Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

portioid

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2017 03:19 PM HKT
Ectatommini - Photo (c) Laurent Hesemans, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Laurent Hesemans
Η ταυτότητα του χρήστη flaviaesteves: Φυλή Ectatommini, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 02, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)

Παρατηρητής

alitav

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2018 08:55 AM +03

Περιγραφή

No se que tipo/especie de hormiga es?
Desde ya muchas gracias

Ectatommini - Photo (c) Laurent Hesemans, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Laurent Hesemans
Η ταυτότητα του χρήστη flaviaesteves: Φυλή Ectatommini, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 02, 2022
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

portioid

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2018 03:02 PM HKT
Ectatommini - Photo (c) Laurent Hesemans, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Laurent Hesemans
Η ταυτότητα του χρήστη flaviaesteves: Φυλή Ectatommini, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 02, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

henriqueraupp

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2018 01:37 PM HST
Dinoponera grandis - Photo (c) Gustavo Masuzzo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη flaviaesteves: Dinoponera grandis, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 30, 2021
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rangeralaina

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2018 12:20 PM CST
Dinoponera grandis - Photo (c) Gustavo Masuzzo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη flaviaesteves: Dinoponera grandis, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 30, 2021
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joachim

Ημερομηνία

Αύγουστος 25, 2019 08:33 PM CEST

Τόπος

Karonga, Malawi (Google, OSM)
Prionopelta - Photo (c) Steven Wang, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Steven Wang
Η ταυτότητα του χρήστη flaviaesteves: Γένος Prionopelta, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 03, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tuli

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2020 07:56 PM SAST

Περιγραφή

attracted to house lights

Ponerinae - Photo (c) Yonatan Munk, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη flaviaesteves: Υποοικογένεια Ponerinae, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 03, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

evarastus

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2020 02:36 PM UTC

Τόπος

Kisumu (Google, OSM)
Ponerinae - Photo (c) Yonatan Munk, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη flaviaesteves: Υποοικογένεια Ponerinae, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 03, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botswanabugs

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2019

Τόπος

Gaborone Botswana (Google, OSM)

Περιγραφή

two seen at uv on cold night in middle of winter.

Aenictus - Photo (c) Wynand Uys, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Wynand Uys
Η ταυτότητα του χρήστη flaviaesteves: Γένος Aenictus, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 02, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botswanabugs

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2018

Τόπος

Gaborone Botswana (Google, OSM)

Περιγραφή

at uv

Aenictus - Photo (c) Wynand Uys, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Wynand Uys
Η ταυτότητα του χρήστη flaviaesteves: Γένος Aenictus, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 02, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botswanabugs

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2020

Τόπος

Gaborone Botswana (Google, OSM)

Περιγραφή

attracted to light

Aenictus - Photo (c) Wynand Uys, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Wynand Uys
Η ταυτότητα του χρήστη flaviaesteves: Γένος Aenictus, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 02, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botswanabugs

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2020

Τόπος

Gaborone Botswana (Google, OSM)

Περιγραφή

attracted to light

Aenictus - Photo (c) Wynand Uys, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Wynand Uys
Η ταυτότητα του χρήστη flaviaesteves: Γένος Aenictus, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 02, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botswanabugs

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2020

Τόπος

Gaborone Botswana (Google, OSM)

Περιγραφή

attracted to light

Aenictus - Photo (c) Wynand Uys, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Wynand Uys
Η ταυτότητα του χρήστη flaviaesteves: Γένος Aenictus, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zarek

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2012 05:53 PM HST
Megaponera analis - Photo (c) Rion Lerm, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Rion Lerm
Η ταυτότητα του χρήστη flaviaesteves: Megaponera analis, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

philippa5000

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2020 09:58 AM SAST

Περιγραφή

Very small, chestnut coloured ant. Sadly very fast! Not noticed before.

