Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jonaull

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2023 01:55 ΜΜ PDT
Maianthemum racemosum - Photo (c) Philipp Wickey, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Philipp Wickey
Η ταυτότητα του χρήστη grnleaf: Maianthemum racemosum, Ένα μέλος του Σπαράγγι (Οικογένεια Asparagaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

randomtruth

Ημερομηνία

Ιούνιος 2023

Περιγραφή

Triggered by roadside brush-cutting for fire prevention.

Hulsea heterochroma - Photo (c) chocbasil, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη grnleaf: Hulsea heterochroma, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ltkacenko

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2023 08:37 ΠΜ PDT
Erigeron glaucus - Photo (c) c michael hogan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by c michael hogan
Η ταυτότητα του χρήστη grnleaf: Erigeron glaucus, Ένα μέλος του Ερίγερο (Γένος Erigeron)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scove2618

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2023 09:08 ΠΜ PDT

Τόπος

Aguanga (Google, OSM)
Eriophyllum confertiflorum - Photo (c) wanderingnome, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη grnleaf: Eriophyllum confertiflorum, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mike_orhizol

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2023 12:16 ΜΜ PDT
Hesperochiron pumilus - Photo (c) ggriffin8, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη grnleaf: Hesperochiron pumilus, Ένα μέλος του Βοραγινοειδή (Οικογένεια Boraginaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pdoughty

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2023 12:00 ΜΜ PDT
Fremontodendron californicum - Photo (c) James Gaither, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη grnleaf: Fremontodendron californicum, Ένα μέλος του Μαλαχοειδή (Οικογένεια Malvaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mike_orhizol

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2023 11:33 ΠΜ PDT
Leptosiphon ciliatus - Photo (c) Tom Hilton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Tom Hilton
Η ταυτότητα του χρήστη grnleaf: Leptosiphon ciliatus, Ένα μέλος του Ερεικώδη (Τάξη Ericales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scove2618

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2023 09:16 ΠΜ PDT

Τόπος

Aguanga (Google, OSM)
Penstemon centranthifolius - Photo (c) BJ Stacey, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη grnleaf: Penstemon centranthifolius, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pdoughty

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2023 02:38 ΜΜ PDT
Eriophyllum confertiflorum - Photo (c) wanderingnome, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη grnleaf: Eriophyllum confertiflorum, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

erickmahood

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2023 09:18 ΠΜ PDT
Tragopogon dubius - Photo (c) Jenny Glenn, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jenny Glenn
Η ταυτότητα του χρήστη grnleaf: Tragopogon dubius, Ένα μέλος του Τραγοπώγωνας (Γένος Tragopogon)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

spyceymeatball

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2023 05:59 ΜΜ PDT
Dendromecon rigida - Photo (c) Stan Shebs, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη grnleaf: Dendromecon rigida, Ένα μέλος του Μηκωνοειδών (Οικογένεια Papaveraceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jcortz3

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2023 09:24 ΠΜ PDT
Tropaeolum majus - Photo (c) notanist, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη grnleaf: Tropaeolum majus, Ένα μέλος του Κραμβώδη (Τάξη Brassicales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lilbirb88

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2023 09:21 ΠΜ PDT
Eulobus californicus - Photo (c) randomtruth, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη grnleaf: Eulobus californicus, Ένα μέλος του Οναγροειδή (Οικογένεια Onagraceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cameronnemo

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2023 07:09 ΜΜ PDT
Mirabilis laevis - Photo (c) Wayfinder_73, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη grnleaf: Mirabilis laevis, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

willlovetorun

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2023 09:30 ΠΜ PDT
Clarkia unguiculata - Photo ALAN SCHMIERER, δεν υπάρχουν γνωστοί περιορισμοί πνευματικών δικαιωμάτων (Κοινό Κτήμα)
Η ταυτότητα του χρήστη grnleaf: Clarkia unguiculata, Ένα μέλος του Οναγροειδή (Οικογένεια Onagraceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dgrimmphd

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2023 10:25 ΠΜ PDT

Περιγραφή

ake Fulmor, San Bernardino National Forest, Riverside County, California

Quercus kelloggii - Photo (c) josh jackson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη grnleaf: Quercus kelloggii, Ένα μέλος του Δρυς (Υπογένος Quercus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dgrimmphd

