Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cheds

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2023 05:00 ΜΜ EEST
Μεσογειακός Παχύουρος Σκορπιός - Photo (c) Nils Heller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nils Heller
Η ταυτότητα του χρήστη gourojohn: Μεσογειακός Παχύουρος Σκορπιός (Aegaeobuthus gibbosus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 8, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mariavogiatzoglou

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2023 01:22 ΠΜ EEST
Lymantria monacha - Photo (c) Michał Brzeziński, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Michał Brzeziński
Η ταυτότητα του χρήστη gourojohn: Lymantria monacha, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 3, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καρακάξα (Pica pica)

Παρατηρητής

elaineross

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2023 10:00 ΠΜ EEST
Καρακάξα - Photo (c) Agustín Povedano, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη gourojohn: Καρακάξα (Pica pica)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 3, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mariavogiatzoglou

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2023 11:29 ΜΜ EEST
Euscorpius - Photo (c) Emanuele Santarelli, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Emanuele Santarelli
Η ταυτότητα του χρήστη gourojohn: Γένος Euscorpius, Ένα μέλος του Σκορπιοί (Τάξη Scorpiones)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 3, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tomas491

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2023 06:40 ΜΜ EEST
Laudakia stellio - Photo (c) richardjaybee, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by richardjaybee
Η ταυτότητα του χρήστη gourojohn: Laudakia stellio, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 11, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Νερόφιδο (Natrix natrix)

Παρατηρητής

leopold19

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2023

Τόπος

Rentina, Řecko (Google, OSM)

Περιγραφή

Natrix natrix persa ?

Νερόφιδο - Photo (c) Kęstutis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kęstutis
Η ταυτότητα του χρήστη gourojohn: Νερόφιδο (Natrix natrix)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 10, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sgiakoum

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2023 07:23 ΜΜ EEST

Περιγραφή

6-7 cm length!!!

Ergates faber - Photo (c) Suso Tizón, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Suso Tizón
Η ταυτότητα του χρήστη gourojohn: Ergates faber, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 6, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harryarp

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2023 07:45 ΜΜ EEST
Pseudopus apodus thracius - Photo (c) Mehmet Keskin, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Mehmet Keskin
Η ταυτότητα του χρήστη gourojohn: Pseudopus apodus ssp. thracius, Ένα μέλος του Τυφλίτης (Pseudopus apodus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κυρτοδάκτυλος (Mediodactylus kotschyi)

Παρατηρητής

frederic_griesbaum

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2023 10:10 ΠΜ EEST
Κυρτοδάκτυλος - Photo (c) Paolo Mazzei, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paolo Mazzei
Η ταυτότητα του χρήστη gourojohn: Κυρτοδάκτυλος (Mediodactylus kotschyi)
Προστέθηκε στις Μάιος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βουνοτσιροβάκος (Curruca curruca)

Παρατηρητής

georgepap

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2023 09:41 ΠΜ EEST
Βουνοτσιροβάκος - Photo (c) Imran Shah, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη gourojohn: Βουνοτσιροβάκος (Curruca curruca)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρασιατική Τουρλίδα (Numenius arquata)

Παρατηρητής

georgepap

Ημερομηνία

Μάρτιος 24, 2023 10:11 ΠΜ EET
Ευρασιατική Τουρλίδα - Photo (c) alexey_nesmelov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη gourojohn: Ευρασιατική Τουρλίδα (Numenius arquata)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λαγόγυρος (Spermophilus citellus)

Παρατηρητής

georgepap

Ημερομηνία

Μάρτιος 2023
Λαγόγυρος - Photo (c) Ján Svetlík, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη gourojohn: Λαγόγυρος (Spermophilus citellus)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jean_meunier

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2022 05:06 ΜΜ EEST
Morimus asper - Photo (c) Céline, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Céline
Η ταυτότητα του χρήστη gourojohn: Morimus asper, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 9, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πρασινόφρυνος (Bufotes viridis ssp. viridis)

Παρατηρητής

reptilian_herpers

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2021 09:59 ΜΜ UTC
Πρασινόφρυνος - Photo (c) Ioana Mita, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ioana Mita
Η ταυτότητα του χρήστη gourojohn: Πρασινόφρυνος (Bufotes viridis ssp. viridis)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 24, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πρασινόφρυνος (Bufotes viridis ssp. viridis)

Παρατηρητής

charitini_pantagaki

Ημερομηνία

Νοέμβριος 20, 2020 08:17 ΜΜ UTC
Πρασινόφρυνος - Photo (c) Ioana Mita, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ioana Mita
Η ταυτότητα του χρήστη gourojohn: Πρασινόφρυνος (Bufotes viridis ssp. viridis)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 24, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πρασινόφρυνος (Bufotes viridis ssp. viridis)

Παρατηρητής

giorgosnikolakakis

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2005 09:58 ΜΜ +04

Περιγραφή

Πράσινος Φρύνος

Πρασινόφρυνος - Photo (c) Ioana Mita, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ioana Mita
Η ταυτότητα του χρήστη gourojohn: Πρασινόφρυνος (Bufotes viridis ssp. viridis)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 24, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πρασινόφρυνος (Bufotes viridis ssp. viridis)

