Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

corinne1

Ημερομηνία

Απρίλιος 2017

Περιγραφή

Field Notes - I don't know a lot about snails . I was removing weeds when I found this snail hidden under grass in the bushland near Bourke street , North Parramatta. Diameter about of 2-3cm.

Austrorhytida capillacea - Photo (c) Ernst Weiher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ernst Weiher
Η ταυτότητα του χρήστη frank_koehler: Austrorhytida capillacea, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 08, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

justonemore

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2016
Lissachatina fulica - Photo (c) PK Yeung, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by PK Yeung
Η ταυτότητα του χρήστη frank_koehler: Lissachatina fulica, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 08, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lachlanpalmes

Ημερομηνία

Ιανουάριος 24, 2023 08:20 ΠΜ AEDT
Ubiquitarion iridis - Photo (c) Dianne Clarke, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Dianne Clarke
Η ταυτότητα του χρήστη frank_koehler: Ubiquitarion iridis, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 08, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

artforanimalsoz

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2022 10:52 ΠΜ AEST
Testacella haliotidea - Photo (c) Mark Gurney, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη frank_koehler: Testacella haliotidea, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 08, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dashtwostep

Ημερομηνία

Ιανουάριος 20, 2023 09:27 ΠΜ AEDT
Sauroconcha middenensis - Photo (c) edsped, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη frank_koehler: Sauroconcha middenensis, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 04, 2023
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paulsuth

Ημερομηνία

Ιανουάριος 13, 2023 09:10 ΜΜ AEST
Η ταυτότητα του χρήστη frank_koehler: Chloritisanax banneri, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 04, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fubberpish

Ημερομηνία

Ιανουάριος 31, 2023

Περιγραφή

Tropical Beehive Snail?

Coneuplecta calculosa - Photo (c) tjeales, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by tjeales
Η ταυτότητα του χρήστη frank_koehler: Coneuplecta calculosa, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ispot

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2023

Τόπος

Queensland, AU (Google, OSM)

Περιγραφή

Many on the river walk after heavy storm rains. Mostly 1cm or smaller.

Bradybaena similaris - Photo (c) Rita Wright, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Rita Wright
Η ταυτότητα του χρήστη frank_koehler: Bradybaena similaris, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fmksandy

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 28, 2016 09:33 ΠΜ AEDT
Bothriembryon tasmanicus - Photo (c) Simon Grove, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Simon Grove
Η ταυτότητα του χρήστη frank_koehler: Bothriembryon tasmanicus, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bethlea_bell

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2, 2023 04:39 ΠΜ AEST
Xanthomelon pachystylum - Photo (c) Udo Schmidt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη frank_koehler: Xanthomelon pachystylum, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jennytathome

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2009 11:17 ΠΜ ACST
Σαλιγκάρι Των Αμμοθινών - Photo (c) Ferran Turmo Gort, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη frank_koehler: Σαλιγκάρι Των Αμμοθινών (Theba pisana)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

toddburrows

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2023

Τόπος

Queensland, AU (Google, OSM)
Cystopelta septentrionalis - Photo (c) Nick Lambert, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Nick Lambert
Η ταυτότητα του χρήστη frank_koehler: Cystopelta septentrionalis, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

toddburrows

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2023

Τόπος

Queensland, AU (Google, OSM)
Cystopelta septentrionalis - Photo (c) Nick Lambert, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Nick Lambert
Η ταυτότητα του χρήστη frank_koehler: Cystopelta septentrionalis, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lucystephens

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 1, 2023 11:51 ΠΜ AEDT
Cystopelta purpurea - Photo (c) tleitch, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by tleitch
Η ταυτότητα του χρήστη frank_koehler: Cystopelta purpurea, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

spoonbilljames1995

Ημερομηνία

Ιανουάριος 11, 2023 08:51 ΜΜ AEST
Hadra bipartita - Photo (c) Rosemary Braithwaite, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Rosemary Braithwaite
Η ταυτότητα του χρήστη frank_koehler: Hadra bipartita, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hisslits

Ημερομηνία

Ιανουάριος 30, 2023 09:53 ΜΜ AEST

Τόπος

Danbulla, QLD, AU (Google, OSM)
Gnarosophia bellendenkerensis - Photo (c) Ken Walker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Ken Walker
Η ταυτότητα του χρήστη frank_koehler: Gnarosophia bellendenkerensis, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mad_scientist

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 4, 2023 10:51 ΠΜ AEST

Περιγραφή

Appears to be some form of saddled riding snail.
Army ants have had reforms, they now have cavalry.

