Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jessica1491

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2, 2022 06:10 ΜΜ +11
Paratrophis pendulina - Photo (c) James Ojascastro, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by James Ojascastro
Η ταυτότητα του χρήστη gtaseski: Paratrophis pendulina, Ένα μέλος του Μορεοειδή (Οικογένεια Moraceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 20, 2024
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oliviabernauer

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2021 10:06 ΠΜ AEST
Blechnum ambiguum - Photo (c) peterzoo, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by peterzoo
Η ταυτότητα του χρήστη gtaseski: Blechnum ambiguum, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 19, 2024
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emilyanne08

Ημερομηνία

Οκτώβριος 11, 2023 02:20 ΜΜ AEDT

Περιγραφή

Family identified as Blechnaceae due to being terrestrial and having pinnate fonds, confirmed using PlantNET key. In the genus Blechnum as leaves are leathery and sori is linear parallel with the midvein, one on each side of, and continuous along the midvein of the frond, matching the PlantNET description. Species identified as Blechnum camfieldii as fonds are alternate and clumped, the lowermost pinnae much reduced in size and the stipe is reddish brown, becoming darker towards the base, matching the PlantNET description. This species looks very similar to Blechnum wattsii, however, it was excluded as fonds are not clustered and basal pinnae is only slightly smaller than middle ones. 

Blechnum camfieldii - Photo (c) Reece Taverner, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Reece Taverner
Η ταυτότητα του χρήστη gtaseski: Blechnum camfieldii, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 16, 2024
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

msydes

Ημερομηνία

Ιανουάριος 3, 2024 03:55 ΜΜ AEDT
Prostanthera cuneata - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Reiner Richter
Η ταυτότητα του χρήστη gtaseski: Prostanthera cuneata, Ένα μέλος του Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chocolatelily90

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 29, 2023 01:24 ΜΜ AEDT
Prostanthera lasianthos - Photo (c) Michael Whitehead, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Michael Whitehead
Η ταυτότητα του χρήστη gtaseski: Prostanthera lasianthos, Ένα μέλος του Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reiner

Ημερομηνία

Ιανουάριος 3, 2024 03:10 ΜΜ AEDT
Prostanthera lasianthos - Photo (c) Michael Whitehead, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Michael Whitehead
Η ταυτότητα του χρήστη gtaseski: Prostanthera lasianthos, Ένα μέλος του Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ilyas19

Ημερομηνία

Ιανουάριος 3, 2024 10:09 ΠΜ AEDT
Prostanthera lasianthos - Photo (c) Michael Whitehead, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Michael Whitehead
Η ταυτότητα του χρήστη gtaseski: Prostanthera lasianthos, Ένα μέλος του Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

roland_stephanie

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 31, 2023 01:37 ΜΜ AEDT
Prostanthera cuneata - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Reiner Richter
Η ταυτότητα του χρήστη gtaseski: Prostanthera cuneata, Ένα μέλος του Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

indialaurenturner

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 31, 2023 06:15 ΜΜ AEDT
Prostanthera subalpina - Photo (c) Lukas Clews, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Lukas Clews
Η ταυτότητα του χρήστη gtaseski: Prostanthera subalpina, Ένα μέλος του Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

belahboy

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2024 01:26 ΜΜ AEDT
Prostanthera decussata - Photo (c) Chris Lindorff, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Chris Lindorff
Η ταυτότητα του χρήστη gtaseski: Prostanthera decussata, Ένα μέλος του Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scrubrobin

Ημερομηνία

Ιανουάριος 3, 2024 10:50 ΠΜ AEDT
Prostanthera aspalathoides - Photo (c) Asimakis Patitsas, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Asimakis Patitsas
Η ταυτότητα του χρήστη gtaseski: Prostanthera aspalathoides, Ένα μέλος του Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mattcampbellaus

Ημερομηνία

Ιανουάριος 3, 2024 08:54 ΠΜ AEDT
Prostanthera lasianthos - Photo (c) Michael Whitehead, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Michael Whitehead
Η ταυτότητα του χρήστη gtaseski: Prostanthera lasianthos, Ένα μέλος του Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

don_vincent

Ημερομηνία

Ιανουάριος 4, 2024 09:41 ΠΜ AEDT
Prostanthera lasianthos - Photo (c) Michael Whitehead, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Michael Whitehead
Η ταυτότητα του χρήστη gtaseski: Prostanthera lasianthos, Ένα μέλος του Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jordan-crooka1

Ημερομηνία

Ιανουάριος 4, 2024 05:30 ΜΜ AEDT
Prostanthera lasianthos - Photo (c) Michael Whitehead, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Michael Whitehead
Η ταυτότητα του χρήστη gtaseski: Prostanthera lasianthos, Ένα μέλος του Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

apneto

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 20, 2023 04:49 ΜΜ AEDT
Prostanthera lasianthos - Photo (c) Michael Whitehead, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Michael Whitehead
Η ταυτότητα του χρήστη gtaseski: Prostanthera lasianthos, Ένα μέλος του Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arrev

