Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grinnin

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 1, 2021 03:34 PM UTC

Περιγραφή

Cropped photos

Ετικέτες

Cathartes aura - Photo (c) Maggie.Smith, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη fsterrett49: Cathartes aura, Ένα μέλος του Καθαρτίδες (Οικογένεια Cathartidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joe_cripe

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 1, 2021 02:57 PM EST
Αμερικανική Λευκή Ίβιδα - Photo (c) fabiomanfredini, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη fsterrett49: Αμερικανική Λευκή Ίβιδα (Eudocimus albus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

richbreisch

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 1, 2021 11:24 AM PST

Περιγραφή

Male duck with an American Coot.

Aythya collaris - Photo (c) Bill Blauvelt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη fsterrett49: Aythya collaris, Ένα μέλος του Χηνόμορφα (Τάξη Anseriformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

richbreisch

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 1, 2021 11:25 AM PST

Περιγραφή

Female.

Aythya collaris - Photo (c) Bill Blauvelt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη fsterrett49: Aythya collaris, Ένα μέλος του Χηνόμορφα (Τάξη Anseriformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oddfitz

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 1, 2021 10:45 AM CST
Ευρασιατική Χουλιαρόπαπια - Photo (c) Frans Vandewalle, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη fsterrett49: Ευρασιατική Χουλιαρόπαπια (Spatula clypeata)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oddfitz

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 1, 2021 10:46 AM CST
Ευρωπαϊκό Κιρκίρι - Photo (c) Mark Kilner, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη fsterrett49: Ευρωπαϊκό Κιρκίρι (Anas crecca)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αργυροτσικνιάς (Ardea alba)

Παρατηρητής

oddfitz

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 1, 2021 10:47 AM CST
Αργυροτσικνιάς - Photo (c) daverowe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη fsterrett49: Αργυροτσικνιάς (Ardea alba)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oddfitz

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 1, 2021 11:13 AM CST
Zonotrichia leucophrys - Photo (c) uzun, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη fsterrett49: Zonotrichia leucophrys, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oddfitz

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 1, 2021 12:09 PM CST
Aythya collaris - Photo (c) Bill Blauvelt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη fsterrett49: Aythya collaris, Ένα μέλος του Χηνόμορφα (Τάξη Anseriformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μολυβοτσίχλονο (Junco hyemalis)

Παρατηρητής

oddfitz

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 1, 2021 12:41 PM CST
Μολυβοτσίχλονο - Photo (c) Mykola Swarnyk, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη fsterrett49: Μολυβοτσίχλονο (Junco hyemalis)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oddfitz

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 1, 2021 01:02 PM CST
Αμερικανική Λευκή Ίβιδα - Photo (c) fabiomanfredini, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη fsterrett49: Αμερικανική Λευκή Ίβιδα (Eudocimus albus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ψαραετός (Pandion haliaetus)

Παρατηρητής

goodie

Ημερομηνία

Ιανουάριος 10, 2020 02:55 PM PST

Τόπος

Morro Bay, CA, USA (Google, OSM)
Ψαραετός - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη fsterrett49: Ψαραετός (Pandion haliaetus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joe_cripe

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 1, 2021 02:46 PM EST
Sayornis phoebe - Photo (c) Ken Butler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη fsterrett49: Sayornis phoebe, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos)

Παρατηρητής

richbreisch

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 1, 2021 11:29 AM PST

Περιγραφή

Male with a domestic white duck.

