Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tbc_watanabe

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2022 12:40 PM CET
Carassius gibelio - Photo (c) Gilles San Martin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη gramoz_murrizi: Carassius gibelio, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tbc_watanabe

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2022 12:40 PM CET
Κουτσουράς - Photo (c) Alexei Poletaev, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη gramoz_murrizi: Κουτσουράς (Carassius carassius)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2022
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λαγγόνα (Microcarbo pygmaeus)

Παρατηρητής

tbc_watanabe

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2022 12:28 PM CET
Λαγγόνα - Photo (c) ward123, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη gramoz_murrizi: Λαγγόνα (Microcarbo pygmaeus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινός Λευκοτσικνιάς (Egretta garzetta)

Παρατηρητής

tbc_watanabe

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2022 12:26 PM CET
Κοινός Λευκοτσικνιάς - Photo (c) Bengt Nyman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη gramoz_murrizi: Κοινός Λευκοτσικνιάς (Egretta garzetta)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κουρούνα (Corvus cornix)

Παρατηρητής

sajmirhoxha

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2022 08:33 AM CET
Κουρούνα - Photo (c) hedera.baltica, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη gramoz_murrizi: Κουρούνα (Corvus cornix)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινό Μπεκατσίνι (Gallinago gallinago)

Παρατηρητής

fotjon_prence

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2022 09:47 AM CET
Κοινό Μπεκατσίνι - Photo (c) Carles Pastor, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Carles Pastor
Η ταυτότητα του χρήστη gramoz_murrizi: Κοινό Μπεκατσίνι (Gallinago gallinago)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σταχτοτσικνιάς (Ardea cinerea)

Παρατηρητής

tbc_watanabe

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2022 02:25 PM CET
Σταχτοτσικνιάς - Photo (c) Corine Bliek, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη gramoz_murrizi: Σταχτοτσικνιάς (Ardea cinerea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινός Λευκοτσικνιάς (Egretta garzetta)

Παρατηρητής

sajmirhoxha

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2022 01:17 PM CET
Κοινός Λευκοτσικνιάς - Photo (c) Bengt Nyman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη gramoz_murrizi: Κοινός Λευκοτσικνιάς (Egretta garzetta)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κουρούνα (Corvus cornix)

Παρατηρητής

sajmirhoxha

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2022 01:19 PM CET
Κουρούνα - Photo (c) hedera.baltica, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη gramoz_murrizi: Κουρούνα (Corvus cornix)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τσιπούρα (Sparus auratus)

Παρατηρητής

sajmirhoxha

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2022 08:42 AM CET
Τσιπούρα - Photo (c) Beat Akeret, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Beat Akeret
Η ταυτότητα του χρήστη gramoz_murrizi: Τσιπούρα (Sparus auratus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοκκινολαίμης (Erithacus rubecula)

Παρατηρητής

tbc_watanabe

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2022 08:13 AM CET
Κοκκινολαίμης - Photo (c) Paul Lewis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Lewis
Η ταυτότητα του χρήστη gramoz_murrizi: Κοκκινολαίμης (Erithacus rubecula)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 10, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καρακάξα (Pica pica)

Παρατηρητής

tbc_watanabe

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2022 08:22 AM CET
Καρακάξα - Photo (c) Agustín Povedano, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη gramoz_murrizi: Καρακάξα (Pica pica)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 10, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καρβουνιάρης (Phoenicurus ochruros)

Παρατηρητής

tbc_watanabe

Ημερομηνία

Νοέμβριος 7, 2022 01:37 PM CET
Καρβουνιάρης - Photo (c) David Roche, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by David Roche
Η ταυτότητα του χρήστη gramoz_murrizi: Καρβουνιάρης (Phoenicurus ochruros)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 10, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μέλισσα (Apis mellifera)

Παρατηρητής

tbc_watanabe

Ημερομηνία

Οκτώβριος 30, 2022 02:18 PM CET
Μέλισσα - Photo (c) Oregon Department of Agriculture, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη gramoz_murrizi: Μέλισσα (Apis mellifera)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 10, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Νερόφιδο (Natrix natrix)

Παρατηρητής

sajmirhoxha

Ημερομηνία

Οκτώβριος 31, 2022 03:04 PM CET
Νερόφιδο - Photo (c) Kęstutis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kęstutis
Η ταυτότητα του χρήστη gramoz_murrizi: Νερόφιδο (Natrix natrix)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 10, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λαβράκι (Dicentrarchus labrax)

Παρατηρητής

tbc_watanabe

Ημερομηνία

Νοέμβριος 3, 2022 03:18 PM CET
Λαβράκι - Photo (c) Julien Renoult, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Julien Renoult
Η ταυτότητα του χρήστη gramoz_murrizi: Λαβράκι (Dicentrarchus labrax)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 10, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λαβράκι (Dicentrarchus labrax)

