Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

philwarren

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2022 08:29 AM PDT
Αμερικάνικη Μαυροκουρούνα - Photo (c) Joe McKenna, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη gallusgallusdomesticus: Αμερικάνικη Μαυροκουρούνα (Corvus brachyrhynchos)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σφήνουρο Περιστέρι (Zenaida macroura)

Παρατηρητής

texasgirl27

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2022 04:07 PM CDT

Περιγραφή

This dove is nesting in a tree about 30 ft from my house. In observing her, I have learned quite a bit about Mourning Doves, including that they nest from early spring through October and may have as many as five broods per year. So far we haven't seen the mate and don't know if it is living or not.

Σφήνουρο Περιστέρι - Photo (c) Donna Pomeroy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Donna Pomeroy
Η ταυτότητα του χρήστη gallusgallusdomesticus: Σφήνουρο Περιστέρι (Zenaida macroura)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos)

Παρατηρητής

that_bug_guy

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2022 04:22 PM EDT
Πρασινοκέφαλη Πάπια - Photo (c) ανώνυμος, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη gallusgallusdomesticus: Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γκρίζο Αγριοκούνελο (Sylvilagus floridanus)

Παρατηρητής

djlavor

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2022

Τόπος

United States (Google, OSM)

Περιγραφή

Note rusty-brown back mottled with black w/ paler sides; prominent rusty nape; white belly and underside of tail. Also, the ears, from base to tip, are equal to or shorter than the length of the head from nose to neck. This rabbit has numerous predators and seldom survives more than 2 years in the wild.

Γκρίζο Αγριοκούνελο - Photo (c) Pedro Peloso, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Pedro Peloso
Η ταυτότητα του χρήστη gallusgallusdomesticus: Γκρίζο Αγριοκούνελο (Sylvilagus floridanus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κόκκινος Καρδινάλιος (Cardinalis cardinalis)

Παρατηρητής

djlavor

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2022

Τόπος

United States (Google, OSM)

Περιγραφή

Note short, thick bill; brilliant red plumage with black mask and throat.

Κόκκινος Καρδινάλιος - Photo (c) Tripp Davenport, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη gallusgallusdomesticus: Κόκκινος Καρδινάλιος (Cardinalis cardinalis)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Άλογο (Equus caballus)

Παρατηρητής

djlavor

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2022 05:49 PM EDT

Περιγραφή

The feral horse of Assateague Island.

Άλογο - Photo (c) Judy Gallagher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Judy Gallagher
Η ταυτότητα του χρήστη gallusgallusdomesticus: Άλογο (Equus caballus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκοκέφαλος Θαλασσαετός (Haliaeetus leucocephalus)

Παρατηρητής

jlayman

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2022 09:44 AM EDT
Λευκοκέφαλος Θαλασσαετός - Photo (c) Bryan Pfeiffer, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Bryan Pfeiffer
Η ταυτότητα του χρήστη gallusgallusdomesticus: Λευκοκέφαλος Θαλασσαετός (Haliaeetus leucocephalus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

apistopanchax

Ημερομηνία

Ιανουάριος 11, 2019 12:18 PM CET
Γαλαζολαίμης - Photo (c) Александр, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Александр
Η ταυτότητα του χρήστη gallusgallusdomesticus: Γαλαζολαίμης (Luscinia svecica)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καναδέζικη Χήνα (Branta canadensis)

Παρατηρητής

dakzig

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2022 10:38 AM EDT
Καναδέζικη Χήνα - Photo (c) Dimitris S, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Dimitris S
Η ταυτότητα του χρήστη gallusgallusdomesticus: Καναδέζικη Χήνα (Branta canadensis)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rosierockets

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2022 02:25 PM BST
Aeshna mixta - Photo (c) Paul Cools, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Cools
Η ταυτότητα του χρήστη gallusgallusdomesticus: Aeshna mixta, Ένα μέλος του Ανισόπτερα (Υποτάξη Anisoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dieterh

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2022 10:55 AM CEST
Scaeva pyrastri - Photo (c) Miranda Engelshoven, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Miranda Engelshoven
Η ταυτότητα του χρήστη gallusgallusdomesticus: Scaeva pyrastri, Ένα μέλος του Συρφίδες (Οικογένεια Syrphidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

colettepaul

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2022 03:39 PM EDT
Danaus plexippus - Photo (c) fam-esquivel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη gallusgallusdomesticus: Danaus plexippus, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αργυροτσικνιάς (Ardea alba)

Παρατηρητής

djlavor

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2022

Περιγραφή

Note large size with impressive wingspan; heavy yellow bill; blackish legs and feet.

