Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fyodor2001

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2020 07:33 PM +03
Matricaria discoidea - Photo (c) Andrea Kreuzhage, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Andrea Kreuzhage
Η ταυτότητα του χρήστη frontova: Matricaria discoidea, Ένα μέλος του Ανθέμιδες (Φυλή Anthemideae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 03, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγριοκαρδαμούδα (Capsella bursa-pastoris)

Παρατηρητής

fyodor2001

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2020 03:46 PM +03
Αγριοκαρδαμούδα - Photo (c) Dawid, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Dawid
Η ταυτότητα του χρήστη frontova: Αγριοκαρδαμούδα (Capsella bursa-pastoris)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 03, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fyodor2001

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2020 01:41 PM +03
Tanacetum vulgare - Photo (c) Paul Reeves, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Paul Reeves
Η ταυτότητα του χρήστη frontova: Tanacetum vulgare, Ένα μέλος του Ανθέμιδες (Φυλή Anthemideae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 03, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fyodor2001

Ημερομηνία

Η ημερομηνία λείπει

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία
Phragmites australis - Photo (c) Fyn Kynd, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Fyn Kynd
Η ταυτότητα του χρήστη frontova: Phragmites australis, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 28, 2020
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μικρό Περικοκλάδι (Convolvulus arvensis)

Παρατηρητής

fyodor2001

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2020 02:58 PM +03
Μικρό Περικοκλάδι - Photo (c) David Foster, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by David Foster
Η ταυτότητα του χρήστη frontova: Μικρό Περικοκλάδι (Convolvulus arvensis)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 28, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fyodor2001

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2020 06:12 PM +03

Περιγραφή

Семейство Злаковые

Phragmites australis - Photo (c) Fyn Kynd, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Fyn Kynd
Η ταυτότητα του χρήστη frontova: Phragmites australis, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 26, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαλάχη (Γένος Malva)

Παρατηρητής

feuerfrei_15

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2020 08:22 PM +03
Μαλάχη - Photo (c) Eridan Xharahi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη frontova: Μαλάχη (Γένος Malva)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 25, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κιχώριον Το Ίντυβον (Cichorium intybus)

Παρατηρητής

naturalist37537

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2020
Κιχώριον Το Ίντυβον - Photo (c) Maria Wheeler-Dubas, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Maria Wheeler-Dubas
Η ταυτότητα του χρήστη frontova: Κιχώριον Το Ίντυβον (Cichorium intybus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κίρσιο Το Αρουραίο (Cirsium arvense)

Παρατηρητής

naturalist37537

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2020
Κίρσιο Το Αρουραίο - Photo (c) Almantas Kulbis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Almantas Kulbis
Η ταυτότητα του χρήστη frontova: Κίρσιο Το Αρουραίο (Cirsium arvense)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturalist37537

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2020
Geranium pratense - Photo (c) snsergeevna, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by snsergeevna
Η ταυτότητα του χρήστη frontova: Geranium pratense, Ένα μέλος του Γεράνιο (Γένος Geranium)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturalist37537

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2020
Rosa rugosa - Photo (c) Ryan Hodnett, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη frontova: Rosa rugosa, Ένα μέλος του Τριανταφυλλιά (Γένος Rosa)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κίρσιο Το Αρουραίο (Cirsium arvense)

Παρατηρητής

naturalist37537

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2020
Κίρσιο Το Αρουραίο - Photo (c) Almantas Kulbis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Almantas Kulbis
Η ταυτότητα του χρήστη frontova: Κίρσιο Το Αρουραίο (Cirsium arvense)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturalist37537

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2020
Verbascum nigrum - Photo (c) Steve Chilton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη frontova: Verbascum nigrum, Ένα μέλος του Φλόμος (Γένος Verbascum)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nikitina_maria

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2020 06:01 AM MSK

Περιγραφή

На краю леса

Ιτιά - Photo (c) Ольга Курякова, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ольга Курякова
Η ταυτότητα του χρήστη frontova: Ιτιά (Γένος Salix)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nikitina_maria

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2020 06:02 AM MSK

Περιγραφή

В овраге

Salix caprea - Photo (c) Colin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη frontova: Salix caprea, Ένα μέλος του Ιτιά (Γένος Salix)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nikitina_maria

