Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnmichaelkelley

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2024 11:59 ΠΜ CDT
Quercus alba - Photo (c) sophia_herrmeyer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by sophia_herrmeyer
Η ταυτότητα του χρήστη fstins1: Quercus alba, Ένα μέλος του Βελανιδιά (Τμήμα Quercus)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bearly33

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2024 12:50 ΜΜ CDT
Pycnanthemum tenuifolium - Photo (c) Eric Hunt, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη fstins1: Pycnanthemum tenuifolium, Ένα μέλος του Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bearly33

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2024 11:12 ΠΜ CDT
Kosteletzkya pentacarpos - Photo (c) miaerick, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη fstins1: Kosteletzkya pentacarpos, Ένα μέλος του Μαλαχοειδή (Οικογένεια Malvaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

royaltyler

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2024 02:02 ΜΜ CDT
Phyciodes tharos - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη fstins1: Phyciodes tharos, Ένα μέλος του Νυμφαλίνες (Υποοικογένεια Nymphalinae)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnmichaelkelley

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Τόπος

Louisiana, US (Google, OSM)

Περιγραφή

in ROW with diverse grassland flora including O. pilosella

Rudbeckia alismifolia - Photo (c) theo_witsell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by theo_witsell
Η ταυτότητα του χρήστη fstins1: Rudbeckia alismifolia, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Μάιος 09, 2024
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnmichaelkelley

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Τόπος

Louisiana, US (Google, OSM)

Περιγραφή

About 3 dozen plants here along with maxima, hirta, and subtomentosa! What a site and what a sight.

Rudbeckia alismifolia - Photo (c) theo_witsell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by theo_witsell
Η ταυτότητα του χρήστη fstins1: Rudbeckia alismifolia, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Μάιος 09, 2024
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

royaltyler

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2024 03:17 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Opposite arrangement

Tilia americana - Photo (c) MassWildlife, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by MassWildlife
Η ταυτότητα του χρήστη fstins1: Tilia americana, Ένα μέλος του Φιλύρα (Γένος Tilia)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tarahtom

Ημερομηνία

Οκτώβριος 29, 2023 05:53 ΜΜ CDT
Viola sororia - Photo (c) Erika Betts, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Erika Betts
Η ταυτότητα του χρήστη fstins1: Viola sororia, Ένα μέλος του Μαλπιγειώδη (Τάξη Malpighiales)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 05, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

royaltyler

Ημερομηνία

Μάρτιος 14, 2024 06:08 ΜΜ CDT
Callophrys gryneus - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη fstins1: Callophrys gryneus, Ένα μέλος του Λυκαινίδες (Οικογένεια Lycaenidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

royaltyler

Ημερομηνία

Μάρτιος 14, 2024 05:57 ΜΜ CDT
Calycopis cecrops - Photo (c) Patrick Coin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη fstins1: Calycopis cecrops, Ένα μέλος του Λυκαινίδες (Οικογένεια Lycaenidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

annreynolds

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2024 10:40 ΠΜ CST
Betula nigra - Photo (c) Richard Candler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Richard Candler
Η ταυτότητα του χρήστη fstins1: Betula nigra, Ένα μέλος του Σημύδα (Γένος Betula)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 03, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

ethanwhitington

Ημερομηνία

Ιανουάριος 6, 2024 04:05 ΜΜ CST
Baccharis halimifolia - Photo (c) Caleb Paul, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Caleb Paul
Η ταυτότητα του χρήστη fstins1: Baccharis halimifolia, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 03, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ethanwhitington

Ημερομηνία

Ιανουάριος 11, 2024 10:56 ΠΜ CST
Andropogon tenuispatheus - Photo (c) tex_66, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by tex_66
Η ταυτότητα του χρήστη fstins1: Andropogon tenuispatheus, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 03, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

argentk9

Ημερομηνία

Ιούνιος 2023

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)
Rudbeckia hirta - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα
Η ταυτότητα του χρήστη fstins1: Rudbeckia hirta, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 03, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

argentk9

Ημερομηνία

Ιούνιος 2023

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)
Coreopsis - Photo (c) Bob Peterson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη fstins1: Γένος Coreopsis, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 03, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brycen12345678

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2023 05:20 ΜΜ CDT
Herbertia lahue - Photo (c) C S Price, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by C S Price
Η ταυτότητα του χρήστη fstins1: Herbertia lahue, Ένα μέλος του Ιριδοειδή (Οικογένεια Iridaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 03, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνόλια (Γένος Magnolia)

Παρατηρητής

kadie8

Ημερομηνία

Ιανουάριος 29, 2024 03:32 ΜΜ CST

Τόπος

Jefferson, TX, US (Google, OSM)
Μαγνόλια - Photo (c) 空猫 T. N, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by 空猫 T. N
Η ταυτότητα του χρήστη fstins1: Μαγνόλια (Γένος Magnolia)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 03, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jonathanclark

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2017 08:54 ΠΜ CDT

Περιγραφή

Habitat: ephemeral pool in brushy cutover in small creek bottoms in an upland piney-woods setting.

