Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stacyfriel

Ημερομηνία

Ιανουάριος 19, 2023 11:55 ΠΜ -03
Fuchsia magellanica - Photo (c) Ariel Cabrera Foix, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Ariel Cabrera Foix
Η ταυτότητα του χρήστη gerocutolo: Fuchsia magellanica, Ένα μέλος του Οναγροειδή (Οικογένεια Onagraceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michelledelaloye

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2015 10:03 ΠΜ -03
Elaenia flavogaster - Photo (c) Dominic Sherony, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη gerocutolo: Elaenia flavogaster, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 08, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

romanlabrousse

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2021 09:19 ΠΜ -03

Περιγραφή

Para mi E. mesoleuca.

Elaenia mesoleuca - Photo (c) Henrique Raupp, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Henrique Raupp
Η ταυτότητα του χρήστη gerocutolo: Elaenia mesoleuca, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 31, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seba_fornes

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2022 02:38 ΜΜ -03
Tachycineta leucorrhoa - Photo (c) Gustavo Durán, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη gerocutolo: Tachycineta leucorrhoa, Ένα μέλος του Χελιδονίδες (Οικογένεια Hirundinidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 09, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

enzo_bonanno

Ημερομηνία

Νοέμβριος 15, 2020 03:51 ΜΜ -03

Τόπος

Argentina (Google, OSM)
Hypodynerus - Photo (c) Gustavo Fernando Durán, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Gustavo Fernando Durán
Η ταυτότητα του χρήστη gerocutolo: Γένος Hypodynerus, Ένα μέλος του Βεσπίδες (Οικογένεια Vespidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ferclimbs

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 16, 2022 04:46 ΜΜ -03
Colaptes pitius - Photo (c) Eduardo Muñoz Orellana, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Eduardo Muñoz Orellana
Η ταυτότητα του χρήστη gerocutolo: Colaptes pitius, Ένα μέλος του Δρυοκολάπτες (Οικογένεια Picidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

laurabm2020

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 8, 2015 08:08 ΜΜ -02
Phrygilus patagonicus - Photo (c) Nestor Galina, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη gerocutolo: Phrygilus patagonicus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 01, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yannickbartoli

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 24, 2022 09:45 ΠΜ -03
Attagis gayi - Photo (c) tapaculo99, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη gerocutolo: Attagis gayi, Ένα μέλος του Χαραδριόμορφα (Τάξη Charadriiformes)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lechuzoologo

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 25, 2021 05:44 ΜΜ UTC
Agriornis micropterus - Photo (c) Pablo Demaio, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Pablo Demaio
Η ταυτότητα του χρήστη gerocutolo: Agriornis micropterus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lechuzoologo

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 25, 2021 05:16 ΜΜ UTC
Upucerthia dumetaria - Photo (c) Carlos Schmidtutz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Carlos Schmidtutz
Η ταυτότητα του χρήστη gerocutolo: Upucerthia dumetaria, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lechuzoologo

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 25, 2021 05:54 ΜΜ UTC
Anthus correndera - Photo (c) Cláudio Dias Timm, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη gerocutolo: Anthus correndera, Ένα μέλος του Σεισοπυγίδες (Οικογένεια Motacillidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

demianlescano

Ημερομηνία

Ιανουάριος 12, 2022 12:13 ΜΜ -03
Anas georgica - Photo (c) markus lilje, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by markus lilje
Η ταυτότητα του χρήστη gerocutolo: Anas georgica, Ένα μέλος του Χηνόμορφα (Τάξη Anseriformes)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

demianlescano

Ημερομηνία

Ιανουάριος 12, 2022 12:18 ΜΜ -03
Progne elegans - Photo (c) Jorge Schlemmer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jorge Schlemmer
Η ταυτότητα του χρήστη gerocutolo: Progne elegans, Ένα μέλος του Χελιδονίδες (Οικογένεια Hirundinidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

demianlescano

Ημερομηνία

Ιανουάριος 13, 2022 09:35 ΠΜ -03
Chroicocephalus maculipennis - Photo (c) Cláudio Dias Timm, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη gerocutolo: Chroicocephalus maculipennis, Ένα μέλος του Γλάροι (Υποοικογένεια Larinae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

demianlescano

Ημερομηνία

Ιανουάριος 13, 2022 01:13 ΜΜ -03
Lophonetta specularioides - Photo (c) Carmelo López Abad, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Carmelo López Abad
Η ταυτότητα του χρήστη gerocutolo: Lophonetta specularioides, Ένα μέλος του Χηνόμορφα (Τάξη Anseriformes)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

e93

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2021

Τόπος

Chubut, AR (Google, OSM)
Tachyeres leucocephalus - Photo (c) joseluisblazquez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη gerocutolo: Tachyeres leucocephalus, Ένα μέλος του Χηνόμορφα (Τάξη Anseriformes)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 01, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκόπυγη Σκαλίδρα (Calidris fuscicollis)

