Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jostinjaramilloromero

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 17, 2023 10:59 ΠΜ -05

Τόπος

Casacay (Google, OSM)
Γαλατσίδα - Photo (c) Sergey Mayorov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sergey Mayorov
Η ταυτότητα του χρήστη flwrecoevo: Γαλατσίδα (Euphorbia peplus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 07, 2023
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

barbetboy

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2022 10:12 ΠΜ CDT
Triodanis biflora - Photo (c) Melissa McMasters, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη flwrecoevo: Triodanis biflora, Ένα μέλος του Αστερώδη (Τάξη Asterales)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 09, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jwalkeruta

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2022 02:22 ΜΜ CDT
Triodanis - Photo (c) Bette J Kauffman, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Bette J Kauffman
Η ταυτότητα του χρήστη flwrecoevo: Γένος Triodanis, Ένα μέλος του Αστερώδη (Τάξη Asterales)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 09, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mamagita

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2020 01:20 ΜΜ EDT
Triodanis perfoliata - Photo (c) Judy Gallagher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Judy Gallagher
Η ταυτότητα του χρήστη flwrecoevo: Triodanis perfoliata, Ένα μέλος του Αστερώδη (Τάξη Asterales)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 09, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

viewfromthevalley

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2022 01:40 ΜΜ EDT
Triodanis perfoliata - Photo (c) Judy Gallagher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Judy Gallagher
Η ταυτότητα του χρήστη flwrecoevo: Triodanis perfoliata, Ένα μέλος του Αστερώδη (Τάξη Asterales)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 09, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

deboas

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2022 06:20 ΜΜ -03
Triodanis biflora - Photo (c) Melissa McMasters, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη flwrecoevo: Triodanis biflora, Ένα μέλος του Αστερώδη (Τάξη Asterales)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 08, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

len14

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2022 01:36 ΜΜ CDT
Triodanis perfoliata - Photo (c) Judy Gallagher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Judy Gallagher
Η ταυτότητα του χρήστη flwrecoevo: Triodanis perfoliata, Ένα μέλος του Αστερώδη (Τάξη Asterales)
Προστέθηκε στις Μάιος 18, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

karen2001

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2022 01:21 ΜΜ CDT
Triodanis perfoliata - Photo (c) Judy Gallagher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Judy Gallagher
Η ταυτότητα του χρήστη flwrecoevo: Triodanis perfoliata, Ένα μέλος του Αστερώδη (Τάξη Asterales)
Προστέθηκε στις Μάιος 18, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hmt5

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2022 11:01 ΠΜ CDT
Triodanis biflora - Photo (c) Melissa McMasters, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη flwrecoevo: Triodanis biflora, Ένα μέλος του Αστερώδη (Τάξη Asterales)
Προστέθηκε στις Μάιος 18, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tsimmonds

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2022 04:21 ΜΜ CDT
Triodanis holzingeri - Photo (c) Kimberlie Sasan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-ND), uploaded by Kimberlie Sasan
Η ταυτότητα του χρήστη flwrecoevo: Triodanis holzingeri, Ένα μέλος του Αστερώδη (Τάξη Asterales)
Προστέθηκε στις Μάιος 18, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

spqnancy

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2022 06:24 ΜΜ CDT
Triodanis biflora - Photo (c) Melissa McMasters, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη flwrecoevo: Triodanis biflora, Ένα μέλος του Αστερώδη (Τάξη Asterales)
Προστέθηκε στις Μάιος 18, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tsimmonds

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2022 04:05 ΜΜ CDT
Triodanis perfoliata - Photo (c) Judy Gallagher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Judy Gallagher
Η ταυτότητα του χρήστη flwrecoevo: Triodanis perfoliata, Ένα μέλος του Αστερώδη (Τάξη Asterales)
Προστέθηκε στις Μάιος 12, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tsimmonds

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2022 08:51 ΠΜ CDT
Triodanis holzingeri - Photo (c) Kimberlie Sasan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-ND), uploaded by Kimberlie Sasan
Η ταυτότητα του χρήστη flwrecoevo: Triodanis holzingeri, Ένα μέλος του Αστερώδη (Τάξη Asterales)
Προστέθηκε στις Μάιος 11, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hikerstephen

Ημερομηνία

Ιούνιος 2020

Τόπος

Colorado, US (Google, OSM)
Triodanis leptocarpa - Photo (c) Kimberlie Sasan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-ND), uploaded by Kimberlie Sasan
Η ταυτότητα του χρήστη flwrecoevo: Triodanis leptocarpa, Ένα μέλος του Αστερώδη (Τάξη Asterales)
Προστέθηκε στις Μάιος 11, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

steve-beatty

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2022 02:36 ΜΜ PDT
Triodanis biflora - Photo (c) Melissa McMasters, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη flwrecoevo: Triodanis biflora, Ένα μέλος του Αστερώδη (Τάξη Asterales)
Προστέθηκε στις Μάιος 09, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

graysquirrel

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2022 01:31 ΜΜ PDT
Triodanis biflora - Photo (c) Melissa McMasters, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη flwrecoevo: Triodanis biflora, Ένα μέλος του Αστερώδη (Τάξη Asterales)
Προστέθηκε στις Μάιος 09, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wilyk07