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2020 06:08 AM MSK

Περιγραφή

На краю леса

Salix caprea - Photo (c) Colin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη frontova: Salix caprea, Ένα μέλος του Ιτιά (Γένος Salix)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nikitina_maria

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2020 06:13 AM MSK

Περιγραφή

В лесу

Aegopodium podagraria - Photo Cbaile19, δεν υπάρχουν γνωστοί περιορισμοί πνευματικών δικαιωμάτων (Κοινό Κτήμα)
Η ταυτότητα του χρήστη frontova: Aegopodium podagraria, Ένα μέλος του Σελινοειδή (Οικογένεια Apiaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nikitina_maria

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2020 06:23 AM MSK

Περιγραφή

В лесу (несколько кустов)

Βιβούρνο - Photo (c) 116916927065934112165, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Matt Muir
Η ταυτότητα του χρήστη frontova: Βιβούρνο (Γένος Viburnum)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nikitina_maria

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2020 06:50 AM MSK

Περιγραφή

Рос на верховом болоте
https://yadi.sk/i/qyIdQCsSDnU12w
https://yadi.sk/i/lrvVXhKHyyK7mg

Rhododendron tomentosum - Photo (c) Kirkku, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη frontova: Rhododendron tomentosum, Ένα μέλος του Ερεικίδες (Οικογένεια Ericaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ασημόλευκα (Populus alba)

Παρατηρητής

nikitina_maria

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2020 07:14 AM MSK

Περιγραφή

Росло около леса ( древесной растение)

Ασημόλευκα - Photo (c) Jeffery Arbuckle, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jeffery Arbuckle
Η ταυτότητα του χρήστη frontova: Ασημόλευκα (Populus alba)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fyodor2001

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2020 02:17 PM +03

Περιγραφή

Семейство Розовые

Potentilla argentea - Photo (c) Anita363, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Anita
Η ταυτότητα του χρήστη frontova: Potentilla argentea, Ένα μέλος του Ροδοειδή (Οικογένεια Rosaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 23, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fyodor2001

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2020 05:20 PM +03

Περιγραφή

Семейство Розовые

Fragaria moschata - Photo (c) Victor Radziun, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη frontova: Fragaria moschata, Ένα μέλος του Φραγκάρια (Γένος Fragaria)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 23, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fyodor2001

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2020 05:07 PM +03

Περιγραφή

Семейство Бобовые

Trifolium medium - Photo (c) Vladimir Bryukhov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Vladimir Bryukhov
Η ταυτότητα του χρήστη frontova: Trifolium medium, Ένα μέλος του Τριφύλλι (Γένος Trifolium)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 23, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturalist37537

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2020 12:48 PM EAT
Symphytum asperum - Photo (c) Viktoria, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Viktoria
Η ταυτότητα του χρήστη frontova: Symphytum asperum, Ένα μέλος του Σύμφυτο (Γένος Symphytum)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 23, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κίρσιο Το Κοινό (Cirsium vulgare)

Παρατηρητής

feuerfrei_15

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2020 08:10 PM +03
Κίρσιο Το Κοινό - Photo (c) S. Rae, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη frontova: Κίρσιο Το Κοινό (Cirsium vulgare)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 23, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

feuerfrei_15

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2020 08:15 PM +03
Anthriscus sylvestris - Photo (c) ape, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by ape
Η ταυτότητα του χρήστη frontova: Anthriscus sylvestris, Ένα μέλος του Ανθρίσκος (Γένος Anthriscus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 23, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαλάχη (Γένος Malva)

Παρατηρητής

feuerfrei_15

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2020 08:22 PM +03
Alchemilla - Photo (c) Anders Sandberg, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη frontova: Γένος Alchemilla, Ένα μέλος του Ροδοειδή (Οικογένεια Rosaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 23, 2020
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

feuerfrei_15

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2020 08:28 PM +03
Poa pratensis - Photo (c) Matt Lavin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη frontova: Poa pratensis, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 23, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δασική Πεύκη (Pinus sylvestris)

Παρατηρητής

nikiforovanatalia

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2020 01:49 PM +03
Δασική Πεύκη - Photo (c) Andreas Rockstein, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη frontova: Δασική Πεύκη (Pinus sylvestris)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 23, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nikiforovanatalia

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2020 01:46 PM +03
Dactylis glomerata - Photo (c) mjcorreia, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by mjcorreia
Η ταυτότητα του χρήστη frontova: Dactylis glomerata, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 23, 2020
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 129