Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emma_brown1

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2023 01:50 ΜΜ WITA
Euryalidae - Photo NOAA, δεν υπάρχουν γνωστοί περιορισμοί πνευματικών δικαιωμάτων (Κοινό Κτήμα)
Η ταυτότητα του χρήστη gpaulay: Οικογένεια Euryalidae, Ένα μέλος του Οφιουροειδή (Ομοταξία Ophiuroidea)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 09, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emma_brown1

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2023 01:50 ΜΜ WITA
Crinoidea - Photo (c) Frédéric Ducarme, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Frédéric Ducarme
Η ταυτότητα του χρήστη gpaulay: Ομοταξία Crinoidea, Ένα μέλος του Εχινόδερμα (Συνομοταξία Echinodermata)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2023
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reflectitur_photons

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2022 09:14 ΜΜ WITA
Polycladida - Photo (c) Richard Ling, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη gpaulay: Τάξη Polycladida, Ένα μέλος του Πλατυέλμινθες (Συνομοταξία Platyhelminthes)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tracc

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2022 04:43 ΜΜ +08
Trapezia tigrina - Photo (c) rosspolynesiaexpedition2014, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by rosspolynesiaexpedition2014
Η ταυτότητα του χρήστη gpaulay: Trapezia tigrina, Ένα μέλος του Ετεροτρήματα (Υποενότητα ζώων Heterotremata)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 14, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

philiptdotcom

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2010 09:36 ΠΜ EDT
Trapezia - Photo (c) Tim Cameron, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Tim Cameron
Η ταυτότητα του χρήστη gpaulay: Γένος Trapezia, Ένα μέλος του Ετεροτρήματα (Υποενότητα ζώων Heterotremata)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 14, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dama

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2020

Τόπος

Hawaii, US (Google, OSM)
Trapezia tigrina - Photo (c) rosspolynesiaexpedition2014, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by rosspolynesiaexpedition2014
Η ταυτότητα του χρήστη gpaulay: Trapezia tigrina, Ένα μέλος του Ετεροτρήματα (Υποενότητα ζώων Heterotremata)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 14, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dama

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Ετικέτες

Trapezia tigrina - Photo (c) rosspolynesiaexpedition2014, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by rosspolynesiaexpedition2014
Η ταυτότητα του χρήστη gpaulay: Trapezia tigrina, Ένα μέλος του Ετεροτρήματα (Υποενότητα ζώων Heterotremata)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 14, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jtomoleoni

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2009 03:48 ΜΜ PDT

Περιγραφή

gravid

Trapezia tigrina - Photo (c) rosspolynesiaexpedition2014, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by rosspolynesiaexpedition2014
Η ταυτότητα του χρήστη gpaulay: Trapezia tigrina, Ένα μέλος του Ετεροτρήματα (Υποενότητα ζώων Heterotremata)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 14, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dama

Ημερομηνία

Μάρτιος 2021
Trapezia tigrina - Photo (c) rosspolynesiaexpedition2014, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by rosspolynesiaexpedition2014
Η ταυτότητα του χρήστη gpaulay: Trapezia tigrina, Ένα μέλος του Ετεροτρήματα (Υποενότητα ζώων Heterotremata)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 14, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

smithsonian_marinegeo

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2017
Trapezia tigrina - Photo (c) rosspolynesiaexpedition2014, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by rosspolynesiaexpedition2014
Η ταυτότητα του χρήστη gpaulay: Trapezia tigrina, Ένα μέλος του Ετεροτρήματα (Υποενότητα ζώων Heterotremata)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 14, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidr

Ημερομηνία

Οκτώβριος 19, 2021 07:00 ΜΜ HST
Trapezia bidentata - Photo (c) sea-kangaroo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by sea-kangaroo
Η ταυτότητα του χρήστη gpaulay: Trapezia bidentata, Ένα μέλος του Ετεροτρήματα (Υποενότητα ζώων Heterotremata)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 14, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kent_miller

