Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sigridjakob

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2024 11:03 ΠΜ NZST
Pluteus similis - Photo (c) codfish, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by codfish
Η ταυτότητα του χρήστη fredojusto: Pluteus similis, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 23, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sigridjakob

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2024 11:03 ΠΜ NZST
Pluteus perroseus - Photo (c) Jerry Cooper, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Jerry Cooper
Η ταυτότητα του χρήστη fredojusto: Pluteus perroseus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 23, 2024
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fungee

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2019 10:39 ΜΜ EDT

Περιγραφή

In deciduous leaf litter

Ετικέτες

A8
Volvariella hypopithys - Photo (c) bogsuckers, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by bogsuckers
Η ταυτότητα του χρήστη fredojusto: Volvariella hypopithys, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cyanula

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2023

Περιγραφή

I have no idea what these are. Growing in conifer detritus.

Ramariopsis luteo-ochracea - Photo (c) Nicolas Schwab, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nicolas Schwab
Η ταυτότητα του χρήστη fredojusto: Ramariopsis luteo-ochracea, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 08, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cyanula

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2023

Περιγραφή

Always the possibility of Typhula too. Growing in conifer detritus close to some Ramariopsis.

Clavaria - Photo (c) randomtruth, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη fredojusto: Γένος Clavaria, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 08, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jenniferthewriter

Ημερομηνία

Αύγουστος 19, 2023 09:38 ΜΜ ADT

Περιγραφή

Cluster on leaf, moss duff, appears to be on decomposing yellow birch.

Leotia viscosa - Photo (c) natureluvr01, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη fredojusto: Leotia viscosa, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 08, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dwaynesabine

Ημερομηνία

Αύγουστος 17, 2023 05:25 ΜΜ ADT

Περιγραφή

Young mixed woods of Betula papyrifera, B. populifolia, Acer rubrum and Abies balsamea. Growing under a clump of Claytosmunda claytoniana.

Entoloma whiteae - Photo (c) pinonbistro, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by pinonbistro
Η ταυτότητα του χρήστη fredojusto: Entoloma whiteae, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 05, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tresfisher

Ημερομηνία

Μάρτιος 14, 2024 11:43 ΠΜ CDT
Pluteus chrysophlebius - Photo (c) Fluff Berger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Fluff Berger
Η ταυτότητα του χρήστη fredojusto: Pluteus chrysophlebius, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 04, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

antephylloxera

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2023 07:29 ΜΜ ADT
Laccaria striatula - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Garrett Taylor
Η ταυτότητα του χρήστη fredojusto: Laccaria striatula, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 06, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

antephylloxera

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2023 11:56 ΠΜ ADT
Crepidotus calolepis - Photo (c) pinonbistro, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by pinonbistro
Η ταυτότητα του χρήστη fredojusto: Crepidotus calolepis, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 06, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cyanula

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2023

Περιγραφή

Under hemlock and beech

Cuphophyllus angustifolius - Photo (c) Django Grootmyers, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Django Grootmyers
Η ταυτότητα του χρήστη fredojusto: Cuphophyllus angustifolius, Ένα μέλος του Υγροφορίνες (Υποτάξη Hygrophorineae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 05, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cyanula

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2023

Περιγραφή

Mixed woods with beech, ironwood, basswood, hemlock

Hygrocybe tahquamenonensis - Photo (c) Holly Jones, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Holly Jones
Η ταυτότητα του χρήστη fredojusto: Hygrocybe tahquamenonensis, Ένα μέλος του Υγροκύβη (Γένος Hygrocybe)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 05, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cyanula

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2023
Hygrocybe tahquamenonensis - Photo (c) Holly Jones, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Holly Jones
Η ταυτότητα του χρήστη fredojusto: Hygrocybe tahquamenonensis, Ένα μέλος του Υγροκύβη (Γένος Hygrocybe)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 05, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kdriscoll

Ημερομηνία

Αύγουστος 17, 2023 11:22 ΠΜ ADT

Περιγραφή

In Spruce-fir dominated forest, fruiting through liverworts among Picea rubens. Specimen with Alfredo Justo

Cystinarius crassus - Photo (c) John Plischke, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by John Plischke
Η ταυτότητα του χρήστη fredojusto: Cystinarius crassus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 04, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

north_seas

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2019 12:38 ΜΜ ADT
Fomitopsis cajanderi - Photo (c) Danny Newman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Danny Newman
Η ταυτότητα του χρήστη fredojusto: Fomitopsis cajanderi, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 01, 2024
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cyanula

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2023

Περιγραφή

I think it might turn out the be S. carneogriseus

Cyanosporus populi - Photo (c) Mary Pietrowicz, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Mary Pietrowicz
Η ταυτότητα του χρήστη fredojusto: Cyanosporus populi, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 01, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cyanula