Παρατηρητής

yukion

Ημερομηνία

Νοέμβριος 4, 2022 11:07 AM CET
Λαβράκι - Photo (c) Julien Renoult, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Julien Renoult
Η ταυτότητα του χρήστη gramoz_murrizi: Λαβράκι (Dicentrarchus labrax)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 10, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τσιπούρα (Sparus auratus)

Παρατηρητής

yukion

Ημερομηνία

Νοέμβριος 5, 2022 08:18 AM CET

Τόπος

アルバニア (Google, OSM)
Τσιπούρα - Photo (c) Beat Akeret, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Beat Akeret
Η ταυτότητα του χρήστη gramoz_murrizi: Τσιπούρα (Sparus auratus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 10, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λαβράκι (Dicentrarchus labrax)

Παρατηρητής

yukion

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2022 09:09 AM CET

Τόπος

アルバニア (Google, OSM)
Λαβράκι - Photo (c) Julien Renoult, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Julien Renoult
Η ταυτότητα του χρήστη gramoz_murrizi: Λαβράκι (Dicentrarchus labrax)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 10, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινός Λευκοτσικνιάς (Egretta garzetta)

Παρατηρητής

tbc_watanabe

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2022 08:11 AM CET
Κοινός Λευκοτσικνιάς - Photo (c) Bengt Nyman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη gramoz_murrizi: Κοινός Λευκοτσικνιάς (Egretta garzetta)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 10, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σταχτοτσικνιάς (Ardea cinerea)

Παρατηρητής

tbc_watanabe

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2022 08:16 AM CET
Σταχτοτσικνιάς - Photo (c) Corine Bliek, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη gramoz_murrizi: Σταχτοτσικνιάς (Ardea cinerea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 10, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κουρούνα (Corvus cornix)

Παρατηρητής

tbc_watanabe

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2022 08:23 AM CET
Κουρούνα - Photo (c) hedera.baltica, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη gramoz_murrizi: Κουρούνα (Corvus cornix)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 10, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tbc_watanabe

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2022 10:56 AM CEST
Χρυσόμαλλο Τσακάλι - Photo (c) Balaji Venkatesh Sivaramakrishnan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη gramoz_murrizi: Χρυσόμαλλο Τσακάλι (Canis aureus)
Προστέθηκε στις Μάιος 07, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κρυπτοτσικνιάς (Ardeola ralloides)

Παρατηρητής

tbc_watanabe

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2022 12:37 PM CEST
Κρυπτοτσικνιάς - Photo (c) Ian White, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη gramoz_murrizi: Κρυπτοτσικνιάς (Ardeola ralloides)
Προστέθηκε στις Μάιος 07, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Νερόφιδο (Natrix natrix)

Παρατηρητής

edion_toromani

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2021 12:00 PM CEST
Λιμνόφιδο - Photo (c) Alexandre Roux, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη gramoz_murrizi: Λιμνόφιδο (Natrix tessellata)
Προστέθηκε στις Μάιος 07, 2022
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dorian_nasi

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2022 06:05 PM CEST
Ρουμανικός Σκαντζόχοιρος - Photo (c) Ryszard, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη gramoz_murrizi: Ρουμανικός Σκαντζόχοιρος (Erinaceus roumanicus)
Προστέθηκε στις Μάιος 07, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κονάκι (Anguis fragilis)

Παρατηρητής

dorian_nasi

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2022 07:04 PM CEST
Anguis - Photo (c) Alican Erdogan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη gramoz_murrizi: Γένος Anguis, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Μάιος 07, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δασόβιος Σκαντζόχοιρος (Γένος Erinaceus)

Παρατηρητής

edion_toromani

Ημερομηνία

Μάρτιος 30, 2022
Ευρωπαϊκός Σκαντζόχοιρος - Photo (c) Michael Gäbler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη gramoz_murrizi: Ευρωπαϊκός Σκαντζόχοιρος (Erinaceus europaeus)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 23, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καλαμόκιρκος (Circus aeruginosus)

Παρατηρητής

tbc_watanabe

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2021 09:49 AM JST

Τόπος

DKNP, Albania (Google, OSM)
Καλαμόκιρκος - Photo (c) Radovan Václav, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη gramoz_murrizi: Καλαμόκιρκος (Circus aeruginosus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινή Γερακίνα (Buteo buteo)

Παρατηρητής

tbc_watanabe

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 12, 2021 10:41 AM JST

Τόπος

DKNP, Albania (Google, OSM)
Κοινή Γερακίνα - Photo (c) rociomar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη gramoz_murrizi: Κοινή Γερακίνα (Buteo buteo)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 37