Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amestwooceans

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 26, 2024 12:29 ΜΜ SAST
Arthroleptella villiersi - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Oliver Angus
Η ταυτότητα του χρήστη gianluca_de_gasparis: Arthroleptella villiersi, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 26, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gsmithza

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 24, 2024 07:22 ΠΜ SAST
Alopecion guttatum - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Marius Burger
Η ταυτότητα του χρήστη gianluca_de_gasparis: Alopecion guttatum, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 25, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnglox

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 24, 2024 03:18 ΜΜ CAT
Bitis peringueyi - Photo (c) Timm von der Mehden, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Timm von der Mehden
Η ταυτότητα του χρήστη gianluca_de_gasparis: Bitis peringueyi, Ένα μέλος του Εχιδνίδες (Οικογένεια Viperidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 25, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jozefhands

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 24, 2024 07:27 ΠΜ SAST
Bitis atropos - Photo (c) Robin James, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Robin James
Η ταυτότητα του χρήστη gianluca_de_gasparis: Bitis atropos, Ένα μέλος του Εχιδνίδες (Οικογένεια Viperidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 25, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ludwig_muller

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 18, 2024 12:42 ΜΜ SAST

Περιγραφή

Captured by Otto Muller

Breviceps fuscus - Photo (c) Colin Ralston, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Colin Ralston
Η ταυτότητα του χρήστη gianluca_de_gasparis: Breviceps fuscus, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leo_du_toit

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 18, 2024 07:54 ΜΜ SAST
Lamprophis aurora - Photo (c) Joubert Heymans, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Joubert Heymans
Η ταυτότητα του χρήστη gianluca_de_gasparis: Lamprophis aurora, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amestwooceans

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 18, 2024 07:39 ΜΜ SAST
Homoroselaps lacteus - Photo (c) Jacob Dirsuwei, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jacob Dirsuwei
Η ταυτότητα του χρήστη gianluca_de_gasparis: Homoroselaps lacteus, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ryanvanhuyssteen

Ημερομηνία

Μάρτιος 2023

Τόπος

Ar Riyad, SA (Google, OSM)

Περιγραφή

Photo Melissa Petford

Uromastyx aegyptia - Photo (c) cog2022, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη gianluca_de_gasparis: Uromastyx aegyptia, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 07, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eugene_hahndiek

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2024

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία
Bitis armata - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Marius Burger
Η ταυτότητα του χρήστη gianluca_de_gasparis: Bitis armata, Ένα μέλος του Εχιδνίδες (Οικογένεια Viperidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 06, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dnshevskaya

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 6, 2024 06:59 ΠΜ SAST
Breviceps - Photo (c) Colin Ralston, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Colin Ralston
Η ταυτότητα του χρήστη gianluca_de_gasparis: Γένος Breviceps, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 06, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ludwig_muller

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2, 2024 08:49 ΜΜ SAST

Περιγραφή

Taken on a night guide

Heleophryne regis - Photo (c) Tyrone Ping, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tyrone Ping
Η ταυτότητα του χρήστη gianluca_de_gasparis: Heleophryne regis, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 05, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bert

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2024

Τόπος

Eden, ZA-WC, ZA (Google, OSM)
Heleophryne orientalis - Photo (c) Tyrone Ping, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tyrone Ping
Η ταυτότητα του χρήστη gianluca_de_gasparis: Heleophryne orientalis, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 01, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kurtvanwyk

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 1, 2024 04:12 ΜΜ SAST
Heleophryne regis - Photo (c) Tyrone Ping, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tyrone Ping
Η ταυτότητα του χρήστη gianluca_de_gasparis: Heleophryne regis, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 01, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kurtvanwyk

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 1, 2024 03:49 ΜΜ SAST
Heleophryne regis - Photo (c) Tyrone Ping, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tyrone Ping
Η ταυτότητα του χρήστη gianluca_de_gasparis: Heleophryne regis, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 01, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ryanvanhuyssteen

Ημερομηνία

Ιανουάριος 25, 2024 10:13 ΜΜ EAT

Τόπος

Mufindi, Tanzania (Google, OSM)
Hyperolius mitchelli - Photo (c) Chris Anderson, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Chris Anderson
Η ταυτότητα του χρήστη gianluca_de_gasparis: Hyperolius mitchelli, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 01, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ryanvanhuyssteen

Ημερομηνία

Ιανουάριος 25, 2024 10:16 ΜΜ EAT

Τόπος

Mufindi, Tanzania (Google, OSM)
Hyperolius mitchelli - Photo (c) Chris Anderson, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Chris Anderson
Η ταυτότητα του χρήστη gianluca_de_gasparis: Hyperolius mitchelli, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 01, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ryanvanhuyssteen

