Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jennyrogerthat

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2022 12:14 PM PDT
Hyalophora euryalus - Photo (c) Sam, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sam
Η ταυτότητα του χρήστη gwentomologist: Hyalophora euryalus, Ένα μέλος του Βομβυκοειδή (Υπεροικογένεια Bombycoidea)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carleen

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2022 09:24 AM PDT
Dascillidae - Photo (c) Robert, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη gwentomologist: Οικογένεια Dascillidae, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 11, 2022
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carleen

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2022 09:24 AM PDT
Dascilloidea - Photo (c) Rob Curtis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Rob Curtis
Η ταυτότητα του χρήστη gwentomologist: Υπεροικογένεια Dascilloidea, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 11, 2022
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ds_explorings

Ημερομηνία

Απρίλιος 2022

Τόπος

California, US (Google, OSM)
Peltis - Photo (c) Pierre Bornand, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη gwentomologist: Γένος Peltis, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 05, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thehyphaemovement

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2022 01:32 PM PDT

Περιγραφή

On Salvia apiana. Kept moving to the other side of the stem when I got close with my camera.

Danepteryx - Photo (c) Ken-ichi Ueda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη gwentomologist: Γένος Danepteryx, Ένα μέλος του Αυχενόρρυγχα (Υποτάξη Auchenorrhyncha)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

annettedale

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2022 11:02 AM PDT
Danepteryx - Photo (c) Ken-ichi Ueda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη gwentomologist: Γένος Danepteryx, Ένα μέλος του Αυχενόρρυγχα (Υποτάξη Auchenorrhyncha)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

teellbee

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Περιγραφή

The one on the left.

Danepteryx - Photo (c) Ken-ichi Ueda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη gwentomologist: Γένος Danepteryx, Ένα μέλος του Αυχενόρρυγχα (Υποτάξη Auchenorrhyncha)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturesarchive

Ημερομηνία

Απρίλιος 2022

Ετικέτες

Danepteryx - Photo (c) Ken-ichi Ueda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη gwentomologist: Γένος Danepteryx, Ένα μέλος του Αυχενόρρυγχα (Υποτάξη Auchenorrhyncha)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chyroptera

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2022 02:48 PM PDT

Περιγραφή

Several of these today!

Danepteryx - Photo (c) Ken-ichi Ueda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη gwentomologist: Γένος Danepteryx, Ένα μέλος του Αυχενόρρυγχα (Υποτάξη Auchenorrhyncha)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)

Παρατηρητής

anniebeez

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2022 12:53 PM PDT
Μιρίδες - Photo (c) WonGun Kim, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by WonGun Kim
Η ταυτότητα του χρήστη gwentomologist: Μιρίδες (Οικογένεια Miridae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 04, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πράσινη Βρομούσα (Nezara viridula)

Παρατηρητής

adam_h1

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Τόπος

California, US (Google, OSM)
Ετερόπτερα - Photo (c) WonGun Kim, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by WonGun Kim
Η ταυτότητα του χρήστη gwentomologist: Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 04, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scutcomb

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2022 11:21 PM PDT

Τόπος

Cupertino, CA, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Larval stage - slightly less than 3 long - wow! Have to agree - previous photos of larval western banded glow-worm look even closer to this specimen than root borer beetle larvae! I'd never heard of this insect!

Zarhipis integripennis - Photo (c) Ken-ichi Ueda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Ken-ichi Ueda
Η ταυτότητα του χρήστη gwentomologist: Zarhipis integripennis, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 04, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kt_245

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Τόπος

California, US (Google, OSM)
Carabidae - Photo (c) Denis Doucet, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Denis Doucet
Η ταυτότητα του χρήστη gwentomologist: Οικογένεια Carabidae, Ένα μέλος του Αδηφάγα (Υποτάξη Adephaga)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 04, 2022
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adith1

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2022 01:02 PM PDT
Hyperini - Photo (c) Valter Jacinto, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη gwentomologist: Φυλή Hyperini, Ένα μέλος του Κουρκουλιονίδες (Οικογένεια Curculionidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 01, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

icaswell

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2022 05:54 PM PDT
Chrysolina bankii - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη gwentomologist: Chrysolina bankii, Ένα μέλος του Χρυσομηλίδες (Οικογένεια Chrysomelidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 01, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

louise_rasmussen

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2021 04:25 PM PDT
Synaphaeta guexi - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Jesse Rorabaugh
Η ταυτότητα του χρήστη gwentomologist: Synaphaeta guexi, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Μάιος 25, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adoherty8a

