Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jvdwinden

Ημερομηνία

Οκτώβριος 5, 1999 03:39 PM EEST
Laudakia stellio - Photo (c) richardjaybee, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by richardjaybee
Η ταυτότητα του χρήστη gourojohn: Laudakia stellio, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tetraa

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2022 01:53 PM EEST
Laudakia stellio - Photo (c) richardjaybee, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by richardjaybee
Η ταυτότητα του χρήστη gourojohn: Laudakia stellio, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 03, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tetraa

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2022 01:45 PM EEST
Laudakia stellio - Photo (c) richardjaybee, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by richardjaybee
Η ταυτότητα του χρήστη gourojohn: Laudakia stellio, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 03, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tetraa

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2022 01:47 PM EEST
Laudakia stellio - Photo (c) richardjaybee, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by richardjaybee
Η ταυτότητα του χρήστη gourojohn: Laudakia stellio, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 03, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juha_lindy

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2011 04:03 PM EEST
Laudakia stellio - Photo (c) richardjaybee, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by richardjaybee
Η ταυτότητα του χρήστη gourojohn: Laudakia stellio, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 03, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andreaspost

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2022 02:42 PM EEST
Laudakia stellio - Photo (c) richardjaybee, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by richardjaybee
Η ταυτότητα του χρήστη gourojohn: Laudakia stellio, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 03, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andreaspost

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2022 03:39 PM EEST
Laudakia stellio - Photo (c) richardjaybee, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by richardjaybee
Η ταυτότητα του χρήστη gourojohn: Laudakia stellio, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 03, 2022
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tomdraws

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2022 12:56 PM EEST

Τόπος

Corfu, Greece (Google, OSM)
Laudakia stellio - Photo (c) richardjaybee, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by richardjaybee
Η ταυτότητα του χρήστη gourojohn: Laudakia stellio, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 03, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chelydra1977

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2022 09:37 PM EEST

Περιγραφή

at the night in a wal of rocks

Laudakia stellio - Photo (c) richardjaybee, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by richardjaybee
Η ταυτότητα του χρήστη gourojohn: Laudakia stellio, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 03, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thomas860

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Τόπος

Aegean, GR (Google, OSM)
Laudakia stellio - Photo (c) richardjaybee, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by richardjaybee
Η ταυτότητα του χρήστη gourojohn: Laudakia stellio, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 03, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lostris

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2006 02:28 PM CEST

Τόπος

Delos, Greece (Google, OSM)

Περιγραφή

IM000310.JPG

Laudakia stellio - Photo (c) richardjaybee, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by richardjaybee
Η ταυτότητα του χρήστη gourojohn: Laudakia stellio, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 03, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lostris

Ημερομηνία

Απρίλιος 18, 2006 12:28 PM CEST

Τόπος

Delos, Greece (Google, OSM)

Περιγραφή

IM000382.JPG

Laudakia stellio - Photo (c) richardjaybee, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by richardjaybee
Η ταυτότητα του χρήστη gourojohn: Laudakia stellio, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 03, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

schutzes

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2020 04:33 PM SAST
Laudakia stellio - Photo (c) richardjaybee, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by richardjaybee
Η ταυτότητα του χρήστη gourojohn: Laudakia stellio, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 03, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

petros7

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2020 12:20 PM +03
Laudakia stellio - Photo (c) richardjaybee, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by richardjaybee
Η ταυτότητα του χρήστη gourojohn: Laudakia stellio, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 03, 2022
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ipin

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2019 03:34 PM BST
Laudakia stellio - Photo (c) richardjaybee, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by richardjaybee
Η ταυτότητα του χρήστη gourojohn: Laudakia stellio, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 03, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vasileiasef

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2022 07:44 AM EEST
Solanum elaeagnifolium - Photo (c) Bill Dodd, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη gourojohn: Solanum elaeagnifolium, Ένα μέλος του Σολάνο (Γένος Solanum)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 17, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tetraa

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2022 01:53 PM EEST
Κροκοδειλάκι - Photo (c) richardjaybee, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by richardjaybee
Η ταυτότητα του χρήστη gourojohn: Κροκοδειλάκι (Stellagama stellio [inactive])
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 17, 2022
Αντισυμβατική
(Ανενεργό Taxon)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tetraa

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2022 01:45 PM EEST
Κροκοδειλάκι - Photo (c) richardjaybee, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by richardjaybee
Η ταυτότητα του χρήστη gourojohn: Κροκοδειλάκι (Stellagama stellio [inactive])
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 17, 2022
Αντισυμβατική
(Ανενεργό Taxon)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tetraa