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 27, 2023 06:43 ΜΜ AEDT
Prostanthera lasianthos - Photo (c) Michael Whitehead, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Michael Whitehead
Η ταυτότητα του χρήστη gtaseski: Prostanthera lasianthos, Ένα μέλος του Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jacquesdell

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2, 2024 11:15 ΠΜ AEDT
Prostanthera lasianthos - Photo (c) Michael Whitehead, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Michael Whitehead
Η ταυτότητα του χρήστη gtaseski: Prostanthera lasianthos, Ένα μέλος του Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

katewildflora

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 29, 2023 12:23 ΜΜ AEDT
Prostanthera cuneata - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Reiner Richter
Η ταυτότητα του χρήστη gtaseski: Prostanthera cuneata, Ένα μέλος του Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wedlockbrad

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 28, 2023 12:17 ΜΜ AEDT

Περιγραφή

Near boonoo boonoo falls.

Prostanthera nivea - Photo (c) Ken Harris EntSocVic, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ken Harris EntSocVic
Η ταυτότητα του χρήστη gtaseski: Prostanthera nivea, Ένα μέλος του Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

showusyaphyllodes

Ημερομηνία

Ιανουάριος 4, 2024 12:35 ΜΜ AEDT
Prostanthera phylicifolia - Photo (c) johneichler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by johneichler
Η ταυτότητα του χρήστη gtaseski: Prostanthera phylicifolia, Ένα μέλος του Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 15, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sexycyperus69

Ημερομηνία

Ιανουάριος 5, 2024 02:59 ΜΜ AEDT
Prostanthera linearis - Photo (c) jcorrie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη gtaseski: Prostanthera linearis, Ένα μέλος του Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reiner

Ημερομηνία

Ιανουάριος 5, 2024 03:35 ΜΜ AEDT
Prostanthera lasianthos - Photo (c) Michael Whitehead, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Michael Whitehead
Η ταυτότητα του χρήστη gtaseski: Prostanthera lasianthos, Ένα μέλος του Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bushbandit

Ημερομηνία

Ιανουάριος 4, 2024 06:13 ΜΜ AEDT
Prostanthera lasianthos - Photo (c) Michael Whitehead, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Michael Whitehead
Η ταυτότητα του χρήστη gtaseski: Prostanthera lasianthos, Ένα μέλος του Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mira_

Ημερομηνία

Ιανουάριος 6, 2024 12:03 ΜΜ AEDT
Prostanthera scutellarioides - Photo (c) Adrian Gale, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Adrian Gale
Η ταυτότητα του χρήστη gtaseski: Prostanthera scutellarioides, Ένα μέλος του Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oldmanrow

Ημερομηνία

Ιανουάριος 6, 2024 01:01 ΜΜ AEST

Τόπος

Amiens (Google, OSM)
Prostanthera nivea - Photo (c) Ken Harris EntSocVic, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ken Harris EntSocVic
Η ταυτότητα του χρήστη gtaseski: Prostanthera nivea, Ένα μέλος του Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 15, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reiner

Ημερομηνία

Ιανουάριος 6, 2024 10:15 ΠΜ AEDT
Prostanthera lasianthos - Photo (c) Michael Whitehead, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Michael Whitehead
Η ταυτότητα του χρήστη gtaseski: Prostanthera lasianthos, Ένα μέλος του Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

canbrou

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2024 01:18 ΜΜ AEDT
Prostanthera lasianthos - Photo (c) Michael Whitehead, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Michael Whitehead
Η ταυτότητα του χρήστη gtaseski: Prostanthera lasianthos, Ένα μέλος του Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ninakerr01

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 5, 2023 07:54 ΠΜ AEDT
Prostanthera lasianthos lasianthos - Photo (c) Alex Martine, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alex Martine
Η ταυτότητα του χρήστη gtaseski: Prostanthera lasianthos var. lasianthos, Ένα μέλος του Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

klem419

Ημερομηνία

Ιανουάριος 9, 2024 11:08 ΠΜ AEDT
Prostanthera lasianthos - Photo (c) Michael Whitehead, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Michael Whitehead
Η ταυτότητα του χρήστη gtaseski: Prostanthera lasianthos, Ένα μέλος του Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seanmaths4eal

Ημερομηνία

Ιανουάριος 9, 2024 09:45 ΠΜ AEDT
Prostanthera cuneata - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Reiner Richter
Η ταυτότητα του χρήστη gtaseski: Prostanthera cuneata, Ένα μέλος του Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 22459