Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eric_shows

Ημερομηνία

Ιούλιος 2018

Τόπος

Mississippi, US (Google, OSM)
Hortiboletus rubellus - Photo (c) Иван Матершев, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Иван Матершев
Η ταυτότητα του χρήστη freestateforager: Hortiboletus rubellus, Ένα μέλος του Βωλιτοειδή (Οικογένεια Boletaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 18, 2020
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sewbird

Ημερομηνία

Μάρτιος 2018

Τόπος

Mississippi, US (Google, OSM)
Rubus trivialis - Photo (c) sehnature, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη freestateforager: Rubus trivialis, Ένα μέλος του Βάτος (Γένος Rubus)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 27, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eric_shows

Ημερομηνία

Μάρτιος 2018

Τόπος

Mississippi, US (Google, OSM)
Russula cremoricolor - Photo (c) Christian Schwarz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Christian Schwarz
Η ταυτότητα του χρήστη freestateforager: Russula cremoricolor, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 27, 2018
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eric_shows

Ημερομηνία

Μάιος 2018

Τόπος

Mississippi, US (Google, OSM)
Acris gryllus - Photo (c) Ty Smith, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ty Smith
Η ταυτότητα του χρήστη freestateforager: Acris gryllus, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 27, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μανόλια Η Μεγανθής (Magnolia grandiflora)

Παρατηρητής

eric_shows

Ημερομηνία

Ιούλιος 2018

Τόπος

Mississippi, US (Google, OSM)
Μανόλια Η Μεγανθής - Photo (c) Christa M Hull, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Christa M Hull
Η ταυτότητα του χρήστη freestateforager: Μανόλια Η Μεγανθής (Magnolia grandiflora)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 27, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eric_shows

Ημερομηνία

Ιούλιος 2018

Τόπος

Mississippi, US (Google, OSM)
Leucocoprinus birnbaumii - Photo (c) Zinogre, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Zinogre
Η ταυτότητα του χρήστη freestateforager: Leucocoprinus birnbaumii, Ένα μέλος του Λευκοκόπρινος (Γένος Leucocoprinus)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 27, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

misspt

Ημερομηνία

Αύγουστος 2018

Τόπος

Mississippi, US (Google, OSM)

Ετικέτες

Asclepias longifolia - Photo (c) Hans Holbrook, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Hans Holbrook
Η ταυτότητα του χρήστη freestateforager: Asclepias longifolia, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 26, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

whalend

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2018 02:39 ΜΜ CDT
Rhus copallinum - Photo (c) Dendroica cerulea, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη freestateforager: Rhus copallinum, Ένα μέλος του Ρους (Γένος Rhus)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 18, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vpalmer

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2018 03:24 ΜΜ CDT
Sceloporus undulatus - Photo (c) Judy Gallagher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη freestateforager: Sceloporus undulatus, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 18, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

madisong

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2018 01:10 ΜΜ CDT
Eupatorium capillifolium - Photo (c) Tony Rodd, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη freestateforager: Eupatorium capillifolium, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 18, 2018
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

coltmooney

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2018 03:06 ΜΜ CDT
Ulmus alata - Photo (c) Teri, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Teri
Η ταυτότητα του χρήστη freestateforager: Ulmus alata, Ένα μέλος του Φτελιά (Γένος Ulmus)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 18, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δατούρα Η Στραμώνιος (Datura stramonium)

Παρατηρητής

farmdawg53

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2018 06:48 ΠΜ CDT
Δατούρα Η Στραμώνιος - Photo (c) stephen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by stephen
Η ταυτότητα του χρήστη freestateforager: Δατούρα Η Στραμώνιος (Datura stramonium)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 18, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

misspt

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2018 11:59 ΠΜ CDT

Περιγραφή

30-36 inches tall

Lobelia puberula - Photo (c) Michael J. Papay, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Michael J. Papay
Η ταυτότητα του χρήστη freestateforager: Lobelia puberula, Ένα μέλος του Αστερώδη (Τάξη Asterales)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 18, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shbayley

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2018 12:04 ΜΜ CDT
Platanus occidentalis - Photo (c) hgarris, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by hgarris
Η ταυτότητα του χρήστη freestateforager: Platanus occidentalis, Ένα μέλος του Πλάτανος (Γένος Platanus)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 18, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shbayley

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2018 11:20 ΠΜ CDT
Perilla frutescens - Photo (c) Dennis White, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Dennis White
Η ταυτότητα του χρήστη freestateforager: Perilla frutescens, Ένα μέλος του Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 18, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thefairybogmother

