Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

markprice

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2023 12:00 ΜΜ EDT

Τόπος

Hollis, NH, US (Google, OSM)
Pogonichthyinae - Photo (c) Brandon Brooke, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Brandon Brooke
Η ταυτότητα του χρήστη fishbruh: Υποοικογένεια Pogonichthyinae, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brigh13

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2023 11:32 ΠΜ EDT
Apeltes quadracus - Photo (c) Luke Berg, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Luke Berg
Η ταυτότητα του χρήστη fishbruh: Apeltes quadracus, Ένα μέλος του Περκόμορφα (Τάξη Perciformes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fishing_429

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2023 02:51 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Caught while seining. Probably an American Shad (A. sapidissima).

Alosa sapidissima - Photo (c) sercfisheries, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by sercfisheries
Η ταυτότητα του χρήστη fishbruh: Alosa sapidissima, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fishing_429

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2023 02:54 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Caught while seining. Probably an American Shad (A. sapidissima)

Alosa sapidissima - Photo (c) sercfisheries, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by sercfisheries
Η ταυτότητα του χρήστη fishbruh: Alosa sapidissima, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fishing_429

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2023 02:54 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Caught while seining. Probably an American Shad (A. sapidissima)

Alosa sapidissima - Photo (c) sercfisheries, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by sercfisheries
Η ταυτότητα του χρήστη fishbruh: Alosa sapidissima, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

natebillhime

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2023 11:26 ΜΜ EDT
Gobiosoma ginsburgi - Photo (c) nv_multispeciesfishing, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by nv_multispeciesfishing
Η ταυτότητα του χρήστη fishbruh: Gobiosoma ginsburgi, Ένα μέλος του Γωβηίνες (Υποοικογένεια Gobiinae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

natebillhime

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2023 11:57 ΜΜ EDT
Ammodytes - Photo (c) Vox Dombek, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Vox Dombek
Η ταυτότητα του χρήστη fishbruh: Γένος Ammodytes, Ένα μέλος του Περκόμορφα (Τάξη Perciformes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2023
Υποστηρικτικό
Ray-finned Fishes

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)

Παρατηρητής

howler_femme

Ημερομηνία

Ιούνιος 2021

Τόπος

Colón, PA (Google, OSM)

Περιγραφή

Think it's an American Eel, but unsure.

Synbranchus marmoratus - Photo (c) Shane Manchouck, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Shane Manchouck
Η ταυτότητα του χρήστη fishbruh: Synbranchus marmoratus, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brigh13

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2023 12:09 ΜΜ EDT
Syngnathus fuscus - Photo (c) Eric Heupel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη fishbruh: Syngnathus fuscus, Ένα μέλος του Συγγναθίδες (Οικογένεια Syngnathidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brigh13

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2023 12:08 ΜΜ EDT
Menidia menidia - Photo (c) Alex R, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alex R
Η ταυτότητα του χρήστη fishbruh: Menidia menidia, Ένα μέλος του Αθερινόμορφα (Τάξη Atheriniformes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brigh13

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2023 12:02 ΜΜ EDT
Tautogolabrus adspersus - Photo (c) tgbaerwald, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη fishbruh: Tautogolabrus adspersus, Ένα μέλος του Λαβρίδες (Οικογένεια Labridae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brigh13

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2023 12:00 ΜΜ EDT
Pseudopleuronectes americanus - Photo (c) shahar chaikin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by shahar chaikin
Η ταυτότητα του χρήστη fishbruh: Pseudopleuronectes americanus, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brigh13

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2023 11:53 ΠΜ EDT
Syngnathus fuscus - Photo (c) Eric Heupel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη fishbruh: Syngnathus fuscus, Ένα μέλος του Συγγναθίδες (Οικογένεια Syngnathidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brigh13

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2023 11:52 ΠΜ EDT
Pseudopleuronectes americanus - Photo (c) shahar chaikin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by shahar chaikin
Η ταυτότητα του χρήστη fishbruh: Pseudopleuronectes americanus, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hominini400