Bradybaena similaris - Photo (c) Rita Wright, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Rita Wright
Η ταυτότητα του χρήστη frank_koehler: Bradybaena similaris, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

curiouscoucal

Ημερομηνία

Ιανουάριος 8, 2021 08:48 ΜΜ AEDT
Cystopelta astra - Photo (c) Amanda Johnston, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Amanda Johnston
Η ταυτότητα του χρήστη frank_koehler: Cystopelta astra, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

keir57

Ημερομηνία

Απρίλιος 3, 2022 10:17 ΠΜ AEST
Pygmipanda kershawi - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Reiner Richter
Η ταυτότητα του χρήστη frank_koehler: Pygmipanda kershawi, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κρητικός Κοχλιός (Cornu aspersum)

Παρατηρητής

catslikerose8

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 20, 2022 06:41 ΜΜ +11

Περιγραφή

Tiffany

Κρητικός Κοχλιός - Photo (c) Ferran Turmo Gort, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη frank_koehler: Κρητικός Κοχλιός (Cornu aspersum)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

roxylaz

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 18, 2022 11:48 ΜΜ AEDT
Ambigolimax - Photo (c) James Peake, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by James Peake
Η ταυτότητα του χρήστη frank_koehler: Γένος Ambigolimax, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

roxylaz

Ημερομηνία

Οκτώβριος 19, 2022 09:35 ΠΜ AEDT
Ambigolimax - Photo (c) James Peake, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by James Peake
Η ταυτότητα του χρήστη frank_koehler: Γένος Ambigolimax, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 18, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

evan-aina

Ημερομηνία

Οκτώβριος 27, 2022 10:11 ΜΜ AEDT
Sauroconcha middenensis - Photo (c) edsped, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη frank_koehler: Sauroconcha middenensis, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 18, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grubbytoes

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2022 04:09 ΜΜ AEDT
Bradybaena similaris - Photo (c) Rita Wright, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Rita Wright
Η ταυτότητα του χρήστη frank_koehler: Bradybaena similaris, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 18, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tiwane

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2022 01:58 ΜΜ AEDT
Sauroconcha corneovirens - Photo (c) John Smith, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by John Smith
Η ταυτότητα του χρήστη frank_koehler: Sauroconcha corneovirens, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 18, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kimberlymcr

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 10, 2022 11:53 ΠΜ AEDT
Ubiquitarion - Photo (c) tjeales, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by tjeales
Η ταυτότητα του χρήστη frank_koehler: Γένος Ubiquitarion, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 18, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κρητικός Κοχλιός (Cornu aspersum)

Παρατηρητής

ls_rg

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 18, 2022 12:04 ΜΜ AEDT
Κρητικός Κοχλιός - Photo (c) Ferran Turmo Gort, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη frank_koehler: Κρητικός Κοχλιός (Cornu aspersum)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 18, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jenny_evripidou

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2019 03:20 ΜΜ AEST
Ambigolimax parvipenis - Photo (c) Cedric Lee, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Cedric Lee
Η ταυτότητα του χρήστη frank_koehler: Ambigolimax parvipenis, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2022
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ratite

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2019
Ambigolimax parvipenis - Photo (c) Cedric Lee, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Cedric Lee
Η ταυτότητα του χρήστη frank_koehler: Ambigolimax parvipenis, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2022
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martinlagerwey

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2016

Περιγραφή

slug
Identified as Lehmannia nyctelia on Bowerbird by Ken Harris

Ambigolimax parvipenis - Photo (c) Cedric Lee, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Cedric Lee
Η ταυτότητα του χρήστη frank_koehler: Ambigolimax parvipenis, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2022
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Στατιστικά

  • 262