Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

that_inverted_guy

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 9, 2024 10:42 ΠΜ AEDT
Theridion pyramidale - Photo (c) Paul George, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Paul George
Η ταυτότητα του χρήστη glandarius: Theridion pyramidale, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

liam390

Ημερομηνία

Οκτώβριος 29, 2022 08:13 ΜΜ SAST
Badumna longinqua - Photo (c) Tony Iwane, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tony Iwane
Η ταυτότητα του χρήστη glandarius: Badumna longinqua, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 16, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

plattbauch

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2023 07:08 ΜΜ CEST
Nostoc - Photo (c) René Stalder, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by René Stalder
Η ταυτότητα του χρήστη glandarius: Γένος Nostoc, Ένα μέλος του Κυανοβακτήρια (Συνομοταξία Cyanobacteria)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 12, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

humanbyweight

Ημερομηνία

Αύγουστος 2023

Τόπος

Pennsylvania, US (Google, OSM)
Epilachna varivestis - Photo (c) Mark Etheridge, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη glandarius: Epilachna varivestis, Ένα μέλος του Κοκκινελίνες (Υποοικογένεια Coccinellinae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 07, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benkurek__

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 30, 2021 09:53 ΜΜ AEDT
Asianopis subrufa - Photo (c) James Peake, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by James Peake
Η ταυτότητα του χρήστη glandarius: Asianopis subrufa, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 27, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benkurek__

Ημερομηνία

Ιανουάριος 15, 2023 09:44 ΜΜ AEDT
Asianopis subrufa - Photo (c) James Peake, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by James Peake
Η ταυτότητα του χρήστη glandarius: Asianopis subrufa, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 27, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benkurek__

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 30, 2021 09:53 ΜΜ AEDT
Menneus - Photo (c) magriet b, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by magriet b
Η ταυτότητα του χρήστη glandarius: Γένος Menneus, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 27, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

d_kurek

Ημερομηνία

Ιανουάριος 20, 2021 09:21 ΠΜ AEDT
Asianopis subrufa - Photo (c) James Peake, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by James Peake
Η ταυτότητα του χρήστη glandarius: Asianopis subrufa, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 27, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

see_j

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2023 11:23 ΠΜ AEST
Αράχνες - Photo (c) Craig Biegler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Craig Biegler
Η ταυτότητα του χρήστη glandarius: Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 27, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eliasfreyhof36614

Ημερομηνία

Ιανουάριος 23, 2024 12:47 ΜΜ CET

Περιγραφή

found in greenhouse

Procambarus virginalis - Photo (c) Chucholl C., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη glandarius: Procambarus virginalis, Ένα μέλος του Αστακοειδή (Υπεροικογένεια Astacoidea)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 27, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eliasfreyhof36614

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2020 06:43 ΜΜ CEST
Dolichoderus quadripunctatus - Photo (c) gernotkunz, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by gernotkunz
Η ταυτότητα του χρήστη glandarius: Dolichoderus quadripunctatus, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 27, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eliasfreyhof36614

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2020 03:10 ΜΜ CEST
Calopteryx splendens - Photo (c) Andy Gooden, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Andy Gooden
Η ταυτότητα του χρήστη glandarius: Calopteryx splendens, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 27, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eliasfreyhof36614

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2021 03:48 ΜΜ CEST
Rhynocoris iracundus - Photo (c) Yvan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη glandarius: Rhynocoris iracundus, Ένα μέλος του Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 27, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eliasfreyhof36614

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2021 10:07 ΠΜ CEST
Tetramorium caespitum - Photo (c) Wonwoong Kim, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Wonwoong Kim
Η ταυτότητα του χρήστη glandarius: Σύνθετο Tetramorium caespitum, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 27, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eliasfreyhof36614

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2021 12:20 ΜΜ CEST

Τόπος

Pula, Kroatien (Google, OSM)
Crematogaster scutellaris - Photo (c) Geir Drange, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Geir Drange
Η ταυτότητα του χρήστη glandarius: Crematogaster scutellaris, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 27, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eliasfreyhof36614

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2022 03:50 ΜΜ CAT
Varanus albigularis angolensis - Photo (c) Octávio Mateus, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Octávio Mateus
Η ταυτότητα του χρήστη glandarius: Varanus albigularis ssp. angolensis, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 27, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

barryhaworth

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2024 01:20 ΜΜ AEST

Περιγραφή

A scrub Turkey chick which we found in our yard, presumably killed by our dog.

