Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elizecloete

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 15, 2024 11:31 ΠΜ SAST

Περιγραφή

Cascades farm

Atrichum androgynum - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Reiner Richter
Η ταυτότητα του χρήστη georgeg: Atrichum androgynum, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 22, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dscherberich

Ημερομηνία

Ιανουάριος 30, 2024 03:05 ΜΜ EAT
Polytrichaceae - Photo (c) Avery, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Avery
Η ταυτότητα του χρήστη georgeg: Οικογένεια Polytrichaceae, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 22, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

melissajd_

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 22, 2024 12:00 ΜΜ GMT
Lophocolea - Photo (c) George Shepherd, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη georgeg: Γένος Lophocolea, Ένα μέλος του Μαρσαντιόφυτα (Συνομοταξία Marchantiophyta)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tammywinter

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 22, 2024 11:58 ΠΜ GMT
Polytrichum formosum - Photo (c) karsten_s, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by karsten_s
Η ταυτότητα του χρήστη georgeg: Polytrichum formosum, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

a_emmerson

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 18, 2024 09:53 ΠΜ GMT

Τόπος

Gawsworth, UK (Google, OSM)
Pseudoscleropodium purum - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Ben Keen
Η ταυτότητα του χρήστη georgeg: Pseudoscleropodium purum, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

a_emmerson

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 18, 2024 09:58 ΠΜ GMT

Τόπος

Gawsworth, UK (Google, OSM)
Plenogemma phyllantha - Photo (c) M. Goff, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by M. Goff
Η ταυτότητα του χρήστη georgeg: Plenogemma phyllantha, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

a_emmerson

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 18, 2024 10:34 ΠΜ GMT

Τόπος

Gawsworth, UK (Google, OSM)
Aulacomnium palustre - Photo HermannSchachner, δεν υπάρχουν γνωστοί περιορισμοί πνευματικών δικαιωμάτων (Κοινό Κτήμα)
Η ταυτότητα του χρήστη georgeg: Aulacomnium palustre, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

a_emmerson

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 18, 2024 12:12 ΜΜ GMT

Τόπος

Gawsworth, UK (Google, OSM)
Plagiomnium undulatum - Photo (c) 
James K. Lindsey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη georgeg: Plagiomnium undulatum, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

steve_mcwilliam

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 21, 2024 04:46 ΜΜ GMT
Lunularia cruciata - Photo (c) Alexis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Alexis
Η ταυτότητα του χρήστη georgeg: Lunularia cruciata, Ένα μέλος του Μαρσαντιόφυτα (Συνομοταξία Marchantiophyta)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

timerobot

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 20, 2024 10:20 ΠΜ GMT
Pottiaceae - Photo (c) Alexis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Alexis
Η ταυτότητα του χρήστη georgeg: Οικογένεια Pottiaceae, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

steve_mcwilliam

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 20, 2024 04:22 ΜΜ GMT
Marchantia polymorpha ruderalis - Photo (c) Sarah Martinez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sarah Martinez
Η ταυτότητα του χρήστη georgeg: Marchantia polymorpha ssp. ruderalis, Ένα μέλος του Μαρσαντιόφυτα (Συνομοταξία Marchantiophyta)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

steve_mcwilliam

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 20, 2024 03:48 ΜΜ GMT
Marchantia polymorpha ruderalis - Photo (c) Sarah Martinez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sarah Martinez
Η ταυτότητα του χρήστη georgeg: Marchantia polymorpha ssp. ruderalis, Ένα μέλος του Μαρσαντιόφυτα (Συνομοταξία Marchantiophyta)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

steve_mcwilliam

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 20, 2024 04:22 ΜΜ GMT
Marchantia polymorpha ruderalis - Photo (c) Sarah Martinez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sarah Martinez
Η ταυτότητα του χρήστη georgeg: Marchantia polymorpha ssp. ruderalis, Ένα μέλος του Μαρσαντιόφυτα (Συνομοταξία Marchantiophyta)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

major_bombylius

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 20, 2024 02:27 ΜΜ GMT
Brachythecium rutabulum - Photo (c) apromaco, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη georgeg: Brachythecium rutabulum, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

major_bombylius

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 20, 2024 02:50 ΜΜ GMT
Tortella tortuosa - Photo (c) Armand Turpel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Armand Turpel
Η ταυτότητα του χρήστη georgeg: Σύνθετο Tortella tortuosa, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

major_bombylius

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 20, 2024 03:07 ΜΜ GMT
Homalothecium sericeum - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Irene Saltini
Η ταυτότητα του χρήστη georgeg: Homalothecium sericeum, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

major_bombylius

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 20, 2024 02:50 ΜΜ GMT
Exsertotheca crispa - Photo (c) Alain Cervantes, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Alain Cervantes
Η ταυτότητα του χρήστη georgeg: Exsertotheca crispa, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nastouilles

