Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nekorasu

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 7, 2022 01:29 ΜΜ -03

Τόπος

Bío Bío, Chile (Google, OSM)
Gevuina avellana - Photo (c) Jorge Balazs, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jorge Balazs
Η ταυτότητα του χρήστη flordelboske: Gevuina avellana, Ένα μέλος του Γρεβιλλειοειδή (Υποοικογένεια Grevilleoideae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 21, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nekorasu

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 7, 2022 01:15 ΜΜ -03

Τόπος

Bío Bío, Chile (Google, OSM)
Cryptocarya alba - Photo (c) Romina Yáñez Jiménez, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Romina Yáñez Jiménez
Η ταυτότητα του χρήστη flordelboske: Cryptocarya alba, Ένα μέλος του Λαουρίδες (Οικογένεια Lauraceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 21, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nekorasu

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 7, 2022 01:13 ΜΜ -03

Τόπος

Bío Bío, Chile (Google, OSM)
Podanthus ovatifolius - Photo (c) Claudio Maureira, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Claudio Maureira
Η ταυτότητα του χρήστη flordelboske: Podanthus ovatifolius, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 21, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bastiari

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 14, 2022 06:46 ΜΜ -03
Citronella mucronata - Photo (c) Bernardita Navarrete, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Bernardita Navarrete
Η ταυτότητα του χρήστη flordelboske: Citronella mucronata, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 21, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ieremiel

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2022 10:17 ΠΜ -03
Muehlenbeckia hastulata - Photo (c) Claudio Maureira, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Claudio Maureira
Η ταυτότητα του χρήστη flordelboske: Muehlenbeckia hastulata, Ένα μέλος του Πολύγονες (Φυλή Polygoneae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 21, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eduarda03

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2022 11:58 ΠΜ -04
Coprinus comatus - Photo (c) Tom Norton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tom Norton
Η ταυτότητα του χρήστη flordelboske: Coprinus comatus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 21, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michaelweymann

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 20, 2022 01:21 ΜΜ -03
Liolaemus tenuis - Photo (c) Claudio Maureira, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Claudio Maureira
Η ταυτότητα του χρήστη flordelboske: Liolaemus tenuis, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 21, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ieremiel

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2022 11:14 ΠΜ -03
Jovellana punctata - Photo (c) Diego Alarcón, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Diego Alarcón
Η ταυτότητα του χρήστη flordelboske: Jovellana punctata, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 21, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ieremiel

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2022 11:30 ΠΜ -03
Azara integrifolia - Photo (c) Marcin Dyderski, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Marcin Dyderski
Η ταυτότητα του χρήστη flordelboske: Azara integrifolia, Ένα μέλος του Ιτεοειδή (Οικογένεια Salicaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 21, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ieremiel

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2022 11:59 ΠΜ -03
Lapageria rosea - Photo (c) Peter Peterson, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Peter Peterson
Η ταυτότητα του χρήστη flordelboske: Lapageria rosea, Ένα μέλος του Λειριώδη (Τάξη Liliales)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 21, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ieremiel

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2022 12:41 ΜΜ -03
Adiantum chilense - Photo (c) kokezuniga, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη flordelboske: Adiantum chilense, Ένα μέλος του Αδίαντο (Γένος Adiantum)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 21, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ieremiel

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2022 12:37 ΜΜ -03
Lomatia dentata - Photo (c) Javier Conejeros Gastó, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Javier Conejeros Gastó
Η ταυτότητα του χρήστη flordelboske: Lomatia dentata, Ένα μέλος του Γρεβιλλειοειδή (Υποοικογένεια Grevilleoideae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 21, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ieremiel

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2022 12:40 ΜΜ -03
Zale lunata - Photo (c) Seabrooke Leckie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη flordelboske: Zale lunata, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 21, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eduarda03

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2022 05:21 ΜΜ -03
Sophora cassioides - Photo (c) karenmouchet, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη flordelboske: Sophora cassioides, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 21, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bastiari

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 16, 2022 01:59 ΜΜ -03
Bomarea salsilla - Photo (c) danielaperezorellana, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη flordelboske: Bomarea salsilla, Ένα μέλος του Λειριώδη (Τάξη Liliales)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 21, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paloma_miranda

