Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juliegraham173

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2018
Nitor medioximus - Photo (c) Nick Lambert, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη frank_koehler: Nitor medioximus, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάιος 12, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

polyscias099

Ημερομηνία

Ιανουάριος 9, 2021 12:35 PM +11
Pommerhelix mastersi - Photo (c) Kerri-Lee Harris, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη frank_koehler: Pommerhelix mastersi, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 17, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

timsoot

Ημερομηνία

Ιανουάριος 31, 2021 06:24 PM +11
Pommerhelix mastersi - Photo (c) Kerri-Lee Harris, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη frank_koehler: Pommerhelix mastersi, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κρητικός Κοχλιός Cornu aspersum

Παρατηρητής

sharp_observation

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2020 06:04 PM AEST
Κρητικός Κοχλιός - Photo (c) Ferran Turmo Gort, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη frank_koehler: Κρητικός Κοχλιός (Cornu aspersum)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 08, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicholas_cooper

Ημερομηνία

Νοέμβριος 10, 2020 08:39 AM +11
Stanisicarion freycineti - Photo (c) juliegraham173, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη frank_koehler: Stanisicarion freycineti, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 17, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

laurelrf

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2020 08:13 AM +11
Pommerhelix duralensis - Photo (c) John Smith, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη frank_koehler: Pommerhelix duralensis, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 17, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sharp_observation

Ημερομηνία

Ιανουάριος 29, 2020 09:50 AM +11

Τόπος

Sydney (Google, OSM)
Austrochloritis sydneyensis - Photo (c) Thomas Mesaglio, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη frank_koehler: Austrochloritis sydneyensis, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 17, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

plantcrazy007

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2015 03:24 PM UTC
Trochomorpha - Photo (c) Greg III Espera, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη frank_koehler: Γένος Trochomorpha, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 14, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pamelaviolet

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2020 08:45 AM AEDT
Hinea brasiliana - Photo (c) Saryu Mae, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη frank_koehler: Hinea brasiliana, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 14, 2020
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

melanie21009

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2020 11:04 PM AEST
Limacus flavus - Photo (c) Σάββας Ζαφειρίου (Savvas Zafeiriou), μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη frank_koehler: Limacus flavus, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 14, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

btrcalex

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2020 09:59 PM AEST
Ambigolimax - Photo (c) ghazard, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη frank_koehler: Γένος Ambigolimax, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 14, 2020
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

twan3253

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2020 03:52 PM AEST
Cellana tramoserica - Photo (c) sea-kangaroo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη frank_koehler: Cellana tramoserica, Ένα μέλος του Πατελιδοειδή (Υπεροικογένεια Patelloidea)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 14, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

twan3253

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2020 04:58 PM AEST
Austrolittorina unifasciata - Photo (c) Pete Woodall, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη frank_koehler: Austrolittorina unifasciata, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 14, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

slenderp51

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2019 09:51 AM AEST

Περιγραφή

found in mangrove creek

Ellobiidae - Photo (c) Ruben Guzman P., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη frank_koehler: Οικογένεια Ellobiidae, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 14, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thebeachcomber

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2020 08:59 PM AEST
Deroceras - Photo (c) Harsi Parker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη frank_koehler: Γένος Deroceras, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 14, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thebeachcomber

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2020 10:16 PM AEST
Deroceras - Photo (c) Harsi Parker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη frank_koehler: Γένος Deroceras, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 14, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sharp_observation

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2020 09:59 AM AEST

Τόπος

Pemulwuy (Google, OSM)
Deroceras - Photo (c) Harsi Parker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη frank_koehler: Γένος Deroceras, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 14, 2020
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κρητικός Κοχλιός Cornu aspersum

Παρατηρητής

annaspiderwrangler

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2020 02:55 PM AEST

Περιγραφή

Snail found on paperbark tree. Note the shell pattern.

Κρητικός Κοχλιός - Photo (c) Ferran Turmo Gort, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη frank_koehler: Κρητικός Κοχλιός (Cornu aspersum)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 13, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κρητικός Κοχλιός Cornu aspersum

Παρατηρητής

sharp_observation

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2020 06:04 PM AEST
Κρητικός Κοχλιός - Photo (c) Ferran Turmo Gort, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη frank_koehler: Κρητικός Κοχλιός (Cornu aspersum)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 13, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thebeachcomber

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2020 03:30 PM AEST
Sauroconcha sheai - Photo (c) Thomas Mesaglio, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη frank_koehler: Sauroconcha sheai, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 13, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

simono

Ημερομηνία

Ιούλιος 2019
Nanotrachia orientalis - Photo (c) simono, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη frank_koehler: Nanotrachia orientalis, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2020
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

radomirjaskula

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2019
Pupinidae - Photo Takahashi, δεν υπάρχουν γνωστοί περιορισμοί πνευματικών δικαιωμάτων (Κοινό Κτήμα)
Η ταυτότητα του χρήστη frank_koehler: Οικογένεια Pupinidae, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 10, 2020
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eryn_cebu

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2020 09:08 AM AWST

Περιγραφή

Helicostylinae - Photo (c) Juan Manuel de Roux, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη frank_koehler: Υποοικογένεια Helicostylinae, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 10, 2020
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jessamae_panaguiton

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2020 08:46 PM AWST
Veronicellidae - Photo (c) John Slapcinsky, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη frank_koehler: Οικογένεια Veronicellidae, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 10, 2020
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

devonderaad

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2019 06:56 PM PDT
Ellobiida - Photo (c) Claudio Maureira, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη frank_koehler: Τάξη Ellobiida, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 10, 2020
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

plantcrazy007

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 10, 2016 02:14 PM UTC
Atopos - Photo (c) gernotkunz, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη frank_koehler: Γένος Atopos, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 10, 2020
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reiner

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2020 11:51 AM AEST
Oxychilus - Photo (c) Grahame, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη frank_koehler: Γένος Oxychilus, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 10, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rover-rod

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2020 12:14 PM AEST
Austrochloritis - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη frank_koehler: Γένος Austrochloritis, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 10, 2020
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rainforestfolk

Ημερομηνία

Μάρτιος 2018

Τόπος

Australia (Google, OSM)
Sphaerospira fraseri - Photo (c) Sandy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη frank_koehler: Sphaerospira fraseri, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 10, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gumnut

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2019 12:42 PM AEDT
Cernuella virgata - Photo (c) Cathy Powers, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη frank_koehler: Cernuella virgata, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 10, 2020
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 203