Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

classickendall

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2022 06:59 PM PDT
Cancer productus - Photo (c) kcleber, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη gabe_schp: Cancer productus, Ένα μέλος του Κάβουρες (Γένος Cancer)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 21, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zee_bee

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2022 04:02 PM PDT
Eristalis arbustorum - Photo (c) Mardon Erbland, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mardon Erbland
Η ταυτότητα του χρήστη gabe_schp: Eristalis arbustorum, Ένα μέλος του Συρφίδες (Οικογένεια Syrphidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 21, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zee_bee

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2022 04:02 PM PDT
Eristalis hirta - Photo (c) K Schneider, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη gabe_schp: Eristalis hirta, Ένα μέλος του Συρφίδες (Οικογένεια Syrphidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 20, 2022
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)

Παρατηρητής

sally3142

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2019 12:27 PM PDT

Περιγραφή

biɡɡest barnacle eatinɡ ive seen and very dark! is it a diff sp?

Onchidoris bilamellata - Photo (c) Minette Layne, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη gabe_schp: Onchidoris bilamellata, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 15, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sally3142

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2011 12:39 PM PDT

Περιγραφή

possibly barnacle nudibranch, but much larger (2cm) than what i otherwise see, and not a distinct overall pattern

Onchidoris bilamellata - Photo (c) Minette Layne, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη gabe_schp: Onchidoris bilamellata, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 15, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjonwhidbey

Ημερομηνία

Απρίλιος 20, 2022 03:36 PM PDT
Onchidella borealis - Photo (c) Robin Gwen Agarwal, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Robin Gwen Agarwal
Η ταυτότητα του χρήστη gabe_schp: Onchidella borealis, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 15, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sr_smith

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2022 10:15 AM PDT

Τόπος

San Juan Islands (Google, OSM)

Περιγραφή

The frilled bumpy guy. When i touched him, it did not feel like it had a hard shell. Maybe a sea slug of some kind?

Onchidella borealis - Photo (c) Robin Gwen Agarwal, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Robin Gwen Agarwal
Η ταυτότητα του χρήστη gabe_schp: Onchidella borealis, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 15, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjonwhidbey

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2022 04:08 PM PDT
Onchidella borealis - Photo (c) Robin Gwen Agarwal, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Robin Gwen Agarwal
Η ταυτότητα του χρήστη gabe_schp: Onchidella borealis, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 15, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jinwentao

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2022 02:13 PM PDT
Onchidella borealis - Photo (c) Robin Gwen Agarwal, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Robin Gwen Agarwal
Η ταυτότητα του χρήστη gabe_schp: Onchidella borealis, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 15, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rambryum

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2022 03:55 PM PDT

Περιγραφή

On evergreen huckleberry

Calyptospora columnaris - Photo (c) Ken-ichi Ueda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Ken-ichi Ueda
Η ταυτότητα του χρήστη gabe_schp: Calyptospora columnaris, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 14, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rambryum

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2022 02:03 PM PDT
Frangula purshiana - Photo (c) Joshua Tewksbury, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Joshua Tewksbury
Η ταυτότητα του χρήστη gabe_schp: Frangula purshiana, Ένα μέλος του Ροδώδη (Τάξη Rosales)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 14, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sydneyschutz

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2022 10:57 AM PDT
Potentilleae - Photo (c) Michael Ellis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Michael Ellis
Η ταυτότητα του χρήστη gabe_schp: Φυλή Potentilleae, Ένα μέλος του Ροδοειδή (Οικογένεια Rosaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 14, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lexyreinhardt

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2022 12:12 PM PDT

Ετικέτες

Chamaenerion angustifolium - Photo (c) Ken-ichi Ueda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη gabe_schp: Chamaenerion angustifolium, Ένα μέλος του Οναγροειδή (Οικογένεια Onagraceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 14, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lexyreinhardt

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2022 10:44 AM PDT
Chamaenerion angustifolium - Photo (c) Ken-ichi Ueda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη gabe_schp: Chamaenerion angustifolium, Ένα μέλος του Οναγροειδή (Οικογένεια Onagraceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 14, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sydneyschutz