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2022 01:47 PM EEST
Κροκοδειλάκι - Photo (c) richardjaybee, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by richardjaybee
Η ταυτότητα του χρήστη gourojohn: Κροκοδειλάκι (Stellagama stellio [inactive])
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 17, 2022
Αντισυμβατική
(Ανενεργό Taxon)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαστιχόδενδρο (Pistacia lentiscus)

Παρατηρητής

psaglav

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2022 01:36 PM EEST

Τόπος

Omiroupoli (Google, OSM)
Μαστιχόδενδρο - Photo (c) Beat Akeret, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Beat Akeret
Η ταυτότητα του χρήστη gourojohn: Μαστιχόδενδρο (Pistacia lentiscus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 14, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πεύκο (Γένος Pinus)

Παρατηρητής

psaglav

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2022 01:37 PM EEST

Τόπος

Omiroupoli (Google, OSM)
Πεύκο - Photo (c) Douglas Goldman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Douglas Goldman
Η ταυτότητα του χρήστη gourojohn: Πεύκο (Γένος Pinus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 14, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανική Κατσαρίδα (Periplaneta americana)

Παρατηρητής

agapakisnikos

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2022 05:45 PM EEST
Αμερικανική Κατσαρίδα - Photo (c) Len Worthington, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη gourojohn: Αμερικανική Κατσαρίδα (Periplaneta americana)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 14, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σαμιαμίδι (Hemidactylus turcicus)

Παρατηρητής

chrismaleme

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2022 11:54 PM EEST
Σαμιαμίδι - Photo (c) Ty Smith, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ty Smith
Η ταυτότητα του χρήστη gourojohn: Σαμιαμίδι (Hemidactylus turcicus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 14, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λιακόνι (Chalcides ocellatus)

Παρατηρητής

chrismaleme

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2022 09:23 AM EEST

Περιγραφή

On patio, only observed once

Λιακόνι - Photo (c) Konstantinos Kalaentzis, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Konstantinos Kalaentzis
Η ταυτότητα του χρήστη gourojohn: Λιακόνι (Chalcides ocellatus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 14, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σαύρα Της Ρούμελης (Algyroides nigropunctatus)

Παρατηρητής

seryios

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2022 07:21 PM EEST
Σαύρα Της Ρούμελης - Photo (c) Paul Cools, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Cools
Η ταυτότητα του χρήστη gourojohn: Σαύρα Της Ρούμελης (Algyroides nigropunctatus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 09, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινός Κισσός (Hedera helix)

Παρατηρητής

vasileiasef

Ημερομηνία

Οκτώβριος 4, 2022 08:32 AM EEST
Κοινός Κισσός - Photo (c) luca_naomi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη gourojohn: Κοινός Κισσός (Hedera helix)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 05, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σπουργίτης (Γένος Passer)

Παρατηρητής

bilsta1000

Ημερομηνία

Οκτώβριος 5, 2022 02:46 PM EEST

Τόπος

Kolympia (Google, OSM)
Σπουργίτης - Photo (c) Дмитрий Осипов, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Дмитрий Осипов
Η ταυτότητα του χρήστη gourojohn: Σπουργίτης (Γένος Passer)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 05, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Greek Meadow Viper (Vipera graeca)

Παρατηρητής

antonio_gandini

Ημερομηνία

Αύγουστος 2022
Νανόχεντρα - Photo (c) Ilias Strachinis, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Ilias Strachinis
Η ταυτότητα του χρήστη gourojohn: Greek Meadow Viper (Vipera graeca)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 05, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Greek Meadow Viper (Vipera graeca)

Παρατηρητής

antonio_gandini

Ημερομηνία

Αύγουστος 2022
Νανόχεντρα - Photo (c) Ilias Strachinis, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Ilias Strachinis
Η ταυτότητα του χρήστη gourojohn: Greek Meadow Viper (Vipera graeca)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 05, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πράσινος Παπαγάλος (Psittacula krameri)

Παρατηρητής

vasileiasef

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2022 05:08 PM EEST

Περιγραφή

Photo is not very clear but there were four of them flying around.

Πράσινος Παπαγάλος - Photo (c) Mousam Ray, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mousam Ray
Η ταυτότητα του χρήστη gourojohn: Πράσινος Παπαγάλος (Psittacula krameri)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 03, 2022
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 842