Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sandrawilliams

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 1, 2023 12:59 ΜΜ -03
Codonorchis lessonii - Photo (c) Miguel Vieira, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Miguel Vieira
Η ταυτότητα του χρήστη gerocutolo: Codonorchis lessonii, Ένα μέλος του Ορχιδοειδή (Υποοικογένεια Orchidoideae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sandrawilliams

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 1, 2023 08:00 ΜΜ -03
Diuca diuca - Photo (c) Island Conservation, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη gerocutolo: Diuca diuca, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sandrawilliams

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 1, 2023 06:50 ΜΜ -03
Spinus barbatus - Photo (c) fernandosoto, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη gerocutolo: Spinus barbatus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sandrawilliams

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 1, 2023 06:21 ΜΜ -03
Leistes loyca - Photo (c) Nestor Galina, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη gerocutolo: Leistes loyca, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alejandropini

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 1, 2023 06:49 ΜΜ -03
Spinus barbatus - Photo (c) fernandosoto, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη gerocutolo: Spinus barbatus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alejandropini

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 1, 2023 06:21 ΜΜ -03
Leistes loyca - Photo (c) Nestor Galina, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη gerocutolo: Leistes loyca, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bfsmith18

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2023 04:19 ΜΜ -03
Anemone multifida - Photo (c) Annette Le Faive, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Annette Le Faive
Η ταυτότητα του χρήστη gerocutolo: Anemone multifida, Ένα μέλος του Ανεμώνη (Γένος Anemone)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 16, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bfsmith18

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2023 10:08 ΠΜ -03
Nothofagus pumilio - Photo (c) Nicolás Arcos, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nicolás Arcos
Η ταυτότητα του χρήστη gerocutolo: Nothofagus pumilio, Ένα μέλος του Φηγώδη (Τάξη Fagales)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 16, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bfsmith18

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2023 10:35 ΠΜ -03
Empetrum rubrum - Photo (c) Lindblad Expeditions, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Lindblad Expeditions
Η ταυτότητα του χρήστη gerocutolo: Empetrum rubrum, Ένα μέλος του Ερεικίδες (Οικογένεια Ericaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 16, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bfsmith18

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2023 01:58 ΜΜ -03
Gaultheria mucronata - Photo (c) George Shepherd, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη gerocutolo: Gaultheria mucronata, Ένα μέλος του Ερεικίδες (Οικογένεια Ericaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 16, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pablo_jusim

Ημερομηνία

Ιανουάριος 4, 2023 07:31 ΜΜ -03

Περιγραφή

Carpintero pitio cam M

Colaptes pitius - Photo (c) Eduardo Muñoz Orellana, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Eduardo Muñoz Orellana
Η ταυτότητα του χρήστη gerocutolo: Colaptes pitius, Ένα μέλος του Δρυοκολάπτες (Οικογένεια Picidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 08, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alstrauss

Ημερομηνία

Νοέμβριος 3, 2023 02:09 ΜΜ -03
Olsynium junceum - Photo (c) Linda De Volder, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη gerocutolo: Olsynium junceum, Ένα μέλος του Ιριδοειδή (Οικογένεια Iridaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 08, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alstrauss

Ημερομηνία

Νοέμβριος 4, 2023 07:36 ΜΜ -03
Berberis microphylla - Photo (c) Sarka Masova, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Sarka Masova
Η ταυτότητα του χρήστη gerocutolo: Berberis microphylla, Ένα μέλος του Βατραχιώδη (Τάξη Ranunculales)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 08, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

patosur

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2023 02:15 ΜΜ -03
Scotobiini - Photo (c) Patrich Cerpa, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Patrich Cerpa
Η ταυτότητα του χρήστη gerocutolo: Φυλή Scotobiini, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 08, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

patosur

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2023 02:15 ΜΜ -03
Gaultheria mucronata - Photo (c) George Shepherd, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη gerocutolo: Gaultheria mucronata, Ένα μέλος του Ερεικίδες (Οικογένεια Ericaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 08, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anina98

Ημερομηνία

Οκτώβριος 27, 2023 09:12 ΜΜ -03
Calceolaria polyrhiza - Photo (c) aacocucci, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by aacocucci
Η ταυτότητα του χρήστη gerocutolo: Calceolaria polyrhiza, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

romanlabrousse

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 10, 2022 10:47 ΠΜ -03
Anarhynchus collaris - Photo (c) Cláudio Dias Timm, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη gerocutolo: Anarhynchus collaris, Ένα μέλος του Χαραδριόμορφα (Τάξη Charadriiformes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicochimento