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 17, 2022 06:31 ΜΜ -03
Escallonia pulverulenta - Photo (c) scott.zona, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη flordelboske: Escallonia pulverulenta, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 21, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

karlavelosog

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 18, 2022 07:48 ΜΜ -03
Francoa appendiculata - Photo (c) Diego Alarcón, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Diego Alarcón
Η ταυτότητα του χρήστη flordelboske: Francoa appendiculata, Ένα μέλος του Γερανιώδη (Τάξη Geraniales)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 21, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidsilvaramos

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 16, 2022 12:07 ΜΜ -03
Lomatia dentata - Photo (c) Javier Conejeros Gastó, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Javier Conejeros Gastó
Η ταυτότητα του χρήστη flordelboske: Lomatia dentata, Ένα μέλος του Γρεβιλλειοειδή (Υποοικογένεια Grevilleoideae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 21, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

avilezbf

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 19, 2022 09:53 ΠΜ -03
Francoa appendiculata - Photo (c) Diego Alarcón, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Diego Alarcón
Η ταυτότητα του χρήστη flordelboske: Francoa appendiculata, Ένα μέλος του Γερανιώδη (Τάξη Geraniales)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 21, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

avilezbf

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 19, 2022 11:17 ΠΜ -03
Lomatia dentata - Photo (c) Javier Conejeros Gastó, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Javier Conejeros Gastó
Η ταυτότητα του χρήστη flordelboske: Lomatia dentata, Ένα μέλος του Γρεβιλλειοειδή (Υποοικογένεια Grevilleoideae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 21, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

avilezbf

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 19, 2022 01:16 ΜΜ -03
Conanthera bifolia - Photo (c) Javier Conejeros Gastó, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Javier Conejeros Gastó
Η ταυτότητα του χρήστη flordelboske: Conanthera bifolia, Ένα μέλος του Ασπαραγώδη (Τάξη Asparagales)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 21, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

toluiferum

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 17, 2021 11:19 ΠΜ -03
Boquila trifoliolata - Photo (c) Ignacio Díaz-Hormazábal, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Ignacio Díaz-Hormazábal
Η ταυτότητα του χρήστη flordelboske: Boquila trifoliolata, Ένα μέλος του Βατραχιώδη (Τάξη Ranunculales)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 21, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

toluiferum

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 29, 2021 04:18 ΜΜ -03
Cissus striata - Photo (c) danielaperezorellana, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη flordelboske: Cissus striata, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 21, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

avilezbf

Ημερομηνία

Νοέμβριος 20, 2022 04:58 ΜΜ -03
Calceolaria corymbosa - Photo (c) Sarah and Fernando, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sarah and Fernando
Η ταυτότητα του χρήστη flordelboske: Calceolaria corymbosa, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

orlandomontes

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 1, 2021 02:40 ΜΜ -03

Περιγραφή

Hierba nativa, la Flor de la Viuda ( Conanthera bifolia ) .
(*): Identificado por eitel .

Conanthera bifolia - Photo (c) Javier Conejeros Gastó, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Javier Conejeros Gastó
Η ταυτότητα του χρήστη flordelboske: Conanthera bifolia, Ένα μέλος του Ασπαραγώδη (Τάξη Asparagales)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cristobal81

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2022 09:20 ΠΜ -03
Luma apiculata - Photo (c) Daniela C. Pérez Orellana, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη flordelboske: Luma apiculata, Ένα μέλος του Μυρτοειδή (Οικογένεια Myrtaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nelsonqm29

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2018 02:23 ΜΜ -04
Russula sardonia - Photo (c) Chris Moody, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη flordelboske: Russula sardonia, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jmcancino

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2, 2022 04:20 ΜΜ -03
Bomarea salsilla - Photo (c) danielaperezorellana, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη flordelboske: Bomarea salsilla, Ένα μέλος του Λειριώδη (Τάξη Liliales)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

avesdeconcepcion

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2022 11:47 ΠΜ -03
Ganoderma australe - Photo (c) greg n, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by greg n
Η ταυτότητα του χρήστη flordelboske: Ganoderma australe, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joenaster

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2022 06:38 ΜΜ -03
Pasithea caerulea - Photo (c) Andrea Ramdohr, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Andrea Ramdohr
Η ταυτότητα του χρήστη flordelboske: Pasithea caerulea, Ένα μέλος του Ασφοδελοειδή (Οικογένεια Asphodelaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 69