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 26, 2014
Ophiomastix wendtii - Photo (c) Kent Miller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-ND), uploaded by Kent Miller
Η ταυτότητα του χρήστη gpaulay: Ophiomastix wendtii, Ένα μέλος του Οφιουροειδή (Ομοταξία Ophiuroidea)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 13, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

slapcin

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2023 06:48 ΜΜ EDT
Cantharellus - Photo (c) Christian Schwarz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Christian Schwarz
Η ταυτότητα του χρήστη gpaulay: Γένος Cantharellus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 08, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hakaiinstitute

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2017

Περιγραφή

Photo license and credit belong to the Florida Museum of Natural History (FLMNH), the Hakai Institute, and MarineGEO | http://specifyportal.flmnh.ufl.edu/iz/ | Field Number: BHAK-0181 | This observation is a part of the collaborative work between FLMNH, the Smithsonian Institution's Marine Global Earth Observatory (MarineGEO) and Tennenbaum Marine Observatories Network, the Smithsonian's National Museum of Natural History, and the Hakai Institute

Clathria - Photo (c) Gerry Gomez Pearlberg, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Gerry Gomez Pearlberg
Η ταυτότητα του χρήστη gpaulay: Γένος Clathria, Ένα μέλος του Σπόγγος (Συνομοταξία Porifera)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 13, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hakaiinstitute

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2017

Περιγραφή

Photo license and credit belong to the Florida Museum of Natural History (FLMNH), the Hakai Institute, and MarineGEO | http://specifyportal.flmnh.ufl.edu/iz/ | Field Number: BHAK-0181 | This observation is a part of the collaborative work between FLMNH, the Smithsonian Institution's Marine Global Earth Observatory (MarineGEO) and Tennenbaum Marine Observatories Network, the Smithsonian's National Museum of Natural History, and the Hakai Institute

Η ταυτότητα του χρήστη gpaulay: Clathria brepha, Ένα μέλος του Σπόγγος (Συνομοταξία Porifera)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 12, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

colinmorita

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 26, 2013 05:21 ΜΜ HST

Τόπος

Maunalua Bay (Google, OSM)
Thalamita crenata - Photo (c) Ondřej Radosta, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ondřej Radosta
Η ταυτότητα του χρήστη gpaulay: Thalamita crenata, Ένα μέλος του Πορτουνίδαι (Οικογένεια Portunidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 19, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

justinscioli

Ημερομηνία

Αύγουστος 19, 2011

Τόπος

Hoga, Indonesia (Google, OSM)
Thalamita crenata - Photo (c) Ondřej Radosta, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ondřej Radosta
Η ταυτότητα του χρήστη gpaulay: Thalamita crenata, Ένα μέλος του Πορτουνίδαι (Οικογένεια Portunidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 19, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maractwin

Ημερομηνία

Νοέμβριος 9, 2017 01:46 ΜΜ EST
Trapezia tigrina - Photo (c) rosspolynesiaexpedition2014, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by rosspolynesiaexpedition2014
Η ταυτότητα του χρήστη gpaulay: Trapezia tigrina, Ένα μέλος του Ετεροτρήματα (Υποενότητα ζώων Heterotremata)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 30, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

craigjhowe

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2019 06:53 ΜΜ EDT
Trapezia tigrina - Photo (c) rosspolynesiaexpedition2014, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by rosspolynesiaexpedition2014
Η ταυτότητα του χρήστη gpaulay: Trapezia tigrina, Ένα μέλος του Ετεροτρήματα (Υποενότητα ζώων Heterotremata)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dama

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021
Trapezia tigrina - Photo (c) rosspolynesiaexpedition2014, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by rosspolynesiaexpedition2014
Η ταυτότητα του χρήστη gpaulay: Trapezia tigrina, Ένα μέλος του Ετεροτρήματα (Υποενότητα ζώων Heterotremata)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aaashton