Ημερομηνία

Ιανουάριος 11, 2020 01:44 ΜΜ -03
Leptasthenura aegithaloides - Photo (c) Cecilia Cuatianquiz Lima, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Cecilia Cuatianquiz Lima
Η ταυτότητα του χρήστη gerocutolo: Leptasthenura aegithaloides, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ralph-roberts

Ημερομηνία

Ιανουάριος 18, 2023 08:09 ΠΜ -03
Diuca diuca - Photo (c) Island Conservation, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη gerocutolo: Diuca diuca, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

packardr90

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2015
Pluvianellus socialis - Photo (c) Josh Vandermeulen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Josh Vandermeulen
Η ταυτότητα του χρήστη gerocutolo: Pluvianellus socialis, Ένα μέλος του Χαραδριόμορφα (Τάξη Charadriiformes)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicochimento

Ημερομηνία

Ιανουάριος 11, 2020 11:07 ΠΜ -03
Parabuteo unicinctus - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη gerocutolo: Parabuteo unicinctus, Ένα μέλος του Αετίδες (Οικογένεια Accipitridae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

enzo_bonanno

Ημερομηνία

Ιανουάριος 29, 2023 01:29 ΜΜ -03
Μικρός Κιτρινοσκέλης - Photo (c) Juan Miguel Artigas Azas, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Juan Miguel Artigas Azas
Η ταυτότητα του χρήστη gerocutolo: Μικρός Κιτρινοσκέλης (Tringa flavipes)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

agustinbene

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 28, 2023 02:59 ΜΜ -03
Cinclodes patagonicus - Photo (c) Mason Maron, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Mason Maron
Η ταυτότητα του χρήστη gerocutolo: Cinclodes patagonicus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

santifield

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2022 04:46 ΜΜ -03
Vanellus chilensis - Photo (c) Nicolas Mazzini, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nicolas Mazzini
Η ταυτότητα του χρήστη gerocutolo: Vanellus chilensis, Ένα μέλος του Χαραδριόμορφα (Τάξη Charadriiformes)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 28, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ianwalker

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2023 12:24 ΜΜ -03

Τόπος

Argentina (Google, OSM)
Iphimedioidea - Photo (c) Shallow Marine Surveys Group, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Shallow Marine Surveys Group
Η ταυτότητα του χρήστη gerocutolo: Υπεροικογένεια Iphimedioidea, Ένα μέλος του Ευμαλακόστρακα (Υφομοταξία Eumalacostraca)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

liligiussani

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 14, 2009 02:49 ΜΜ -03
Gaultheria mucronata - Photo (c) George Shepherd, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη gerocutolo: Gaultheria mucronata, Ένα μέλος του Ερεικίδες (Οικογένεια Ericaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

liligiussani

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 14, 2009 03:50 ΜΜ -03

Περιγραφή

LG398

Gavilea lutea - Photo (c) Sebastián Lescano, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sebastián Lescano
Η ταυτότητα του χρήστη gerocutolo: Gavilea lutea, Ένα μέλος του Ορχιδοειδή (Υποοικογένεια Orchidoideae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκόπυγη Σκαλίδρα (Calidris fuscicollis)

Παρατηρητής

fede_munoz

Ημερομηνία

Απρίλιος 1, 2023 04:03 ΜΜ -03
Λευκόπυγη Σκαλίδρα - Photo (c) Hannah Floyd, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Hannah Floyd
Η ταυτότητα του χρήστη gerocutolo: Λευκόπυγη Σκαλίδρα (Calidris fuscicollis)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fede_munoz

Ημερομηνία

Απρίλιος 2, 2023 04:12 ΜΜ -03
Ardenna grisea - Photo (c) Titouan Roguet, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Titouan Roguet
Η ταυτότητα του χρήστη gerocutolo: Ardenna grisea, Ένα μέλος του Ρινοτρυπόμορφα (Τάξη Procellariiformes)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pluvianellus

Ημερομηνία

Ιανουάριος 5, 2022 09:34 ΠΜ -03

Περιγραφή

Dos individuos.

Pluvialis dominica - Photo (c) Don-Jean Leandri-Breton, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Don-Jean Leandri-Breton
Η ταυτότητα του χρήστη gerocutolo: Pluvialis dominica, Ένα μέλος του Χαραδριόμορφα (Τάξη Charadriiformes)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 26, 2023
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 204