Hydrolea ovata - Photo (c) becky123, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by becky123
Η ταυτότητα του χρήστη fstins1: Hydrolea ovata, Ένα μέλος του Στρυχνώδη (Τάξη Solanales)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 03, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elaine3512

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 1, 2024 01:21 ΜΜ CST
Prunus caroliniana - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Nonbinary-Naturalist
Η ταυτότητα του χρήστη fstins1: Prunus caroliniana, Ένα μέλος του Προύνος (Γένος Prunus)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 03, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elaine3512

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 1, 2024 01:21 ΜΜ CST
Prunus caroliniana - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Nonbinary-Naturalist
Η ταυτότητα του χρήστη fstins1: Prunus caroliniana, Ένα μέλος του Προύνος (Γένος Prunus)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 03, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

backyard_conservancy

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2019 02:17 ΜΜ CDT

Τόπος

Jefferson, TX, US (Google, OSM)
Taxodium distichum - Photo (c) William J. Deml, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by William J. Deml
Η ταυτότητα του χρήστη fstins1: Taxodium distichum, Ένα μέλος του Κυπαρισσοειδή (Οικογένεια Cupressaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 03, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

backyard_conservancy

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2019 02:55 ΜΜ CDT

Τόπος

Jefferson, TX, US (Google, OSM)
Tillandsia usneoides - Photo (c) Iván Reséndiz Cruz, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Iván Reséndiz Cruz
Η ταυτότητα του χρήστη fstins1: Tillandsia usneoides, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 03, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

backyard_conservancy

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2019 12:23 ΜΜ CDT
Taxodium distichum - Photo (c) William J. Deml, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by William J. Deml
Η ταυτότητα του χρήστη fstins1: Taxodium distichum, Ένα μέλος του Κυπαρισσοειδή (Οικογένεια Cupressaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 03, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tarahtom

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2023 11:37 ΠΜ CDT
Hibiscus lasiocarpos - Photo (c) Chris Kneupper, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Chris Kneupper
Η ταυτότητα του χρήστη fstins1: Hibiscus lasiocarpos, Ένα μέλος του Ιβίσκος (Γένος Hibiscus)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 31, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

justicejay

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2023 06:31 ΠΜ CDT
Helenium amarum - Photo (c) cwilson5, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη fstins1: Helenium amarum, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 14, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jonathanclark

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2023 10:28 ΠΜ CDT

Περιγραφή

National Catahoula Wildlife Management Preserve, Kisatchie NF. Habitat: roadside at small hardwood creek bottoms in a generally piney-woods/mixed pine-hardwoods upland area.

Verbesina virginica - Photo (c) Mark Fishbein, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mark Fishbein
Η ταυτότητα του χρήστη fstins1: Verbesina virginica, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 02, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σαμιαμίδι (Hemidactylus turcicus)

Παρατηρητής

nwisland

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2023 10:07 ΠΜ CDT

Τόπος

Winnfield, LA, US (Google, OSM)
Σαμιαμίδι - Photo (c) Ty Smith, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ty Smith
Η ταυτότητα του χρήστη fstins1: Σαμιαμίδι (Hemidactylus turcicus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 15, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

savannahlw

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2022
Juniperus virginiana - Photo (c) Steven Severinghaus, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη fstins1: Juniperus virginiana, Ένα μέλος του Σαβίνα (Τμήμα Sabina)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 10, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

savannahlw

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2022
Amelanchier arborea - Photo (c) Bonnie Kinder, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Bonnie Kinder
Η ταυτότητα του χρήστη fstins1: Amelanchier arborea, Ένα μέλος του Αμυγδαλοειδή (Υποοικογένεια Amygdaloideae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 10, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

savannahlw

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2022
Conoclinium coelestinum - Photo (c) bioblitz_aggregate_account, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη fstins1: Conoclinium coelestinum, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 10, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 450