Αργυροτσικνιάς - Photo (c) Judy Gallagher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη gallusgallusdomesticus: Αργυροτσικνιάς (Ardea alba)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

conor22

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2022 09:48 AM EDT
Trametes versicolor - Photo (c) Jason White, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jason White
Η ταυτότητα του χρήστη gallusgallusdomesticus: Trametes versicolor, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mc2032

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2022 05:20 PM AWST

Περιγραφή

Flinders Park

Microcarbo melanoleucos - Photo (c) Anna Lanigan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Anna Lanigan
Η ταυτότητα του χρήστη gallusgallusdomesticus: Microcarbo melanoleucos, Ένα μέλος του Φαλακροκορακίδες (Οικογένεια Phalacrocoracidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amylovetus

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2022 04:17 PM -03
Salvator merianae - Photo (c) lrech, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by lrech
Η ταυτότητα του χρήστη gallusgallusdomesticus: Salvator merianae, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πρασινοτσικνιάς (Butorides virescens)

Παρατηρητής

chrispeak

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2022 06:02 PM EDT
Πρασινοτσικνιάς - Photo (c) BJ Stacey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by BJ Stacey
Η ταυτότητα του χρήστη gallusgallusdomesticus: Πρασινοτσικνιάς (Butorides virescens)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

belendri

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 28, 2021 01:12 PM -03
Crotophaga major - Photo (c) Mike Allen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη gallusgallusdomesticus: Crotophaga major, Ένα μέλος του Κοκκυγόμορφα (Τάξη Cuculiformes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

belendri

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 28, 2021 01:01 PM -03
Crotophaga major - Photo (c) Mike Allen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη gallusgallusdomesticus: Crotophaga major, Ένα μέλος του Κοκκυγόμορφα (Τάξη Cuculiformes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χρυσός Δρυοκολάπτης (Colaptes auratus)

Παρατηρητής

nathan_farmerboy

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2022 05:39 PM MDT

Τόπος

Ciudad Cuauhtemoc (Google, OSM)
Χρυσός Δρυοκολάπτης - Photo (c) Kala Murphy King, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Kala Murphy King
Η ταυτότητα του χρήστη gallusgallusdomesticus: Χρυσός Δρυοκολάπτης (Colaptes auratus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

conor22

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2022 10:14 AM EDT
Urbanus proteus - Photo (c) Brad Moon, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Brad Moon
Η ταυτότητα του χρήστη gallusgallusdomesticus: Urbanus proteus, Ένα μέλος του Εσπερίδες (Οικογένεια Hesperiidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καναδέζικη Χήνα (Branta canadensis)

Παρατηρητής

aminata6

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2022 08:09 AM EDT
Καναδέζικη Χήνα - Photo (c) Dimitris S, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Dimitris S
Η ταυτότητα του χρήστη gallusgallusdomesticus: Καναδέζικη Χήνα (Branta canadensis)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

belendri

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 28, 2021 08:45 AM -03
Platalea ajaja - Photo (c) drdad, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη gallusgallusdomesticus: Platalea ajaja, Ένα μέλος του Πελεκανόμορφα (Τάξη Pelecaniformes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

calnais

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2022 09:48 AM AEST
Vanessa kershawi - Photo (c) Ellura Sanctuary, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Ellura Sanctuary
Η ταυτότητα του χρήστη gallusgallusdomesticus: Vanessa kershawi, Ένα μέλος του Νυμφαλίνες (Υποοικογένεια Nymphalinae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sacjackson

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2022 02:13 PM MDT

Τόπος

Pocatello, ID, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

female

Danaus plexippus - Photo (c) fam-esquivel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη gallusgallusdomesticus: Danaus plexippus, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marcsilver

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2022 08:52 AM EDT

Τόπος

Palmyra, NJ, USA (Google, OSM)
Poecile carolinensis - Photo (c) Mark Peck, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη gallusgallusdomesticus: Poecile carolinensis, Ένα μέλος του Παρίδες (Οικογένεια Paridae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wilfredo_ramos

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2022 04:48 PM CST

Τόπος

Tatumbla, Honduras (Google, OSM)

Περιγραφή

Lo cazo un gato

Melopsittacus undulatus (domestic type) - Photo (c) Ángel Mata, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Ángel Mata
Η ταυτότητα του χρήστη gallusgallusdomesticus: Melopsittacus undulatus (domestic type), Ένα μέλος του Παπαγαλάκι Μπάτζι (Melopsittacus undulatus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marcsilver

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2022 08:52 AM EDT

Τόπος

Palmyra, NJ, USA (Google, OSM)
Poecile atricapillus - Photo (c) Colin Moore, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Colin Moore
Η ταυτότητα του χρήστη gallusgallusdomesticus: Poecile atricapillus, Ένα μέλος του Παρίδες (Οικογένεια Paridae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2022
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marcsilver

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2022 08:48 AM EDT

Τόπος

Palmyra, NJ, USA (Google, OSM)

Ετικέτες

Mniotilta varia - Photo (c) Holly Merker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Holly Merker
Η ταυτότητα του χρήστη gallusgallusdomesticus: Mniotilta varia, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χρυσός Δρυοκολάπτης (Colaptes auratus)

Παρατηρητής

marcsilver

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2022 09:20 AM EDT

Τόπος

Palmyra, NJ, USA (Google, OSM)

Ετικέτες

Χρυσός Δρυοκολάπτης - Photo (c) Kala Murphy King, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Kala Murphy King
Η ταυτότητα του χρήστη gallusgallusdomesticus: Χρυσός Δρυοκολάπτης (Colaptes auratus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2022
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 21329