Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

remtihoi

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2023 10:11 ΠΜ NZST

Περιγραφή

Found as self germinated seedling. Thanks for the suggestion @greghadley1. Will keep an eye on it!!

Μαγνολιόψιδα - Photo (c) KC Kasem, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by KC Kasem
Η ταυτότητα του χρήστη greghadley1: Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jhanwell

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2023 11:27 ΠΜ NZST
Pterophylla sylvicola - Photo (c) Sophie Kynman-Cole, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sophie Kynman-Cole
Η ταυτότητα του χρήστη greghadley1: Pterophylla sylvicola, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 31, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαύρος Αρουραίος (Rattus rattus)

Παρατηρητής

svendhansen

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2023 09:59 ΠΜ NZST

Περιγραφή

First rat. Makes the move look really small. Impressed that this trap managed to kill it!

Μαύρος Αρουραίος - Photo (c) shrike2, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by shrike2
Η ταυτότητα του χρήστη greghadley1: Μαύρος Αρουραίος (Rattus rattus)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

remtihoi

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2023 10:54 ΠΜ NZST

Περιγραφή

Query - small leaved coprosma? Found in open bush, adjacent to river. Up close of top side of leaves is a poor photo but can see them in first photo. Underside of leaves pale. Help with I'd appreciated please

Coprosma dumosa - Photo (c) chrismorse, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη greghadley1: Coprosma dumosa, Ένα μέλος του Ερυθροδανοειδή (Οικογένεια Rubiaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 14, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

remtihoi

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2023 09:23 ΜΜ NZST

Περιγραφή

Found on forest floor, adjacent to Horopito. Was pointed out by another member of our crew @greghadley who is extremely knowledgeable about native plants. Very good mimicry

Alseuosmia pusilla - Photo (c) Nick Saville, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Nick Saville
Η ταυτότητα του χρήστη greghadley1: Alseuosmia pusilla, Ένα μέλος του Αστερώδη (Τάξη Asterales)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 14, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

richard1889

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2023 10:56 ΠΜ NZST

Περιγραφή

Saw the little thing high up in phohutkawa branches.

Gerygone igata - Photo (c) Michael, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη greghadley1: Gerygone igata, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 5, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

meowsarella

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2023 11:32 ΠΜ NZST
Euphorbia lathyris - Photo (c) Snorski, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη greghadley1: Euphorbia lathyris, Ένα μέλος του Ευφορβία (Γένος Euphorbia)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 5, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

remtihoi

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2017 04:31 ΜΜ NZST

Περιγραφή

A small native bird of NZ, very friendly and always bouncing around, so taking an in focus shot like this was a pleasure

Rhipidura fuliginosa placabilis - Photo (c) Tan Kok Hui, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tan Kok Hui
Η ταυτότητα του χρήστη greghadley1: Rhipidura fuliginosa ssp. placabilis, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 4, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grievesone

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2023 01:50 ΜΜ NZST
Rhipidura fuliginosa placabilis - Photo (c) Tan Kok Hui, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tan Kok Hui
Η ταυτότητα του χρήστη greghadley1: Rhipidura fuliginosa ssp. placabilis, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 16, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fiona1960

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2023 10:48 ΠΜ NZST
Melicytus novae-zelandiae novae-zelandiae - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Peter de Lange
Η ταυτότητα του χρήστη greghadley1: Melicytus novae-zelandiae ssp. novae-zelandiae, Ένα μέλος του Μαλπιγειώδη (Τάξη Malpighiales)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 15, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mark_smale

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2023 01:29 ΜΜ NZST

Περιγραφή

Roadkill, feeding on roadkill possum as usual.

Αυστραλιανός Βαλτόκιρκος - Photo (c) devil66, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by devil66
Η ταυτότητα του χρήστη greghadley1: Αυστραλιανός Βαλτόκιρκος (Circus approximans)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 15, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

parkecology

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2023 06:06 ΜΜ NZDT
Syzygium maire - Photo (c) rewielliot, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by rewielliot
Η ταυτότητα του χρήστη greghadley1: Syzygium maire, Ένα μέλος του Μυρτοειδή (Οικογένεια Myrtaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 9, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mark_smale

Ημερομηνία

Ιανουάριος 30, 2022 09:07 ΠΜ NZDT
Syzygium maire - Photo (c) rewielliot, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by rewielliot
Η ταυτότητα του χρήστη greghadley1: Syzygium maire, Ένα μέλος του Μυρτοειδή (Οικογένεια Myrtaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 9, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hellene_ross

