Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cristobal83

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2019 08:56 ΠΜ UTC
Sporophila torqueola - Photo (c) Juan Miguel Artigas Azas, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Juan Miguel Artigas Azas
Η ταυτότητα του χρήστη guardabosques_agustinos: Sporophila torqueola, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 17, 2020
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abraham_salinas

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2019 11:25 ΜΜ UTC
Geolycosa - Photo (c) Marshal Hedin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Marshal Hedin
Η ταυτότητα του χρήστη guardabosques_agustinos: Γένος Geolycosa, Ένα μέλος του Αράχνη Λύκος (Οικογένεια Lycosidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 17, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

monitoreo_vergel_de_bernalejo

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2019 02:16 ΜΜ CDT
Amanita caesarea - Photo (c) Davide Puddu, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Davide Puddu
Η ταυτότητα του χρήστη guardabosques_agustinos: Amanita caesarea, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 06, 2019
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

moi6

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2019 02:28 ΜΜ UTC
Sceloporus grammicus - Photo (c) Juan Miguel Artigas Azas, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Juan Miguel Artigas Azas
Η ταυτότητα του χρήστη guardabosques_agustinos: Sceloporus grammicus, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 30, 2019
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κράταιγος (Γένος Crataegus)

Παρατηρητής

marielvkz99

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2019

Τόπος

Guanajuato, MX (Google, OSM)

Περιγραφή

tejocote

Crataegus mexicana - Photo (c) Iván Reséndiz Cruz, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Iván Reséndiz Cruz
Η ταυτότητα του χρήστη guardabosques_agustinos: Crataegus mexicana, Ένα μέλος του Κράταιγος (Γένος Crataegus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 30, 2019
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cristobal83

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2019 09:38 ΠΜ UTC
Lithobates neovolcanicus - Photo (c) Jorge Rojas S., όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jorge Rojas S.
Η ταυτότητα του χρήστη guardabosques_agustinos: Lithobates neovolcanicus, Ένα μέλος του Ρανίδες (Οικογένεια Ranidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 24, 2019
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cristobal83

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2019 10:16 ΠΜ UTC
Sceloporus spinosus - Photo (c) Jorge A. Pérez Torres, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jorge A. Pérez Torres
Η ταυτότητα του χρήστη guardabosques_agustinos: Sceloporus spinosus, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 24, 2019
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexandradelacruz

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2019 08:26 ΠΜ UTC
Barisia imbricata - Photo (c) Alfredo López Contreras, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alfredo López Contreras
Η ταυτότητα του χρήστη guardabosques_agustinos: Barisia imbricata, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 21, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexmor

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2018 11:02 ΠΜ CDT
Copestylum mexicanum - Photo (c) kenttrulsson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by kenttrulsson
Η ταυτότητα του χρήστη guardabosques_agustinos: Copestylum mexicanum, Ένα μέλος του Συρφίδες (Οικογένεια Syrphidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 15, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cristobal83

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2019 08:10 ΜΜ UTC
Incilius occidentalis - Photo (c) Alejandro Calzada, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alejandro Calzada
Η ταυτότητα του χρήστη guardabosques_agustinos: Incilius occidentalis, Ένα μέλος του Φρύνος (Οικογένεια Bufonidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 14, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cristobal83

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2019 08:56 ΠΜ UTC
Sporophila torqueola - Photo (c) bathyporeia, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη guardabosques_agustinos: Sporophila torqueola [inactive], Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 14, 2019
Αντισυμβατική
(Ανενεργό Taxon)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abraham_salinas

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2019 11:29 ΠΜ UTC
Pholiota - Photo (c) Jessie Kyler Johnson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jessie Kyler Johnson
Η ταυτότητα του χρήστη guardabosques_agustinos: Γένος Pholiota, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 09, 2019
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 12