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2023 10:38 ΠΜ EDT
Myoxocephalus - Photo (c) Bernd Kirschner, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη fishbruh: Γένος Myoxocephalus, Ένα μέλος του Περκόμορφα (Τάξη Perciformes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brigh13

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2023 12:05 ΜΜ EDT
Myoxocephalus - Photo (c) Bernd Kirschner, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη fishbruh: Γένος Myoxocephalus, Ένα μέλος του Περκόμορφα (Τάξη Perciformes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brigh13

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2023 11:31 ΠΜ EDT
Myoxocephalus - Photo (c) Bernd Kirschner, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη fishbruh: Γένος Myoxocephalus, Ένα μέλος του Περκόμορφα (Τάξη Perciformes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adityatripathi

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2023 12:44 ΜΜ EDT

Τόπος

Princeton Junction (Google, OSM)
Etheostoma olmstedi - Photo (c) Tucker101, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Tucker101
Η ταυτότητα του χρήστη fishbruh: Etheostoma olmstedi, Ένα μέλος του Περκόμορφα (Τάξη Perciformes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 23, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zakqary

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2023

Τόπος

New Jersey, US (Google, OSM)
Alosa aestivalis - Photo (c) species_spotlight, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by species_spotlight
Η ταυτότητα του χρήστη fishbruh: Alosa aestivalis, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stevebiasetti

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2023 02:44 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Seine net from shore (southeast side of Ponquogue Bridge)

Trachinocephalus myops - Photo (c) pleahy, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη fishbruh: Trachinocephalus myops, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stevebiasetti

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2023

Περιγραφή

Seine net from shore (southeast side of Ponquogue Bridge); An experienced local marine naturalist has made a compelling argument that this specimen is a Mahogany Snapper, not a Northern Red Snapper (as I had initially thought); I am interested to hear various opinion on its identity

Lutjanus campechanus - Photo (c) brianspoon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη fishbruh: Lutjanus campechanus, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stevebiasetti

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2023 02:49 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Seine net from shore (southeast side of Ponquogue Bridge)

Eucinostomus argenteus - Photo (c) Jon McIntyre, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jon McIntyre
Η ταυτότητα του χρήστη fishbruh: Eucinostomus argenteus, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stevebiasetti

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2023 02:49 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Seine net from shore (southeast side of Ponquogue Bridge)

Eucinostomus harengulus - Photo (c) Zakqary, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Zakqary
Η ταυτότητα του χρήστη fishbruh: Eucinostomus harengulus, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stevebiasetti

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2023 03:25 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Seine net from shore (southeast side of Ponquogue Bridge)

Eucinostomus - Photo (c) Xavier Rufray, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Xavier Rufray
Η ταυτότητα του χρήστη fishbruh: Γένος Eucinostomus, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stevebiasetti

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2023 02:49 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Seine net from shore (southeast side of Ponquogue Bridge)

Eucinostomus - Photo (c) Xavier Rufray, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Xavier Rufray
Η ταυτότητα του χρήστη fishbruh: Γένος Eucinostomus, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stevebiasetti

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2023 03:11 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Seine net from shore (southeast side of Ponquogue Bridge); with Four-Spine Stickleback

Etropus microstomus - Photo (c) Joe Kunkel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Joe Kunkel
Η ταυτότητα του χρήστη fishbruh: Etropus microstomus, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

justinedill

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2023 08:42 ΜΜ EDT
Fundulus heteroclitus - Photo (c) Alex R, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alex R
Η ταυτότητα του χρήστη fishbruh: Fundulus heteroclitus, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

justinedill

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2023 08:43 ΜΜ EDT
Myoxocephalus - Photo (c) Bernd Kirschner, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη fishbruh: Γένος Myoxocephalus, Ένα μέλος του Περκόμορφα (Τάξη Perciformes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

trinityanne

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2022 06:53 ΜΜ EDT
Astroscopus guttatus - Photo (c) craigjhowe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη fishbruh: Astroscopus guttatus, Ένα μέλος του Περκόμορφα (Τάξη Perciformes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shande1004

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2023 03:52 ΜΜ EDT
Lepomis gibbosus - Photo (c) Neil DeMaster, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη fishbruh: Lepomis gibbosus, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 2668