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2018 12:14 ΜΜ CDT
Papilio troilus - Photo (c) 116916927065934112165, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by 116916927065934112165
Η ταυτότητα του χρήστη freestateforager: Papilio troilus, Ένα μέλος του Παπιλιονοειδή (Υπεροικογένεια Papilionoidea)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 18, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

snowdrew2

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2018 11:37 ΠΜ CDT
Croton lindheimeri - Photo (c) Daniel Graham, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Daniel Graham
Η ταυτότητα του χρήστη freestateforager: Croton lindheimeri, Ένα μέλος του Ευφορβιοειδή (Οικογένεια Euphorbiaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 18, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

donovanmoxley

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2018 01:08 ΜΜ CDT
Liriodendron tulipifera - Photo (c) Kew on Flickr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη freestateforager: Liriodendron tulipifera, Ένα μέλος του Μαγνολιώδη (Τάξη Magnoliales)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 18, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

coltmooney

Ημερομηνία

Αύγουστος 17, 2018 08:37 ΠΜ CDT
Ganoderma curtisii - Photo (c) Cindi Fitzgerald, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Cindi Fitzgerald
Η ταυτότητα του χρήστη freestateforager: Ganoderma curtisii, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 18, 2018
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

misspt

Ημερομηνία

Αύγουστος 17, 2018 01:35 ΜΜ CDT
Rhus copallinum - Photo (c) Dendroica cerulea, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη freestateforager: Rhus copallinum, Ένα μέλος του Ρους (Γένος Rhus)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 18, 2018
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sewbird

Ημερομηνία

Ιούλιος 2017

Τόπος

Mississippi, US (Google, OSM)
Rhus copallinum - Photo (c) Dendroica cerulea, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη freestateforager: Rhus copallinum, Ένα μέλος του Ρους (Γένος Rhus)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 18, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eric_shows

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2017

Τόπος

Mississippi, US (Google, OSM)
Stereum ostrea - Photo (c) Arthur Chapman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη freestateforager: Stereum ostrea, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 18, 2018
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sewbird

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2018 12:49 ΜΜ CDT
Hydrocotyle bonariensis - Photo (c) kalimata, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by kalimata
Η ταυτότητα του χρήστη freestateforager: Hydrocotyle bonariensis, Ένα μέλος του Αραλιίδες (Οικογένεια Araliaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 18, 2018
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sewbird

Ημερομηνία

Μάρτιος 30, 2018 11:00 ΠΜ CDT

Περιγραφή

Blooms photographed on May 12 2018.

Verbascum thapsus - Photo (c) Hitoshi WATANABE 渡辺仁, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Hitoshi WATANABE 渡辺仁
Η ταυτότητα του χρήστη freestateforager: Verbascum thapsus, Ένα μέλος του Φλόμος (Γένος Verbascum)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 18, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

louisnapoleon

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2018 09:37 ΠΜ CDT
Juniperus virginiana - Photo (c) Steven Severinghaus, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη freestateforager: Juniperus virginiana, Ένα μέλος του Σαβίνα (Τμήμα Sabina)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 18, 2018
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eric_shows

Ημερομηνία

Μάιος 2018

Τόπος

Mississippi, US (Google, OSM)
Eupatorium capillifolium - Photo (c) Tony Rodd, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη freestateforager: Eupatorium capillifolium, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 18, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γλυκιά Μανόλια (Magnolia virginiana)

Παρατηρητής

eric_shows

Ημερομηνία

Μάιος 2018

Τόπος

Mississippi, US (Google, OSM)
Γλυκιά Μανόλια - Photo (c) Patty Mitchum, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Patty Mitchum
Η ταυτότητα του χρήστη freestateforager: Γλυκιά Μανόλια (Magnolia virginiana)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 18, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sewbird

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2018 04:38 ΜΜ CDT
Verbascum thapsus - Photo (c) Hitoshi WATANABE 渡辺仁, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Hitoshi WATANABE 渡辺仁
Η ταυτότητα του χρήστη freestateforager: Verbascum thapsus, Ένα μέλος του Φλόμος (Γένος Verbascum)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 18, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eric_shows

Ημερομηνία

Ιούλιος 2018

Τόπος

Mississippi, US (Google, OSM)
Boletus rubellus - Photo (c) AnneTanne, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη freestateforager: Boletus rubellus [inactive], Ένα μέλος του Βωλίτης (Γένος Boletus)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 18, 2018
Αντισυμβατική
(Ανενεργό Taxon)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sewbird

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2018 12:17 ΜΜ CDT
Verbascum thapsus - Photo (c) Hitoshi WATANABE 渡辺仁, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Hitoshi WATANABE 渡辺仁
Η ταυτότητα του χρήστη freestateforager: Verbascum thapsus, Ένα μέλος του Φλόμος (Γένος Verbascum)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 18, 2018
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 37