Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peterlindbergjannerup

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2023 11:58 ΠΜ CEST
Fomitopsis pinicola - Photo (c) Kari Pihlaviita, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kari Pihlaviita
Η ταυτότητα του χρήστη gekko013: Fomitopsis pinicola, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daniel_koerbaecher

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2023 11:18 ΠΜ CEST
Xylaria hypoxylon - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Stephen James McWilliam
Η ταυτότητα του χρήστη gekko013: Xylaria hypoxylon, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daniel_koerbaecher

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2023 12:28 ΜΜ CEST
Mycena rosea - Photo (c) Sacha Quenet, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sacha Quenet
Η ταυτότητα του χρήστη gekko013: Mycena rosea, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 22, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daniel_koerbaecher

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2023 11:20 ΠΜ CEST
Calocera viscosa - Photo (c) Didier, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη gekko013: Calocera viscosa, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daniel_koerbaecher

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2023 11:16 ΠΜ CEST
Paragymnopus perforans - Photo (c) Nicolas Schwab, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nicolas Schwab
Η ταυτότητα του χρήστη gekko013: Paragymnopus perforans, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daniel_koerbaecher

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2023 12:24 ΜΜ CEST
Λυκόπερδο Το Μαργαριταρένιο - Photo (c) Stephan Pflume, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Stephan Pflume
Η ταυτότητα του χρήστη gekko013: Λυκόπερδο Το Μαργαριταρένιο (Lycoperdon perlatum)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαράσμιος Ο Ορειάδης (Marasmius oreades)

Παρατηρητής

lklasna

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2022

Τόπος

Ústecký, CZ (Google, OSM)
Μαράσμιος Ο Ορειάδης - Photo (c) Giorgio Bardelli, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Giorgio Bardelli
Η ταυτότητα του χρήστη gekko013: Μαράσμιος Ο Ορειάδης (Marasmius oreades)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lklasna

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2022

Τόπος

Ústecký, CZ (Google, OSM)
Mycena - Photo (c) naturalisttrent, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by naturalisttrent
Η ταυτότητα του χρήστη gekko013: Γένος Mycena, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lklasna

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2022

Τόπος

Ústecký, CZ (Google, OSM)
Suillus collinitus - Photo (c) Federico Calledda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Federico Calledda
Η ταυτότητα του χρήστη gekko013: Suillus collinitus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bela_sestakova

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 28, 2023 03:22 ΜΜ CET
Phyllotopsis nidulans - Photo (c) Ken-ichi Ueda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη gekko013: Phyllotopsis nidulans, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jerryza

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2022 04:06 ΜΜ CEST
Daedaleopsis confragosa - Photo (c) Fero Bednar, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Fero Bednar
Η ταυτότητα του χρήστη gekko013: Daedaleopsis confragosa, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 26, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ondej26

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2022 11:25 ΠΜ CEST
Cortinarius semisanguineus - Photo (c) shopkins70, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by shopkins70
Η ταυτότητα του χρήστη gekko013: Cortinarius semisanguineus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 26, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pavel290

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2022 04:45 ΜΜ CEST

Τόπος

Chrast, Česko (Google, OSM)
Collybia personata - Photo (c) Danilo Ugrnov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Danilo Ugrnov
Η ταυτότητα του χρήστη gekko013: Collybia personata, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 26, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vanda_m

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2022 05:23 ΜΜ CEST
Artomyces - Photo (c) casspugh, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη gekko013: Γένος Artomyces, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 26, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ankomarek_

Ημερομηνία

Οκτώβριος 28, 2022 04:44 ΜΜ CEST

Περιγραφή

Paxillus filamentosus

Alnopaxillus - Photo (c) Marco Vicariotto, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Marco Vicariotto
Η ταυτότητα του χρήστη gekko013: Υπογένος Alnopaxillus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 26, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marie1470

Ημερομηνία

Νοέμβριος 7, 2022 12:25 ΜΜ CET

Περιγραφή

U nás na zahradě

Collybia personata - Photo (c) Danilo Ugrnov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Danilo Ugrnov
Η ταυτότητα του χρήστη gekko013: Collybia personata, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 26, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ankomarek_

Ημερομηνία

Ιανουάριος 10, 2023 12:06 ΜΜ CET
Hapalopilus rutilans - Photo (c) Cindi Fitzgerald, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Cindi Fitzgerald
Η ταυτότητα του χρήστη gekko013: Hapalopilus rutilans, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 26, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jofator

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 16, 2023 11:10 ΠΜ CET
Bjerkandera adusta - Photo (c) nagelhoutandre, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by nagelhoutandre
Η ταυτότητα του χρήστη gekko013: Bjerkandera adusta, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 26, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daniel009

Ημερομηνία

Μάρτιος 13, 2023 03:24 ΜΜ CET
Exidia glandulosa - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by sugarsnap_t
Η ταυτότητα του χρήστη gekko013: Exidia glandulosa, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 26, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pavel206

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2023 06:32 ΜΜ CEST
Volvariella bombycina - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη gekko013: Volvariella bombycina, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 26, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φόμης (Γένος Fomes)

Παρατηρητής

tereza_smidova

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2023 11:36 ΠΜ CEST
Φόμης - Photo (c) onnola, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη gekko013: Φόμης (Γένος Fomes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 26, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

p__herman

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2023 07:31 ΜΜ CEST
Suillellus luridus - Photo (c) ανώνυμος, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη gekko013: Suillellus luridus, Ένα μέλος του Βωλιτοειδή (Οικογένεια Boletaceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 26, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jakubzelen

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2023 10:52 ΠΜ CEST
Cyanoboletus pulverulentus - Photo (c) Adam Bryant, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Adam Bryant
Η ταυτότητα του χρήστη gekko013: Cyanoboletus pulverulentus, Ένα μέλος του Βωλιτοειδή (Οικογένεια Boletaceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 26, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jana465

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2023 10:52 ΠΜ CEST

Τόπος

Býšť, Česko (Google, OSM)
Trametes - Photo (c) Henk Wallays, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη gekko013: Γένος Trametes, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 26, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

filipvyskocil

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2023 11:37 ΠΜ CEST
Pholiota flammans - Photo (c) Kseniya Atuchina, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Kseniya Atuchina
Η ταυτότητα του χρήστη gekko013: Pholiota flammans, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 26, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

semikvoj

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2023 06:36 ΜΜ CEST
Polyporales - Photo (c) skitterbug, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by skitterbug
Η ταυτότητα του χρήστη gekko013: Τάξη Polyporales, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 26, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tomas15783

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2023 03:21 ΜΜ CEST

Περιγραφή

Na pařezu, Václavka to není

Gymnopilus junonius - Photo (c) Davide Puddu, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Davide Puddu
Η ταυτότητα του χρήστη gekko013: Gymnopilus junonius, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 26, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andrzej_oleksa

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2023 06:15 ΜΜ CEST
Coprinus comatus - Photo (c) Josema, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Josema
Η ταυτότητα του χρήστη gekko013: Coprinus comatus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 26, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

honzalevy

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2023 08:42 ΠΜ CEST
Flammulaster limulatus - Photo (c) Marco Floriani, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Marco Floriani
Η ταυτότητα του χρήστη gekko013: Flammulaster limulatus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 26, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tomas1974

Ημερομηνία

Οκτώβριος 28, 2023 04:02 ΜΜ CEST

Τόπος

Chrudim, CZ-EK, CZ (Google, OSM)
Suillus cavipes - Photo (c) saxzimbog, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by saxzimbog
Η ταυτότητα του χρήστη gekko013: Suillus cavipes, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 26, 2024
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 419