Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

galloots13

Ημερομηνία

Μάρτιος 27, 2024 11:15 ΠΜ EDT
Lithobates sylvaticus - Photo (c) Ty Smith, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ty Smith
Η ταυτότητα του χρήστη firebreathingcookie: Lithobates sylvaticus, Ένα μέλος του Ρανίδες (Οικογένεια Ranidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 30, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μοσχοποντικός (Ondatra zibethicus)

Παρατηρητής

pinemartyn

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2024 07:51 ΠΜ EDT

Περιγραφή

***Unfortunately found this guy dead same location three days after these photos were taken.
This muskrat was hanging around the same area for a few days. Saw it a few times munching away on cattails. Seemed healthy enough the day before found dead. It was unusually tame and very approachable, not seeming to be bothered by people coming close. Not sure what happened to it. Foul play or natural causes?

Μοσχοποντικός - Photo (c) Paul Jacyk, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Jacyk
Η ταυτότητα του χρήστη firebreathingcookie: Μοσχοποντικός (Ondatra zibethicus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 30, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pinemartyn

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 17, 2024 08:47 ΠΜ EST

Περιγραφή

Smaller then the other ~300 Canada Geese in area. Stubbier bill and steeper forehead. Body striping seemed more emphasized.

Branta hutchinsii - Photo (c) guyincognito, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by guyincognito
Η ταυτότητα του χρήστη firebreathingcookie: Branta hutchinsii, Ένα μέλος του Χηνόμορφα (Τάξη Anseriformes)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κύκνος Τρομπέτα (Cygnus buccinator)

Παρατηρητής

gary-james

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2024 01:18 ΜΜ EST

Περιγραφή

Spotted today at 1:17 pm.
2024.02.20 9-10 am., request all bird spotters to assist with location and observations. Until Toronto Wildlife Centre arrives to assist. At Rouge National Urban Park, Rouge Beach. Trumpeter Swan wing tag N45 has a fishing hook in it and bleeding. What a day for the Great Backyard Bird Count.

2024.02.20
Rescued today by the fantastic Toronto Wildlife Center team. Fishing hook was right through its tongue, and could not be removed on site. Further due to the blood lost observed yesterday, it was taken into care for treatment. A good two days of birding and happy ending. Monitor and support the Toronto Wildlife Center, for the rest of the story.
And they need your help too help more animals.

2024 02 21 from broncolane
Hi Gary,
N45 is a male that hatched in 2020 and was tagged/banded in March 2023 at Rouge Beach Park, Pickering. As it was an adult at time of banding we do not know who it's parents were.
It has traveled around a number of locations between the Lake Ontario shoreline and Sturgeon Bay area near Midland/Port Severn.
Cheers, Gary

from TWC,
found a second fishhook in its foot. Both removed and doing fine. Maybe released tomorrow.

The North American Bird Banding Program - Eastern Ecological Science Center at the Patuxent Research Refuge - Bird Banding Laboratory
Dear gary james,
Thank you for reporting Band #: 1959-03445
Date 03/07/2023
Species Trumpeter Swan
Age HATCHED IN 2021 OR EARLIER
Sex MALE
Location NEAR PICKERING, ONTARIO, CANADA

2024 02 26. Sausage aka as N45 was released back at the Marsh with his friends, looking for his mate. Let me know if you see him paired up again.

Ετικέτες

N45
Κύκνος Τρομπέτα - Photo (c) belyykit, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by belyykit
Η ταυτότητα του χρήστη firebreathingcookie: Κύκνος Τρομπέτα (Cygnus buccinator)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Στεφανοπρίστης (Lophodytes cucullatus)

Παρατηρητής

rainhead

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 22, 2023 04:04 ΜΜ PST
Στεφανοπρίστης - Photo (c) Jason Stovin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jason Stovin
Η ταυτότητα του χρήστη firebreathingcookie: Στεφανοπρίστης (Lophodytes cucullatus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Νανόκυκνος (Cygnus columbianus)

Παρατηρητής

pinemartyn

Ημερομηνία

Οκτώβριος 31, 2023 09:39 ΠΜ EDT

Περιγραφή

High flyover. Heard calling.