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 17, 2023 01:11 ΜΜ NZDT
Podocarpus totara - Photo (c) Petra Gloyn, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη greghadley1: Podocarpus totara, Ένα μέλος του Κωνοφόρα (Τάξη Pinales)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 3, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

iamsahari

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 31, 2022 01:43 ΜΜ NZDT
Podocarpus totara - Photo (c) Petra Gloyn, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη greghadley1: Podocarpus totara, Ένα μέλος του Κωνοφόρα (Τάξη Pinales)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 3, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hellene_ross

Ημερομηνία

Ιανουάριος 11, 2023 04:36 ΜΜ NZDT
Podocarpus totara - Photo (c) Petra Gloyn, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη greghadley1: Podocarpus totara, Ένα μέλος του Κωνοφόρα (Τάξη Pinales)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 3, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tbay

Ημερομηνία

Απρίλιος 2, 2023 10:33 ΠΜ NZST
Paesia scaberula - Photo (c) John B, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by John B
Η ταυτότητα του χρήστη greghadley1: Paesia scaberula, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 2, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

crellow

Ημερομηνία

Απρίλιος 2023
Gallirallus australis australis - Photo (c) Mark, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Mark
Η ταυτότητα του χρήστη greghadley1: Gallirallus australis ssp. australis, Ένα μέλος του Ραλλίδες (Οικογένεια Rallidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 2, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cliffordpra

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 26, 2022 12:45 ΜΜ NZDT
Elatostema rugosum - Photo (c) Jon Sullivan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη greghadley1: Elatostema rugosum, Ένα μέλος του Κνιδοειδή (Οικογένεια Urticaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 2, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

crellow

Ημερομηνία

Απρίλιος 2023
Gallirallus australis australis - Photo (c) Mark, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Mark
Η ταυτότητα του χρήστη greghadley1: Gallirallus australis ssp. australis, Ένα μέλος του Ραλλίδες (Οικογένεια Rallidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 2, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

crellow

Ημερομηνία

Απρίλιος 2, 2023 11:34 ΠΜ NZST
Dacrydium cupressinum - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Katja Schulz
Η ταυτότητα του χρήστη greghadley1: Dacrydium cupressinum, Ένα μέλος του Κωνοφόρα (Τάξη Pinales)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 2, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marina_r_

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2013 09:45 ΠΜ NZDT
Ranoidea raniformis - Photo (c) Mike Lusk, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mike Lusk
Η ταυτότητα του χρήστη greghadley1: Ranoidea raniformis, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 6, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marina_r_

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2013 08:20 ΜΜ NZDT
Ninox novaeseelandiae - Photo (c) strewick, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by strewick
Η ταυτότητα του χρήστη greghadley1: Ninox novaeseelandiae, Ένα μέλος του Γλαύκα (Τάξη Strigiformes)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 6, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marina_r_

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2013 11:16 ΠΜ NZDT
Αυστραλιανός Βαλτόκιρκος - Photo (c) devil66, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by devil66
Η ταυτότητα του χρήστη greghadley1: Αυστραλιανός Βαλτόκιρκος (Circus approximans)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 6, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marina_r_

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2013 01:02 ΜΜ NZDT
Petroica macrocephala toitoi - Photo (c) Pete McGregor, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Pete McGregor
Η ταυτότητα του χρήστη greghadley1: Petroica macrocephala ssp. toitoi, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 6, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marina_r_

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2013 01:18 ΜΜ NZDT
Petroica macrocephala toitoi - Photo (c) Pete McGregor, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Pete McGregor
Η ταυτότητα του χρήστη greghadley1: Petroica macrocephala ssp. toitoi, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 6, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bonnyjiye

Ημερομηνία

Μάρτιος 7, 2023 10:49 ΠΜ NZDT
Porphyrio melanotus - Photo (c) Graham Winterflood, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη greghadley1: Porphyrio melanotus, Ένα μέλος του Ραλλίδες (Οικογένεια Rallidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 6, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ridler_brad

Ημερομηνία

Μάρτιος 7, 2023 07:43 ΠΜ NZDT
Podocarpus totara - Photo (c) Petra Gloyn, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη greghadley1: Podocarpus totara, Ένα μέλος του Κωνοφόρα (Τάξη Pinales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 6, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tobyelliott

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2021 10:49 ΠΜ NZST
Piper excelsum - Photo (c) Richard Davies, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Richard Davies
Η ταυτότητα του χρήστη greghadley1: Piper excelsum, Ένα μέλος του Πιπερώδη (Τάξη Piperales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 6, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marina_r_

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 24, 2013 04:51 ΜΜ NZDT
Rhipidura fuliginosa fuliginosa - Photo (c) Jon Sullivan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη greghadley1: Rhipidura fuliginosa ssp. fuliginosa, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 6, 2023
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 109