Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vadalton

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2024 05:15 ΜΜ EDT
Gillenia trifoliata - Photo (c) Michael J. Papay, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Michael J. Papay
Η ταυτότητα του χρήστη forest-stream-and-sea: Gillenia trifoliata, Ένα μέλος του Αμυγδαλοειδή (Υποοικογένεια Amygdaloideae)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vadalton

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2024 04:07 ΜΜ EDT
Gillenia trifoliata - Photo (c) Michael J. Papay, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Michael J. Papay
Η ταυτότητα του χρήστη forest-stream-and-sea: Gillenia trifoliata, Ένα μέλος του Αμυγδαλοειδή (Υποοικογένεια Amygdaloideae)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνόλια (Γένος Magnolia)

Παρατηρητής

vadalton

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2024 02:20 ΜΜ EDT
Μαγνόλια - Photo (c) 空猫 T. N, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by 空猫 T. N
Η ταυτότητα του χρήστη forest-stream-and-sea: Μαγνόλια (Γένος Magnolia)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vadalton

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2024 03:50 ΜΜ EDT
Ambrosia artemisiifolia - Photo (c) 
Qwert1234, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη forest-stream-and-sea: Ambrosia artemisiifolia, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sburke36

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2024 09:43 ΠΜ EDT
Acer saccharinum - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα
Η ταυτότητα του χρήστη forest-stream-and-sea: Acer saccharinum, Ένα μέλος του Σφένδαμος (Γένος Acer)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

cjoyner

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2024 10:46 ΠΜ EDT
Μαγνολιόψιδα - Photo (c) KC Corcoran, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by KC Corcoran
Η ταυτότητα του χρήστη forest-stream-and-sea: Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Οξαλίδα (Γένος Oxalis)

Παρατηρητής

lrachelk

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2024 12:03 ΜΜ EDT
Οξαλίδα - Photo (c) Marion Maclean, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Marion Maclean
Η ταυτότητα του χρήστη forest-stream-and-sea: Οξαλίδα (Γένος Oxalis)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jhmartin28

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2024 11:23 ΠΜ EDT
Asclepias - Photo (c) Heriberto Ávila-González, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Heriberto Ávila-González
Η ταυτότητα του χρήστη forest-stream-and-sea: Γένος Asclepias, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kevfer

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2024 12:53 ΜΜ EDT

Τόπος

Asheville, NC, USA (Google, OSM)
Αλλιάρια Η Φαρμακευτική - Photo (c) 57Andrew, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη forest-stream-and-sea: Αλλιάρια Η Φαρμακευτική (Alliaria petiolata)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kevfer

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2024 03:10 ΜΜ EDT

Τόπος

Asheville, NC, USA (Google, OSM)
Phytolacca americana - Photo (c) Craig K. Hunt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Craig K. Hunt
Η ταυτότητα του χρήστη forest-stream-and-sea: Phytolacca americana, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kelly643

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2024 04:37 ΜΜ EDT
Toxicodendron radicans - Photo (c) floricole, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by floricole
Η ταυτότητα του χρήστη forest-stream-and-sea: Toxicodendron radicans, Ένα μέλος του Ανακαρδιοειδή (Υποοικογένεια Anacardioideae)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brandye1

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2024 02:30 ΜΜ EDT
Conopholis americana - Photo (c) Robert Ash, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Robert Ash
Η ταυτότητα του χρήστη forest-stream-and-sea: Conopholis americana, Ένα μέλος του Οροβάγχες (Φυλή Orobancheae)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αρμαδιλλίδιο Το Κοινό (Armadillidium vulgare)

Παρατηρητής

cherokee_nc

Ημερομηνία

Μάιος 2024

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Περιγραφή

ecoEXPLORE Username: natureboys

Crinocheta - Photo (c) Simon Verlynde, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Simon Verlynde
Η ταυτότητα του χρήστη forest-stream-and-sea: Ενότητα ζώων Crinocheta, Ένα μέλος του Ονισκίδες (Υποτάξη Oniscidea)
Προστέθηκε στις Μάιος 25, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

archaios

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2024 06:16 ΜΜ EDT

Τόπος

Boone (Google, OSM)
Myosotis - Photo (c) Kai-Philipp Schablewski, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kai-Philipp Schablewski
Η ταυτότητα του χρήστη forest-stream-and-sea: Γένος Myosotis, Ένα μέλος του Βοραγινοειδή (Οικογένεια Boraginaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zeyla

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2024 02:55 ΜΜ EDT

Τόπος

Boone, NC, USA (Google, OSM)
Silene virginica - Photo (c) Tom Potterfield, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη forest-stream-and-sea: Silene virginica, Ένα μέλος του Σιληνή (Γένος Silene)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zeyla

