Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andrew_hankey

Ημερομηνία

Ιανουάριος 12, 2009 03:14 PM SAST

Τόπος

Bibala, Angola (Google, OSM)

Ετικέτες

Urocyclidae - Photo (c) Martin Grimm, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη frank375: Οικογένεια Urocyclidae, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oier_frias

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 15, 2021 12:02 PM CET

Τόπος

Álava, España (Google, OSM)
Retinella incerta - Photo (c) Martin Galli, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη frank375: Retinella incerta, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oier_frias

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2018 07:51 PM CEST
Clausilia bidentata - Photo (c) Julien Renoult, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη frank375: Clausilia bidentata, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oier_frias

Ημερομηνία

Μάρτιος 3, 2021 01:00 PM CET

Τόπος

Álava, España (Google, OSM)
Elona quimperiana - Photo (c) Gilles San Martin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη frank375: Elona quimperiana, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

llamparego

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2021 03:02 PM CEST

Τόπος

Asturias, España (Google, OSM)
Parnassia palustris - Photo (c) Alenka Mihoric, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη frank375: Parnassia palustris, Ένα μέλος του Κηλαστρώδη (Τάξη Celastrales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

derbiodiverse

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2021 05:45 PM EEST
Malacolimax tenellus - Photo (c) Helena Yarova, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη frank375: Malacolimax tenellus, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 14, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

katerina_zaf

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2019 07:28 AM +03
Harmozica ravergiensis - Photo (c) Cedric Lee, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη frank375: Harmozica ravergiensis, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 14, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anthony_rigoni

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2021 07:54 AM UTC

Τόπος

Killeen, TX, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Rain brought hundreds of these into the sidewalk, garage door and exterior walls of a neighbor's house.

Rumina decollata - Photo (c) dlbowls, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη frank375: Rumina decollata, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 14, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shaymanking

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2021 08:12 AM UTC

Τόπος

Kyle (Google, OSM)
Rumina decollata - Photo (c) dlbowls, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη frank375: Rumina decollata, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 14, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dnb26

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021
Λέοπαρντ Γυμνοσάλιαγκας - Photo (c) Bernard DUPONT, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη frank375: Λέοπαρντ Γυμνοσάλιαγκας (Limax maximus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 14, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reinhard25

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2021 04:48 PM CEST
Λέοπαρντ Γυμνοσάλιαγκας - Photo (c) Bernard DUPONT, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη frank375: Λέοπαρντ Γυμνοσάλιαγκας (Limax maximus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 14, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

little-grebe

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2021 09:51 AM UTC
Patella vulgata - Photo (c) Ivano Marques, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη frank375: Patella vulgata, Ένα μέλος του Πατέλα (Γένος Patella)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 14, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

erikpack

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2021 11:25 AM UTC

Τόπος

Harker Heights (Google, OSM)
Rumina decollata - Photo (c) dlbowls, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη frank375: Rumina decollata, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 14, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κρητικός Κοχλιός (Cornu aspersum)

Παρατηρητής

trcarlisle

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2021 09:01 AM +03
Κρητικός Κοχλιός - Photo (c) Ferran Turmo Gort, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη frank375: Κρητικός Κοχλιός (Cornu aspersum)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 14, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κρητικός Κοχλιός (Cornu aspersum)

Παρατηρητής

smallmaleman

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2021 02:35 PM BST

Τόπος

Cromer (Google, OSM)
Κρητικός Κοχλιός - Photo (c) Ferran Turmo Gort, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη frank375: Κρητικός Κοχλιός (Cornu aspersum)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 14, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

persiagwen

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2021 06:12 PM BST

Τόπος

Moulsecoomb (Google, OSM)
Cochlicella acuta - Photo (c) Ferran Turmo Gort, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη frank375: Cochlicella acuta, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 14, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tanliu

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2021 11:44 AM EDT
Cepaea nemoralis - Photo (c) Mike Leveille, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη frank375: Cepaea nemoralis, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 14, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κρητικός Κοχλιός (Cornu aspersum)

Παρατηρητής

naturalist_jared

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021
Κρητικός Κοχλιός - Photo (c) Ferran Turmo Gort, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη frank375: Κρητικός Κοχλιός (Cornu aspersum)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 14, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

devinmathura

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2021 02:00 PM EDT

Περιγραφή

Found on waterfront trail

Cepaea nemoralis - Photo (c) Mike Leveille, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη frank375: Cepaea nemoralis, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 14, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κρητικός Κοχλιός (Cornu aspersum)

Παρατηρητής

chema63

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2021 07:06 PM UTC
Κρητικός Κοχλιός - Photo (c) Ferran Turmo Gort, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη frank375: Κρητικός Κοχλιός (Cornu aspersum)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 14, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tracey34

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021

Τόπος

Simcoe, CA-ON, CA (Google, OSM)
Cepaea - Photo (c) wsimmons, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη frank375: Γένος Cepaea, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 13, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ltillson7

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2021 06:15 PM EDT
Cepaea nemoralis - Photo (c) Mike Leveille, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη frank375: Cepaea nemoralis, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 13, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κρητικός Κοχλιός (Cornu aspersum)

Παρατηρητής

doraluvnature98

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2021 09:33 AM PDT

Τόπος

Santa Clarita (Google, OSM)
Κρητικός Κοχλιός - Photo (c) Ferran Turmo Gort, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη frank375: Κρητικός Κοχλιός (Cornu aspersum)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 12, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κρητικός Κοχλιός (Cornu aspersum)

Παρατηρητής

hermanberteler

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2021 02:04 PM CEST

Τόπος

Meppel, Nederland (Google, OSM)
Κρητικός Κοχλιός - Photo (c) Ferran Turmo Gort, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη frank375: Κρητικός Κοχλιός (Cornu aspersum)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 12, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jurga_li

Ημερομηνία

Οκτώβριος 5, 2021 10:43 AM +03
Cochlodina laminata - Photo (c) Donald Hobern, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη frank375: Cochlodina laminata, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 12, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sokolkov2002

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2017 09:43 AM MSK
Limax cinereoniger - Photo (c) Nikolai Vladimirov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη frank375: Limax cinereoniger, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 12, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

batchwoodjeff

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2021 09:43 AM UTC
Λέοπαρντ Γυμνοσάλιαγκας - Photo (c) Bernard DUPONT, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη frank375: Λέοπαρντ Γυμνοσάλιαγκας (Limax maximus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 12, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κρητικός Κοχλιός (Cornu aspersum)

Παρατηρητής

mattzarrr

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2021 03:11 PM -03
Κρητικός Κοχλιός - Photo (c) Ferran Turmo Gort, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη frank375: Κρητικός Κοχλιός (Cornu aspersum)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 12, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sokolkov2002

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2017 09:48 AM MSK
Limax cinereoniger - Photo (c) Nikolai Vladimirov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη frank375: Limax cinereoniger, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 12, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eduardoramirez-anapri

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2021 01:28 PM CEST

Περιγραφή

Fotos del viaje organizado por ANAPRI para ver el paso migratorio de aves marinas.

Σαλιγκάρι Των Αμμοθινών - Photo (c) BJ Stacey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη frank375: Σαλιγκάρι Των Αμμοθινών (Theba pisana)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 12, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 19805