Myrmicinae - Photo (c) Jake N., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Jake N.
Η ταυτότητα του χρήστη flaviaesteves: Υποοικογένεια Myrmicinae, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vicky209

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 18, 2020 12:07 PM SAST
Myrmicaria - Photo (c) Deon Dekker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Deon Dekker
Η ταυτότητα του χρήστη flaviaesteves: Γένος Myrmicaria, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 02, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ravinala

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 1, 2020 10:11 AM +03

Περιγραφή

Ant

Camponotus - Photo (c) Philip Herbst, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Philip Herbst
Η ταυτότητα του χρήστη flaviaesteves: Γένος Camponotus, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 02, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sallyslak

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2019 04:04 PM SAST

Τόπος

Eden, ZA-WC, ZA (Google, OSM)

Περιγραφή

Apparently attached to a caterpillar.

Anoplolepis - Photo (c) Hamish Robertson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Hamish Robertson
Η ταυτότητα του χρήστη flaviaesteves: Γένος Anoplolepis, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 28, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tuenf

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2014 01:53 PM CEST
Camponotus - Photo (c) Philip Herbst, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Philip Herbst
Η ταυτότητα του χρήστη flaviaesteves: Γένος Camponotus, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 28, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hannes_oehm

Ημερομηνία

Αύγουστος 17, 2019 08:08 PM CEST

Τόπος

German Fort (Google, OSM)
Crematogaster - Photo (c) Philip Herbst, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Philip Herbst
Η ταυτότητα του χρήστη flaviaesteves: Γένος Crematogaster, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 28, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alandmanson

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 7, 2019 11:17 AM CET
Dorylinae - Photo (c) Graham Montgomery, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Graham Montgomery
Η ταυτότητα του χρήστη flaviaesteves: Υποοικογένεια Dorylinae, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 28, 2020
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

garethyearsley

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2020 03:09 PM SAST
Tetraponera - Photo (c) Steven Wang, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Steven Wang
Η ταυτότητα του χρήστη flaviaesteves: Γένος Tetraponera, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 28, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)

Παρατηρητής

judydixon1

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2020 11:07 AM SAST
Tetraponera - Photo (c) Steven Wang, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Steven Wang
Η ταυτότητα του χρήστη flaviaesteves: Γένος Tetraponera, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 28, 2020
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)

Παρατηρητής

rslhaupt

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2020 11:11 AM SAST
Έντομα - Photo (c) José Manuel Carreón Silva, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη flaviaesteves: Έντομα (Ομοταξία Insecta)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 28, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)

Παρατηρητής

lmossop

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2020

Περιγραφή

size est. 3 mm

Formicinae - Photo (c) Philip Herbst, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Philip Herbst
Η ταυτότητα του χρήστη flaviaesteves: Υποοικογένεια Formicinae, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 28, 2020
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)

Παρατηρητής

vovikantonyan

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2020 09:39 PM +03
Dorylus - Photo (c) satish nikam, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη flaviaesteves: Γένος Dorylus, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 28, 2020
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dianegrace

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2020 04:57 PM SAST

Περιγραφή

Carrying little flowerheads like umbrellas .... into their nest

Messor - Photo (c) Philip Herbst, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Philip Herbst
Η ταυτότητα του χρήστη flaviaesteves: Γένος Messor, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 28, 2020
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thehopeless

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2020 01:50 PM CEST
Cataglyphis - Photo (c) Σάββας Ζαφειρίου (Savvas Zafeiriou), μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Σάββας Ζαφειρίου (Savvas Zafeiriou)
Η ταυτότητα του χρήστη flaviaesteves: Γένος Cataglyphis, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 28, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeanmarie42

Ημερομηνία

Νοέμβριος 3, 2020 03:17 PM SAST
Dorylus - Photo (c) satish nikam, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη flaviaesteves: Γένος Dorylus, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 28, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)

Παρατηρητής

yekola_bijoux

Ημερομηνία

Οκτώβριος 31, 2020 10:59 AM SAST
Odontomachus - Photo (c) Stéphane De Greef, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Stéphane De Greef
Η ταυτότητα του χρήστη flaviaesteves: Γένος Odontomachus, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 28, 2020
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 1394