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2024 03:03 ΜΜ EDT
Sisyrinchium - Photo (c) Edward Lisowski, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Edward Lisowski
Η ταυτότητα του χρήστη forest-stream-and-sea: Γένος Sisyrinchium, Ένα μέλος του Ιριδοειδή (Οικογένεια Iridaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tamarahai

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2024 08:51 ΠΜ EDT

Τόπος

Boone (Google, OSM)
Μελάνθιον Το Δαμασκηνόν - Photo (c) 
Gordon Joly, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη forest-stream-and-sea: Μελάνθιον Το Δαμασκηνόν (Nigella damascena)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sceagle

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2024 10:56 ΠΜ EDT
Lunaria annua - Photo (c) Juan Miguel Artigas Azas, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Juan Miguel Artigas Azas
Η ταυτότητα του χρήστη forest-stream-and-sea: Lunaria annua, Ένα μέλος του Κραμβοειδή (Οικογένεια Brassicaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sceagle

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2024 11:03 ΠΜ EDT
Robinia pseudoacacia - Photo (c) Annika 🐞, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Annika 🐞
Η ταυτότητα του χρήστη forest-stream-and-sea: Robinia pseudoacacia, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γαλαζοτσίχλονο (Passerina cyanea)

Παρατηρητής

benjaminschmid

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2019 11:50 ΠΜ EDT
Γαλαζοτσίχλονο - Photo (c) Gareth Rasberry, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη forest-stream-and-sea: Γαλαζοτσίχλονο (Passerina cyanea)
Προστέθηκε στις Μάιος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Παρθενοκισσός Ο Πεντάλοβος (Parthenocissus quinquefolia)

Παρατηρητής

woodchuckwanderer

Ημερομηνία

Μάιος 2024

Τόπος

Vermont, US (Google, OSM)
Παρθενοκισσός Ο Πεντάλοβος - Photo (c) nasua, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by nasua
Η ταυτότητα του χρήστη forest-stream-and-sea: Παρθενοκισσός Ο Πεντάλοβος (Parthenocissus quinquefolia)
Προστέθηκε στις Μάιος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

castlegrande

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2024 03:46 ΜΜ CDT
Calopteryx maculata - Photo (c) Brian Gooding, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Brian Gooding
Η ταυτότητα του χρήστη forest-stream-and-sea: Calopteryx maculata, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pallotta1

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2024 11:21 ΠΜ EDT
Toxicodendron radicans - Photo (c) floricole, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by floricole
Η ταυτότητα του χρήστη forest-stream-and-sea: Toxicodendron radicans, Ένα μέλος του Ανακαρδιοειδή (Υποοικογένεια Anacardioideae)
Προστέθηκε στις Μάιος 07, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

edheadrick

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2024 07:12 ΜΜ EDT
Chionanthus virginicus - Photo (c) Arthur T. LaBar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη forest-stream-and-sea: Chionanthus virginicus, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Μάιος 06, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γαλάζια Κίσσα (Cyanocitta cristata)

Παρατηρητής

rayrob

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2024 11:52 ΠΜ CDT
Γαλάζια Κίσσα - Photo (c) whitemudwayne, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη forest-stream-and-sea: Γαλάζια Κίσσα (Cyanocitta cristata)
Προστέθηκε στις Μάιος 01, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mercedies

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2024 12:18 ΜΜ EDT

Τόπος

Fairview, PA, US (Google, OSM)
Reynoutria - Photo (c) jprekop, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by jprekop
Η ταυτότητα του χρήστη forest-stream-and-sea: Γένος Reynoutria, Ένα μέλος του Πολύγονες (Φυλή Polygoneae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 26, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beka11

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2024 03:38 ΜΜ EDT
Halyomorpha halys - Photo (c) Konrad Zobel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Konrad Zobel
Η ταυτότητα του χρήστη forest-stream-and-sea: Halyomorpha halys, Ένα μέλος του Πεντατομίνες (Υποοικογένεια Pentatominae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 26, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ψαρόνι (Sturnus vulgaris)

Παρατηρητής

jcochran2

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2024 10:07 ΠΜ CDT

Τόπος

Lubbock, TX, USA (Google, OSM)
Ψαρόνι - Photo (c) Fran Wiesner, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Fran Wiesner
Η ταυτότητα του χρήστη forest-stream-and-sea: Ψαρόνι (Sturnus vulgaris)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 26, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φελλόχορτο (Lysimachia arvensis)

Παρατηρητής

vsouza10

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2024 09:59 ΠΜ PDT
Φελλόχορτο - Photo (c) Douglas Goldman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Douglas Goldman
Η ταυτότητα του χρήστη forest-stream-and-sea: Φελλόχορτο (Lysimachia arvensis)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sydney-mims217

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2024 09:49 ΠΜ EDT
Ribes - Photo (c) ab83, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη forest-stream-and-sea: Γένος Ribes, Ένα μέλος του Σαξιφραγκώδη (Τάξη Saxifragales)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 1446