Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mykiemozo

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2022 04:21 PM PST
Neurothemis fluctuans - Photo (c) budak, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by budak
Η ταυτότητα του χρήστη geonyzl: Neurothemis fluctuans, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mykiemozo

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2022 04:29 PM PST
Coreidae - Photo (c) WonGun Kim, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by WonGun Kim
Η ταυτότητα του χρήστη geonyzl: Οικογένεια Coreidae, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mykiemozo

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2022 11:11 AM PST
Pachyrhynchus - Photo (c) Dash Huang, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη geonyzl: Γένος Pachyrhynchus, Ένα μέλος του Κουρκουλιονίδες (Οικογένεια Curculionidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mykiemozo

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2022 10:18 AM PST
Myrmhopla - Photo (c) budak, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by budak
Η ταυτότητα του χρήστη geonyzl: Υπογένος Myrmhopla, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mykiemozo

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2022 09:00 AM PST
Nephila pilipes - Photo (c) budak, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by budak
Η ταυτότητα του χρήστη geonyzl: Nephila pilipes, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pingz

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2020 01:44 PM AWST

Τόπος

Tawan-Tawan (Google, OSM)
Haliastur indus - Photo (c) Jayant M Deshpande, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jayant M Deshpande
Η ταυτότητα του χρήστη geonyzl: Haliastur indus, Ένα μέλος του Αετίδες (Οικογένεια Accipitridae)
Προστέθηκε στις Μάιος 05, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

demegilloii_leonelrubrico

Ημερομηνία

Νοέμβριος 5, 2020 02:35 AM HKT
Leucauge fastigata - Photo (c) Vijay Anand Ismavel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Dr. Vijay Anand Ismavel MS MCh
Η ταυτότητα του χρήστη geonyzl: Leucauge fastigata, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 07, 2022
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

demegilloii_leonelrubrico

Ημερομηνία

Νοέμβριος 5, 2020 02:41 AM AWST
Leucauge fastigata - Photo (c) Vijay Anand Ismavel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Dr. Vijay Anand Ismavel MS MCh
Η ταυτότητα του χρήστη geonyzl: Leucauge fastigata, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 07, 2022
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

demegilloii_leonelrubrico

Ημερομηνία

Νοέμβριος 5, 2020 02:43 AM HKT
Leucauge fastigata - Photo (c) Vijay Anand Ismavel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Dr. Vijay Anand Ismavel MS MCh
Η ταυτότητα του χρήστη geonyzl: Leucauge fastigata, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 07, 2022
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

britzjerez

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2021 03:40 AM UTC

Περιγραφή

Hubners wasp

Amata huebneri - Photo (c) budak, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by budak
Η ταυτότητα του χρήστη geonyzl: Amata huebneri, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

britzjerez

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2021 04:36 PM UTC

Περιγραφή

I think it could also be a common web spider? Second observation of another sp and from a different location.

Neoscona molemensis - Photo (c) Chathuri Jayatissa, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Chathuri Jayatissa
Η ταυτότητα του χρήστη geonyzl: Neoscona molemensis, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

raiyuuu

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2020 11:52 PM AWST

Τόπος

Cadalian (Google, OSM)
Nephila vitiana - Photo (c) Lutautami, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Lutautami
Η ταυτότητα του χρήστη geonyzl: Nephila vitiana, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 02, 2021
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

julia_sardido

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2021 12:13 PM WIB
Plexippus petersi - Photo (c) Rui Da Silva Pinto, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Rui Da Silva Pinto
Η ταυτότητα του χρήστη geonyzl: Plexippus petersi, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 04, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rica_castardo

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2021 03:53 PM UTC
Zosis geniculata - Photo (c) athiwu, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by athiwu
Η ταυτότητα του χρήστη geonyzl: Zosis geniculata, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 04, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

noriellediamante

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2020 08:30 AM CST
Eriovixia - Photo (c) Zleng, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Kean Leng Ang
Η ταυτότητα του χρήστη geonyzl: Γένος Eriovixia, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 04, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

raiyuuu

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2020 11:52 PM AWST

Τόπος

Cadalian (Google, OSM)
Trichonephila vitiana - Photo (c) Lutautami, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Lutautami
Η ταυτότητα του χρήστη geonyzl: Trichonephila vitiana [inactive], Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Μάιος 25, 2021
Κορυφαίος
(Ανενεργό Taxon) Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

garcia_ian

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2020 04:14 PM CST
Araneidae - Photo (c) susandc, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη geonyzl: Οικογένεια Araneidae, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 15, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καιλίφερα (Υποτάξη Caelifera)

