Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luucki16

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 12, 2023 03:54 ΠΜ -03
Veronicellidae - Photo (c) John Slapcinsky, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη guilherme_alexandre1: Οικογένεια Veronicellidae, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 12, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

allanis

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2023 01:29 ΜΜ -03
Rhinus ciliatus - Photo (c) Diogo Luiz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Diogo Luiz
Η ταυτότητα του χρήστη guilherme_alexandre1: Rhinus ciliatus, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 12, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

edvandroabreuribeiro

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2023 11:04 ΜΜ -03
Melanoides tuberculata - Photo (c) David Elliott, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη guilherme_alexandre1: Melanoides tuberculata, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 12, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gavial_07

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2023 04:23 ΜΜ -03
Streptaxidae - Photo (c) Mauricio Uhle, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mauricio Uhle
Η ταυτότητα του χρήστη guilherme_alexandre1: Οικογένεια Streptaxidae, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 12, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sigmaringa

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2021 01:47 ΠΜ -03
Streptaxis contusus - Photo (c) João Pedro Ferreira, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by João Pedro Ferreira
Η ταυτότητα του χρήστη guilherme_alexandre1: Streptaxis contusus, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sigmaringa

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2021 02:02 ΠΜ -03
Streptaxis contusus - Photo (c) João Pedro Ferreira, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by João Pedro Ferreira
Η ταυτότητα του χρήστη guilherme_alexandre1: Streptaxis contusus, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sigmaringa

Ημερομηνία

Απρίλιος 2, 2023 05:30 ΜΜ -03

Περιγραφή

Streptaxis contusus

Streptaxis contusus - Photo (c) João Pedro Ferreira, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by João Pedro Ferreira
Η ταυτότητα του χρήστη guilherme_alexandre1: Streptaxis contusus, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 14, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricardomoyano

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2018 10:41 ΠΜ -03
Rectartemon - Photo (c) Mauricio Uhle, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mauricio Uhle
Η ταυτότητα του χρήστη guilherme_alexandre1: Γένος Rectartemon, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 14, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

spiderwolf

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2019 01:26 ΜΜ UTC

Περιγραφή

Encontrei junto as minhas plantas, não pude tirar foto, mas de dentro saiu uma "lesma" menor que um centímetro, num tom alaranjado vibrante.

I found it near my plants, and although I could't take a picture of it, i saw a "slug" smaller than a centimeter come from inside of the shell, in a vibrant orange tone.

Streptartemon - Photo (c) amorganjr, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη guilherme_alexandre1: Γένος Streptartemon, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάιος 26, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

h2oaventuras

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2019 05:27 ΠΜ UTC
Echinaster brasiliensis - Photo (c) Nataly Slivak, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nataly Slivak
Η ταυτότητα του χρήστη guilherme_alexandre1: Echinaster brasiliensis, Ένα μέλος του Αστερίας (Ομοταξία Asteroidea)
Προστέθηκε στις Μάιος 26, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

larokin

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2021 01:40 ΜΜ UTC

Περιγραφή

Found under dry coconut, close to compost pile

Streptartemon - Photo (c) amorganjr, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη guilherme_alexandre1: Γένος Streptartemon, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάιος 26, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mayconu7

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 23, 2022 01:38 ΜΜ -03
Streptartemon - Photo (c) amorganjr, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη guilherme_alexandre1: Γένος Streptartemon, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάιος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mayconu7

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 28, 2022 04:15 ΠΜ -03
Streptartemon - Photo (c) amorganjr, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη guilherme_alexandre1: Γένος Streptartemon, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάιος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexandre529

Ημερομηνία

Ιανουάριος 24, 2023 08:10 ΠΜ -04
Streptaxis - Photo (c) Douglas Meyer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Douglas Meyer
Η ταυτότητα του χρήστη guilherme_alexandre1: Γένος Streptaxis, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάιος 26, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

biologocelio

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 10, 2023 10:03 ΠΜ -03
Scolodontidae - Photo (c) Damon Tighe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Damon Tighe
Η ταυτότητα του χρήστη guilherme_alexandre1: Οικογένεια Scolodontidae, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάιος 26, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nuiri