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2022 12:41 ΜΜ CST
Triodanis perfoliata - Photo (c) Judy Gallagher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Judy Gallagher
Η ταυτότητα του χρήστη flwrecoevo: Triodanis perfoliata, Ένα μέλος του Αστερώδη (Τάξη Asterales)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 03, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arturo3

Ημερομηνία

Μάρτιος 22, 2022 06:35 ΜΜ CST
Triodanis perfoliata - Photo (c) Judy Gallagher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Judy Gallagher
Η ταυτότητα του χρήστη flwrecoevo: Triodanis perfoliata, Ένα μέλος του Αστερώδη (Τάξη Asterales)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 03, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

connlindajo

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 10, 2021 04:03 ΜΜ CST

Περιγραφή

Day # 5 - ECRTMN Weekly "Let's Get Outside!" activity suggestion: Make at least one iNat observation every day.
After the workshop, I made a few observations as I walked to my truck.
Unseasonably warm and very WINDY!

Triodanis biflora - Photo (c) Melissa McMasters, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη flwrecoevo: Triodanis biflora, Ένα μέλος του Αστερώδη (Τάξη Asterales)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kguin

Ημερομηνία

Ιανουάριος 24, 2022 01:27 ΜΜ EST
Triodanis perfoliata - Photo (c) Judy Gallagher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Judy Gallagher
Η ταυτότητα του χρήστη flwrecoevo: Triodanis perfoliata, Ένα μέλος του Αστερώδη (Τάξη Asterales)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

karl65

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2021 11:53 ΠΜ PDT
Triodanis perfoliata - Photo (c) Judy Gallagher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Judy Gallagher
Η ταυτότητα του χρήστη flwrecoevo: Triodanis perfoliata, Ένα μέλος του Αστερώδη (Τάξη Asterales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 14, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aarondruery

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2021 06:19 ΜΜ UTC
Triodanis leptocarpa - Photo (c) Kimberlie Sasan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-ND), uploaded by Kimberlie Sasan
Η ταυτότητα του χρήστη flwrecoevo: Triodanis leptocarpa, Ένα μέλος του Αστερώδη (Τάξη Asterales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 11, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

galactic_bug_man

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2021 01:12 ΜΜ CDT

Τόπος

Austin, TX, USA (Google, OSM)
Triodanis perfoliata - Photo (c) Judy Gallagher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Judy Gallagher
Η ταυτότητα του χρήστη flwrecoevo: Triodanis perfoliata, Ένα μέλος του Αστερώδη (Τάξη Asterales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 09, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elynch4

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2019 11:36 ΠΜ MST
Triodanis leptocarpa - Photo (c) Kimberlie Sasan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-ND), uploaded by Kimberlie Sasan
Η ταυτότητα του χρήστη flwrecoevo: Triodanis leptocarpa, Ένα μέλος του Αστερώδη (Τάξη Asterales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 09, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brooke95

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2019 10:28 ΠΜ MDT
Triodanis leptocarpa - Photo (c) Kimberlie Sasan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-ND), uploaded by Kimberlie Sasan
Η ταυτότητα του χρήστη flwrecoevo: Triodanis leptocarpa, Ένα μέλος του Αστερώδη (Τάξη Asterales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 09, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

coral_c

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2021 09:31 ΠΜ EDT
Triodanis - Photo (c) Bette J Kauffman, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Bette J Kauffman
Η ταυτότητα του χρήστη flwrecoevo: Γένος Triodanis, Ένα μέλος του Αστερώδη (Τάξη Asterales)
Προστέθηκε στις Μάιος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mustelidmay

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2021 02:15 ΜΜ EDT
Triodanis perfoliata - Photo (c) Judy Gallagher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Judy Gallagher
Η ταυτότητα του χρήστη flwrecoevo: Triodanis perfoliata, Ένα μέλος του Αστερώδη (Τάξη Asterales)
Προστέθηκε στις Μάιος 17, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

odobenine

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2021 04:30 ΜΜ CDT
Triodanis perfoliata - Photo (c) Judy Gallagher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Judy Gallagher
Η ταυτότητα του χρήστη flwrecoevo: Triodanis perfoliata, Ένα μέλος του Αστερώδη (Τάξη Asterales)
Προστέθηκε στις Μάιος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tallpaultheforester

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2021 01:24 ΜΜ CDT
Triodanis leptocarpa - Photo (c) Kimberlie Sasan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-ND), uploaded by Kimberlie Sasan
Η ταυτότητα του χρήστη flwrecoevo: Triodanis leptocarpa, Ένα μέλος του Αστερώδη (Τάξη Asterales)
Προστέθηκε στις Μάιος 17, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kimberlietx

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2021 12:12 ΜΜ CDT

Τόπος

Wimberley, TX, USA (Google, OSM)
Triodanis leptocarpa - Photo (c) Kimberlie Sasan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-ND), uploaded by Kimberlie Sasan
Η ταυτότητα του χρήστη flwrecoevo: Triodanis leptocarpa, Ένα μέλος του Αστερώδη (Τάξη Asterales)
Προστέθηκε στις Μάιος 10, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 311