Πρασινοκέφαλη Πάπια - Photo (c) ανώνυμος, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη fsterrett49: Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oddfitz

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 1, 2021 01:32 PM CST
Αμερικανικό Κιρκινέζι - Photo (c) Jonathan Eisen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη fsterrett49: Αμερικανικό Κιρκινέζι (Falco sparverius)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοκκινόουρη Γερακίνα (Buteo jamaicensis)

Παρατηρητής

oddfitz

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 1, 2021 01:35 PM CST
Κοκκινόουρη Γερακίνα - Photo (c) Craig K. Hunt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη fsterrett49: Κοκκινόουρη Γερακίνα (Buteo jamaicensis)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τυτώ (Tyto alba)

Παρατηρητής

oddfitz

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2021

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)
Τυτώ - Photo (c) Mark Dennis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη fsterrett49: Τυτώ (Tyto alba)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Νανόμπουφος (Asio otus)

Παρατηρητής

oddfitz

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2021

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)
Νανόμπουφος - Photo (c) parped, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη fsterrett49: Νανόμπουφος (Asio otus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oddfitz

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2021

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)
Αμερικανικός Χειμωνόκιρκος - Photo (c) Henry (Hank) Fabian, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη fsterrett49: Αμερικανικός Χειμωνόκιρκος (Circus hudsonius)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oddfitz

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 1, 2021 03:40 PM CST
Lanius borealis - Photo (c) Steven Mlodinow, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη fsterrett49: Lanius borealis, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tsarmiento

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2021 02:30 PM EST
Poecile carolinensis - Photo (c) Mark Peck, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη fsterrett49: Poecile carolinensis, Ένα μέλος του Παρίδες (Οικογένεια Paridae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yellowjacket17

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2021 10:15 PM CST
Quiscalus mexicanus - Photo (c) Francesco Veronesi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη fsterrett49: Quiscalus mexicanus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κόκκινος Καρδινάλιος (Cardinalis cardinalis)

Παρατηρητής

rufousraptor638

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2021 09:52 PM CST

Περιγραφή

I caught this guy hanging out in the evergreen tree in my aunt's back yard. His beautiful color was easy to spot against the dark green background. We barely got the picture before he flew away. My aunt says that she sees him a lot in the tree, so maybe he lives there. She also said there is a female cardinal around, but I never saw her unfortunately. Cardinals eat many different kinds of insects as well as seeds and berries. The male sings to defend his nest, but will attack intruders as well. The cardinal is the state bird of Illinois as well as six other states.
https://www.audubon.org/field-guide/bird/northern-cardinal

Κόκκινος Καρδινάλιος - Photo (c) Jen Goellnitz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη fsterrett49: Κόκκινος Καρδινάλιος (Cardinalis cardinalis)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σπιτοσπουργίτης (Passer domesticus)

Παρατηρητής

tsarmiento

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 1, 2021 11:56 AM EST
Σπιτοσπουργίτης - Photo (c) Ximo Galarza, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη fsterrett49: Σπιτοσπουργίτης (Passer domesticus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Οικόσιτη Πάπια Βαβαρίας (Cairina moschata var. domestica)

Παρατηρητής

oliviatnguyen

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2021 03:34 PM CDT
Οικόσιτη Πάπια Βαβαρίας - Photo (c) Jennifer Snyder, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη fsterrett49: Οικόσιτη Πάπια Βαβαρίας (Cairina moschata var. domestica)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeffmci9

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2021 09:42 AM CST
Cathartes aura - Photo (c) Maggie.Smith, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη fsterrett49: Cathartes aura, Ένα μέλος του Καθαρτίδες (Οικογένεια Cathartidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λασποσκαλίδρα (Calidris alpina)

Παρατηρητής

jeffmci9

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2021 09:45 AM CST
Λασποσκαλίδρα - Photo (c) Paul Reeves, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη fsterrett49: Λασποσκαλίδρα (Calidris alpina)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeffmci9

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2021 09:45 AM CST
Αμερικανικός Λευκοπελεκάνος - Photo (c) TexasEagle, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη fsterrett49: Αμερικανικός Λευκοπελεκάνος (Pelecanus erythrorhynchos)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeffmci9

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2021 09:50 AM CST
Αμερικανικός Λευκοτσικνιάς - Photo (c) Nick Chill, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη fsterrett49: Αμερικανικός Λευκοτσικνιάς (Egretta thula)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeffmci9

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2021 09:55 AM CST
Pyrocephalus rubinus - Photo (c) James Bailey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη fsterrett49: Pyrocephalus rubinus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 61846