Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χωματόφρυνος (Bufo bufo)

Παρατηρητής

natael51

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 11:05 AM BST
Χωματόφρυνος - Photo (c) Korall, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη frankielee91: Χωματόφρυνος (Bufo bufo)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χωματόφρυνος (Bufo bufo)

Παρατηρητής

a_emmerson

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2021 08:01 AM BST
Χωματόφρυνος - Photo (c) Korall, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη frankielee91: Χωματόφρυνος (Bufo bufo)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζωοτόκα Σαύρα (Zootoca vivipara)

Παρατηρητής

sloppydemon

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2021 03:23 PM CEST
Ζωοτόκα Σαύρα - Photo (c) Thor Håkonsen, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη frankielee91: Ζωοτόκα Σαύρα (Zootoca vivipara)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμμόσαυρα (Lacerta agilis)

Παρατηρητής

victoria1122

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2020 01:21 PM EDT

Περιγραφή

I found it in a cemetery while visiting family if you know what I mean. It was a nice surprise in a gloomy area.

Αμμόσαυρα - Photo (c) frankielee91, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη frankielee91: Αμμόσαυρα (Lacerta agilis)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμμόσαυρα (Lacerta agilis)

Παρατηρητής

i_fefelov

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2011 04:23 PM JST
Αμμόσαυρα - Photo (c) frankielee91, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη frankielee91: Αμμόσαυρα (Lacerta agilis)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμμόσαυρα (Lacerta agilis)

Παρατηρητής

yuriysokolov73

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2019 04:02 PM +13
Αμμόσαυρα - Photo (c) frankielee91, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη frankielee91: Αμμόσαυρα (Lacerta agilis)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμμόσαυρα (Lacerta agilis)

Παρατηρητής

yuriysokolov73

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2014 02:40 PM +13
Αμμόσαυρα - Photo (c) frankielee91, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη frankielee91: Αμμόσαυρα (Lacerta agilis)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμμόσαυρα (Lacerta agilis)

Παρατηρητής

yuriysokolov73

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2017 12:04 PM +13
Αμμόσαυρα - Photo (c) frankielee91, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη frankielee91: Αμμόσαυρα (Lacerta agilis)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμμόσαυρα (Lacerta agilis)

Παρατηρητής

yuriysokolov73

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2013 02:48 PM +13
Αμμόσαυρα - Photo (c) frankielee91, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη frankielee91: Αμμόσαυρα (Lacerta agilis)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμμόσαυρα (Lacerta agilis)

Παρατηρητής

yuriysokolov73

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2014 09:33 AM +13
Αμμόσαυρα - Photo (c) frankielee91, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη frankielee91: Αμμόσαυρα (Lacerta agilis)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμμόσαυρα (Lacerta agilis)

Παρατηρητής

yuriysokolov73

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2018 02:21 PM +13
Αμμόσαυρα - Photo (c) frankielee91, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη frankielee91: Αμμόσαυρα (Lacerta agilis)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμμόσαυρα (Lacerta agilis)

Παρατηρητής

yuriysokolov73

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2016 08:16 AM +13
Αμμόσαυρα - Photo (c) frankielee91, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη frankielee91: Αμμόσαυρα (Lacerta agilis)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμμόσαυρα (Lacerta agilis)

Παρατηρητής

yuriysokolov73

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2017 12:30 PM +13
Αμμόσαυρα - Photo (c) frankielee91, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη frankielee91: Αμμόσαυρα (Lacerta agilis)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

miguellontro

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2017 10:50 AM BST
Bufo spinosus - Photo (c) snake, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by snake snake
Η ταυτότητα του χρήστη frankielee91: Bufo spinosus, Ένα μέλος του Φρύνος (Οικογένεια Bufonidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adrianacevedoo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2021 04:45 PM UTC
Boa constrictor - Photo (c) Philip Stouffer, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Phil Stouffer
Η ταυτότητα του χρήστη frankielee91: Boa constrictor, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andre399

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2021
Boa constrictor - Photo (c) Philip Stouffer, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Phil Stouffer
Η ταυτότητα του χρήστη frankielee91: Boa constrictor, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lisethfigueroa

