Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chrisandwendylunn

Ημερομηνία

Ιούνιος 2021
Αμερικανική Μαύρη Αρκούδα - Photo (c) Dan LaVorgna, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Dan LaVorgna
Η ταυτότητα του χρήστη gulogal: Αμερικανική Μαύρη Αρκούδα (Ursus americanus)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 17, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χιονολαγός (Lepus americanus)

Παρατηρητής

lmatthias

Ημερομηνία

Νοέμβριος 17, 2022 11:01 ΠΜ MST
Χιονολαγός - Photo (c) Jessica, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jessica
Η ταυτότητα του χρήστη gulogal: Χιονολαγός (Lepus americanus)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 16, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανικό Κουνάβι (Martes americana)

Παρατηρητής

gabe_schp

Ημερομηνία

Ιανουάριος 10, 2023 12:55 ΜΜ MST
Αμερικανικό Κουνάβι - Photo (c) Paul Reeves, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Paul Reeves
Η ταυτότητα του χρήστη gulogal: Αμερικανικό Κουνάβι (Martes americana)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 16, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Άλκη (Alces alces)

Παρατηρητής

taylor_justason

Ημερομηνία

Ιανουάριος 13, 2023 02:31 ΜΜ MST
Άλκη - Photo (c) TroyEcol, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by TroyEcol
Η ταυτότητα του χρήστη gulogal: Άλκη (Alces alces)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 16, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κατσίκα Του Βουνού (Oreamnos americanus)

Παρατηρητής

jennagyurkovits

Ημερομηνία

Η ημερομηνία λείπει
Αμερικανικό Μουφλόν - Photo (c) lonnyholmes, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by lonnyholmes
Η ταυτότητα του χρήστη gulogal: Αμερικανικό Μουφλόν (Ovis canadensis)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 16, 2023
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανικό Κουνάβι (Martes americana)

Παρατηρητής

metallyza

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 13, 2021 11:49 ΠΜ MST
Αμερικανικό Κουνάβι - Photo (c) Paul Reeves, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Paul Reeves
Η ταυτότητα του χρήστη gulogal: Αμερικανικό Κουνάβι (Martes americana)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 16, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gabriellahaz

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022
Αμερικανική Μαύρη Αρκούδα - Photo (c) Dan LaVorgna, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Dan LaVorgna
Η ταυτότητα του χρήστη gulogal: Αμερικανική Μαύρη Αρκούδα (Ursus americanus)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 16, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bebe675

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2022 02:48 ΜΜ MDT
Αμερικανική Μαύρη Αρκούδα - Photo (c) Dan LaVorgna, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Dan LaVorgna
Η ταυτότητα του χρήστη gulogal: Αμερικανική Μαύρη Αρκούδα (Ursus americanus)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 16, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σαρκοφάγα (Τάξη Carnivora)

Παρατηρητής

taylor_justason

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2022 11:47 ΠΜ MDT

Περιγραφή

Canid eating bearberry?

Αμερικανική Μαύρη Αρκούδα - Photo (c) Dan LaVorgna, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Dan LaVorgna
Η ταυτότητα του χρήστη gulogal: Αμερικανική Μαύρη Αρκούδα (Ursus americanus)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 16, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χιονολαγός (Lepus americanus)

Παρατηρητής

matthewt6416

Ημερομηνία

Ιανουάριος 14, 2023 10:35 ΠΜ CST
Λαγοειδή - Photo (c) Cameron Hartley, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Cameron Hartley
Η ταυτότητα του χρήστη gulogal: Λαγοειδή (Οικογένεια Leporidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 16, 2023
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 11