Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

avakirby

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2021 06:03 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Corolla tubular, lower side spotted, large toothed leaves at base

Digitalis purpurea - Photo (c) Marilyn R, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Marilyn R
Η ταυτότητα του χρήστη gabriella_rose: Digitalis purpurea, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Μάιος 30, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cyanne

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2021 04:32 ΜΜ EDT

Τόπος

Ashland, OR, US (Google, OSM)
Calochortus tolmiei - Photo (c) marinmaverick, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by marinmaverick
Η ταυτότητα του χρήστη gabriella_rose: Calochortus tolmiei, Ένα μέλος του Λειριοειδή (Οικογένεια Liliaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 30, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

prccmg

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2021 12:48 ΜΜ PDT
Calochortus tolmiei - Photo (c) marinmaverick, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by marinmaverick
Η ταυτότητα του χρήστη gabriella_rose: Calochortus tolmiei, Ένα μέλος του Λειριοειδή (Οικογένεια Liliaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 30, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bec52

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2021 05:57 ΜΜ PDT

Τόπος

Coos Bay (Google, OSM)
Calochortus tolmiei - Photo (c) marinmaverick, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by marinmaverick
Η ταυτότητα του χρήστη gabriella_rose: Calochortus tolmiei, Ένα μέλος του Λειριοειδή (Οικογένεια Liliaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 30, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

baileydaniels

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2019 03:20 ΜΜ PDT
Castilleja levisecta - Photo (c) danpvdb, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη gabriella_rose: Castilleja levisecta, Ένα μέλος του Οροβαγχοειδή (Οικογένεια Orobanchaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 30, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tomkaye

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2021 11:19 ΠΜ PDT
Castilleja levisecta - Photo (c) danpvdb, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη gabriella_rose: Castilleja levisecta, Ένα μέλος του Οροβαγχοειδή (Οικογένεια Orobanchaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 30, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rchave

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2021 03:30 ΜΜ PDT

Ετικέτες

ID
Castilleja levisecta - Photo (c) danpvdb, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη gabriella_rose: Castilleja levisecta, Ένα μέλος του Οροβαγχοειδή (Οικογένεια Orobanchaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 30, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paulgordon

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2021 12:14 ΜΜ PDT

Τόπος

Eugene, OR, US (Google, OSM)
Castilleja levisecta - Photo (c) danpvdb, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη gabriella_rose: Castilleja levisecta, Ένα μέλος του Οροβαγχοειδή (Οικογένεια Orobanchaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 30, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shannon_forsberg

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2021 05:37 ΜΜ PDT
Aquilegia formosa - Photo (c) Alan Rockefeller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Alan Rockefeller
Η ταυτότητα του χρήστη gabriella_rose: Aquilegia formosa, Ένα μέλος του Βατραχιοειδή (Οικογένεια Ranunculaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 30, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shannon_forsberg

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2021 05:38 ΜΜ PDT
Tellima grandiflora - Photo (c) Scott Ranger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Scott Ranger
Η ταυτότητα του χρήστη gabriella_rose: Tellima grandiflora, Ένα μέλος του Σαξιφραγκοειδή (Οικογένεια Saxifragaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 30, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 10