Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

insectologa27

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 16, 2024 04:42 ΜΜ CST

Περιγραφή

Sobre vegetación secundaria.

Clastoptera compta - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Zygy
Η ταυτότητα του χρήστη gerardomiguelalonso-gmam04: Clastoptera compta, Ένα μέλος του Κερκοποειδή (Υπεροικογένεια Cercopoidea)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

insectologa27

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 10, 2024 04:45 ΜΜ CST

Περιγραφή

Sobre vegetación secundaria.

Clastoptera compta - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Zygy
Η ταυτότητα του χρήστη gerardomiguelalonso-gmam04: Clastoptera compta, Ένα μέλος του Κερκοποειδή (Υπεροικογένεια Cercopoidea)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

insectologa27

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 9, 2024 04:42 ΜΜ CST

Περιγραφή

Sobre vegetación secundaria.

Clastoptera compta - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Zygy
Η ταυτότητα του χρήστη gerardomiguelalonso-gmam04: Clastoptera compta, Ένα μέλος του Κερκοποειδή (Υπεροικογένεια Cercopoidea)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

insectologa27

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 16, 2024 04:50 ΜΜ CST

Περιγραφή

Sobre vegetación secundaria. Su hospedera es Bidens alba.

Clastoptera compta - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Zygy
Η ταυτότητα του χρήστη gerardomiguelalonso-gmam04: Clastoptera compta, Ένα μέλος του Κερκοποειδή (Υπεροικογένεια Cercopoidea)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

insectologa27

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 3, 2024 04:03 ΜΜ CST

Περιγραφή

Sobre vegetación secundaria.

Oligotoma nigra - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Jesse Rorabaugh
Η ταυτότητα του χρήστη gerardomiguelalonso-gmam04: Oligotoma nigra, Ένα μέλος του Εμβιόπτερα (Τάξη Embioptera)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 05, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κουνούπι Τίγρης (Aedes aegypti)

Παρατηρητής

insectologa27

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 3, 2024 03:53 ΜΜ CST

Περιγραφή

Sobre vegetación secundaria.

Κουνούπι Τίγρης - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Jesse Rorabaugh
Η ταυτότητα του χρήστη gerardomiguelalonso-gmam04: Κουνούπι Τίγρης (Aedes aegypti)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 05, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

insectologa27

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 3, 2024 03:41 ΜΜ CST

Περιγραφή

Sobre vegetación secundaria.

Niesthrea louisianica - Photo (c) Robby Deans, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Robby Deans
Η ταυτότητα του χρήστη gerardomiguelalonso-gmam04: Niesthrea louisianica, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 05, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

insectologa27

Ημερομηνία

Ιανουάριος 30, 2024 11:43 ΜΜ CST
Oligotoma nigra - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Jesse Rorabaugh
Η ταυτότητα του χρήστη gerardomiguelalonso-gmam04: Oligotoma nigra, Ένα μέλος του Εμβιόπτερα (Τάξη Embioptera)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 03, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

insectologa27

Ημερομηνία

Ιανουάριος 16, 2024 07:29 ΜΜ CST

Περιγραφή

En una pared.

Phereoeca uterella - Photo (c) Shipher (士緯) Wu (吳), μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη gerardomiguelalonso-gmam04: Phereoeca uterella, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 01, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

insectologa27

Ημερομηνία

Ιανουάριος 16, 2024 01:17 ΜΜ CST

Περιγραφή

En casa habitación.

Phereoeca uterella - Photo (c) Shipher (士緯) Wu (吳), μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη gerardomiguelalonso-gmam04: Phereoeca uterella, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 01, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

insectologa27

Ημερομηνία

Ιανουάριος 31, 2024 11:04 ΜΜ CST

Περιγραφή

Sobre una puerta de madera.

Phereoeca uterella - Photo (c) Shipher (士緯) Wu (吳), μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη gerardomiguelalonso-gmam04: Phereoeca uterella, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 01, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

insectologa27

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2024 05:38 ΜΜ CST

Περιγραφή

Sobre vegetación secundaria.

Toxomerus pictus - Photo (c) Juan Carlos Garcia Morales, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Juan Carlos Garcia Morales
Η ταυτότητα του χρήστη gerardomiguelalonso-gmam04: Toxomerus pictus, Ένα μέλος του Συρφίδες (Οικογένεια Syrphidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 27, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

insectologa27

Ημερομηνία

Ιανουάριος 25, 2024 12:12 ΜΜ CST

Περιγραφή

Sobre vegetación secundaria.

Nysius senecionis - Photo (c) Barış Çerçi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Barış Çerçi
Η ταυτότητα του χρήστη gerardomiguelalonso-gmam04: Nysius senecionis, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 26, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

insectologa27

Ημερομηνία

Ιανουάριος 25, 2024 12:03 ΜΜ CST

Περιγραφή

Entre vegetación secundaria.

Hypena lividalis - Photo (c) antonio1961, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by antonio1961
Η ταυτότητα του χρήστη gerardomiguelalonso-gmam04: Hypena lividalis, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 26, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

insectologa27

Ημερομηνία

Ιανουάριος 24, 2024 05:31 ΜΜ CST

Περιγραφή

Sobre vegetación secundaria.

Gyponana tenella - Photo (c) Eridan Xharahi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Eridan Xharahi
Η ταυτότητα του χρήστη gerardomiguelalonso-gmam04: Gyponana tenella, Ένα μέλος του Κικαδελίδες (Οικογένεια Cicadellidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 26, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

insectologa27

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 23, 2023 03:02 ΜΜ CST

Περιγραφή

Sobre Commelinas.

