Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fredericosonntag

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2023 06:39 ΠΜ -03
Malthesis - Photo (c) santiagopcol, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by santiagopcol
Η ταυτότητα του χρήστη gbiffi: Γένος Malthesis, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Μάιος 21, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rene-joffre_vaca

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2023 10:14 ΜΜ -04
Silinae - Photo (c) Luis Stevens, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Luis Stevens
Η ταυτότητα του χρήστη gbiffi: Υποοικογένεια Silinae, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Μάιος 21, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanrock06

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2023 12:10 ΠΜ -03

Τόπος

Campos Novos (Google, OSM)
Chauliognathus missionum - Photo (c) Evandro, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Evandro
Η ταυτότητα του χρήστη gbiffi: Chauliognathus missionum, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Μάιος 14, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

larafvicente

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2020
Chauliognathus missionum - Photo (c) Evandro, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Evandro
Η ταυτότητα του χρήστη gbiffi: Chauliognathus missionum, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Μάιος 14, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

entomologista

Ημερομηνία

Μάρτιος 22, 2023 09:22 ΠΜ -03
Chauliognathini - Photo (c) Anne, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη gbiffi: Φυλή Chauliognathini, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Μάιος 12, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pedrosantoss

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2023 07:19 ΠΜ -03
Chauliognathini - Photo (c) Anne, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη gbiffi: Φυλή Chauliognathini, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Μάιος 12, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lucaskaminski

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2022 11:35 ΠΜ -03
Chauliognathini - Photo (c) Anne, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη gbiffi: Φυλή Chauliognathini, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Μάιος 12, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alenilson

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2021 08:28 ΠΜ -03
Chauliognathini - Photo (c) Anne, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη gbiffi: Φυλή Chauliognathini, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Μάιος 12, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

biologocelio

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2019 03:50 ΜΜ -03
Chauliognathini - Photo (c) Anne, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη gbiffi: Φυλή Chauliognathini, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Μάιος 12, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pedrollandim

Ημερομηνία

Μάρτιος 8, 2020 09:57 ΠΜ -03
Belotus - Photo (c) Mike Quinn, Austin, TX, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mike Quinn, Austin, TX
Η ταυτότητα του χρήστη gbiffi: Γένος Belotus, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Μάιος 12, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reisab

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2023 07:06 ΠΜ -03
Malthesis - Photo (c) santiagopcol, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by santiagopcol
Η ταυτότητα του χρήστη gbiffi: Γένος Malthesis, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Μάιος 07, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thiago_zanetti

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2023 07:03 ΠΜ -03
Malthesis - Photo (c) santiagopcol, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by santiagopcol
Η ταυτότητα του χρήστη gbiffi: Γένος Malthesis, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Μάιος 07, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

smiley_beaver

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2023
Malthesis - Photo (c) santiagopcol, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by santiagopcol
Η ταυτότητα του χρήστη gbiffi: Γένος Malthesis, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 26, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pajeu

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2018
Discodon minutum - Photo (c) Miranda85, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Miranda85
Η ταυτότητα του χρήστη gbiffi: Discodon minutum, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 25, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lrubio7

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 21, 2017
Discodon minutum - Photo (c) Miranda85, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Miranda85
Η ταυτότητα του χρήστη gbiffi: Discodon minutum, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 25, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diogoluiz

Ημερομηνία

Νοέμβριος 15, 2017 05:48 ΜΜ HST

Περιγραφή

Polemius denticornis (Blanchard, 1846)

Discodon minutum - Photo (c) Miranda85, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Miranda85
Η ταυτότητα του χρήστη gbiffi: Discodon minutum, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 25, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dewels

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2, 2021 03:00 ΜΜ -03

Τόπος

Pirataba (Google, OSM)
Discodon minutum - Photo (c) Miranda85, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Miranda85
Η ταυτότητα του χρήστη gbiffi: Discodon minutum, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 25, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joao_ortolan

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2022 04:38 ΜΜ -03
Discodon minutum - Photo (c) Miranda85, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Miranda85
Η ταυτότητα του χρήστη gbiffi: Discodon minutum, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 25, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dougallii

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2022 09:02 ΠΜ -03
Pachymesia - Photo (c) Rogerio Dias, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Rogerio Dias
Η ταυτότητα του χρήστη gbiffi: Γένος Pachymesia, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 25, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vanglezza_menon

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 15, 2022 03:54 ΜΜ -03
Silis laeta - Photo (c) Perk's images, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Perk's images
Η ταυτότητα του χρήστη gbiffi: Silis laeta, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 25, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peppyyyyyyyy

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 26, 2022 08:19 ΠΜ -03
Silis laeta - Photo (c) Perk's images, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Perk's images
Η ταυτότητα του χρήστη gbiffi: Silis laeta, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peppyyyyyyyy

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 25, 2022 07:54 ΠΜ -03
Silis laeta - Photo (c) Perk's images, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Perk's images
Η ταυτότητα του χρήστη gbiffi: Silis laeta, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ericfischerrempe

Ημερομηνία

Ιανουάριος 22, 2023 11:49 ΜΜ -03
Discodon minutum - Photo (c) Miranda85, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Miranda85
Η ταυτότητα του χρήστη gbiffi: Discodon minutum, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 25, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

proserpinchen

Ημερομηνία

Ιανουάριος 6, 2021
Discodon minutum - Photo (c) Miranda85, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Miranda85
Η ταυτότητα του χρήστη gbiffi: Discodon minutum, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 25, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daniel_schelesky

Ημερομηνία

Οκτώβριος 5, 2022 04:02 ΜΜ -03

Τόπος

Ribeirão Bonito (Google, OSM)
Discodon minutum - Photo (c) Miranda85, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Miranda85
Η ταυτότητα του χρήστη gbiffi: Discodon minutum, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 25, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rodrigodios

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 5, 2023 10:26 ΠΜ -03
Discodon minutum - Photo (c) Miranda85, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Miranda85
Η ταυτότητα του χρήστη gbiffi: Discodon minutum, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 25, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

isabetabug

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2017 02:47 ΜΜ HST
Lobetus - Photo (c) Karen Yukich, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Karen Yukich
Η ταυτότητα του χρήστη gbiffi: Γένος Lobetus, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 24, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

graceambuludi

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2021 05:29 ΜΜ EDT
Macromalthinus - Photo (c) Gabriel Biffi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Gabriel Biffi
Η ταυτότητα του χρήστη gbiffi: Γένος Macromalthinus, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 24, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ggroitman

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2021 11:39 ΠΜ UTC
Chauliognathus octomaculatus - Photo (c) Juan José Bonanno, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Juan José Bonanno
Η ταυτότητα του χρήστη gbiffi: Chauliognathus octomaculatus, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 24, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benkeen

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2022 07:11 ΜΜ PDT

Τόπος

Quijos, EC-NA, EC (Google, OSM)
Chauliognathus brunneomaculatus - Photo (c) Jim McClarin, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη gbiffi: Chauliognathus brunneomaculatus, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 24, 2023
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 1182