Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χωματόφρυνος (Bufo bufo)

Παρατηρητής

bastian03

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2024 01:05 ΠΜ CEST
Χωματόφρυνος - Photo (c) Mauro Paschetta, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη grathwohl: Χωματόφρυνος (Bufo bufo)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nielshgh

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2024 05:54 ΜΜ CEST
Rana - Photo (c) Billy Lindblom, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη grathwohl: Γένος Rana, Ένα μέλος του Ρανίδες (Οικογένεια Ranidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βουνοβάτραχος (Rana temporaria)

Παρατηρητής

ulriklp

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2023 09:11 ΠΜ CEST
Βουνοβάτραχος - Photo (c) Jörg Hempel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη grathwohl: Βουνοβάτραχος (Rana temporaria)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βουνοβάτραχος (Rana temporaria)

Παρατηρητής

ulriklp

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2023 09:11 ΠΜ CEST
Rana - Photo (c) Billy Lindblom, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη grathwohl: Γένος Rana, Ένα μέλος του Ρανίδες (Οικογένεια Ranidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βουνοβάτραχος (Rana temporaria)

Παρατηρητής

ulriklp

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2023 09:07 ΠΜ CEST
Βουνοβάτραχος - Photo (c) Jörg Hempel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη grathwohl: Βουνοβάτραχος (Rana temporaria)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βουνοβάτραχος (Rana temporaria)

Παρατηρητής

salj

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2024 02:36 ΜΜ CEST

Τόπος

Nordborg (Google, OSM)
Rana - Photo (c) Billy Lindblom, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη grathwohl: Γένος Rana, Ένα μέλος του Ρανίδες (Οικογένεια Ranidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βουνοβάτραχος (Rana temporaria)

Παρατηρητής

salj

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2024 02:36 ΜΜ CEST

Τόπος

Nordborg (Google, OSM)
Fomitopsis - Photo (c) Christy Horsley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Christy Horsley
Η ταυτότητα του χρήστη grathwohl: Γένος Fomitopsis, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2024
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πηλοφύλαξ (Γένος Pelophylax)

Παρατηρητής

annebeth

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2024 06:03 ΜΜ CEST
Πηλοφύλαξ - Photo (c) Татьяна, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Татьяна
Η ταυτότητα του χρήστη grathwohl: Πηλοφύλαξ (Γένος Pelophylax)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βουνοβάτραχος (Rana temporaria)

Παρατηρητής

tostra97

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2017 04:47 ΜΜ CEST
Βουνοβάτραχος - Photo (c) Jörg Hempel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη grathwohl: Βουνοβάτραχος (Rana temporaria)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βουνοβάτραχος (Rana temporaria)

Παρατηρητής

szymon_czyzewski

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2024 10:08 ΠΜ CEST
Βουνοβάτραχος - Photo (c) Jörg Hempel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη grathwohl: Βουνοβάτραχος (Rana temporaria)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Νερόφιδο (Natrix natrix)

Παρατηρητής

karenstevnbak

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2024 05:45 ΜΜ CEST
Νερόφιδο - Photo (c) Kęstutis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kęstutis
Η ταυτότητα του χρήστη grathwohl: Νερόφιδο (Natrix natrix)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

groverbrown

Ημερομηνία

Μάιος 2024

Τόπος

Alabama, US (Google, OSM)
Graptemys geographica - Photo (c) Peter Paplanus, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη grathwohl: Graptemys geographica, Ένα μέλος του Χελώνα (Τάξη Testudines)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jcooper

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2024 02:07 ΜΜ ADT
Thamnophis sirtalis - Photo (c) Owen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Owen
Η ταυτότητα του χρήστη grathwohl: Thamnophis sirtalis, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jaddesi

Ημερομηνία

Απρίλιος 3, 2024
Nephrurus amyae - Photo (c) Adam Yates, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Adam Yates
Η ταυτότητα του χρήστη grathwohl: Nephrurus amyae, Ένα μέλος του Γκεκότα (Ανθυποτάξη Gekkota)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thibaudfournier

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2024 06:42 ΠΜ CEST
Hyla meridionalis - Photo (c) moroccoherps, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by moroccoherps
Η ταυτότητα του χρήστη grathwohl: Hyla meridionalis, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thibaudfournier