Νανόκυκνος - Photo (c) Kentish Plumber, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη firebreathingcookie: Νανόκυκνος (Cygnus columbianus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 08, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σφήνουρο Περιστέρι (Zenaida macroura)

Παρατηρητής

marlene-d

Ημερομηνία

Οκτώβριος 29, 2023 08:39 ΠΜ EDT
Σφήνουρο Περιστέρι - Photo (c) Donna Pomeroy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Donna Pomeroy
Η ταυτότητα του χρήστη firebreathingcookie: Σφήνουρο Περιστέρι (Zenaida macroura)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

respira

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2023 03:35 ΜΜ EDT
Onoclea sensibilis - Photo (c) Stewart Blackwell, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Stewart Blackwell
Η ταυτότητα του χρήστη firebreathingcookie: Onoclea sensibilis, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

respira

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2023 03:20 ΜΜ EDT
Dianthus armeria - Photo (c) Valentin Hamon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Valentin Hamon
Η ταυτότητα του χρήστη firebreathingcookie: Dianthus armeria, Ένα μέλος του Δίανθος (Γένος Dianthus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

respira

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2023 05:44 ΜΜ EDT
Juniperus virginiana - Photo (c) Steven Severinghaus, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη firebreathingcookie: Juniperus virginiana, Ένα μέλος του Σαβίνα (Τμήμα Sabina)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mikechen

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2023 03:01 ΜΜ EDT
Verbena - Photo (c) Valter Jacinto, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη firebreathingcookie: Γένος Verbena, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δενδρόπαπια (Aix sponsa)

Παρατηρητής

pinemartyn

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2023 08:30 ΠΜ EDT
Δενδρόπαπια - Photo (c) Kala Murphy King, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Kala Murphy King
Η ταυτότητα του χρήστη firebreathingcookie: Δενδρόπαπια (Aix sponsa)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκοκέφαλος Θαλασσαετός (Haliaeetus leucocephalus)

Παρατηρητής

eemill

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2023 10:17 ΠΜ EDT
Λευκοκέφαλος Θαλασσαετός - Photo (c) Bryan Pfeiffer, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Bryan Pfeiffer
Η ταυτότητα του χρήστη firebreathingcookie: Λευκοκέφαλος Θαλασσαετός (Haliaeetus leucocephalus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 18, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λασποσκαλίδρα (Calidris alpina)

Παρατηρητής

eemill

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2023 04:28 ΜΜ EDT
Λασποσκαλίδρα - Photo (c) Paul Reeves, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Paul Reeves
Η ταυτότητα του χρήστη firebreathingcookie: Λασποσκαλίδρα (Calidris alpina)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 18, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gary-james

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2023

Τόπος

Ontario, CA (Google, OSM)

Περιγραφή

The East Don Parkland Trail nest. 34 Hatchling are now safely in the East Don River. Well maybe not that safe in the river. Thank you Bayview Village residence for helping our team and protecting the two nests this season. Our turtle nest protector cage worked again for the fourth year.

Κοινή Χελώνα-Αλιγάτορας - Photo (c) Alyssa Harvey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alyssa Harvey
Η ταυτότητα του χρήστη firebreathingcookie: Κοινή Χελώνα-Αλιγάτορας (Chelydra serpentina)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 17, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pinemartyn

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2023 08:50 ΠΜ EDT
Sialia sialis - Photo (c) Michael Gallo, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Michael Gallo
Η ταυτότητα του χρήστη firebreathingcookie: Sialia sialis, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 17, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nativeplantaddict

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2023 02:44 ΜΜ EDT
Corvus ossifragus - Photo (c) Rhododendrites, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη firebreathingcookie: Corvus ossifragus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 07, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nativeplantaddict

Ημερομηνία

Οκτώβριος 6, 2023 12:43 ΜΜ EDT

Περιγραφή

First time seeing this plant. Growing in a meadow with probably NJ clay soil. It was fuzzy. As per Floraquest of the Northeast this plant's native range is central US, which I'm seeing a lot of observations in. So must be introduced here.