Παρατηρητής

garcia_ian

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2020 03:38 PM CST
Atractomorpha lata - Photo (c) Abner Bucol, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Abner Bucol
Η ταυτότητα του χρήστη geonyzl: Atractomorpha lata, Ένα μέλος του Ακρίδες (Ανθυποτάξη Acrididea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 15, 2020
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

garcia_ian

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2020 04:06 PM CST
Argiope magnifica - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Reiner Richter
Η ταυτότητα του χρήστη geonyzl: Argiope magnifica, Ένα μέλος του Αργιόπη (Γένος Argiope)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 15, 2020
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)

Παρατηρητής

garcia_ian

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2020 04:35 PM CST
Γαστερόποδα - Photo (c) John Slapcinsky, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη geonyzl: Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 15, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

garcia_ian

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2020 02:47 PM CST
Apheloria tigana - Photo (c) adinlee, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη geonyzl: Apheloria tigana, Ένα μέλος του Εύγναθα (Μικροτάξη Eugnatha)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 15, 2020
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

garcia_ian

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2020 09:29 AM CST
Epilachnini - Photo (c) Daniel Vélez, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Daniel Vélez
Η ταυτότητα του χρήστη geonyzl: Φυλή Epilachnini, Ένα μέλος του Κοκκινελίδες (Οικογένεια Coccinellidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 15, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ορθόπτερα (Τάξη Orthoptera)

Παρατηρητής

garcia_ian

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2020 11:15 AM CST
Ορθόπτερα - Photo (c) Vlad Proklov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη geonyzl: Ορθόπτερα (Τάξη Orthoptera)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 15, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

garcia_ian

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2020 11:42 AM CST
Oxyopes sertatus - Photo (c) ellen8355, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by ellen8355
Η ταυτότητα του χρήστη geonyzl: Oxyopes sertatus, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 15, 2020
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

garcia_ian

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2020 08:06 PM CST
Crossopriza lyoni - Photo (c) David Bruns, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by David Bruns
Η ταυτότητα του χρήστη geonyzl: Crossopriza lyoni, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 15, 2020
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοκκινελίνοι (Φυλή Coccinellini)

Παρατηρητής

garcia_ian

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2020 01:50 PM CST
Cheilomenes sexmaculata - Photo (c) Richard Ong, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Richard Ong
Η ταυτότητα του χρήστη geonyzl: Cheilomenes sexmaculata, Ένα μέλος του Κοκκινελίνοι (Φυλή Coccinellini)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 15, 2020
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

garcia_ian

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2020 10:55 AM CST
Asphaera - Photo (c) Jason Penney, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη geonyzl: Γένος Asphaera, Ένα μέλος του Χρυσομηλίδες (Οικογένεια Chrysomelidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 15, 2020
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

garcia_ian

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2020 10:55 AM CST
Asphaera lustrans - Photo (c) Mike Quinn, Austin, TX, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mike Quinn, Austin, TX
Η ταυτότητα του χρήστη geonyzl: Asphaera lustrans, Ένα μέλος του Χρυσομηλίδες (Οικογένεια Chrysomelidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 15, 2020
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

garcia_ian

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2020 07:01 PM CST
Pseudococcidae - Photo (c) Cedric Lee, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Cedric Lee
Η ταυτότητα του χρήστη geonyzl: Οικογένεια Pseudococcidae, Ένα μέλος του Κοκκοειδή (Υπεροικογένεια Coccoidea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 15, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

piechipz

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2020 06:39 AM AWST
Oxyopes - Photo (c) Lisa Brown, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη geonyzl: Γένος Oxyopes, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 14, 2020
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 217