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2024 07:42 ΠΜ CEST
Malpolon monspessulanus - Photo (c) perenatura, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by perenatura
Η ταυτότητα του χρήστη grathwohl: Malpolon monspessulanus, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

miguel21628

Ημερομηνία

Μάιος 2024
Chalcides bedriagai - Photo (c) Luís Lourenço, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Luís Lourenço
Η ταυτότητα του χρήστη grathwohl: Chalcides bedriagai, Ένα μέλος του Σκιγκίνες (Υποοικογένεια Scincinae)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicovr

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2024 06:56 ΜΜ +07
Duttaphrynus melanostictus - Photo (c) Goutham K, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη grathwohl: Duttaphrynus melanostictus, Ένα μέλος του Φρύνος (Οικογένεια Bufonidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grendelpgill

Ημερομηνία

Μάιος 2024

Τόπος

Massachusetts, US (Google, OSM)
Emydoidea blandingii - Photo (c) Riley Walsh, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Riley Walsh
Η ταυτότητα του χρήστη grathwohl: Emydoidea blandingii, Ένα μέλος του Χελώνα (Τάξη Testudines)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λαφίτης Του Ασκληπιού (Zamenis longissimus)

Παρατηρητής

nicoliroberto

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2024 07:07 ΜΜ CEST
Λαφίτης Του Ασκληπιού - Photo (c) Paul Cools, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Cools
Η ταυτότητα του χρήστη grathwohl: Λαφίτης Του Ασκληπιού (Zamenis longissimus)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ethan627

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2024 07:11 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Poor thing fell out of a tree, onto the road and died

Diadophis punctatus - Photo (c) spencer_riffle, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by spencer_riffle
Η ταυτότητα του χρήστη grathwohl: Diadophis punctatus, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wjschofi

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2024 03:14 ΜΜ CEST
Νεροχελώνα Με Κόκκινα Μάγουλα - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Glenn Berry
Η ταυτότητα του χρήστη grathwohl: Νεροχελώνα Με Κόκκινα Μάγουλα (Trachemys scripta)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πηλοφύλαξ (Γένος Pelophylax)

Παρατηρητής

annebeth

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2024 06:03 ΜΜ CEST
Πηλοφύλαξ - Photo (c) Татьяна, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Татьяна
Η ταυτότητα του χρήστη grathwohl: Πηλοφύλαξ (Γένος Pelophylax)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thornich

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2024 10:32 ΠΜ CEST
Rana arvalis - Photo (c) gernotkunz, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by gernotkunz
Η ταυτότητα του χρήστη grathwohl: Rana arvalis, Ένα μέλος του Ρανίδες (Οικογένεια Ranidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thornich

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2024 10:32 ΠΜ CEST
Ευκίνητος Βάτραχος - Photo (c) mgreilhuber, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by mgreilhuber
Η ταυτότητα του χρήστη grathwohl: Ευκίνητος Βάτραχος (Rana dalmatina)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ulriklp

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2023 09:12 ΠΜ CEST
Βουνοβάτραχος - Photo (c) Jörg Hempel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη grathwohl: Βουνοβάτραχος (Rana temporaria)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βουνοβάτραχος (Rana temporaria)

Παρατηρητής

ulriklp

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2023 09:13 ΠΜ CEST
Βουνοβάτραχος - Photo (c) Jörg Hempel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη grathwohl: Βουνοβάτραχος (Rana temporaria)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ellegaardsnatur

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2024 11:43 ΠΜ CEST
Rana - Photo (c) Billy Lindblom, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη grathwohl: Γένος Rana, Ένα μέλος του Ρανίδες (Οικογένεια Ranidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βουνοβάτραχος (Rana temporaria)

Παρατηρητής

commondot

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2024 05:27 ΜΜ CEST
Βουνοβάτραχος - Photo (c) Jörg Hempel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη grathwohl: Βουνοβάτραχος (Rana temporaria)
Προστέθηκε στις Μάιος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμμόσαυρα (Lacerta agilis)

Παρατηρητής

nannajensen

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2024 11:47 ΠΜ CEST
Αμμόσαυρα - Photo (c) frankielee91, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by frankielee91
Η ταυτότητα του χρήστη grathwohl: Αμμόσαυρα (Lacerta agilis)
Προστέθηκε στις Μάιος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 10511