Παρατηρητής

pablofukkatsu

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2020 06:14 ΜΜ CEST
Πρασινόφρυνος - Photo (c) Ioana Mita, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ioana Mita
Η ταυτότητα του χρήστη gourojohn: Πρασινόφρυνος (Bufotes viridis ssp. viridis)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 24, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jamesiucn

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2019 09:29 ΠΜ +03
Πρασινόφρυνος - Photo (c) Ioana Mita, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ioana Mita
Η ταυτότητα του χρήστη gourojohn: Πρασινόφρυνος (Bufotes viridis ssp. viridis)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 24, 2023
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πρασινόφρυνος (Bufotes viridis ssp. viridis)

Παρατηρητής

christoskaroulis

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2019 10:50 ΠΜ EEST
Πρασινόφρυνος - Photo (c) Ioana Mita, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ioana Mita
Η ταυτότητα του χρήστη gourojohn: Πρασινόφρυνος (Bufotes viridis ssp. viridis)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 24, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πρασινόφρυνος (Bufotes viridis ssp. viridis)

Παρατηρητής

lsmithbravender

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2019 10:31 ΠΜ +03
Πρασινόφρυνος - Photo (c) Ioana Mita, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ioana Mita
Η ταυτότητα του χρήστη gourojohn: Πρασινόφρυνος (Bufotes viridis ssp. viridis)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 24, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adamosilias

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2019 04:22 ΜΜ SAST
Πρασινόφρυνος - Photo (c) Ioana Mita, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ioana Mita
Η ταυτότητα του χρήστη gourojohn: Πρασινόφρυνος (Bufotes viridis ssp. viridis)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 24, 2023
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανατολικός Πρασινόφρυνος (Bufotes viridis ssp. sitibundus)

Παρατηρητής

leonidasdavranoglou

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2018 05:37 ΜΜ +03

Περιγραφή

Bufotes viridis sitibundus based on latest molecular studies (Dufresnes et al., 2020)

Ανατολικός Πρασινόφρυνος - Photo (c) Tom Heijnen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tom Heijnen
Η ταυτότητα του χρήστη gourojohn: Ανατολικός Πρασινόφρυνος (Bufotes viridis ssp. sitibundus)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 24, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανατολικός Πρασινόφρυνος (Bufotes viridis ssp. sitibundus)

Παρατηρητής

m_steinwandter

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2013 10:36 ΠΜ CEST
Ανατολικός Πρασινόφρυνος - Photo (c) Tom Heijnen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tom Heijnen
Η ταυτότητα του χρήστη gourojohn: Ανατολικός Πρασινόφρυνος (Bufotes viridis ssp. sitibundus)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 24, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανατολικός Πρασινόφρυνος (Bufotes viridis ssp. sitibundus)

Παρατηρητής

spiromavroidis

Ημερομηνία

Οκτώβριος 4, 2018 11:58 ΜΜ +03
Ανατολικός Πρασινόφρυνος - Photo (c) Tom Heijnen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tom Heijnen
Η ταυτότητα του χρήστη gourojohn: Ανατολικός Πρασινόφρυνος (Bufotes viridis ssp. sitibundus)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 24, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πουρνάρι (Quercus coccifera)

Παρατηρητής

tomaszwilk

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2022 05:29 ΜΜ EEST

Τόπος

Topejros, Grecja (Google, OSM)
Πουρνάρι - Photo (c) Konstantinos Kalaentzis, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Konstantinos Kalaentzis
Η ταυτότητα του χρήστη gourojohn: Πουρνάρι (Quercus coccifera)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τερέβινθος (Pistacia terebinthus)

Παρατηρητής

tomaszwilk

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2022 06:11 ΜΜ EEST

Τόπος

Topejros, Grecja (Google, OSM)
Τερέβινθος - Photo (c) Bill Kirby1, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη gourojohn: Τερέβινθος (Pistacia terebinthus)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βερονίκη Η Περσική (Veronica persica)

Παρατηρητής

frouffy

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2023 01:15 ΜΜ EET
Βερονίκη Η Περσική - Photo (c) Douglas Goldman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Douglas Goldman
Η ταυτότητα του χρήστη gourojohn: Βερονίκη Η Περσική (Veronica persica)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαυροσκούφης (Sylvia atricapilla)

Παρατηρητής

maritina_chleiounaki

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2023 11:37 ΠΜ EET
Μαυροσκούφης - Photo (c) Ad Konings, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ad Konings
Η ταυτότητα του χρήστη gourojohn: Μαυροσκούφης (Sylvia atricapilla)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Νανοδρυοκολάπτης (Dryobates minor)

Παρατηρητής

maritina_chleiounaki

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2023 10:15 ΠΜ EET
Νανοδρυοκολάπτης - Photo (c) Sergey Yeliseev, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη gourojohn: Νανοδρυοκολάπτης (Dryobates minor)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Νανοδρυοκολάπτης (Dryobates minor)

Παρατηρητής

maritina_chleiounaki

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2023 10:16 ΠΜ EET
Νανοδρυοκολάπτης - Photo (c) Sergey Yeliseev, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη gourojohn: Νανοδρυοκολάπτης (Dryobates minor)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 878