Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chantaloliver

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2024 02:44 ΜΜ CEST
Xysticus - Photo (c) Tom Murray, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tom Murray
Η ταυτότητα του χρήστη gemadon: Γένος Xysticus, Ένα μέλος του Θωμισίδες (Οικογένεια Thomisidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 11, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dirklankenau

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2024 12:20 ΜΜ CEST

Τόπος

Ladenburg, Germany (Google, OSM)

Περιγραφή

Ladenburg, Apiary

Marpissa muscosa - Photo (c) Jessica Schoknecht, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jessica Schoknecht
Η ταυτότητα του χρήστη gemadon: Marpissa muscosa, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 11, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ψαλιδιάρης (Milvus milvus)

Παρατηρητής

emma_piel

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2024 09:49 ΠΜ CEST
Ψαλιδιάρης - Photo (c) Manuel Raab, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Manuel Raab
Η ταυτότητα του χρήστη gemadon: Ψαλιδιάρης (Milvus milvus)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 11, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μοσχοποντικός (Ondatra zibethicus)

Παρατηρητής

burguenomuc

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2024 11:56 ΠΜ CEST
Μοσχοποντικός - Photo (c) Paul Jacyk, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Jacyk
Η ταυτότητα του χρήστη gemadon: Μοσχοποντικός (Ondatra zibethicus)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 11, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μυοκάστορας (Myocastor coypus)

Παρατηρητής

thalewa

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2024 03:17 ΜΜ CEST
Μυοκάστορας - Photo (c) muzina_shanghai, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη gemadon: Μυοκάστορας (Myocastor coypus)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 11, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tomstadtmueller

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2024 08:24 ΠΜ CEST
Sialis - Photo (c) Walwyn, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη gemadon: Γένος Sialis, Ένα μέλος του Μεγαλόπτερα (Τάξη Megaloptera)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 11, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

laraindra

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2024 08:55 ΠΜ CEST
Phosphuga atrata - Photo (c) Alexis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Alexis
Η ταυτότητα του χρήστη gemadon: Phosphuga atrata, Ένα μέλος του Σταφυλινοειδή (Υπεροικογένεια Staphylinoidea)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 11, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

janstatene

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2024 02:44 ΜΜ CEST

Περιγραφή

1

Pisaura mirabilis - Photo (c) Henk Wallays, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη gemadon: Pisaura mirabilis, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 11, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ulmara

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2024
Platystomos albinus - Photo (c) Анатолий Озерной /Anatoly Ozernoy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Анатолий Озерной /Anatoly Ozernoy
Η ταυτότητα του χρήστη gemadon: Platystomos albinus, Ένα μέλος του Κουρκουλιονοειδή (Υπεροικογένεια Curculionoidea)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 11, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jolamap

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2024 03:12 ΜΜ CEST
Diaea dorsata - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Jesse Rorabaugh
Η ταυτότητα του χρήστη gemadon: Diaea dorsata, Ένα μέλος του Θωμισίδες (Οικογένεια Thomisidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 11, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kekkarma

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2024 01:20 ΜΜ CEST

Τόπος

Gießen, DE-HE, DE (Google, OSM)
Glomeris marginata - Photo (c) nutmeg66, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη gemadon: Glomeris marginata, Ένα μέλος του Πενταζώνια (Ανθυποτάξη Pentazonia)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 11, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kekkarma

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2024 01:14 ΜΜ CEST
Andrena - Photo (c) Max McCarthy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Max McCarthy
Η ταυτότητα του χρήστη gemadon: Γένος Andrena, Ένα μέλος του Ανθόφιλα (Επιοικογένεια Anthophila)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 11, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ονίσκος (Oniscus asellus)

Παρατηρητής

kekkarma

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2024 01:04 ΜΜ CEST

Τόπος

Gießen, DE-HE, DE (Google, OSM)
Ονίσκος - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη gemadon: Ονίσκος (Oniscus asellus)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 11, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kekkarma

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2024 01:00 ΜΜ CEST
Glomeris marginata - Photo (c) nutmeg66, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη gemadon: Glomeris marginata, Ένα μέλος του Πενταζώνια (Ανθυποτάξη Pentazonia)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 11, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χηνοπρίστης (Mergus merganser)

Παρατηρητής

gergelyg

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2024 03:23 ΜΜ CEST
Χηνοπρίστης - Photo (c) brian stahls, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by brian stahls
Η ταυτότητα του χρήστη gemadon: Χηνοπρίστης (Mergus merganser)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 11, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anthony369

Ημερομηνία

Ιανουάριος 19, 2024 12:27 ΜΜ CAT
Mutillidae - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Philipp Hoenle
Η ταυτότητα του χρήστη gemadon: Οικογένεια Mutillidae, Ένα μέλος του Κεντριοφόρα (Ανθυποτάξη Aculeata)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 22, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

simonpg96

Ημερομηνία

Ιανουάριος 21, 2024 06:21 ΜΜ -03

Περιγραφή

Comiendo una Vespula germanica.