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2022 03:51 PM PDT
Apiomerus californicus - Photo (c) Tony Iwane, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tony Iwane
Η ταυτότητα του χρήστη gwentomologist: Apiomerus californicus, Ένα μέλος του Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 05, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ιχνευμονίνοι (Φυλή Ichneumonini)

Παρατηρητής

adoherty8a

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2022 04:57 PM PDT
Ιχνευμονίδες - Photo (c) Owen Strickland, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Owen Strickland
Η ταυτότητα του χρήστη gwentomologist: Ιχνευμονίδες (Οικογένεια Ichneumonidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 05, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

simpylmare55

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2022 01:02 PM PDT
Bittacus chlorostigma - Photo (c) Ken-ichi Ueda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη gwentomologist: Bittacus chlorostigma, Ένα μέλος του Μηκόπτερα (Τάξη Mecoptera)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 21, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wild-by-nature-db

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2022 12:13 PM MST

Τόπος

Sebastopol, CA, US (Google, OSM)
Nymphalis antiopa - Photo (c) Aleta Rodriguez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη gwentomologist: Nymphalis antiopa, Ένα μέλος του Νυμφαλίνες (Υποοικογένεια Nymphalinae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 11, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σύμφυτα (Υποτάξη Symphyta)

Παρατηρητής

suburbanpoison

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2022 02:43 PM PDT

Περιγραφή

On Blue Oak

Σύμφυτα - Photo (c) Jason M Crockwell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Jason M Crockwell
Η ταυτότητα του χρήστη gwentomologist: Σύμφυτα (Υποτάξη Symphyta)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 26, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stumpyy

Ημερομηνία

Μάρτιος 2022

Τόπος

California, US (Google, OSM)
Calisoga longitarsis - Photo (c) Robin Gwen Agarwal, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Robin Gwen Agarwal
Η ταυτότητα του χρήστη gwentomologist: Calisoga longitarsis, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rmoger

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2021 11:04 AM PDT

Περιγραφή

Egg case

Reduviidae - Photo (c) Karl Kroeker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Karl Kroeker
Η ταυτότητα του χρήστη gwentomologist: Οικογένεια Reduviidae, Ένα μέλος του Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gabbygroff

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021

Τόπος

California, US (Google, OSM)
Apiomerus - Photo (c) Teodoro Chivatá Bedoya, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Teodoro Chivatá Bedoya
Η ταυτότητα του χρήστη gwentomologist: Γένος Apiomerus, Ένα μέλος του Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 22, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

haileyhailey

Ημερομηνία

Μάρτιος 12, 2022 02:27 PM PST
Hyalophora euryalus - Photo (c) Sam, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sam
Η ταυτότητα του χρήστη gwentomologist: Hyalophora euryalus, Ένα μέλος του Βομβυκοειδή (Υπεροικογένεια Bombycoidea)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 17, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kelley86001

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2020 01:47 PM MDT

Περιγραφή

Red band around fuzzy abdomen

Bombus huntii - Photo (c) Steven Mlodinow, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Steven Mlodinow
Η ταυτότητα του χρήστη gwentomologist: Bombus huntii, Ένα μέλος του Βόμβος (Γένος Bombus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 09, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

david-tiktaalik

Ημερομηνία

Μάρτιος 13, 2021 05:31 PM UTC
Boreus californicus - Photo (c) Steve Wells, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Steve Wells
Η ταυτότητα του χρήστη gwentomologist: Boreus californicus, Ένα μέλος του Μηκόπτερα (Τάξη Mecoptera)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 07, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

neildavis

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2021 11:00 AM PDT
Antheraea polyphemus - Photo (c) Sean McCann, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη gwentomologist: Antheraea polyphemus, Ένα μέλος του Βομβυκοειδή (Υπεροικογένεια Bombycoidea)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 07, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

junemendenhall

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2020 02:56 PM MDT
Macrolygistopterus rubripennis - Photo (c) Damon Tighe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Damon Tighe
Η ταυτότητα του χρήστη gwentomologist: Macrolygistopterus rubripennis, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 06, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hannawacker

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2014 02:01 PM CDT
Macrolygistopterus rubripennis - Photo (c) Damon Tighe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Damon Tighe
Η ταυτότητα του χρήστη gwentomologist: Macrolygistopterus rubripennis, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 06, 2022
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 54