Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

romigaleota

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2024 07:10 ΜΜ -03
Euphorbia stenophylla - Photo (c) Romi Galeota Lencina, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Romi Galeota Lencina
Η ταυτότητα του χρήστη frangtaboas: Euphorbia stenophylla, Ένα μέλος του Ευφορβία (Γένος Euphorbia)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leomiskoff

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2024 11:15 ΠΜ -03
Upucerthia dumetaria - Photo (c) Carlos Schmidtutz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Carlos Schmidtutz
Η ταυτότητα του χρήστη frangtaboas: Upucerthia dumetaria, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carlossch

Ημερομηνία

Μάρτιος 11, 2024 05:28 ΜΜ -03
Sterna hirundinacea - Photo (c) Bastian Riveros Flores, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Bastian Riveros Flores
Η ταυτότητα του χρήστη frangtaboas: Sterna hirundinacea, Ένα μέλος του Γλάρος (Οικογένεια Laridae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carlossch

Ημερομηνία

Μάρτιος 11, 2024 05:36 ΜΜ -03
Leucocarbo atriceps - Photo (c) Sebastián Lescano, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sebastián Lescano
Η ταυτότητα του χρήστη frangtaboas: Leucocarbo atriceps, Ένα μέλος του Φαλακροκορακίδες (Οικογένεια Phalacrocoracidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carlossch

Ημερομηνία

Μάρτιος 15, 2024 02:21 ΜΜ -03
Sterna hirundinacea - Photo (c) Bastian Riveros Flores, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Bastian Riveros Flores
Η ταυτότητα του χρήστη frangtaboas: Sterna hirundinacea, Ένα μέλος του Γλάρος (Οικογένεια Laridae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carlossch

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2024 12:21 ΜΜ -03
Cinclodes patagonicus - Photo (c) Mason Maron, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Mason Maron
Η ταυτότητα του χρήστη frangtaboas: Cinclodes patagonicus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sayoicometti

Ημερομηνία

Μάρτιος 2024

Τόπος

Chubut, AR (Google, OSM)
Phoenicopterus chilensis - Photo (c) Jorge Schlemmer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jorge Schlemmer
Η ταυτότητα του χρήστη frangtaboas: Phoenicopterus chilensis, Ένα μέλος του Φοινικοπτερόμορφα (Τάξη Phoenicopteriformes)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carlossch

Ημερομηνία

Μάρτιος 2024

Τόπος

Ushuaia, AR-TF, AR (Google, OSM)
Leucophaeus scoresbii - Photo (c) Romi Galeota Lencina, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Romi Galeota Lencina
Η ταυτότητα του χρήστη frangtaboas: Leucophaeus scoresbii, Ένα μέλος του Γλάροι (Υποοικογένεια Larinae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μυοψιττακός (Myiopsitta monachus)

Παρατηρητής

melinacuello

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2023 06:16 ΜΜ -03
Μυοψιττακός - Photo (c) Juan Emilio, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη frangtaboas: Μυοψιττακός (Myiopsitta monachus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ingvildriska

Ημερομηνία

Μάρτιος 2024

Τόπος

Ushuaia, AR-TF, AR (Google, OSM)
Leucophaeus scoresbii - Photo (c) Romi Galeota Lencina, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Romi Galeota Lencina
Η ταυτότητα του χρήστη frangtaboas: Leucophaeus scoresbii, Ένα μέλος του Γλάροι (Υποοικογένεια Larinae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jacquescousteau2

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2024 03:10 ΜΜ -03
Cinclodes fuscus - Photo (c) Will Richardson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Will Richardson
Η ταυτότητα του χρήστη frangtaboas: Cinclodes fuscus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leomiskoff

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2024 11:15 ΠΜ -03
Upucerthia - Photo (c) Richard Gibbons, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη frangtaboas: Γένος Upucerthia, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leomiskoff

Ημερομηνία

Μάρτιος 14, 2024 04:37 ΜΜ -03
Oreotrochilus leucopleurus - Photo (c) Ariel Cabrera Foix, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Ariel Cabrera Foix
Η ταυτότητα του χρήστη frangtaboas: Oreotrochilus leucopleurus, Ένα μέλος του Κολίμπρι (Οικογένεια Trochilidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bilbaomdq

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2006 12:00 ΠΜ -03
Serpophaga - Photo (c) marcelo_allende, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by marcelo_allende
Η ταυτότητα του χρήστη frangtaboas: Γένος Serpophaga, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

linamazz03

Ημερομηνία

Μάρτιος 15, 2024 01:48 ΜΜ -03
Daptrius albogularis - Photo (c) Jeff Young, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jeff Young
Η ταυτότητα του χρήστη frangtaboas: Daptrius albogularis, Ένα μέλος του Ιερακίδες (Τάξη Falconiformes)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tuckylozano