Ημερομηνία

Μάρτιος 23, 2023 11:27 ΠΜ GMT
Polytrichum commune - Photo (c) Paul Marcum, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Marcum
Η ταυτότητα του χρήστη georgeg: Polytrichum commune, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jennwren

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 20, 2024 01:15 ΜΜ GMT
Fissidens taxifolius - Photo (c) martina_poeltl, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by martina_poeltl
Η ταυτότητα του χρήστη georgeg: Fissidens taxifolius, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

purplesusieq

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 17, 2024 10:17 ΠΜ GMT
Plagiomnium undulatum - Photo (c) 
James K. Lindsey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη georgeg: Plagiomnium undulatum, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ellissssimmo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2023 01:08 ΜΜ BST
Pellia - Photo (c) Gergely Gajda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Gergely Gajda
Η ταυτότητα του χρήστη georgeg: Γένος Pellia, Ένα μέλος του Μαρσαντιόφυτα (Συνομοταξία Marchantiophyta)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

steve_mcwilliam

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 21, 2024 04:59 ΜΜ GMT
Marchantia polymorpha - Photo (c) Bernd Bäumler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Bernd Bäumler
Η ταυτότητα του χρήστη georgeg: Marchantia polymorpha, Ένα μέλος του Μαρσαντιόφυτα (Συνομοταξία Marchantiophyta)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

steve_mcwilliam

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 21, 2024 04:59 ΜΜ GMT
Marchantia polymorpha ruderalis - Photo (c) Sarah Martinez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sarah Martinez
Η ταυτότητα του χρήστη georgeg: Marchantia polymorpha ssp. ruderalis, Ένα μέλος του Μαρσαντιόφυτα (Συνομοταξία Marchantiophyta)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dwa1955

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 20, 2024 02:15 ΜΜ GMT

Τόπος

Edinburgh, UK (Google, OSM)
Syntrichia papillosa - Photo (c) Heikel B., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Heikel B.
Η ταυτότητα του χρήστη georgeg: Syntrichia papillosa, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Άκαρι (Υφομοταξία Acari)

Παρατηρητής

corndog

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 18, 2024 03:20 ΜΜ PST

Περιγραφή

on indet. moss (and Frullania) on dougfir

Άκαρι - Photo (c) Benjamin Fabian, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Benjamin Fabian
Η ταυτότητα του χρήστη georgeg: Άκαρι (Υφομοταξία Acari)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rudolphous

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 21, 2024 01:18 ΜΜ CET
Ulota crispa - Photo (c) Jurga Motiejūnaitė, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jurga Motiejūnaitė
Η ταυτότητα του χρήστη georgeg: Ulota crispa, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 21, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rudolphous

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 21, 2024 01:18 ΜΜ CET
Ulota crispa - Photo (c) Stefan Gey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Stefan Gey
Η ταυτότητα του χρήστη georgeg: Σύνθετο Ulota crispa, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 21, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mgkoons

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 26, 2023 12:16 ΜΜ PST

Περιγραφή

A collection of fruitbodies of an ascomycete bryoparasite-- they were growing much more sporadically than this image suggests. Younger fruit bodies were translucent and sheltered into the moss until fully erumpent with mature fruit bodies buff/brown

Necrotrophically parasitic on Racomitrium, the discolored area was an oblong circular area approximately one square yard in diameter, I thought I took a locality photo but I can't find it.

Bryoscyphus - Photo (c) Enrico Tomschke, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Enrico Tomschke
Η ταυτότητα του χρήστη georgeg: Γένος Bryoscyphus, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jimmy_whatmore

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 15, 2024 08:07 ΠΜ SAST
Marchantia berteroana - Photo (c) Chris Buddenhagen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Chris Buddenhagen
Η ταυτότητα του χρήστη georgeg: Marchantia berteroana, Ένα μέλος του Μαρσαντιόφυτα (Συνομοταξία Marchantiophyta)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 20, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cookemr88

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2023 01:14 ΜΜ SAST
Bryaceae - Photo (c) Jonathan Bliss, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη georgeg: Οικογένεια Bryaceae, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 20, 2024
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 25783