Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ervin_allushi

Ημερομηνία

Νοέμβριος 20, 2023 11:16 ΠΜ CET
Κέφαλος - Photo (c) Ian Banks, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ian Banks
Η ταυτότητα του χρήστη gramoz_murrizi: Κέφαλος (Mugil cephalus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 24, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λαβράκι (Dicentrarchus labrax)

Παρατηρητής

festim1

Ημερομηνία

Νοέμβριος 20, 2023 01:33 ΜΜ CET

Τόπος

Divjakë, Albania (Google, OSM)
Λαβράκι - Photo (c) Sylvain Le Bris, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sylvain Le Bris
Η ταυτότητα του χρήστη gramoz_murrizi: Λαβράκι (Dicentrarchus labrax)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 24, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τσιπούρα (Sparus aurata)

Παρατηρητής

festim1

Ημερομηνία

Νοέμβριος 20, 2023 11:06 ΠΜ CET

Τόπος

Albania (Google, OSM)
Τσιπούρα - Photo (c) Sylvain Le Bris, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sylvain Le Bris
Η ταυτότητα του χρήστη gramoz_murrizi: Τσιπούρα (Sparus aurata)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 24, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

festim1

Ημερομηνία

Νοέμβριος 20, 2023 11:06 ΠΜ CET

Τόπος

Albania (Google, OSM)
Κέφαλος - Photo (c) Ian Banks, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ian Banks
Η ταυτότητα του χρήστη gramoz_murrizi: Κέφαλος (Mugil cephalus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 24, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μέλισσα (Apis mellifera)

Παρατηρητής

tbc_watanabe

Ημερομηνία

Νοέμβριος 15, 2023 01:48 ΜΜ CET

Τόπος

Divjakë, Albania (Google, OSM)
Μέλισσα - Photo (c) Georges-Alexandre Cotnoir, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Georges-Alexandre Cotnoir
Η ταυτότητα του χρήστη gramoz_murrizi: Μέλισσα (Apis mellifera)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 17, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κότσυφας (Turdus merula)

Παρατηρητής

tbc_watanabe

Ημερομηνία

Νοέμβριος 15, 2023 01:56 ΜΜ CET

Τόπος

Divjakë, Albania (Google, OSM)
Κότσυφας - Photo (c) Александр, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Александр
Η ταυτότητα του χρήστη gramoz_murrizi: Κότσυφας (Turdus merula)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 17, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τσιπούρα (Sparus aurata)

Παρατηρητής

fotjon_prence

Ημερομηνία

Μάρτιος 6, 2023 03:56 ΜΜ CET
Τσιπούρα - Photo (c) Sylvain Le Bris, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sylvain Le Bris
Η ταυτότητα του χρήστη gramoz_murrizi: Τσιπούρα (Sparus aurata)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 09, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τσιπούρα (Sparus aurata)

Παρατηρητής

sajmirhoxha

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2022 08:42 ΠΜ CET
Τσιπούρα - Photo (c) Sylvain Le Bris, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sylvain Le Bris
Η ταυτότητα του χρήστη gramoz_murrizi: Τσιπούρα (Sparus aurata)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 09, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τσιπούρα (Sparus aurata)

Παρατηρητής

yukionaga

Ημερομηνία

Νοέμβριος 5, 2022 08:18 ΠΜ CET

Τόπος

アルバニア (Google, OSM)
Τσιπούρα - Photo (c) Sylvain Le Bris, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sylvain Le Bris
Η ταυτότητα του χρήστη gramoz_murrizi: Τσιπούρα (Sparus aurata)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 09, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τσιπούρα (Sparus aurata)

Παρατηρητής

fotjon_prence

Ημερομηνία

Μάρτιος 6, 2023 03:56 ΜΜ CET
Η ταυτότητα του χρήστη gramoz_murrizi: Τσιπούρα (Sparus auratus [inactive])
Προστέθηκε στις Απρίλιος 02, 2023
Αντισυμβατική
(Ανενεργό Taxon)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δενδροβάτραχος (Hyla arborea)

Παρατηρητής

fotjon_prence

Ημερομηνία

Μάρτιος 14, 2023 01:58 ΜΜ CET
Δενδροβάτραχος - Photo (c) Christian Langner, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Christian Langner
Η ταυτότητα του χρήστη gramoz_murrizi: Δενδροβάτραχος (Hyla arborea)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tbc_watanabe

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2022 12:40 ΜΜ CET
Carassius gibelio - Photo Viridiflavus, δεν υπάρχουν γνωστοί περιορισμοί πνευματικών δικαιωμάτων (Κοινό Κτήμα)
Η ταυτότητα του χρήστη gramoz_murrizi: Carassius gibelio, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tbc_watanabe

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2022 12:40 ΜΜ CET
Κουτσουράς - Photo (c) User:Viridiflavus, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη gramoz_murrizi: Κουτσουράς (Carassius carassius)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2022
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λαγγόνα (Microcarbo pygmaeus)

Παρατηρητής

tbc_watanabe

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2022 12:28 ΜΜ CET
Λαγγόνα - Photo (c) ward123, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη gramoz_murrizi: Λαγγόνα (Microcarbo pygmaeus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινός Λευκοτσικνιάς (Egretta garzetta)