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2023 10:18 ΠΜ PDT

Περιγραφή

ake Fulmor, San Bernardino National Forest, Riverside County, California

Ceanothus leucodermis - Photo (c) jimmelli, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη grnleaf: Ceanothus leucodermis, Ένα μέλος του Κεάνωθος (Γένος Ceanothus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

looking4salvia

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2023 02:19 ΜΜ PDT
Frangula californica - Photo (c) dickwood, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by dickwood
Η ταυτότητα του χρήστη grnleaf: Frangula californica, Ένα μέλος του Ροδώδη (Τάξη Rosales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dgrimmphd

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2023 10:12 ΠΜ PDT

Περιγραφή

ake Fulmor, San Bernardino National Forest, Riverside County, California

Ceanothus leucodermis - Photo (c) jimmelli, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη grnleaf: Ceanothus leucodermis, Ένα μέλος του Κεάνωθος (Γένος Ceanothus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

biocowboy

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2023 10:33 ΠΜ PDT
Cressa truxillensis - Photo (c) Don Davis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη grnleaf: Cressa truxillensis, Ένα μέλος του Περιπλοκοειδή (Οικογένεια Convolvulaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

woden-walker

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2023 03:39 ΜΜ PDT

Τόπος

Jenner, CA, US (Google, OSM)
Monardella villosa - Photo (c) Sondra K Glider, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Sondra K Glider
Η ταυτότητα του χρήστη grnleaf: Monardella villosa, Ένα μέλος του Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 06, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gretchenparadis

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2023 09:07 ΠΜ PDT
Eriophyllum lanatum - Photo (c) Christopher J. Earle, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Christopher J. Earle
Η ταυτότητα του χρήστη grnleaf: Eriophyllum lanatum, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sanjoaquinserpents

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Τόπος

California, US (Google, OSM)
Aphyllon franciscanum - Photo (c) David Greenberger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by David Greenberger
Η ταυτότητα του χρήστη grnleaf: Aphyllon franciscanum, Ένα μέλος του Οροβάγχες (Φυλή Orobancheae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jen_outside

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2023 01:54 ΜΜ PDT

Περιγραφή

near a vernal pond / puddle , right on the trail

Hypericum anagalloides - Photo (c) Noah Strycker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Noah Strycker
Η ταυτότητα του χρήστη grnleaf: Hypericum anagalloides, Ένα μέλος του Υπερικό (Γένος Hypericum)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jen_outside

Ημερομηνία

Ιούνιος 2023
Chamaebatia australis - Photo (c) smfang, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by smfang
Η ταυτότητα του χρήστη grnleaf: Chamaebatia australis, Ένα μέλος του Ροδοειδή (Οικογένεια Rosaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jen_outside

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2023 12:14 ΜΜ PDT
Dendromecon rigida - Photo (c) Stan Shebs, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη grnleaf: Dendromecon rigida, Ένα μέλος του Μηκωνοειδών (Οικογένεια Papaveraceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

radamisprime

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2020 10:53 ΠΜ PDT
Downingia bacigalupii - Photo (c) randomtruth, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη grnleaf: Downingia bacigalupii, Ένα μέλος του Αστερώδη (Τάξη Asterales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 06, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

knotwood

Ημερομηνία

Ιούνιος 2023
Asclepias cordifolia - Photo (c) Joey Santore, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Joey Santore
Η ταυτότητα του χρήστη grnleaf: Asclepias cordifolia, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sanjoaquinserpents

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Not long after finding these plants someone on a run asked if I was looking for plants and birds, that a lot of people come to see them, and asked if I'd seen the flannelbush as that's their favorite around here. You've gotta love to see locals embracing their endemic species!

Fremontodendron decumbens - Photo (c) Jeff Bisbee, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jeff Bisbee
Η ταυτότητα του χρήστη grnleaf: Fremontodendron decumbens, Ένα μέλος του Μαλαχοειδή (Οικογένεια Malvaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

radamisprime

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2020 10:48 ΠΜ PDT
Pterospora andromedea - Photo (c) 101595408250610106310, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by 101595408250610106310
Η ταυτότητα του χρήστη grnleaf: Pterospora andromedea, Ένα μέλος του Ερεικίδες (Οικογένεια Ericaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 254781