του χρήστη gwynethgovers: Ασημόψαρο (Τάξη Zygentoma)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 29, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jackbattle6

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 29, 2024 12:38 ΜΜ EST
Betula papyrifera - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Dezene Huber
Η ταυτότητα του χρήστη gwynethgovers: Betula papyrifera, Ένα μέλος του Σημύδα (Γένος Betula)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 29, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανατολικό Σκιουράκι (Tamias striatus)

Παρατηρητής

medeajade

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 29, 2024 08:26 ΠΜ EST
Ανατολικό Σκιουράκι - Photo (c) Mike Leveille, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mike Leveille
Η ταυτότητα του χρήστη gwynethgovers: Ανατολικό Σκιουράκι (Tamias striatus)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 29, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

denisag2

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 29, 2024 12:44 ΜΜ EST
Prunus serotina - Photo (c) Danny Barron, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη gwynethgovers: Prunus serotina, Ένα μέλος του Προύνος (Γένος Prunus)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 29, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aycoady

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 23, 2024 03:39 ΜΜ EST
Ilex verticillata - Photo (c) christopher_t_s, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη gwynethgovers: Ilex verticillata, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 29, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jmcvittie

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2023 06:53 ΜΜ EDT
Osmunda spectabilis - Photo (c) Janet Wright, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Janet Wright
Η ταυτότητα του χρήστη gwynethgovers: Osmunda spectabilis, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 29, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jmcvittie

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2023 03:05 ΜΜ EDT
Scirpus - Photo (c) Matt Lavin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη gwynethgovers: Γένος Scirpus, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 29, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sylviakeesmaat

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2022 02:01 ΜΜ EDT
Comarum palustre - Photo (c) Ivar Leidus, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη gwynethgovers: Comarum palustre, Ένα μέλος του Ροδοειδή (Οικογένεια Rosaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 29, 2024
Υποστηρικτικό
Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Παρατηρητής

kallierochette

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 11, 2024 01:41 ΜΜ EST

Περιγραφή

Large mushroom that grows on trees. Seen in multiple different areas, and unable to find an ID match.

Μύκητας, Λειχήνα - Photo (c) chofungi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη gwynethgovers: Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 29, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

melissadep

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2017 03:55 ΜΜ EDT
Actaea pachypoda - Photo (c) dogtooth77, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη gwynethgovers: Actaea pachypoda, Ένα μέλος του Βατραχιοειδή (Οικογένεια Ranunculaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 29, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φιλύρα (Γένος Tilia)

Παρατηρητής

fernando1128

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2023 10:45 ΠΜ EDT
Tilia cordata - Photo (c) Vytautas, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Vytautas
Η ταυτότητα του χρήστη gwynethgovers: Tilia cordata, Ένα μέλος του Φιλύρα (Γένος Tilia)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 29, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fernando1128

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2023 11:07 ΠΜ EDT
Parthenocissus inserta - Photo (c) Ken Potter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ken Potter
Η ταυτότητα του χρήστη gwynethgovers: Parthenocissus inserta, Ένα μέλος του Παρθενοκισσός (Γένος Parthenocissus)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 29, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fernando1128

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2023 11:56 ΠΜ EDT
Syringa reticulata - Photo (c) Charlotte Bill, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Charlotte Bill
Η ταυτότητα του χρήστη gwynethgovers: Syringa reticulata, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 29, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fernando1128

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2023 09:52 ΠΜ EDT
Dasiphora fruticosa - Photo (c) Олексій, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Олексій
Η ταυτότητα του χρήστη gwynethgovers: Dasiphora fruticosa, Ένα μέλος του Ροδοειδή (Οικογένεια Rosaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 29, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fernando1128

Ημερομηνία

Η ημερομηνία λείπει

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία
Dasiphora fruticosa - Photo (c) Олексій, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Олексій
Η ταυτότητα του χρήστη gwynethgovers: Dasiphora fruticosa, Ένα μέλος του Ροδοειδή (Οικογένεια Rosaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 29, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αστέρες (Φυλή Astereae)

Παρατηρητής

fernando1128

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2023 04:35 ΜΜ EDT
Solidago flexicaulis - Photo (c) Dan Mullen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη gwynethgovers: Solidago flexicaulis, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 29, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fernando1128

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2023 09:39 ΠΜ EDT
Catalpa - Photo (c) Sandy Wolkenberg, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Sandy Wolkenberg
Η ταυτότητα του χρήστη gwynethgovers: Γένος Catalpa, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 29, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

skevingtonam

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2024 12:53 ΜΜ EST
Kalmia angustifolia - Photo (c) Brian Hendrix, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Brian Hendrix
Η ταυτότητα του χρήστη gwynethgovers: Kalmia angustifolia, Ένα μέλος του Ερεικίδες (Οικογένεια Ericaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 28, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jennabbn

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 22, 2024 10:23 ΠΜ EST
Camponotus pennsylvanicus - Photo (c) Dmitry Mozzherin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη gwynethgovers: Camponotus pennsylvanicus, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 28, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jaysgirl18

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 27, 2024 12:02 ΜΜ EST
Typha latifolia - Photo (c) Charlotte Bill, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Charlotte Bill
Η ταυτότητα του χρήστη gwynethgovers: Typha latifolia, Ένα μέλος του Τύφα (Γένος Typha)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 28, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανική Γερακίνα (Buteo jamaicensis)

Παρατηρητής

bbachl

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 28, 2024 09:28 ΠΜ EST
Αμερικανική Γερακίνα - Photo (c) Craig K. Hunt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Craig K. Hunt
Η ταυτότητα του χρήστη gwynethgovers: Αμερικανική Γερακίνα (Buteo jamaicensis)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 28, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δασική Οξιά (Fagus sylvatica)

Παρατηρητής

fernando1128

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 28, 2024 09:29 ΠΜ EST
Δασική Οξιά - Photo (c) Alenka Mihoric, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alenka Mihoric
Η ταυτότητα του χρήστη gwynethgovers: Δασική Οξιά (Fagus sylvatica)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 28, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

smiley_

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 24, 2024 11:57 ΠΜ EST

Περιγραφή

2 inviduals, but photos are of 1 of them.

Bonasa umbellus - Photo (c) Susan Elliott, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Susan Elliott
Η ταυτότητα του χρήστη gwynethgovers: Bonasa umbellus, Ένα μέλος του Φασιανίδες (Οικογένεια Phasianidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 28, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stewart_blackwell

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2019 11:47 ΠΜ EDT

Περιγραφή

egg mass

Lymantria dispar - Photo (c) richardjaybee, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by richardjaybee
Η ταυτότητα του χρήστη gwynethgovers: Lymantria dispar, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 27, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kestrel--

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 27, 2024 02:49 ΜΜ EST
Tsuga canadensis - Photo (c) Ian Manning, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Ian Manning
Η ταυτότητα του χρήστη gwynethgovers: Tsuga canadensis, Ένα μέλος του Πευκοειδή (Οικογένεια Pinaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 27, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

burke_korol

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2023 10:50 ΠΜ ADT

Περιγραφή

swampy thicket

Lonicera villosa - Photo (c) wyldewastelander, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by wyldewastelander
Η ταυτότητα του χρήστη gwynethgovers: Lonicera villosa, Ένα μέλος του Αιγοφυλλοειδή (Οικογένεια Caprifoliaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 27, 2024
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 131269