Alectura lathami - Photo (c) James Bailey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by James Bailey
Η ταυτότητα του χρήστη glandarius: Alectura lathami, Ένα μέλος του Ορνιθόμορφα (Τάξη Galliformes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 27, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oseanx

Ημερομηνία

Ιανουάριος 11, 2024 08:39 ΠΜ AEDT
Asianopis subrufa - Photo (c) James Peake, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by James Peake
Η ταυτότητα του χρήστη glandarius: Asianopis subrufa, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 27, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anthonyw2

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2024

Τόπος

Victoria, AU (Google, OSM)
Asianopis subrufa - Photo (c) James Peake, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by James Peake
Η ταυτότητα του χρήστη glandarius: Asianopis subrufa, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 27, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοκκοειδή (Υπεροικογένεια Coccoidea)

Παρατηρητής

philpye

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2020 02:20 ΜΜ CEST
Pseudococcidae - Photo (c) Cedric Lee, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Cedric Lee
Η ταυτότητα του χρήστη glandarius: Οικογένεια Pseudococcidae, Ένα μέλος του Κοκκοειδή (Υπεροικογένεια Coccoidea)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 26, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shesgotlegs

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2023

Τόπος

Victoria, AU (Google, OSM)
Arkys walckenaeri - Photo (c) Simon Grove, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Simon Grove
Η ταυτότητα του χρήστη glandarius: Arkys walckenaeri, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 26, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lewie_hilditch

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2, 2020 02:51 ΜΜ AEDT
Cryptachaea gigantipes - Photo (c) Phil Bendle, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Phil Bendle
Η ταυτότητα του χρήστη glandarius: Cryptachaea gigantipes, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 26, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Οικιακό Περιστέρι (Columba livia var. domestica)

Παρατηρητής

davosteve

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2022 03:13 ΜΜ -05
Οικιακό Περιστέρι - Photo (c) Игорь Анфиногентов, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Игорь Анфиногентов
Η ταυτότητα του χρήστη glandarius: Οικιακό Περιστέρι (Columba livia var. domestica)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 25, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davosteve

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2022 06:16 ΜΜ -05
Steatoda grossa - Photo (c) Mike Lusk, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mike Lusk
Η ταυτότητα του χρήστη glandarius: Steatoda grossa, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 25, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davosteve

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2022 06:05 ΜΜ -05
Steatoda nobilis - Photo (c) Martin Cooper, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη glandarius: Steatoda nobilis, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 25, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lehelind

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2023 10:12 ΜΜ CET
Drosophila suzukii - Photo (c) RUIZ Jean Marc, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by RUIZ Jean Marc
Η ταυτότητα του χρήστη glandarius: Drosophila suzukii, Ένα μέλος του Δροσοφιλίδες (Οικογένεια Drosophilidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 24, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

quark2

Ημερομηνία

Ιανουάριος 24, 2024 12:56 ΜΜ AEDT

Περιγραφή

Found scuttling on the side of a building in an alleyway, big fella about the size of a adult thumb

Teleogryllus commodus - Photo (c) Danilo Hegg, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Danilo Hegg
Η ταυτότητα του χρήστη glandarius: Teleogryllus commodus, Ένα μέλος του Γρυλλίνοι (Φυλή Gryllini)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 24, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

quark2

Ημερομηνία

Ιανουάριος 24, 2024 12:56 ΜΜ AEDT

Περιγραφή

Found scuttling on the side of a building in an alleyway, big fella about the size of a adult thumb

Γρυλλίνοι - Photo (c) Jay Keller, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jay Keller
Η ταυτότητα του χρήστη glandarius: Γρυλλίνοι (Φυλή Gryllini)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 24, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

quark2

Ημερομηνία

Ιανουάριος 16, 2024 07:40 ΜΜ AEDT

Περιγραφή

Possibly guarding egg clutch?

Dolophones - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Reiner Richter
Η ταυτότητα του χρήστη glandarius: Γένος Dolophones, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eliasfreyhof36614

Ημερομηνία

Ιανουάριος 19, 2024
Euroleon nostras - Photo (c) Andrea Montechiarini, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Andrea Montechiarini
Η ταυτότητα του χρήστη glandarius: Euroleon nostras, Ένα μέλος του Μυρμηλεοντίνοι (Φυλή Myrmeleontini)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 23, 2024
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 965