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2018

Τόπος

Rio de Janeiro, BR (Google, OSM)
Streptaxis - Photo (c) Douglas Meyer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Douglas Meyer
Η ταυτότητα του χρήστη guilherme_alexandre1: Γένος Streptaxis, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

howardhorne

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2021 01:21 ΜΜ CDT
Gulella bicolor - Photo (c) K S Gopi Sundar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by K S Gopi Sundar
Η ταυτότητα του χρήστη guilherme_alexandre1: Gulella bicolor, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάιος 17, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rolandixor

Ημερομηνία

Ιανουάριος 10, 2021 04:23 ΠΜ UTC
Streptartemon - Photo (c) amorganjr, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη guilherme_alexandre1: Γένος Streptartemon, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάιος 17, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thiago63

Ημερομηνία

Ιανουάριος 3, 2021 01:11 ΜΜ -03
Streptartemon - Photo (c) amorganjr, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη guilherme_alexandre1: Γένος Streptartemon, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάιος 17, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zeviniciuss

Ημερομηνία

Μάρτιος 13, 2022 09:52 ΠΜ -03

Τόπος

Patos - PB, Brasil (Google, OSM)

Περιγραφή

Indivíduo se deslocando na serrapilheira presente no entorno do Serrote Espinho Branco.

Streptartemon - Photo (c) amorganjr, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη guilherme_alexandre1: Γένος Streptartemon, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάιος 17, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sigmaringa

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2022 07:25 ΜΜ -03
Streptartemon cookeanus - Photo (c) Maycon Souza, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Maycon Souza
Η ταυτότητα του χρήστη guilherme_alexandre1: Streptartemon cookeanus, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάιος 17, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pedrxferreira

Ημερομηνία

Νοέμβριος 4, 2021 10:38 ΠΜ -03
Streptaxis contusus - Photo (c) João Pedro Ferreira, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by João Pedro Ferreira
Η ταυτότητα του χρήστη guilherme_alexandre1: Streptaxis contusus, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάιος 17, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vfarjalla

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2021 10:21 ΠΜ -03
Streptaxis contusus - Photo (c) João Pedro Ferreira, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by João Pedro Ferreira
Η ταυτότητα του χρήστη guilherme_alexandre1: Streptaxis contusus, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάιος 17, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

akarena

Ημερομηνία

Ιανουάριος 4, 2023 08:05 ΠΜ -03

Τόπος

Pilõezinhos (Google, OSM)
Streptartemon - Photo (c) amorganjr, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη guilherme_alexandre1: Γένος Streptartemon, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάιος 16, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danielccrodrigues

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2020 04:59 ΜΜ -03
Gulella bicolor - Photo (c) K S Gopi Sundar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by K S Gopi Sundar
Η ταυτότητα του χρήστη guilherme_alexandre1: Gulella bicolor, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάιος 16, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flsantos

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2022 03:08 ΜΜ -04
Streptartemon - Photo (c) amorganjr, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη guilherme_alexandre1: Γένος Streptartemon, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάιος 16, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flsantos

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2018 02:18 ΜΜ -04
Streptartemon - Photo (c) amorganjr, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη guilherme_alexandre1: Γένος Streptartemon, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάιος 16, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alanestumano

Ημερομηνία

Απρίλιος 18, 2020 10:22 ΠΜ -03
Gulella bicolor - Photo (c) K S Gopi Sundar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by K S Gopi Sundar
Η ταυτότητα του χρήστη guilherme_alexandre1: Gulella bicolor, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάιος 16, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vitu

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2020 09:50 ΜΜ -03

Τόπος

Balsas, BR-MA, BR (Google, OSM)
Gulella bicolor - Photo (c) K S Gopi Sundar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by K S Gopi Sundar
Η ταυτότητα του χρήστη guilherme_alexandre1: Gulella bicolor, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάιος 16, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

guilhermeguirau

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2021
Gulella bicolor - Photo (c) K S Gopi Sundar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by K S Gopi Sundar
Η ταυτότητα του χρήστη guilherme_alexandre1: Gulella bicolor, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάιος 16, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 44