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2023

Περιγραφή

On beech
Voucher 23669

Psilocybe caerulipes - Photo (c) Christian Schwarz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Christian Schwarz
Η ταυτότητα του χρήστη fredojusto: Psilocybe caerulipes, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 01, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cyanula

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2023
Neohygrocybe - Photo (c) John Plischke, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by John Plischke
Η ταυτότητα του χρήστη fredojusto: Γένος Neohygrocybe, Ένα μέλος του Υγροφορίνες (Υποτάξη Hygrophorineae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 01, 2024
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shannon930

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2023 10:10 ΠΜ ADT

Περιγραφή

Location is approximate

Hemileccinum subglabripes - Photo (c) mycowalt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by mycowalt
Η ταυτότητα του χρήστη fredojusto: Hemileccinum subglabripes, Ένα μέλος του Βωλιτοειδή (Οικογένεια Boletaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 29, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shannon930

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2023 01:31 ΜΜ ADT
Xylaria polymorpha - Photo (c) Maria Romanova, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Maria Romanova
Η ταυτότητα του χρήστη fredojusto: Xylaria polymorpha, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 29, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shannon930

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2023 10:35 ΠΜ ADT

Περιγραφή

Location is approximate

Clavulinopsis fusiformis - Photo (c) Susan Elliott, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Susan Elliott
Η ταυτότητα του χρήστη fredojusto: Clavulinopsis fusiformis, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 29, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dwaynesabine

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2023 05:22 ΜΜ ADT

Περιγραφή

Mossy ground in swampy mixed woods

Hygrocybe flavescens - Photo (c) huafang, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by huafang
Η ταυτότητα του χρήστη fredojusto: Σύνθετο Hygrocybe flavescens, Ένα μέλος του Υγροκύβη (Γένος Hygrocybe)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 27, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dwaynesabine

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2023 01:06 ΜΜ ADT

Περιγραφή

Growing from a moss-covered rotten tree stem, probably Abies balsamea, in a hardwood-dominated stand. Spicy odour.

Ramaria stricta - Photo (c) Fluff Berger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Fluff Berger
Η ταυτότητα του χρήστη fredojusto: Ramaria stricta, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 27, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dwaynesabine

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2023 12:58 ΜΜ ADT

Περιγραφή

On fallen Betula alleghaniensis branch, on ground under ferns.

Trichaptum biforme - Photo (c) Daniel Folds, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Daniel Folds
Η ταυτότητα του χρήστη fredojusto: Trichaptum biforme, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 27, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dwaynesabine

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2023 05:16 ΜΜ ADT

Περιγραφή

Mossy ground under Fraxinus americana tree in swampy, mature mixed woods.

Hygrocybe flavescens - Photo (c) huafang, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by huafang
Η ταυτότητα του χρήστη fredojusto: Σύνθετο Hygrocybe flavescens, Ένα μέλος του Υγροκύβη (Γένος Hygrocybe)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 27, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dwaynesabine

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2023 12:52 ΜΜ ADT

Περιγραφή

Mossy ground under Abies balsamea

Russula peckii - Photo (c) Alfredo Justo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alfredo Justo
Η ταυτότητα του χρήστη fredojusto: Russula peckii, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 27, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dwaynesabine

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2023 05:10 ΜΜ ADT

Περιγραφή

Under Acer rubrum in mature mixed woods.

Hygrocybe cantharellus - Photo (c) Rob Curtis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Rob Curtis
Η ταυτότητα του χρήστη fredojusto: Hygrocybe cantharellus, Ένα μέλος του Υγροκύβη (Γένος Hygrocybe)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 27, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dwaynesabine

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2023 01:28 ΜΜ ADT

Περιγραφή

On mossy ground in young mixed woods of Abies balsamea & Acer rubrun

Hypomyces lactifluorum - Photo (c) tombigelow, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by tombigelow
Η ταυτότητα του χρήστη fredojusto: Hypomyces lactifluorum, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 27, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dwaynesabine

Ημερομηνία

Αύγουστος 19, 2023 08:42 ΠΜ ADT

Περιγραφή

On leaf litter in young mixed woods of Acer rubrum, Betula papyrifera, and Abies balsamea.

Clavulinopsis fusiformis - Photo (c) Susan Elliott, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Susan Elliott
Η ταυτότητα του χρήστη fredojusto: Clavulinopsis fusiformis, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 27, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dwaynesabine

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2023 10:01 ΠΜ ADT

Περιγραφή

On needle and leaf litter in mixed woods of Abies balsamea, Acer rubrum, Tsuga canadensis, and Thuja occidentalis.

Spathulariopsis velutipes - Photo (c) Susan Elliott, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Susan Elliott
Η ταυτότητα του χρήστη fredojusto: Spathulariopsis velutipes, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 27, 2024
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 1102