Ημερομηνία

Ιανουάριος 4, 2024 03:25 ΜΜ -03
Buteo - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη frangtaboas: Γένος Buteo, Ένα μέλος του Αετίδες (Οικογένεια Accipitridae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tuckylozano

Ημερομηνία

Ιανουάριος 4, 2024 09:34 ΠΜ -03
Dryobates frontalis - Photo (c) Gonzalo Martinez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Gonzalo Martinez
Η ταυτότητα του χρήστη frangtaboas: Dryobates frontalis, Ένα μέλος του Δρυοκολάπτες (Οικογένεια Picidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tuckylozano

Ημερομηνία

Ιανουάριος 4, 2024 07:01 ΜΜ -03
Cathartes aura - Photo (c) Seig, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Seig
Η ταυτότητα του χρήστη frangtaboas: Cathartes aura, Ένα μέλος του Καθαρτίδες (Οικογένεια Cathartidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tuckylozano

Ημερομηνία

Ιανουάριος 4, 2024 05:54 ΜΜ -03
Dryobates fumigatus - Photo (c) Israel Blanco, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Israel Blanco
Η ταυτότητα του χρήστη frangtaboas: Dryobates fumigatus, Ένα μέλος του Δρυοκολάπτες (Οικογένεια Picidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tuckylozano

Ημερομηνία

Ιανουάριος 5, 2024 09:09 ΠΜ -03
Myiarchus tuberculifer - Photo (c) Daniel Garza Tobón, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Daniel Garza Tobón
Η ταυτότητα του χρήστη frangtaboas: Myiarchus tuberculifer, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

claudiomartins

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2010
Vultur gryphus - Photo (c) Sebastián Lescano, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sebastián Lescano
Η ταυτότητα του χρήστη frangtaboas: Vultur gryphus, Ένα μέλος του Καθαρτίδες (Οικογένεια Cathartidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

franco_montano

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2023 04:23 ΜΜ -03
Αμερικανικό Κιρκινέζι - Photo (c) Valentín Gonzalez Feltrup, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Valentín Gonzalez Feltrup
Η ταυτότητα του χρήστη frangtaboas: Αμερικανικό Κιρκινέζι (Falco sparverius)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jacquescousteau2

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2024 06:42 ΜΜ -03
Turdus falcklandii - Photo (c) vetfred, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη frangtaboas: Turdus falcklandii, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jacquescousteau2

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2024 06:44 ΜΜ -03
Colaptes pitius - Photo (c) Eduardo Muñoz Orellana, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Eduardo Muñoz Orellana
Η ταυτότητα του χρήστη frangtaboas: Colaptes pitius, Ένα μέλος του Δρυοκολάπτες (Οικογένεια Picidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jacquescousteau2

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2024 06:45 ΜΜ -03
Diuca diuca - Photo (c) Island Conservation, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη frangtaboas: Diuca diuca, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jacquescousteau2

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2024 06:47 ΜΜ -03
Enicognathus ferrugineus - Photo (c) María Regina Silva, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by María Regina Silva
Η ταυτότητα του χρήστη frangtaboas: Enicognathus ferrugineus, Ένα μέλος του Παπαγάλος (Τάξη Psittaciformes)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jacquescousteau2

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2024 06:47 ΜΜ -03
Enicognathus ferrugineus - Photo (c) María Regina Silva, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by María Regina Silva
Η ταυτότητα του χρήστη frangtaboas: Enicognathus ferrugineus, Ένα μέλος του Παπαγάλος (Τάξη Psittaciformes)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

giramone

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 15, 2024 04:34 ΜΜ -03

Τόπος

RECS (Google, OSM)
Setopagis parvula - Photo (c) Lilian Tomazelli, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Lilian Tomazelli
Η ταυτότητα του χρήστη frangtaboas: Setopagis parvula, Ένα μέλος του Αιγοθηλόμορφα (Τάξη Caprimulgiformes)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

giramone

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 15, 2024 05:01 ΜΜ -03

Τόπος

RECS (Google, OSM)
Sicalis flaveola - Photo (c) Alejandro  Bayer Tamayo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη frangtaboas: Sicalis flaveola, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

giramone

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 17, 2024 10:29 ΠΜ -03

Τόπος

RECS (Google, OSM)
Setopagis parvula - Photo (c) Lilian Tomazelli, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Lilian Tomazelli
Η ταυτότητα του χρήστη frangtaboas: Setopagis parvula, Ένα μέλος του Αιγοθηλόμορφα (Τάξη Caprimulgiformes)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 1753