Παρατηρητής

e93

Ημερομηνία

Ιανουάριος 25, 2022 03:55 ΜΜ -03

Τόπος

Argentina (Google, OSM)
Λευκόπυγη Σκαλίδρα - Photo (c) Hannah Floyd, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Hannah Floyd
Η ταυτότητα του χρήστη gerocutolo: Λευκόπυγη Σκαλίδρα (Calidris fuscicollis)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicoolejnik

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 16, 2022 04:03 ΜΜ -03

Τόπος

Biedma, AR-CH, AR (Google, OSM)
Chroicocephalus maculipennis - Photo (c) Cláudio Dias Timm, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη gerocutolo: Chroicocephalus maculipennis, Ένα μέλος του Γλάροι (Υποοικογένεια Larinae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

e93

Ημερομηνία

Ιανουάριος 17, 2022 06:02 ΜΜ UTC
Ochetorhynchus phoenicurus - Photo (c) Vicente Pantoja, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Vicente Pantoja
Η ταυτότητα του χρήστη gerocutolo: Ochetorhynchus phoenicurus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

e93

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2022

Τόπος

Chubut, AR (Google, OSM)
Chloephaga picta - Photo (c) markus lilje, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by markus lilje
Η ταυτότητα του χρήστη gerocutolo: Chloephaga picta, Ένα μέλος του Χηνόμορφα (Τάξη Anseriformes)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

e93

Ημερομηνία

Ιανουάριος 6, 2022 10:50 ΠΜ -03
Mimus patagonicus - Photo (c) Jorge Schlemmer, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη gerocutolo: Mimus patagonicus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καπελόμυχος (Ardenna gravis)

Παρατηρητής

e93

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 18, 2022 07:12 ΜΜ -03

Τόπος

Argentina (Google, OSM)
Καπελόμυχος - Photo (c) Fyn Kynd, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Fyn Kynd
Η ταυτότητα του χρήστη gerocutolo: Καπελόμυχος (Ardenna gravis)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χειμωνογλάρονο (Thalasseus sandvicensis)

Παρατηρητής

e93

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 18, 2022 07:13 ΜΜ -03

Τόπος

Argentina (Google, OSM)
Χειμωνογλάρονο - Photo (c) Steve Raduns, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Steve Raduns
Η ταυτότητα του χρήστη gerocutolo: Χειμωνογλάρονο (Thalasseus sandvicensis)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hugoalbertovalderrey

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 21, 2022 10:17 ΠΜ -03
Thalasseus maximus - Photo (c) Omar Del Toro, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Omar Del Toro
Η ταυτότητα του χρήστη gerocutolo: Thalasseus maximus, Ένα μέλος του Γλάρος (Οικογένεια Laridae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 01, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hugoalbertovalderrey

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 21, 2022 05:21 ΜΜ -03
Geranoaetus polyosoma - Photo (c) Nico, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nico
Η ταυτότητα του χρήστη gerocutolo: Geranoaetus polyosoma, Ένα μέλος του Αετίδες (Οικογένεια Accipitridae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 01, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hugoalbertovalderrey

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 21, 2022 09:28 ΠΜ -03
Podiceps major - Photo (c) Cláudio Dias Timm, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη gerocutolo: Podiceps major, Ένα μέλος του Πυγοποδίδες (Οικογένεια Podicipedidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hugoalbertovalderrey

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 22, 2022 12:44 ΜΜ -03
Liolaemus - Photo (c) Javier Perez Cid, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Javier Perez Cid
Η ταυτότητα του χρήστη gerocutolo: Γένος Liolaemus, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 01, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hugoalbertovalderrey

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 23, 2022 04:10 ΜΜ -03
Αμερικανικός Στρειδοφάγος - Photo (c) camoura, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη gerocutolo: Αμερικανικός Στρειδοφάγος (Haematopus palliatus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 01, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hugoalbertovalderrey

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 23, 2022 04:01 ΜΜ -03
Geositta cunicularia - Photo (c) Cláudio Dias Timm, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη gerocutolo: Geositta cunicularia, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 01, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hugoalbertovalderrey

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 23, 2022 12:31 ΜΜ -03
Lessonia rufa - Photo (c) Ben Lyle Bedard, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Ben Lyle Bedard
Η ταυτότητα του χρήστη gerocutolo: Lessonia rufa, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 01, 2022
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 83