Ημερομηνία

Ιανουάριος 25, 2024 10:28 ΜΜ EAT

Τόπος

Mufindi, Tanzania (Google, OSM)
Hyperolius mitchelli - Photo (c) Chris Anderson, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Chris Anderson
Η ταυτότητα του χρήστη gianluca_de_gasparis: Hyperolius mitchelli, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 01, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ryanvanhuyssteen

Ημερομηνία

Ιανουάριος 25, 2024 10:35 ΜΜ EAT

Τόπος

Mufindi, Tanzania (Google, OSM)
Hyperolius mitchelli - Photo (c) Chris Anderson, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Chris Anderson
Η ταυτότητα του χρήστη gianluca_de_gasparis: Hyperolius mitchelli, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 01, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ryanvanhuyssteen

Ημερομηνία

Ιανουάριος 25, 2024 10:41 ΜΜ EAT

Τόπος

Mufindi, Tanzania (Google, OSM)
Afrixalus brachycnemis - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Marius Burger
Η ταυτότητα του χρήστη gianluca_de_gasparis: Afrixalus brachycnemis, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 01, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ryanvanhuyssteen

Ημερομηνία

Ιανουάριος 25, 2024 10:43 ΜΜ EAT

Τόπος

Mufindi, Tanzania (Google, OSM)
Hyperolius mitchelli - Photo (c) Chris Anderson, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Chris Anderson
Η ταυτότητα του χρήστη gianluca_de_gasparis: Hyperolius mitchelli, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 01, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ryanvanhuyssteen

Ημερομηνία

Ιανουάριος 25, 2024 10:59 ΜΜ EAT

Τόπος

Mufindi, Tanzania (Google, OSM)
Hyperolius mitchelli - Photo (c) Chris Anderson, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Chris Anderson
Η ταυτότητα του χρήστη gianluca_de_gasparis: Hyperolius mitchelli, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 01, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

xdwavish_manbun

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2023

Τόπος

Western Cape, ZA (Google, OSM)
Aspidelaps lubricus lubricus - Photo (c) Alex Rebelo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alex Rebelo
Η ταυτότητα του χρήστη gianluca_de_gasparis: Aspidelaps lubricus ssp. lubricus, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 25, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leo_du_toit

Ημερομηνία

Ιανουάριος 18, 2024 08:20 ΜΜ SAST
Lycodonomorphus rufulus - Photo (c) Chad Keates, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Chad Keates
Η ταυτότητα του χρήστη gianluca_de_gasparis: Lycodonomorphus rufulus, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 25, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mattymacky

Ημερομηνία

Ιανουάριος 4, 2024 11:06 ΠΜ SAST
Bitis atropos - Photo (c) Robin James, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Robin James
Η ταυτότητα του χρήστη gianluca_de_gasparis: Bitis atropos, Ένα μέλος του Εχιδνίδες (Οικογένεια Viperidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 25, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joy_paton

Ημερομηνία

Ιανουάριος 14, 2024 10:47 ΠΜ SAST

Περιγραφή

Zondachberg. Gp.

Bitis atropos - Photo (c) Robin James, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Robin James
Η ταυτότητα του χρήστη gianluca_de_gasparis: Bitis atropos, Ένα μέλος του Εχιδνίδες (Οικογένεια Viperidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 25, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φίδια (Υποτάξη Serpentes)

Παρατηρητής

markozlatkovic5

Ημερομηνία

Η ημερομηνία λείπει

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία
Φίδια - Photo (c) Vipul Ramanuj, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Vipul Ramanuj
Η ταυτότητα του χρήστη gianluca_de_gasparis: Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 24, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wolfgang_wuster

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2024
Bitis cornuta - Photo (c) Tyrone Ping, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tyrone Ping
Η ταυτότητα του χρήστη gianluca_de_gasparis: Bitis cornuta, Ένα μέλος του Εχιδνίδες (Οικογένεια Viperidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 24, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wolfgang_wuster

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2024
Bitis cornuta - Photo (c) Tyrone Ping, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tyrone Ping
Η ταυτότητα του χρήστη gianluca_de_gasparis: Bitis cornuta, Ένα μέλος του Εχιδνίδες (Οικογένεια Viperidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 24, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

heinrichhuman

Ημερομηνία

Ιανουάριος 23, 2016 08:23 ΠΜ SAST
Bitis atropos - Photo (c) Robin James, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Robin James
Η ταυτότητα του χρήστη gianluca_de_gasparis: Bitis atropos, Ένα μέλος του Εχιδνίδες (Οικογένεια Viperidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 24, 2024
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 6217