Asiloidea - Photo (c) Marshal Hedin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Marshal Hedin
Η ταυτότητα του χρήστη gemadon: Υπεροικογένεια Asiloidea, Ένα μέλος του Ορθόρραφα (Ανθυποτάξη Orthorrhapha)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 22, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκή Κίσσα (Garrulus glandarius)

Παρατηρητής

ericalsf

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 17, 2023 01:29 ΜΜ GMT
Ευρωπαϊκή Κίσσα - Photo (c) Luc Viatour, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη gemadon: Ευρωπαϊκή Κίσσα (Garrulus glandarius)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 17, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

inccc

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2023 02:39 ΜΜ CST
Leptocimbex - Photo (c) Andreas Taeger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Andreas Taeger
Η ταυτότητα του χρήστη gemadon: Γένος Leptocimbex, Ένα μέλος του Σύμφυτα (Υποτάξη Symphyta)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tiehead

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2021 01:15 ΜΜ AWST
Leptocimbex - Photo (c) Andreas Taeger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Andreas Taeger
Η ταυτότητα του χρήστη gemadon: Γένος Leptocimbex, Ένα μέλος του Σύμφυτα (Υποτάξη Symphyta)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ιχνευμονοειδή (Υπεροικογένεια Ichneumonoidea)

Παρατηρητής

sofia_enrigue

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2023 01:28 ΜΜ AEDT
Απόκριτα - Photo (c) skitterbug, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by skitterbug
Η ταυτότητα του χρήστη gemadon: Απόκριτα (Υποτάξη Apocrita)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

raffanat

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2023 10:18 ΠΜ -05
Dolichopodidae - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη gemadon: Οικογένεια Dolichopodidae, Ένα μέλος του Εμπιδοειδή (Υπεροικογένεια Empidoidea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aleksandr_baranov

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2022 05:23 ΜΜ +03
Isoaeschna isoceles - Photo (c) Paul Cools, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Cools
Η ταυτότητα του χρήστη gemadon: Isoaeschna isoceles, Ένα μέλος του Ανισόπτερα (Υποτάξη Anisoptera)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 19, 2023
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βουνοσφυριχτής (Eudromias morinellus)

Παρατηρητής

marco_vicariotto

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2020 11:25 ΠΜ CEST
Βουνοσφυριχτής - Photo (c) Paul Cools, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Cools
Η ταυτότητα του χρήστη gemadon: Βουνοσφυριχτής (Eudromias morinellus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

spyr

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2023 11:46 ΠΜ CEST

Τόπος

Küsnacht, Schweiz (Google, OSM)

Ετικέτες

Halictini - Photo (c) Philipp Wickey, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Philipp Wickey
Η ταυτότητα του χρήστη gemadon: Φυλή Halictini, Ένα μέλος του Ανθόφιλα (Επιοικογένεια Anthophila)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 16, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eisvogel100

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2023 01:18 ΜΜ CEST
Mellinus arvensis - Photo (c) Henk Wallays, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Henk Wallays
Η ταυτότητα του χρήστη gemadon: Mellinus arvensis, Ένα μέλος του Μελισσοειδή (Υπεροικογένεια Apoidea)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 16, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μέλισσα (Apis mellifera)

Παρατηρητής

s-y-r

Ημερομηνία

Μάιος 2023
Μέλισσα - Photo (c) Georges-Alexandre Cotnoir, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Georges-Alexandre Cotnoir
Η ταυτότητα του χρήστη gemadon: Μέλισσα (Apis mellifera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 16, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

entomologist-hemulen

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2023 06:15 ΜΜ CEST
Cerceris - Photo (c) Angella Moorehouse, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Angella Moorehouse
Η ταυτότητα του χρήστη gemadon: Γένος Cerceris, Ένα μέλος του Μελισσοειδή (Υπεροικογένεια Apoidea)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 16, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μέλισσα (Apis mellifera)

Παρατηρητής

twan3253

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2023 01:12 ΜΜ CEST
Μέλισσα - Photo (c) Georges-Alexandre Cotnoir, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Georges-Alexandre Cotnoir
Η ταυτότητα του χρήστη gemadon: Μέλισσα (Apis mellifera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 16, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μέλισσα (Apis mellifera)

Παρατηρητής

twan3253

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2023 01:03 ΜΜ CEST
Μέλισσα - Photo (c) Georges-Alexandre Cotnoir, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Georges-Alexandre Cotnoir
Η ταυτότητα του χρήστη gemadon: Μέλισσα (Apis mellifera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 16, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 3229