Verbena stricta - Photo (c) thesnaguy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by thesnaguy
Η ταυτότητα του χρήστη firebreathingcookie: Verbena stricta, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 07, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nativeplantaddict

Ημερομηνία

Οκτώβριος 6, 2023 12:40 ΜΜ EDT

Περιγραφή

I think this species. The plant is really hairy. It was attracting a lot of pollinators.

Helianthus angustifolius - Photo (c) Paul Marcum, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Marcum
Η ταυτότητα του χρήστη firebreathingcookie: Helianthus angustifolius, Ένα μέλος του Ηλίανθος (Γένος Helianthus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 07, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pinemartyn

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2023 07:53 ΠΜ EDT
Μελωδικό Σπουργιτοτσίχλονο - Photo (c) Cephas, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη firebreathingcookie: Μελωδικό Σπουργιτοτσίχλονο (Melospiza melodia)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pinemartyn

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2023 07:53 ΠΜ EDT
Melospiza - Photo (c) TCDavis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη firebreathingcookie: Γένος Melospiza, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gary-james

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2023 10:30 ΠΜ EDT

Τόπος

Toronto, CA-ON, CA (Google, OSM)

Περιγραφή

Sorry about the missing location.
Just north off the Martin Goodman Trail

Corthylio calendula - Photo (c) Mark Shields, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mark Shields
Η ταυτότητα του χρήστη firebreathingcookie: Corthylio calendula, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

respira

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2023 04:15 ΜΜ EDT
Pyrrharctia isabella - Photo (c) Larry Clarfeld, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Larry Clarfeld
Η ταυτότητα του χρήστη firebreathingcookie: Pyrrharctia isabella, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pinemartyn

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2023 08:10 ΠΜ EDT
Μικρός Κιτρινοσκέλης - Photo (c) Juan Miguel Artigas Azas, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Juan Miguel Artigas Azas
Η ταυτότητα του χρήστη firebreathingcookie: Μικρός Κιτρινοσκέλης (Tringa flavipes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marlene-d

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2023 02:32 ΜΜ EDT
Hyla versicolor - Photo (c) Todd Pierson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη firebreathingcookie: Hyla versicolor, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ρακούν (Procyon lotor)

Παρατηρητής

marlene-d

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2023 01:58 ΜΜ EDT
Ρακούν - Photo (c) Wade Tregaskis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη firebreathingcookie: Ρακούν (Procyon lotor)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eemill

Ημερομηνία

Αύγουστος 25, 2023 03:48 ΜΜ EDT
Nyctanassa violacea - Photo (c) Dimitris Salas, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Dimitris Salas
Η ταυτότητα του χρήστη firebreathingcookie: Nyctanassa violacea, Ένα μέλος του Πελεκανόμορφα (Τάξη Pelecaniformes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rachelann37

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2023 12:17 ΜΜ EDT
Quiscalus quiscula - Photo (c) Dimitris Salas, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Dimitris Salas
Η ταυτότητα του χρήστη firebreathingcookie: Quiscalus quiscula, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jean0216

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2023 04:37 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Port Hope

Oncorhynchus tshawytscha - Photo (c) Ernest Keeley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ernest Keeley
Η ταυτότητα του χρήστη firebreathingcookie: Oncorhynchus tshawytscha, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

respira

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2023 09:35 ΠΜ EDT
Elaeagnus umbellata - Photo (c) Anisha N, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Anisha N
Η ταυτότητα του χρήστη firebreathingcookie: Elaeagnus umbellata, Ένα μέλος του Ροδώδη (Τάξη Rosales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 310