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2022 09:46 AM PDT
Egregia menziesii - Photo (c) BJ Stacey, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη gabe_schp: Egregia menziesii, Ένα μέλος του Χρωμιστά (Βασίλειο Chromista)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 14, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexvlow

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2022 02:42 PM PDT
Chamaenerion angustifolium - Photo (c) Ken-ichi Ueda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη gabe_schp: Chamaenerion angustifolium, Ένα μέλος του Οναγροειδή (Οικογένεια Onagraceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 14, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sydneyschutz

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2022 09:34 AM PDT
Halosaccion glandiforme - Photo (c) anyoung78, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alison Young
Η ταυτότητα του χρήστη gabe_schp: Halosaccion glandiforme, Ένα μέλος του Ροδοφύκη (Συνομοταξία Rhodophyta)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 14, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jennyheron

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2022 12:27 PM MDT
Chamaenerion latifolium - Photo (c) lolo scheiner, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by lolo scheiner
Η ταυτότητα του χρήστη gabe_schp: Chamaenerion latifolium, Ένα μέλος του Οναγροειδή (Οικογένεια Onagraceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 14, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kmfret

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2019 11:30 AM PDT
Onchidella borealis - Photo (c) Robin Gwen Agarwal, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Robin Gwen Agarwal
Η ταυτότητα του χρήστη gabe_schp: Onchidella borealis, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 14, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lexyreinhardt

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2022 08:19 AM PDT
Onchidella borealis - Photo (c) Robin Gwen Agarwal, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Robin Gwen Agarwal
Η ταυτότητα του χρήστη gabe_schp: Onchidella borealis, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 14, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

katiekushneryk

Ημερομηνία

Μάρτιος 22, 2022 04:19 PM PDT

Περιγραφή

eggs?

Onchidoris bilamellata - Photo (c) Minette Layne, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη gabe_schp: Onchidoris bilamellata, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 14, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marilynneb

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2022 03:56 PM PDT

Περιγραφή

I have been seeing a lot of Onchidoris bilamellata at every location visited this spring. It is good to see this after the record heat wave in 2021 at the very low tides in June that killed so much life in the intertidal zone here in the Comox area. In 2021 I did not see any O. bilamellata after the June 2021 "heat dome" until Feb 2022.

Onchidoris bilamellata - Photo (c) Minette Layne, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη gabe_schp: Onchidoris bilamellata, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 14, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jaahljuu

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2022 09:27 AM PDT
Onchidoris bilamellata - Photo (c) Minette Layne, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη gabe_schp: Onchidoris bilamellata, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 14, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fmcghee

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2022 09:06 PM PDT
Onchidoris bilamellata - Photo (c) Minette Layne, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη gabe_schp: Onchidoris bilamellata, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 14, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)

Παρατηρητής

janinevanderlinden

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2022 02:18 PM PDT
Onchidella borealis - Photo (c) Robin Gwen Agarwal, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Robin Gwen Agarwal
Η ταυτότητα του χρήστη gabe_schp: Onchidella borealis, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 14, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fmcghee

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2022 08:28 PM PDT
Onchidoris bilamellata - Photo (c) Minette Layne, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη gabe_schp: Onchidoris bilamellata, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 14, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jimwisnia

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2022 11:53 AM PDT
Doris montereyensis - Photo (c) Gary McDonald, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Gary McDonald
Η ταυτότητα του χρήστη gabe_schp: Doris montereyensis, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 14, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marilynneb

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2022 11:20 AM PDT
Rostanga pulchra - Photo (c) Gary McDonald, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Gary McDonald
Η ταυτότητα του χρήστη gabe_schp: Rostanga pulchra, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 14, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hazeldehaas

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2022 04:08 PM PDT
Rostanga pulchra - Photo (c) Gary McDonald, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Gary McDonald
Η ταυτότητα του χρήστη gabe_schp: Rostanga pulchra, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 14, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hroodenrijs

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2022 02:11 PM PDT
Rostanga pulchra - Photo (c) Gary McDonald, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Gary McDonald
Η ταυτότητα του χρήστη gabe_schp: Rostanga pulchra, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 14, 2022
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 1757