Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σιγλίγουρος (Numenius phaeopus)

Παρατηρητής

anton_abushin

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2023 09:53 ΠΜ MSK
Numenius phaeopus phaeopus - Photo (c) Pierre Dalous, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη garyallport: Numenius phaeopus ssp. phaeopus, Ένα μέλος του Σιγλίγουρος (Numenius phaeopus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 13, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σιγλίγουρος (Numenius phaeopus)

Παρατηρητής

vit_polyak

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2018 07:48 ΠΜ +05
Numenius phaeopus phaeopus - Photo (c) Pierre Dalous, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη garyallport: Numenius phaeopus ssp. phaeopus, Ένα μέλος του Σιγλίγουρος (Numenius phaeopus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 13, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σιγλίγουρος (Numenius phaeopus)

Παρατηρητής

birds_n_roll

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2021 07:01 ΜΜ MSK
Numenius phaeopus phaeopus - Photo (c) Pierre Dalous, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη garyallport: Numenius phaeopus ssp. phaeopus, Ένα μέλος του Σιγλίγουρος (Numenius phaeopus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 13, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σιγλίγουρος (Numenius phaeopus)

Παρατηρητής

gonkem1986

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2023 07:37 ΜΜ MSK
Numenius phaeopus phaeopus - Photo (c) Pierre Dalous, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη garyallport: Numenius phaeopus ssp. phaeopus, Ένα μέλος του Σιγλίγουρος (Numenius phaeopus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 13, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σιγλίγουρος (Numenius phaeopus)

Παρατηρητής

gonkem1986

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2023 02:29 ΜΜ +05
Numenius phaeopus phaeopus - Photo (c) Pierre Dalous, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη garyallport: Numenius phaeopus ssp. phaeopus, Ένα μέλος του Σιγλίγουρος (Numenius phaeopus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 13, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σιγλίγουρος (Numenius phaeopus)

Παρατηρητής

birdchuvashia

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2007 05:24 ΠΜ MSD
Numenius phaeopus phaeopus - Photo (c) Pierre Dalous, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη garyallport: Numenius phaeopus ssp. phaeopus, Ένα μέλος του Σιγλίγουρος (Numenius phaeopus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 13, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σιγλίγουρος (Numenius phaeopus)

Παρατηρητής

komol

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2021

Τόπος

Обская (Google, OSM)
Numenius phaeopus phaeopus - Photo (c) Pierre Dalous, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη garyallport: Numenius phaeopus ssp. phaeopus, Ένα μέλος του Σιγλίγουρος (Numenius phaeopus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 13, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σιγλίγουρος (Numenius phaeopus)

Παρατηρητής

zincarabus

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2014 10:02 ΠΜ MSK
Numenius phaeopus phaeopus - Photo (c) Pierre Dalous, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη garyallport: Numenius phaeopus ssp. phaeopus, Ένα μέλος του Σιγλίγουρος (Numenius phaeopus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 13, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σιγλίγουρος (Numenius phaeopus)

Παρατηρητής

birdchuvashia

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2020 04:02 ΜΜ MSK
Numenius phaeopus phaeopus - Photo (c) Pierre Dalous, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη garyallport: Numenius phaeopus ssp. phaeopus, Ένα μέλος του Σιγλίγουρος (Numenius phaeopus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 13, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σιγλίγουρος (Numenius phaeopus)

Παρατηρητής

sundry_divers

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2023 03:55 ΠΜ +06
Numenius phaeopus phaeopus - Photo (c) Pierre Dalous, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη garyallport: Numenius phaeopus ssp. phaeopus, Ένα μέλος του Σιγλίγουρος (Numenius phaeopus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 13, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σιγλίγουρος (Numenius phaeopus)

Παρατηρητής

marnika

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2018 06:34 ΠΜ +03
Numenius phaeopus phaeopus - Photo (c) Pierre Dalous, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη garyallport: Numenius phaeopus ssp. phaeopus, Ένα μέλος του Σιγλίγουρος (Numenius phaeopus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 13, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vladimir_belinsky

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2022 09:53 ΠΜ MSK
Numenius phaeopus phaeopus - Photo (c) Pierre Dalous, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη garyallport: Numenius phaeopus ssp. phaeopus, Ένα μέλος του Σιγλίγουρος (Numenius phaeopus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 13, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σιγλίγουρος (Numenius phaeopus)

Παρατηρητής

misha_kuzmin

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2022 05:51 ΜΜ MSK
Numenius phaeopus phaeopus - Photo (c) Pierre Dalous, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη garyallport: Numenius phaeopus ssp. phaeopus, Ένα μέλος του Σιγλίγουρος (Numenius phaeopus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 13, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σιγλίγουρος (Numenius phaeopus)

Παρατηρητής

sowjaka

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2018 05:30 ΜΜ +05

Περιγραφή

фото Митюшиной Разифы https://ok.ru/profile/562123083691/album/837312106923

Numenius phaeopus phaeopus - Photo (c) Pierre Dalous, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη garyallport: Numenius phaeopus ssp. phaeopus, Ένα μέλος του Σιγλίγουρος (Numenius phaeopus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 13, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σιγλίγουρος (Numenius phaeopus)