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2014 12:18 PM -05

Τόπος

Quijos, Napo, EC (Google, OSM)
Boa constrictor - Photo (c) Philip Stouffer, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Phil Stouffer
Η ταυτότητα του χρήστη frankielee91: Boa constrictor, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

julianrs

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 7, 2020 08:43 PM -05
Boa constrictor - Photo (c) Philip Stouffer, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Phil Stouffer
Η ταυτότητα του χρήστη frankielee91: Boa constrictor, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

philbenstead

Ημερομηνία

Απρίλιος 2003

Τόπος

Almaty, KZ (Google, OSM)
Testudo horsfieldii - Photo (c) Parham Beyhaghi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη frankielee91: Testudo horsfieldii, Ένα μέλος του Χελώνα (Οικογένεια Testudinidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σταχτοτσικνιάς (Ardea cinerea)

Παρατηρητής

danzidro

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 1, 2021 10:39 AM GMT

Τόπος

Zamora, Espanha (Google, OSM)
Σταχτοτσικνιάς - Photo (c) Corine Bliek, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη frankielee91: Σταχτοτσικνιάς (Ardea cinerea)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σταχτοτσικνιάς (Ardea cinerea)

Παρατηρητής

lava_chen

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2021 10:51 AM CST
Σταχτοτσικνιάς - Photo (c) Corine Bliek, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη frankielee91: Σταχτοτσικνιάς (Ardea cinerea)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σταχτοτσικνιάς (Ardea cinerea)

Παρατηρητής

gabriele_lagrasta

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 1, 2021 10:58 AM UTC
Σταχτοτσικνιάς - Photo (c) Corine Bliek, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη frankielee91: Σταχτοτσικνιάς (Ardea cinerea)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σταχτοτσικνιάς (Ardea cinerea)

Παρατηρητής

james_wootton

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 1, 2021 03:14 PM CET
Σταχτοτσικνιάς - Photo (c) Corine Bliek, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη frankielee91: Σταχτοτσικνιάς (Ardea cinerea)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σταχτοτσικνιάς (Ardea cinerea)

Παρατηρητής

b3ugaz

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2021 10:11 AM UTC

Τόπος

Cádiz, España (Google, OSM)
Σταχτοτσικνιάς - Photo (c) Corine Bliek, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη frankielee91: Σταχτοτσικνιάς (Ardea cinerea)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σταχτοτσικνιάς (Ardea cinerea)

Παρατηρητής

crisgiraovieira

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2016 12:19 PM BST

Τόπος

Cartaxo, Portugal (Google, OSM)
Σταχτοτσικνιάς - Photo (c) Corine Bliek, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη frankielee91: Σταχτοτσικνιάς (Ardea cinerea)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σταχτοτσικνιάς (Ardea cinerea)

Παρατηρητής

wildhamandpetersham

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 1, 2021 09:32 AM GMT
Σταχτοτσικνιάς - Photo (c) Corine Bliek, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη frankielee91: Σταχτοτσικνιάς (Ardea cinerea)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σταχτοτσικνιάς (Ardea cinerea)

Παρατηρητής

tk23

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2021 08:46 AM HKT
Σταχτοτσικνιάς - Photo (c) Corine Bliek, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη frankielee91: Σταχτοτσικνιάς (Ardea cinerea)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σκαθάρι Στρατιώτης (Pyrrhocoris apterus)

Παρατηρητής

uchastkin

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2019 11:14 AM UTC
Σκαθάρι Στρατιώτης - Photo (c) Boris Loboda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη frankielee91: Σκαθάρι Στρατιώτης (Pyrrhocoris apterus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σκαθάρι Στρατιώτης (Pyrrhocoris apterus)

Παρατηρητής

ilkkat

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2021 03:52 PM EEST

Τόπος

Helsinki, Suomi (Google, OSM)
Σκαθάρι Στρατιώτης - Photo (c) Boris Loboda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη frankielee91: Σκαθάρι Στρατιώτης (Pyrrhocoris apterus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σκαθάρι Στρατιώτης (Pyrrhocoris apterus)

Παρατηρητής

churilovam

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2021 01:23 PM EET
Σκαθάρι Στρατιώτης - Photo (c) Boris Loboda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη frankielee91: Σκαθάρι Στρατιώτης (Pyrrhocoris apterus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 46932