Frigga pratensis - Photo (c) Robb Navarro, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Robb Navarro
Η ταυτότητα του χρήστη gerardomiguelalonso-gmam04: Frigga pratensis, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

insectologa27

Ημερομηνία

Ιανουάριος 12, 2024 04:32 ΜΜ CST

Περιγραφή

Entre vegetación secundaria debajo de las hojas.

Diaphania indica - Photo (c) Rajeevan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Rajeevan
Η ταυτότητα του χρήστη gerardomiguelalonso-gmam04: Diaphania indica, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

insectologa27

Ημερομηνία

Ιανουάριος 17, 2024 04:43 ΜΜ CST

Περιγραφή

Sobre vegetación secundaria.

Clepsis peritana - Photo (c) Royal Tyler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Royal Tyler
Η ταυτότητα του χρήστη gerardomiguelalonso-gmam04: Clepsis peritana, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

insectologa27

Ημερομηνία

Ιανουάριος 16, 2024 12:01 ΜΜ CST

Περιγραφή

Sobre vegetación secundaria.

Gonodonta sinaldus - Photo (c) gernotkunz, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by gernotkunz
Η ταυτότητα του χρήστη gerardomiguelalonso-gmam04: Gonodonta sinaldus, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

insectologa27

Ημερομηνία

Ιανουάριος 14, 2024 03:59 ΜΜ CST

Περιγραφή

Sobre vegetación secundaria.

Protalebrella brasiliensis - Photo (c) Judy Gallagher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Judy Gallagher
Η ταυτότητα του χρήστη gerardomiguelalonso-gmam04: Protalebrella brasiliensis, Ένα μέλος του Κικαδελίδες (Οικογένεια Cicadellidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

insectologa27

Ημερομηνία

Ιανουάριος 14, 2024 04:08 ΜΜ CST

Περιγραφή

Sobre vegetación secundaria.

Protalebrella brasiliensis - Photo (c) Judy Gallagher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Judy Gallagher
Η ταυτότητα του χρήστη gerardomiguelalonso-gmam04: Protalebrella brasiliensis, Ένα μέλος του Κικαδελίδες (Οικογένεια Cicadellidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

insectologa27

Ημερομηνία

Ιανουάριος 14, 2024 04:14 ΜΜ CST

Περιγραφή

Sobre vegetación secundaria.

Protalebrella brasiliensis - Photo (c) Judy Gallagher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Judy Gallagher
Η ταυτότητα του χρήστη gerardomiguelalonso-gmam04: Protalebrella brasiliensis, Ένα μέλος του Κικαδελίδες (Οικογένεια Cicadellidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

insectologa27

Ημερομηνία

Ιανουάριος 14, 2024 05:13 ΜΜ CST

Περιγραφή

Sobre vegetación secundaria.

Protalebrella brasiliensis - Photo (c) Judy Gallagher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Judy Gallagher
Η ταυτότητα του χρήστη gerardomiguelalonso-gmam04: Protalebrella brasiliensis, Ένα μέλος του Κικαδελίδες (Οικογένεια Cicadellidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

insectologa27

Ημερομηνία

Ιανουάριος 14, 2024 05:20 ΜΜ CST

Περιγραφή

Entre vegetación secundaria.

Samea ecclesialis - Photo (c) Kimberlie Sasan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-ND), uploaded by Kimberlie Sasan
Η ταυτότητα του χρήστη gerardomiguelalonso-gmam04: Samea ecclesialis, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

insectologa27

Ημερομηνία

Ιανουάριος 15, 2024 02:03 ΜΜ CST

Περιγραφή

Sobre vegetación secundaria.

Acacesia hamata - Photo (c) Eduardo Axel Recillas Bautista, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Eduardo Axel Recillas Bautista
Η ταυτότητα του χρήστη gerardomiguelalonso-gmam04: Acacesia hamata, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

insectologa27

Ημερομηνία

Ιανουάριος 13, 2024 04:12 ΜΜ CST

Περιγραφή

Entre vegetación secundaria.

Lesmone formularis - Photo (c) Juan Carlos Garcia Morales, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Juan Carlos Garcia Morales
Η ταυτότητα του χρήστη gerardomiguelalonso-gmam04: Lesmone formularis, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 14, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

insectologa27

Ημερομηνία

Ιανουάριος 13, 2024 04:52 ΜΜ CST

Περιγραφή

Sobre vegetación secundaria.

Agalliopsis - Photo (c) Jason M Crockwell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Jason M Crockwell
Η ταυτότητα του χρήστη gerardomiguelalonso-gmam04: Γένος Agalliopsis, Ένα μέλος του Κικαδελίδες (Οικογένεια Cicadellidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 14, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

insectologa27

Ημερομηνία

Ιανουάριος 13, 2024 04:37 ΜΜ CST

Περιγραφή

Sobre vegetación secundaria.

Protalebrella brasiliensis - Photo (c) Judy Gallagher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Judy Gallagher
Η ταυτότητα του χρήστη gerardomiguelalonso-gmam04: Protalebrella brasiliensis, Ένα μέλος του Κικαδελίδες (Οικογένεια Cicadellidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 14, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

insectologa27

Ημερομηνία

Ιανουάριος 4, 2024 04:15 ΜΜ CST

Περιγραφή

Entre vegetación secundaria bajo las hojas.

Syngamia florella - Photo (c) Vinícius Rodrigues de Souza, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Vinícius Rodrigues de Souza
Η ταυτότητα του χρήστη gerardomiguelalonso-gmam04: Syngamia florella, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 09, 2024
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 48