Παρατηρητής

tbc_watanabe

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2022 12:26 ΜΜ CET
Κοινός Λευκοτσικνιάς - Photo (c) Bengt Nyman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη gramoz_murrizi: Κοινός Λευκοτσικνιάς (Egretta garzetta)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κουρούνα (Corvus cornix)

Παρατηρητής

sajmirhoxha

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2022 08:33 ΠΜ CET
Κουρούνα - Photo (c) hedera.baltica, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη gramoz_murrizi: Κουρούνα (Corvus cornix)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινό Μπεκατσίνι (Gallinago gallinago)

Παρατηρητής

fotjon_prence

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2022 09:47 ΠΜ CET
Κοινό Μπεκατσίνι - Photo (c) Carles Pastor, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Carles Pastor
Η ταυτότητα του χρήστη gramoz_murrizi: Κοινό Μπεκατσίνι (Gallinago gallinago)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σταχτοτσικνιάς (Ardea cinerea)

Παρατηρητής

tbc_watanabe

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2022 02:25 ΜΜ CET
Σταχτοτσικνιάς - Photo (c) Corine Bliek, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη gramoz_murrizi: Σταχτοτσικνιάς (Ardea cinerea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινός Λευκοτσικνιάς (Egretta garzetta)

Παρατηρητής

sajmirhoxha

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2022 01:17 ΜΜ CET
Κοινός Λευκοτσικνιάς - Photo (c) Bengt Nyman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη gramoz_murrizi: Κοινός Λευκοτσικνιάς (Egretta garzetta)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κουρούνα (Corvus cornix)

Παρατηρητής

sajmirhoxha

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2022 01:19 ΜΜ CET
Κουρούνα - Photo (c) hedera.baltica, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη gramoz_murrizi: Κουρούνα (Corvus cornix)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τσιπούρα (Sparus aurata)

Παρατηρητής

sajmirhoxha

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2022 08:42 ΠΜ CET
Η ταυτότητα του χρήστη gramoz_murrizi: Τσιπούρα (Sparus auratus [inactive])
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2022
Αντισυμβατική
(Ανενεργό Taxon)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοκκινολαίμης (Erithacus rubecula)

Παρατηρητής

tbc_watanabe

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2022 08:13 ΠΜ CET
Κοκκινολαίμης - Photo (c) Paul Lewis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Lewis
Η ταυτότητα του χρήστη gramoz_murrizi: Κοκκινολαίμης (Erithacus rubecula)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 10, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καρακάξα (Pica pica)

Παρατηρητής

tbc_watanabe

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2022 08:22 ΠΜ CET
Καρακάξα - Photo (c) Agustín Povedano, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη gramoz_murrizi: Καρακάξα (Pica pica)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 10, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καρβουνιάρης (Phoenicurus ochruros)

Παρατηρητής

tbc_watanabe

Ημερομηνία

Νοέμβριος 7, 2022 01:37 ΜΜ CET
Καρβουνιάρης - Photo (c) David Roche, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by David Roche
Η ταυτότητα του χρήστη gramoz_murrizi: Καρβουνιάρης (Phoenicurus ochruros)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 10, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μέλισσα (Apis mellifera)

Παρατηρητής

tbc_watanabe

Ημερομηνία

Οκτώβριος 30, 2022 02:18 ΜΜ CET
Μέλισσα - Photo (c) Georges-Alexandre Cotnoir, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Georges-Alexandre Cotnoir
Η ταυτότητα του χρήστη gramoz_murrizi: Μέλισσα (Apis mellifera)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 10, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Νερόφιδο (Natrix natrix)

Παρατηρητής

sajmirhoxha

Ημερομηνία

Οκτώβριος 31, 2022 03:04 ΜΜ CET
Νερόφιδο - Photo (c) Kęstutis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kęstutis
Η ταυτότητα του χρήστη gramoz_murrizi: Νερόφιδο (Natrix natrix)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 10, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λαβράκι (Dicentrarchus labrax)

Παρατηρητής

tbc_watanabe

Ημερομηνία

Νοέμβριος 3, 2022 03:18 ΜΜ CET
Λαβράκι - Photo (c) Sylvain Le Bris, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sylvain Le Bris
Η ταυτότητα του χρήστη gramoz_murrizi: Λαβράκι (Dicentrarchus labrax)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 10, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λαβράκι (Dicentrarchus labrax)

Παρατηρητής

yukionaga

Ημερομηνία

Νοέμβριος 4, 2022 11:07 ΠΜ CET
Λαβράκι - Photo (c) Sylvain Le Bris, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sylvain Le Bris
Η ταυτότητα του χρήστη gramoz_murrizi: Λαβράκι (Dicentrarchus labrax)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 10, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τσιπούρα (Sparus aurata)

Παρατηρητής

yukionaga

Ημερομηνία

Νοέμβριος 5, 2022 08:18 ΠΜ CET

Τόπος

アルバニア (Google, OSM)
Η ταυτότητα του χρήστη gramoz_murrizi: Τσιπούρα (Sparus auratus [inactive])
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 10, 2022
Αντισυμβατική
(Ανενεργό Taxon)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λαβράκι (Dicentrarchus labrax)

Παρατηρητής

yukionaga

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2022 09:09 ΠΜ CET

Τόπος

アルバニア (Google, OSM)
Λαβράκι - Photo (c) Sylvain Le Bris, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sylvain Le Bris
Η ταυτότητα του χρήστη gramoz_murrizi: Λαβράκι (Dicentrarchus labrax)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 10, 2022
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 48