Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bcarbuccia

Ημερομηνία

Οκτώβριος 6, 2021 01:51 PM CEST
Nemoscolus laurae - Photo (c) Pascal Dubois, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη goliathus: Nemoscolus laurae, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

catherine315

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2019 12:06 PM SAST
Θωμισίδες - Photo (c) Tony Iwane, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη goliathus: Θωμισίδες (Οικογένεια Thomisidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Θωμισίδες (Οικογένεια Thomisidae)

Παρατηρητής

xavier_d

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2021 11:01 AM CEST
Diaea - Photo (c) Martin Grimm, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη goliathus: Γένος Diaea, Ένα μέλος του Θωμισίδες (Οικογένεια Thomisidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

homet241

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2021 06:08 PM EEST
Θωμισίδες - Photo (c) Tony Iwane, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη goliathus: Θωμισίδες (Οικογένεια Thomisidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pdubois

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2014 01:42 PM CEST
Tmarus piger - Photo (c) Nikolai Vladimirov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη goliathus: Tmarus piger, Ένα μέλος του Θωμισίδες (Οικογένεια Thomisidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pdubois

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2015 02:44 PM CET
Xysticus erraticus - Photo (c) Pascal Dubois, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη goliathus: Xysticus erraticus, Ένα μέλος του Θωμισίδες (Οικογένεια Thomisidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pdubois

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2021 11:12 AM CEST
Xysticus erraticus - Photo (c) Pascal Dubois, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη goliathus: Xysticus erraticus, Ένα μέλος του Θωμισίδες (Οικογένεια Thomisidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michi1

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2017 02:09 PM CEST
Xysticus - Photo (c) Henk Wallays, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη goliathus: Γένος Xysticus, Ένα μέλος του Θωμισίδες (Οικογένεια Thomisidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lecrapoutch

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2020 02:26 PM SAST
Xysticus - Photo (c) Henk Wallays, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη goliathus: Γένος Xysticus, Ένα μέλος του Θωμισίδες (Οικογένεια Thomisidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

berzou

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2017 07:49 PM CEST

Περιγραφή

sur le Magnolia grandiflora

Xysticus ulmi - Photo (c) PerkPenn, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη goliathus: Xysticus ulmi, Ένα μέλος του Θωμισίδες (Οικογένεια Thomisidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

berzou

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2017 03:51 PM CEST

Περιγραφή

take off / décollage

Xysticus ulmi - Photo (c) PerkPenn, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη goliathus: Xysticus ulmi, Ένα μέλος του Θωμισίδες (Οικογένεια Thomisidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

berzou

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2017 05:46 PM CEST

Περιγραφή

prédation d'une cicadelle par un Xysticus

Xysticus ulmi - Photo (c) PerkPenn, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη goliathus: Xysticus ulmi, Ένα μέλος του Θωμισίδες (Οικογένεια Thomisidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rythiel

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2021 02:41 PM CEST
Xysticus - Photo (c) Henk Wallays, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη goliathus: Γένος Xysticus, Ένα μέλος του Θωμισίδες (Οικογένεια Thomisidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rythiel

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2021 02:41 PM CEST
Xysticus ulmi - Photo (c) PerkPenn, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη goliathus: Xysticus ulmi, Ένα μέλος του Θωμισίδες (Οικογένεια Thomisidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

perkpenn

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 16, 2021 04:08 PM CET
Xysticus ulmi - Photo (c) PerkPenn, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη goliathus: Xysticus ulmi, Ένα μέλος του Θωμισίδες (Οικογένεια Thomisidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yaka_s

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2021 06:02 PM SAST

Τόπος

Fouquenies, France (Google, OSM)
Xysticus ulmi - Photo (c) PerkPenn, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη goliathus: Xysticus ulmi, Ένα μέλος του Θωμισίδες (Οικογένεια Thomisidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

axeldh

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2021 12:42 PM CEST
Xysticus ulmi - Photo (c) PerkPenn, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη goliathus: Xysticus ulmi, Ένα μέλος του Θωμισίδες (Οικογένεια Thomisidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

natomik

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2021 02:48 PM CEST
Xysticus ulmi - Photo (c) PerkPenn, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη goliathus: Xysticus ulmi, Ένα μέλος του Θωμισίδες (Οικογένεια Thomisidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

laurenthoff

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2021 06:25 PM UTC
Xysticus - Photo (c) Henk Wallays, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη goliathus: Γένος Xysticus, Ένα μέλος του Θωμισίδες (Οικογένεια Thomisidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frdricbezier

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2021 10:19 AM CEST
Xysticus - Photo (c) Henk Wallays, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη goliathus: Γένος Xysticus, Ένα μέλος του Θωμισίδες (Οικογένεια Thomisidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maelan51

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2021 01:24 PM UTC
Xysticus ulmi - Photo (c) PerkPenn, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη goliathus: Xysticus ulmi, Ένα μέλος του Θωμισίδες (Οικογένεια Thomisidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maelan51

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2021 01:27 PM UTC
Xysticus ulmi - Photo (c) PerkPenn, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη goliathus: Xysticus ulmi, Ένα μέλος του Θωμισίδες (Οικογένεια Thomisidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

perkpenn

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2021 01:23 PM CEST

Περιγραφή

In trying to get a better photo of the spider, I inadvertently tore a hole in the mesh of her nest. At the top of this photo, you can see one of the babies as it starts to exit the nest. The rest of the photos show the babies coming out of the nest.

Xysticus ulmi - Photo (c) PerkPenn, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη goliathus: Xysticus ulmi, Ένα μέλος του Θωμισίδες (Οικογένεια Thomisidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dominique_vioux

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2021 12:38 PM CEST
Xysticus ulmi - Photo (c) PerkPenn, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη goliathus: Xysticus ulmi, Ένα μέλος του Θωμισίδες (Οικογένεια Thomisidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wmr-77

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2021 01:57 PM EEST
Xysticus ulmi - Photo (c) PerkPenn, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη goliathus: Xysticus ulmi, Ένα μέλος του Θωμισίδες (Οικογένεια Thomisidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sulivane_touzeau

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2021 01:01 PM CEST
Xysticus - Photo (c) Henk Wallays, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη goliathus: Γένος Xysticus, Ένα μέλος του Θωμισίδες (Οικογένεια Thomisidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

franoissylvain

Ημερομηνία

Νοέμβριος 17, 2021 02:15 PM CET
Xysticus - Photo (c) Henk Wallays, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη goliathus: Γένος Xysticus, Ένα μέλος του Θωμισίδες (Οικογένεια Thomisidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Θωμισίδες (Οικογένεια Thomisidae)

Παρατηρητής

bruno578

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2021 07:01 PM CEST
Heriaeus - Photo (c) Philippe  Garcelon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη goliathus: Γένος Heriaeus, Ένα μέλος του Θωμισίδες (Οικογένεια Thomisidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jtch

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2020 06:02 PM CEST
Carrhotus xanthogramma - Photo (c) Pierre Bornand, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη goliathus: Carrhotus xanthogramma, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 26, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thibaud_brossard

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2020 12:06 PM SAST
Araneus pallidus - Photo (c) Alvesgaspar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη goliathus: Araneus pallidus, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 26, 2021
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 16760