Παρατηρητής

deniskosh

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2023 01:30 ΜΜ +05
Σιγλίγουρος - Photo (c) Paul Cools, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Cools
Η ταυτότητα του χρήστη garyallport: Σιγλίγουρος (Numenius phaeopus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 13, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

niallp

Ημερομηνία

Οκτώβριος 29, 2019 10:47 ΠΜ SAST
Numenius phaeopus alboaxillaris - Photo (c) garyallport, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by garyallport
Η ταυτότητα του χρήστη garyallport: Numenius phaeopus ssp. alboaxillaris, Ένα μέλος του Σιγλίγουρος (Numenius phaeopus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 13, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vit_polyak

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2020 02:41 ΜΜ +05

Περιγραφή

В фауне Урала и Сибири №1 за 2021 г. опубликована статья о встречах этого подвида среднего кроншнепа на Южном Урале и в Приуралье, идентификацию провел рецензент В.В. Морозов из Москвы

Numenius phaeopus alboaxillaris - Photo (c) garyallport, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by garyallport
Η ταυτότητα του χρήστη garyallport: Numenius phaeopus ssp. alboaxillaris, Ένα μέλος του Σιγλίγουρος (Numenius phaeopus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 13, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vit_polyak

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2021 07:55 ΠΜ +05

Περιγραφή

Найдена беспокоившаяся пара и гнездо, все на фото

Σιγλίγουρος - Photo (c) Paul Cools, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Cools
Η ταυτότητα του χρήστη garyallport: Σιγλίγουρος (Numenius phaeopus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 13, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σιγλίγουρος (Numenius phaeopus)

Παρατηρητής

niallp

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2021 02:58 ΜΜ SAST
Σιγλίγουρος - Photo (c) Paul Cools, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Cools
Η ταυτότητα του χρήστη garyallport: Σιγλίγουρος (Numenius phaeopus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 13, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

avocat

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2018 07:44 ΠΜ PDT
Crinifer leucogaster - Photo (c) Lip Kee, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη garyallport: Crinifer leucogaster, Ένα μέλος του Μουσοφαγίδες (Οικογένεια Musophagidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λιβαδοσφυριχτής (Charadrius vociferus)

Παρατηρητής

michael_long

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2023 11:25 ΠΜ PDT
Λιβαδοσφυριχτής - Photo (c) world_lineage, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by world_lineage
Η ταυτότητα του χρήστη garyallport: Λιβαδοσφυριχτής (Charadrius vociferus)
Προστέθηκε στις Μάιος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δρεπανοσκαλίδρα (Calidris ferruginea)

Παρατηρητής

natashatrofimova

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2023 10:05 ΠΜ +07
Δρεπανοσκαλίδρα - Photo (c) Paul Cools, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Cools
Η ταυτότητα του χρήστη garyallport: Δρεπανοσκαλίδρα (Calidris ferruginea)
Προστέθηκε στις Μάιος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

spencer205

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2023 04:10 ΜΜ HST
Copsychus malabaricus - Photo (c) Vijay Anand Ismavel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη garyallport: Copsychus malabaricus, Ένα μέλος του Μυϊοθηριίδες (Οικογένεια Muscicapidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zaf2103

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2023 10:06 ΠΜ PDT
Melanerpes formicivorus - Photo (c) Dmitry Mozzherin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη garyallport: Melanerpes formicivorus, Ένα μέλος του Δρυοκολάπτες (Οικογένεια Picidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cammfl

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2023 01:22 ΜΜ EDT
Helmitheros vermivorum - Photo (c) Jerry Oldenettel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη garyallport: Helmitheros vermivorum, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

natashatrofimova

Ημερομηνία

Μάιος 2023
Ευρωπαϊκό Μαυροκιρκίνεζο - Photo (c) Mourad Harzallah, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Mourad Harzallah
Η ταυτότητα του χρήστη garyallport: Ευρωπαϊκό Μαυροκιρκίνεζο (Falco vespertinus)
Προστέθηκε στις Μάιος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καναδέζικη Χήνα (Branta canadensis)

Παρατηρητής

norbertkondla

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2023 02:54 ΜΜ MDT
Καναδέζικη Χήνα - Photo (c) Dimitris Salas, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Dimitris Salas
Η ταυτότητα του χρήστη garyallport: Καναδέζικη Χήνα (Branta canadensis)
Προστέθηκε στις Μάιος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aryckaert

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2023 03:44 ΜΜ MDT

Τόπος

Corinne, UT, US (Google, OSM)
Recurvirostra americana - Photo (c) Ad Konings, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ad Konings
Η ταυτότητα του χρήστη garyallport: Recurvirostra americana, Ένα μέλος του Χαραδριόμορφα (Τάξη Charadriiformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 30, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paul_prappas1

Ημερομηνία

Μάρτιος 2017

Τόπος

Hawaii, US (Google, OSM)
Padda oryzivora - Photo (c) dmgallagher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη garyallport: Padda oryzivora, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 18, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σουσουράδες (Γένος Motacilla)

Παρατηρητής

sulakna

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2017 10:51 ΠΜ IST
Σουσουράδες - Photo (c) Carmelo López Abad, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Carmelo López Abad
Η ταυτότητα του χρήστη garyallport: Σουσουράδες (Γένος Motacilla)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 24, 2020
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 78