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 29, 2018 06:59 ΜΜ ChST

Τόπος

Guam (Google, OSM)
Trapezia guttata - Photo (c) Tony Strazzari, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tony Strazzari
Η ταυτότητα του χρήστη gpaulay: Trapezia guttata, Ένα μέλος του Ετεροτρήματα (Υποενότητα ζώων Heterotremata)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rosspolynesiaexpedition2014

Ημερομηνία

Μάρτιος 1, 2014 08:07 ΜΜ -12

Τόπος

French Polynesia (Google, OSM)

Περιγραφή

Common Name: guard crab, Scientific Name: Trapezia tigrina, Event #: MOOCUBE_01, Specimen #: XMOO_3006, Location: UC Berkeley Gump Station, Moorea, French Polynesia

Trapezia tigrina - Photo (c) rosspolynesiaexpedition2014, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by rosspolynesiaexpedition2014
Η ταυτότητα του χρήστη gpaulay: Trapezia tigrina, Ένα μέλος του Ετεροτρήματα (Υποενότητα ζώων Heterotremata)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

djscho

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2019 03:54 ΜΜ AWST
Trapezia rufopunctata - Photo (c) terence zahner, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by terence zahner
Η ταυτότητα του χρήστη gpaulay: Trapezia rufopunctata, Ένα μέλος του Ετεροτρήματα (Υποενότητα ζώων Heterotremata)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 23, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

divinh

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2018

Τόπος

Manta City (Google, OSM)
Trapezia rufopunctata - Photo (c) terence zahner, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by terence zahner
Η ταυτότητα του χρήστη gpaulay: Trapezia rufopunctata, Ένα μέλος του Ετεροτρήματα (Υποενότητα ζώων Heterotremata)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 23, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maractwin

Ημερομηνία

Νοέμβριος 9, 2017 01:46 ΜΜ EST
Trapezia rufopunctata - Photo (c) terence zahner, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by terence zahner
Η ταυτότητα του χρήστη gpaulay: Trapezia rufopunctata, Ένα μέλος του Ετεροτρήματα (Υποενότητα ζώων Heterotremata)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 23, 2022
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maractwin

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2017 07:26 ΠΜ EST
Trapezia rufopunctata - Photo (c) terence zahner, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by terence zahner
Η ταυτότητα του χρήστη gpaulay: Trapezia rufopunctata, Ένα μέλος του Ετεροτρήματα (Υποενότητα ζώων Heterotremata)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 23, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

craigjhowe

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2019 06:53 ΜΜ EDT
Trapezia rufopunctata - Photo (c) terence zahner, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by terence zahner
Η ταυτότητα του χρήστη gpaulay: Trapezia rufopunctata, Ένα μέλος του Ετεροτρήματα (Υποενότητα ζώων Heterotremata)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 23, 2022
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ewoutknoester

Ημερομηνία

Οκτώβριος 28, 2019 12:15 ΜΜ CET
Trapezia rufopunctata - Photo (c) terence zahner, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by terence zahner
Η ταυτότητα του χρήστη gpaulay: Trapezia rufopunctata, Ένα μέλος του Ετεροτρήματα (Υποενότητα ζώων Heterotremata)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 23, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ewoutknoester

Ημερομηνία

Οκτώβριος 28, 2019 12:16 ΜΜ CET
Trapezia rufopunctata - Photo (c) terence zahner, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by terence zahner
Η ταυτότητα του χρήστη gpaulay: Trapezia rufopunctata, Ένα μέλος του Ετεροτρήματα (Υποενότητα ζώων Heterotremata)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 23, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidr

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2022 10:58 ΠΜ HST
Trapezia tigrina - Photo (c) rosspolynesiaexpedition2014, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by rosspolynesiaexpedition2014
Η ταυτότητα του χρήστη gpaulay: Trapezia tigrina, Ένα μέλος του Ετεροτρήματα (Υποενότητα ζώων Heterotremata)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 1702