Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pedrovernet

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2001 10:38 ΜΜ ADT
Scutavirus chelonidalpha-v - Photo (c) sandycmaui, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by sandycmaui
Η ταυτότητα του χρήστη gilbert_borges9: Scutavirus chelonidalpha-v, Ένα μέλος του Ιούς (Βασίλειο Viruses)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 06, 2024
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δερματοχελώνα (Dermochelys coriacea)

Παρατηρητής

manuelprez

Ημερομηνία

Ιούλιος 2023

Τόπος

Falcón, VE (Google, OSM)
Δερματοχελώνα - Photo (c) azure27014, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη gilbert_borges9: Δερματοχελώνα (Dermochelys coriacea)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

manuelprez

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2023 04:28 ΜΜ -04
Cathartes aura - Photo (c) Seig, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Seig
Η ταυτότητα του χρήστη gilbert_borges9: Cathartes aura, Ένα μέλος του Καθαρτίδες (Οικογένεια Cathartidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κόκκινος Μυκητής (Alouatta seniculus)

Παρατηρητής

manuelprez

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2023 09:48 ΠΜ -04
Κόκκινος Μυκητής - Photo (c) David Torres, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by David Torres
Η ταυτότητα του χρήστη gilbert_borges9: Κόκκινος Μυκητής (Alouatta seniculus)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

uwekozina

Ημερομηνία

Μάρτιος 2011

Τόπος

Venezuela (Google, OSM)
Cheloniidae - Photo (c) David R, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by David R
Η ταυτότητα του χρήστη gilbert_borges9: Οικογένεια Cheloniidae, Ένα μέλος του Χελώνα (Τάξη Testudines)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pedrovernet

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2001 10:38 ΜΜ ADT
Chelonid alphaherpesvirus five - Photo (c) David R, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by David R
Η ταυτότητα του χρήστη gilbert_borges9: Chelonid alphaherpesvirus five [inactive], Ένα μέλος του Ιούς (Βασίλειο Viruses)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 28, 2023
Αντισυμβατική
(Ανενεργό Taxon)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πράσινη Χελώνα (Chelonia mydas)

Παρατηρητής

pedrovernet

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2001

Τόπος

Venezuela (Google, OSM)
Πράσινη Χελώνα - Photo (c) Charlie Shuetrim, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Charlie Shuetrim
Η ταυτότητα του χρήστη gilbert_borges9: Πράσινη Χελώνα (Chelonia mydas)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κεραμοχελώνα (Eretmochelys imbricata)

Παρατηρητής

clemente1

Ημερομηνία

Αύγουστος 2007

Τόπος

Venezuela (Google, OSM)

Περιγραφή

Carey desovando en Los Garzos, Estado Sucre, Vzla.

Κεραμοχελώνα - Photo (c) Rafael de la Parra, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Rafael de la Parra
Η ταυτότητα του χρήστη gilbert_borges9: Κεραμοχελώνα (Eretmochelys imbricata)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pedrovernet

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2016 09:58 ΠΜ ADT

Περιγραφή

270mm TL
en la carretera.

Scolopendra gigantea - Photo (c) John Serrao, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by John Serrao
Η ταυτότητα του χρήστη gilbert_borges9: Scolopendra gigantea, Ένα μέλος του Χειλόποδα (Ομοταξία Chilopoda)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 24, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pedrovernet

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2021 09:48 ΠΜ -05
Quiscalus lugubris - Photo (c) Francisco Carlos Calderòn Bocanegra, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη gilbert_borges9: Quiscalus lugubris, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 24, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πράσινη Χελώνα (Chelonia mydas)

Παρατηρητής

bssmnt52

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2009
Πράσινη Χελώνα - Photo (c) Charlie Shuetrim, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Charlie Shuetrim
Η ταυτότητα του χρήστη gilbert_borges9: Πράσινη Χελώνα (Chelonia mydas)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 17, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πράσινο Ιγκουάνα (Iguana iguana)

Παρατηρητής

pedrovernet

Ημερομηνία

Ιανουάριος 9, 2010 01:15 ΜΜ -0430

Περιγραφή

Iguana iguana ssp. insularis ó
Iguana iguana ssp. melanoderma

Πράσινο Ιγκουάνα - Photo (c) Rainer Hungershausen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη gilbert_borges9: Πράσινο Ιγκουάνα (Iguana iguana)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 17, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πράσινο Ιγκουάνα (Iguana iguana)

Παρατηρητής

pedrovernet

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2023 09:10 ΜΜ -04

Περιγραφή

fotos y registro original Gilberto Borges.
ver https://www.inaturalist.org/observations/173341130

Πράσινο Ιγκουάνα - Photo (c) Rainer Hungershausen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη gilbert_borges9: Πράσινο Ιγκουάνα (Iguana iguana)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 17, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δερματοχελώνα (Dermochelys coriacea)

Παρατηρητής

pedrovernet

Ημερομηνία

Ιούλιος 2023

Τόπος

Venezuela (Google, OSM)

Περιγραφή

Foto Freddy Obando

Δερματοχελώνα - Photo (c) azure27014, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη gilbert_borges9: Δερματοχελώνα (Dermochelys coriacea)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 17, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κεραμοχελώνα (Eretmochelys imbricata)

Παρατηρητής

pedrovernet

Ημερομηνία

Μάιος 2008

Τόπος

Venezuela (Google, OSM)

Περιγραφή

Foto Jose voglar

Κεραμοχελώνα - Photo (c) Rafael de la Parra, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Rafael de la Parra
Η ταυτότητα του χρήστη gilbert_borges9: Κεραμοχελώνα (Eretmochelys imbricata)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 17, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κεραμοχελώνα (Eretmochelys imbricata)

Παρατηρητής

pedrovernet

Ημερομηνία

Μάιος 2008

Τόπος

Venezuela (Google, OSM)

Περιγραφή

Foto Jose voglar

Κεραμοχελώνα - Photo (c) Rafael de la Parra, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Rafael de la Parra
Η ταυτότητα του χρήστη gilbert_borges9: Κεραμοχελώνα (Eretmochelys imbricata)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 17, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

samuelchopite

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2020 04:31 ΜΜ UTC

Τόπος

El Tigre (Google, OSM)
Αμερικανικό Κιρκινέζι - Photo (c) Valentín Gonzalez Feltrup, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Valentín Gonzalez Feltrup
Η ταυτότητα του χρήστη gilbert_borges9: Αμερικανικό Κιρκινέζι (Falco sparverius)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 17, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πράσινο Ιγκουάνα (Iguana iguana)

Παρατηρητής

samuelchopite

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2020 04:22 ΜΜ -04
Πράσινο Ιγκουάνα - Photo (c) Rainer Hungershausen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη gilbert_borges9: Πράσινο Ιγκουάνα (Iguana iguana)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 17, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

samuelchopite

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2021 01:32 ΠΜ -04
Rhinella marina - Photo (c) Steve Kerr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Steve Kerr
Η ταυτότητα του χρήστη gilbert_borges9: Rhinella marina, Ένα μέλος του Φρύνος (Οικογένεια Bufonidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 17, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mistergreen14

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2023 10:56 ΠΜ -04
Ruellia tuberosa - Photo (c) Alexis Felipe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alexis Felipe
Η ταυτότητα του χρήστη gilbert_borges9: Ruellia tuberosa, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 17, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 20